Gọi National Visa Center để kiểm tra hồ sơ dùng Case Number #(HCM).

Đường link hướng dẫn nội dung

khahan

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!

khahan

Posted by khahan

:

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!