You must be logged in to post Login
Search Forums:


 


Minimum search word length is 4 characters – Maximum search word length is 84 characters
Wildcard Usage:
*  matches any number of characters    %  matches exactly one character

Hồ sơ CR1-HCM2014850072

No Tags
UserPost

7:47 pm
September 2, 2015


thytram

New Member

posts 2

Post edited 12:00 pm – September 3, 2015 by khahan


Đây là lần đầu tham gia, có gì mong nhận được hướng dẫn.

Sau khi điền xong các thủ tục yêu cầu, mình đã kiểm tra số hồ sơ trên mạng thì báo đường dẫn như sau:

Immigrant Visa

CASE NUMBER:

HCM201485……..

VISA CLASS:

CR1

CURRENT PROCESSING SITE:

NVC

 

Summary Information

To process your case, you must first pay any required fees. Then, each applicant accompanying the principal applicant to the United States will need to complete the online IV Application (form DS-260). The IV Application may be partially completed and finished later, or may be completed at one time. However, once submitted, please contact the NVC if you need to update the form.

After submitting the DS-260, mail all supporting documentation (as listed on the Documents The Applicant Must Submit web page) for each applicant to the NVC.

Once received, it will take the NVC 30 days to review your case. If any additional information is required after the review, the NVC will notify the applicant (or the applicant’s agent).

CHOICE OF ADDRESS & AGENT (DS-261)
COMPLETED

……….

 

AFFIDAVIT OF SUPPORT (AOS)

 

Role

Affidavit of Support Fee

Affidavit of Support Documents & Financial Evidence

   

 

……… Petitioner/Primary Sponsor

PAID

N/A

 

APPLICANT INFORMATION
 

Status

IV Fee

IV
Application

Civil
Documents

 

 

   
………..

PRINCIPAL

PRINCIPAL APPLICANT

PAID

COMPLETED

N/A 

 

This site is managed by the Bureau of Consular Affairs, U.S. Department of State. External links to other Internet sites should not be construed as an endorsement of the views contained therein.
Copyright Information   Disclaimers    (26)

Do mình không biết tiếng anh nên nhờ tư vấn là hồ sơ của mình đang ở giai đoạn nào? Cảm ơn.

Do chưa sử dụng thành thạo, mong nhận được sự giúp đỡ…

Mình cung cấp thêm thông tin như sau:

Case number: HCM2014850072

ES: 5/5/2015

Priority Date: 27 may 2014

P/s: BĐH đã gom bài viết của bạn về đây. Lần sau cần hỏi bài tại đây, không post bài trong mục tin tức là phạm quy.

8:16 pm
September 2, 2015


khahan

khahan
Admin

posts 11748

thytram said:

Đây là lần đầu tham gia, có gì mong nhận được hướng dẫn.

Sau khi điền xong các thủ tục yêu cầu, mình đã kiểm tra số hồ sơ trên mạng thì báo đường dẫn như sau:

Immigrant Visa

CASE NUMBER:

HCM201485……..

VISA CLASS:

CR1

CURRENT PROCESSING SITE:

NVC

 

Summary Information

To process your case, you must first pay any required fees. Then, each applicant accompanying the principal applicant to the United States will need to complete the online IV Application (form DS-260). The IV Application may be partially completed and finished later, or may be completed at one time. However, once submitted, please contact the NVC if you need to update the form.

After submitting the DS-260, mail all supporting documentation (as listed on the Documents The Applicant Must Submit web page) for each applicant to the NVC.

Once received, it will take the NVC 30 days to review your case. If any additional information is required after the review, the NVC will notify the applicant (or the applicant’s agent).

CHOICE OF ADDRESS & AGENT (DS-261)
COMPLETED

……….

 

AFFIDAVIT OF SUPPORT (AOS)

 

Role

Affidavit of Support Fee

Affidavit of Support Documents & Financial Evidence

   

 

……… Petitioner/Primary Sponsor

PAID

N/A

 

APPLICANT INFORMATION
 

Status

IV Fee

IV
Application

Civil
Documents

 

 

   
………..

PRINCIPAL

PRINCIPAL APPLICANT

PAID

COMPLETED

N/A 

 

This site is managed by the Bureau of Consular Affairs, U.S. Department of State. External links to other Internet sites should not be construed as an endorsement of the views contained therein.
Copyright Information   Disclaimers    (26)

Do mình không biết tiếng anh nên nhờ tư vấn là hồ sơ của mình đang ở giai đoạn nào? Cảm ơn.

Chào thytram,

Nội dung trên NVC thông báo được tạm dịch như sau:

Tóm tắt thông tin

Để xử lý trường hợp của bạn, trước tiên bạn phải trả bất kỳ khoản phí bắt buộc. Sau đó, mỗi đương đơn đi kèm theo đơn chính sang Hoa Kỳ sẽ cần phải hoàn thành ứng dụng trực tuyến IV (mẫu DS-260). Các ứng dụng IV có thể được một phần hoàn thành và hoàn thành sau này, hoặc có thể được hoàn thành tại một thời điểm. Tuy nhiên, một lần gửi, vui lòng liên hệ với NVC nếu bạn cần cập nhật các mẫu.

Sau khi nộp DS-260, mail cho tất cả các tài liệu hỗ trợ (như được liệt kê trên các tài liệu của Người nộp đơn phải gửi trang web) cho mỗi đương đơn cho NationalVisaCenter.

Sau khi nhận được, NVC sẽ có 30 ngày để xem xét trường hợp của bạn. Nếu bất kỳ thông tin bổ sung được yêu cầu sau khi rà soát, NVC sẽ thông báo cho người nộp đơn (hoặc đại lý của người nộp đơn).

Lựa chọn địa chỉ & Đại lý (DS-261).

Hoàn thành

………..

Bảo trợ tài (AOS)

Vai trò

Affidavit of Support Phí

Affidavit of Support Documents & Bằng chứng tài chính

………..

Người bảo lãnh/Nhà tài trợ chính

Trả

N/A

Thông tin ứng viên

Tình trạng

Phí IV

IV

Ứng dụng

Dân sự

Tài liệu

………..

Ứng viên chính

Trả 

Hoàn thành

N/A

Trang web này được quản lý bởi Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao Mỹ. Liên kết đến trang web khác không nên được hiểu là một sự chứng thực của các quan điểm chứa trong đó.

Bản quyền thông tin phủ nhận (26).

Hồ sơ bạn NVC yêu cầu điền đơn Form DS-260 trực tuyến online để gửi cho NVC (Người được bảo lãnh điền).

Sau đó thực hiện bước kế tiếp là điền đơn Form DS-261 trực tuyến online (Người bảo lãnh điền).

Hồ sơ bạn đang ở giai đoạn thực hiện Step 3.

Bạn xem hướng dẫn ở đây:

Tiến trình thực hiện 6 Step khi hồ sơ được mở gửi cho NVC

Ngoài ra bạn cần cung cấp thêm thông tin hồ sơ.

1/. Ngày ưu tiên Priority Date.

2/. Ngày chấp thuận Approval Date.

3/. Số Case number HCM phải đầy đủ, chứ không ghi như thế này (HCM201485……..).

P/s: Tôi đã di chuyển và mở riêng topic này cho bạn. Lần sau có thắc mắc gì cần hỏi bài tại đây. Để BĐH theo dõi tiến trình hồ sơ một cách liên tục, và tư vấn giúp bạn. Không post bài ở phần tin tức là phạm quy của diễn đàn.


No Tags

About the Việt Di Trú Forum

Forum Timezone: UTC 8

Most Users Ever Online: 403

Currently Online:
31 Guests

Currently Browsing this Topic:
1 Guest

Membership:

There are 7666 Members
There have been 276 Guests

There are 2 Admins
There are 6045 Moderators

Top Posters:

nhqvietnam – 102
porton – 101
kimha2311 – 81
Quynhdoan1180 – 77
pquynh92 – 73
pramy – 69

Recent New Members: RobertOliynuk, TNekitbka, Donnagor, SANGDO, lichdo, HershelDuh, daobatam.vt, Lankdek, AngeloVal, Bryantmopay, cliggeltPoice, Walterplerm, Charlottezep, Semmionshof, smmus.es, Robertgeofe, thuy mimosa, bef, Pharmaciesmeany, Enlignevept, hieubao1998, WilliamGreda, tuansigma, ScottEncox, Veragrice, Kix, sergeyagrisy, haotran0201, alibaba80, AsaresSeer, SDaresSeer, KennethHoaby, AngelBom, Paydaycreap, RobertInofs, DennisGon, khanhlinhhh, PassBarneexia, MariaSheEf, Zacharyrog, Nicexedari, Hahatone_Rus, Rebeccacum, Instafollowfast.com, Thomashauby, Hoang Chinh, RandalDob, Michaelgrild, Autopositiv-roott, Arthursag, RamonFoole, LatiaDub, Henrytix, doannn27, stylemotorbikes, Lauranus, lethihongngoc762@gmail.com, ScottHak, RubenKnisy, OlegFut