You must be logged in to post Login
Search Forums:


 


Minimum search word length is 4 characters – Maximum search word length is 84 characters
Wildcard Usage:
*  matches any number of characters    %  matches exactly one character

Hồ sơ CR1-EAC1590629964,PD: 10/04/2015

No Tags
UserPost

4:56 am
August 28, 2015


phuongct89

New Member

posts 2

Post edited 6:18 am – August 28, 2015 by phuongct89


Post Awaiting Approval by Forum Administrator

12:11 pm
August 28, 2015


khahan

khahan
Admin

posts 11748

phuongct89 said:

Chào diễn đàn, mình vào usics để check status xem hồ sơ đã được approve chưa, thì nhận được thông báo như thế này, hồ sơ của mình liệu có vấn đề gì không thưa diễn đàn. Mình nộp hồ sơ ngày 10/4/2015 diện vợ chồng.

Mong diễn đàn giúp đỡ.
Case Was Transferred And A New Office Has Jurisdiction
On August 25, 2015, we transferred your Form I-130, Immigrant Petition for Relative, Fiance(E), or Orphan, Receipt Number EAC1590629964, to another USCIS office. That office now has jurisdiction over your case. We sent you a notice that explains why we moved your case. Please follow the instructions in the notice. If you do not receive your notice by September 24, 2015, please go to http://www.uscis.gov/e-request to request a copy of the notice. If you move, go to http://www.uscis.gov/addresschange to give us your new mailing address.

Chào phuongct89,

Nội dung trên USCIS thông báo như sau:

Trường hợp được chuyển và A Văn phòng New Có Thẩm quyền

Ngày 25 Tháng 8 năm 2015, chúng tôi chuyển Petition Immigrant Form I-130, bạn cho tương đối, vị hôn phu (E), hoặc mồ côi, Receipt Number EAC1590629964, đến một văn phòng USCIS. Văn phòng này hiện nay có thẩm quyền đối với trường hợp của bạn. Chúng tôi đã gửi cho bạn một thông báo rằng giải thích lý do tại sao chúng tôi chuyển trường hợp của bạn. Hãy làm theo các hướng dẫn trong thông báo. Nếu bạn không nhận được thông báo của bạn bằng ngày 24 tháng chín năm 2015, xin vui lòng đi đến http://www.uscis.gov/e-request~~V để yêu cầu một bản sao của thông báo. Nếu bạn di chuyển, đi đến http://www.uscis.gov/addresschange~~V để cung cấp cho chúng tôi địa chỉ gửi thư mới của bạn.

12:48 pm
September 3, 2015


phuongct89

New Member

posts 2

Post Awaiting Approval by Forum Administrator

2:59 pm
September 3, 2015


khahan

khahan
Admin

posts 11748

phuongct89 said:

Mình nhận được thông báo hồ sơ mình đã chuyển đến USICS khác , đây là nội dung thông báo mong mọi người giải thích cụ thể giùm mình.

This is to notify you that we have transferred the above application or petition to the USICS office at:

California Service Center, 2nd Flr, 24000 Avila Road, Laguna Niguel, CA 92607-0111

We transferred this case because the record indicates that office has jurisdiction over the case. That office will notify you of subsequent action taken on this case.

Please read the following information before attempting to contact the Nation Customer Service Center for an update.

Please refer to the USICS processing date webpage, via the USICS home webpage http://www.usics.gov/praphics/index.htm, to locate the processing date for the specific service center that your case was transferred to. If the  service center is within processing time  for your particular application or petition , USICS cannot provice an update on your case. If the service center is outside of processing time for your particular application or petition , please call Customer Service at 1-800-375-5283 to request an update.

Please read the following information if you submitted a Premium Processing application or petition:

Please contact the Premium Processing phone number at 1- 866-315-5718 for inquirise.The 15-day Premium Processing clock does not start until the correct office receives the application or petition.

Nội dung trên USCIS thông báo tạm hiểu như sau:

Điều này là để thông báo cho bạn rằng chúng tôi đã chuyển tải ứng dụng trên hoặc kiến ​​nghị với cơ quan USICS tại:

CaliforniaServiceCenter, 2nd Flr,24000 Avila Road,Laguna Niguel,CA92607-0111

Chúng tôi chuyển trường hợp này bởi vì các hồ sơ cho thấy văn phòng có thẩm quyền đối với các trường hợp. Văn phòng này sẽ thông báo cho bạn về những hành động tiếp theo được đưa vào trường hợp này.

Xin vui lòng đọc các thông tin sau trước khi cố gắng liên hệ với Trung tâm Dịch vụ khách hàng Nation cho một bản cập nhật.

Vui lòng tham khảo trang web USICS ngày chế biến, thông qua trang web của nhà http://www.usics.gov/praphics/index.htmUSICS, để xác định vị trí các ngày chế biến cho các trung tâm dịch vụ cụ thể trường hợp của bạn đã được chuyển giao cho. Nếu trung tâm dịch vụ là trong thời gian xử lý cho các ứng dụng cụ thể của bạn hoặc kiến ​​nghị, USICS không thể tính cập nhật về trường hợp của bạn. Nếu trung tâm dịch vụ là bên ngoài của thời gian xử lý cho các ứng dụng cụ thể của bạn hoặc kiến ​​nghị, xin vui lòng gọi cho Dịch Vụ Khách Hàng số 1-800-375-5283 để yêu cầu một bản cập nhật.

Xin vui lòng đọc các thông tin sau đây nếu bạn gửi một ứng dụng cao cấp chế biến hoặc đơn yêu cầu:

Vui lòng liên hệ số điện thoại cao cấp chế biến tại 1- 866-315-5718 cho inquirise.The 15 ngày đồng hồ chế biến cao cấp không bắt đầu cho đến khi đúng văn phòng nhận đơn hoặc kiến ​​nghị.

No Tags

About the Việt Di Trú Forum

Forum Timezone: UTC 8

Most Users Ever Online: 403

Currently Online:
15 Guests

Currently Browsing this Topic:
1 Guest

Membership:

There are 7666 Members
There have been 276 Guests

There are 2 Admins
There are 6216 Moderators

Top Posters:

nhqvietnam – 102
porton – 101
kimha2311 – 81
Quynhdoan1180 – 77
pquynh92 – 73
pramy – 69

Recent New Members: mit, Gradypum, GeraldSaL, Jamestiz, tiendoa1963, Khanh Ng, Williammon, CharlesImary, Le Anh Kiet, Kamagrduems, Travisjicle, Slotoman, tungphan13, Georgegreby, RobertOliynuk, TNekitbka, Donnagor, SANGDO, lichdo, HershelDuh, daobatam.vt, Lankdek, AngeloVal, Bryantmopay, cliggeltPoice, Walterplerm, Charlottezep, Semmionshof, smmus.es, Robertgeofe, thuy mimosa, bef, Pharmaciesmeany, Enlignevept, hieubao1998, WilliamGreda, tuansigma, ScottEncox, Veragrice, Kix, sergeyagrisy, haotran0201, alibaba80, AsaresSeer, SDaresSeer, KennethHoaby, AngelBom, Paydaycreap, RobertInofs, DennisGon, khanhlinhhh, PassBarneexia, MariaSheEf, Zacharyrog, Nicexedari, Hahatone_Rus, Rebeccacum, Instafollowfast.com, Thomashauby, Hoang Chinh