You must be logged in to post Login
Search Forums:


 


Minimum search word length is 4 characters – Maximum search word length is 84 characters
Wildcard Usage:
*  matches any number of characters    %  matches exactly one character

Hồ sơ K1-HCM2017663006

No Tags
UserPost

10:07 am
May 25, 2017


khahan

khahan
Admin

posts 11748

nolanvan said:

Chào khahan,

Mình có gửi 1 số hình ảnh và tin nhắn chứng minh mối quan hệ tới USCIS, vậy khi đi phỏng vấn mình có cần in ra lại những bằng chứng đã nộp không?

Cám ơn khahan.

Khi đi phỏng vấn trong thư mời sẽ có phần mà LSQ yêu cầu, bạn căn cứ theo đó mà thực hiện. Ngoài ra các chứng cứ, chứng minh mối quan hệ của 2 người cần phải mang theo đầy đủ.

5:43 am
June 8, 2017


nolanvan

Member

posts 42

Xin chao Khahan,
Chong minh da nhan duoc Approval Notice roi. Ke tiep minh phai lam gi. Nho ban huong dan tiep nha.
Cam on ban.

12:43 pm
June 8, 2017


khahan

khahan
Admin

posts 11748

nolanvan said:

Xin chao Khahan,
Chong minh da nhan duoc Approval Notice roi. Ke tiep minh phai lam gi. Nho ban huong dan tiep nha.
Cam on ban.

Hồ sơ bạn đã có số hồ sơ Case Number HCM do NVC cấp chưa? 

P/s: Muốn nhận được sự tư vấn tiếp tục từ BĐH, thì khi post bài bạn cần phải viết có dấu đầy đủ.

8:22 pm
June 8, 2017


nolanvan

Member

posts 42

Xin chào Khahan,

 

Xin lỗi vì máy bị lỗi nên đã không gõ tiếng Việt được.

 

Mình mới nhận được Approval notice vào ngày 2 tháng 6 năm 2017. Mình không biết nên làm gì tiếp nên nhờ bạn tư vấn. Theo như bạn nói, thì mình phải chờ Number case HCM?

 

Cám ơn bạn.

10:54 pm
June 8, 2017


khahan

khahan
Admin

posts 11748

nolanvan said:

Xin chào khahan,

Xin lỗi vì máy bị lỗi nên đã không gõ tiếng Việt được.

Mình mới nhận được Approval notice vào ngày 2 tháng 6 năm 2017. Mình không biết nên làm gì tiếp nên nhờ bạn tư vấn. Theo như bạn nói, thì mình phải chờ Number case HCM?

Cám ơn bạn.

Qua check kiểm tra hồ sơ của bạn, có kết quả sau:

Request for Additional Evidence Was Mailed

On June 2, 2017, we mailed a request for additional evidence for your Form I-129F, Petition for Fiance (E), Receipt NumberWAC1790197784. The request for evidence explains what we need from you. We will not take action on your case until we receive the evidence or the deadline to submit it expires. Please follow the instructions in the request for evidence. If you do not receive your request for additional evidence by July 2, 2017, please go to  http://www.uscis.gov/e-request to request a copy. If you move, go to http://www.uscis.gov/addresschange to give us your new mailing address.

Nội dung trên USCIS thông báo như sau:

Yêu cầu thêm bằng chứng đã được gửi

Vào ngày 2 tháng 6 năm 2017, chúng tôi đã gửi thư yêu cầu thêm bằng chứng cho Mẫu I-129F của bạn, Kiến nghị Fiance (E), Số Nhận WAC1790197784. Yêu cầu bằng chứng giải thích những gì chúng tôi cần từ bạn. Chúng tôi sẽ không thực hiện hành động đối với trường hợp của bạn cho đến khi chúng tôi nhận được bằng chứng hoặc thời hạn để gửi nó hết hạn. Hãy làm theo hướng dẫn trong bản yêu cầu bằng chứng. Nếu bạn không nhận được yêu cầu thêm chứng cứ trước ngày 2 tháng 7 năm 2017, vui lòng truy cập http://www.uscis.gov/e-request để yêu cầu một bản sao. Nếu bạn di chuyển, hãy truy cập http://www.uscis.gov/addresschange để cho chúng tôi địa chỉ gửi thư mới của bạn.

Hồ sơ của bạn vẫn chưa được chấp thuận Approval Date, mà cần phải bổ sung thêm bằng chứng. Bạn đọc kỷ nội dung trên, và thực hiện đúng theo yêu cầu để gửi cho USCIS gấp.

6:36 am
June 9, 2017


nolanvan

Member

posts 42

Cám ơn Khahan,

Mình không thấy họ hướng dẫn phải bổ sung hồ sơ. Phải lấy bảng hướng dẫn đó ở đâu Khahan ơi.

Cám ơn Khahan.

1:04 pm
June 9, 2017


khahan

khahan
Admin

posts 11748

nolanvan said:

Cám ơn khahan,

Mình không thấy họ hướng dẫn phải bổ sung hồ sơ. Phải lấy bảng hướng dẫn đó ở đâu khahan ơi.

Cám ơn khahan.

Bạn đăng nhập vào đường link này: http://www.uscis.gov/e-request 

Còn muốn nhanh hơn, thì nhờ người bảo lãnh liên hệ với USCIS để hỏi tình trạng hồ sơ của mình.

12:46 pm
June 19, 2017


nolanvan

Member

posts 42

Chào Khahan,

 

Chồng mình đã gọi điện USCIS rồi, thì họ bảo là không có yêu bằng chứng gì thêm nữa. Letter đó la Approval Letter.

 

Vậy mình có điện cho NVC để hỏi tình trạng hồ sơ chưa. Trong giấy họ nói là đợi 1 tháng.

4:54 pm
June 19, 2017


khahan

khahan
Admin

posts 11748

nolanvan said:

Chào khahan,

Chồng mình đã gọi điện USCIS rồi, thì họ bảo là không có yêu bằng chứng gì thêm nữa. Letter đó la Approval Letter.

Vậy mình có điện cho NVC để hỏi tình trạng hồ sơ chưa. Trong giấy họ nói là đợi 1 tháng.

Trong giấy hẹn 1 tháng, thì bạn chờ đúng thời gian rồi liên hệ.

7:06 am
June 22, 2017


nolanvan

Member

posts 42

Chào Khahan,

 

Chồng mình về VN lần 3 và muốn đăng kí kết hôn. Trong khi mình đang chờ NVC gửi Hồ Sơ về HCM, nếu mình đăng kí kết hôn bây giờ thì có ảnh hưởng đến giấy tờ K1 hiện tại không?

 

Cám ơn Khahan.11

10:46 am
June 22, 2017


khahan

khahan
Admin

posts 11748

nolanvan said:

Chào khahan,

Chồng mình về Việt Nam lần 3 và muốn đăng kí kết hôn. Trong khi mình đang chờ NVC gửi hồ sơ về HCM, nếu mình đăng kí kết hôn bây giờ thì có ảnh hưởng đến giấy tờ K1 hiện tại không?

Cám ơn khahan.

Trường hợp của bạn là diện K1 bảo lãnh hôn phu/hôn thê, thì sau khi đến Mỹ trong vòng 90 ngày sau mới được đăng ký kết hôn. Bạn xem hướng dẫn ở đây:

Giấy cam kết, kết hôn trong vòng 90 ngày

Bạn cần cung cấp cho số hồ sơ Case Number HCM do NVC cấp, để tôi theo dõi biến tiến trình của hồ sơ.

2:26 pm
June 23, 2017


nolanvan

Member

posts 42

Chào Khahan,

 

Mình đã nhân được CASE NUMBER HCM2017663006. Mình cũng đang điền đơn SD160

 

Nhưng có vài câu hỏi mà mình chưa hiểu, xin bạn tư vấn thêm.

 

Previous travel information

 

Vào tháng 8 2015 mình có làm giấy tờ đi du lịch do chị mình bảo trợ. Chị ở Houston, Texas. Và mình đã rớt ở buổi phóng vấn. 

 

Và mình cũng có giấy tờ bảo lãnh do chị làm 10 năm trước vậy mình phải trả lời những câu hỏi đó làm sao?

 

Cám ơn Khahan.

4:01 pm
June 23, 2017


khahan

khahan
Admin

posts 11748

nolanvan said:

Chào khahan,

Mình đã nhận được Case Number HCM2017663006. Mình cũng đang điền đơn DS-160.

Nhưng có vài câu hỏi mà mình chưa hiểu, xin bạn tư vấn thêm.

Previous travel information

Vào tháng 8 2015 mình có làm giấy tờ đi du lịch do chị mình bảo trợ. Chị ở Houston, Texas. Và mình đã rớt ở buổi phỏng vấn. 

Và mình cũng có giấy tờ bảo lãnh do chị làm 10 năm trước vậy mình phải trả lời những câu hỏi đó làm sao?

Cám ơn khahan.

Previous travel information = đó là thông tin du lịch trước đây.

Có sao bạn phải khai như vậy, cần phải có tính trung thực không được khai gian dối, vì thông tin hệ thống đều có lưu trữ cả.

9:01 pm
June 23, 2017


nolanvan

Member

posts 42

Chào Khahan,

 

Cám ơn bạn. Mình không có dự định nói không đúng sự thật, nhưng mình không biết trả lời sau cho chính xác.

 

Trả lời cho câu hỏi Bạn có bao giờ bị từ chối vào Mỹ chưa? Câu trả lời là Yes, thì mình giải thích như thế nào cho chính xác. Vì họ không nói lý do sao từ chối mình du lịch Mỹ.

 

Chị mình có mở hồ sơ cho mình, vậy để trả lời câu hỏi immigrate petition thì mình có explain là chị mình có mở hồ sơ 10 năm trước và có nói thêm là giờ fiancee mở hồ sơ K1 cho mình?

5:19 pm
June 24, 2017


nolanvan

Member

posts 42

Chào Khahan,

 

Mình lo lắng quá, vì Ds 160. Mình đã nhận được PKT3 rồi, từ đó mình đã bắt đầu điền đơn DS 160. Nhờ Khahan hướng dẫn với.

Và mình cũng muốn bắt đầu làm lý lịch tư pháp, không biết làm sao? Giúp với Khahan oi!

 

Cám ơn Khahan nhiều.

6:09 pm
June 24, 2017


khahan

khahan
Admin

posts 11748

nolanvan said:

Chào khahan,

Mình lo lắng quá, vì Ds 160. Mình đã nhận được PKT3 rồi, từ đó mình đã bắt đầu điền đơn DS-160. Nhờ khahan hướng dẫn với.

Và mình cũng muốn bắt đầu làm lý lịch tư pháp, không biết làm sao? Giúp với khahan ơi!

Cám ơn khahan nhiều.

Không có gì phải lo lắng cả, mà bạn cần phải bình tĩnh, tập trung để thực hiện đầy đủ phần PTK3 gói hướng dẫn do LSQ gửi. Trong đó họ yêu cầu bạn cần phải gửi những gì? bạn đã chuẩn bị được những gì rồi? Và trong đơn Form DS-160 bạn còn vướng mắc ở phần nào chưa xong.

Lý lịch Tư pháp số 2 đi làm lúc này là vừa rồi, để không kịp.

5:22 pm
June 25, 2017


nolanvan

Member

posts 42

Cám ơn Khahan vì đã an ủi mình.

Nội dung của PKT3 là: 

"The U.S Consulate in Ho Chi Minh city has recieved your K1 visa application for processing. You should download the instruction package on our website at https://vn.usembassy.gov/k-instruduction/ for information how to apply for a K visa to the United States. Please read and follow the instructions carefully.

Your case is filed under your name and case number as shown below. When communating with this offcie either in person ot thru the online inquiry form at

Immigrant Visa Inquiry Form

, please provide your name and case number exactly as shown in this letter. if there is error in your name or date of birth, please subit your inquiry via the online inquiry form"

Mình có hơi lo lắng 1 chút: Mình đã download DS 160 và đang điền nhưng 2 câu hỏi làm mình không biết làm sao?

 

1. Điền đơn DS 160- Phần Previous travel informations

Bạn đã từng bị từ chối visa Mỹ chưa? Mình trả lời "Yes". Thì họ yêu cầu explain. Mình đã xin du lich Mỹ 1 lần nhưng phỏng vấn rớt. Vậy mình ghi gì vào khung "explain"?

 

Có ai bảo lãnh bạn như là "immigrant petition" chưa? Yes hay No. 

Mình không trả lời sao.

10 năm trước chị mình có mở hồ sơ bảo lãnh diện chị em, Và bây giờ hôn phu mình bảo lãnh.

Vậy mình phải giải thích sao?

 

Và còn đơn I 134 "đơn bảo trợ tài chính". Hiện tại thôn phu mình lay off. Anh ấy cũng vướng một 1 chỗ trong form này. Tụi mình đang nghĩ sẽ nhờ văn phòng dịch vụ để tư vấn và điền đơn.

 

Thiệt sự mình không muốn nhờ họ. Vì lâu nay mình tự sắp xếp hồ sơ và những giấy tờ cần thiết qua các bài diễn đàn. Bây giờ đưa họ làm thì mất $900 mình thật không can lòng.

 

Khanhan thấy sao?

8:20 am
June 26, 2017


khahan

khahan
Admin

posts 11748

Phần điền đơn DS-160 về Previous travel informations (Về thông tin du lịch trước đây).

- Bạn đã từng bị từ chối visa Mỹ chưa? Trả lời là Yes.

Thì explain phải (giải thích) điền vào như sau:

I used to apply for a US tour but the interview fell. (Tôi đã từng xin du lich Mỹ 1 lần nhưng phỏng vấn rớt).

- Có ai bảo lãnh bạn như là "immigrant petition" chưa? Trả lời là Yes.

Thì explain phải (giải thích) điền vào như sau:

Ten years ago, my sister opened a F4 visa petition. And now I am sponsored under K1 fiancée.

(10 năm trước chị tôi có mở hồ sơ bảo lãnh theo diện visa F4 chị em. Và bây giờ tôi được bảo lãnh theo diện hôn thê K1).

Còn việc hôn phu của bạn làm đơn bảo trợ tài chánh mà không đủ, thì có thể tìm người thân để cùng đồng bảo trợ.

Việc bạn muốn nhờ Luật sư thực hiện giấy tờ là tùy khả năng tài chánh, và quyền quyết định là ở bạn. Diễn đàn chỉ giúp tư vấn hướng dẫn về vấn đề thực hiện các thủ tục di trú cho các thành viên, chứ không có ý kiến về chuyện cá nhân của bạn.

7:05 am
June 27, 2017


nolanvan

Member

posts 42

Chào Khahan,

Cám ơn bạn đã hướng dẫn, mình đã điền form DS 160 rồi và cũng đã sumit rồi.

Kế tiếp mình phải làm gì? 

Làm sao để lấy cái DS confirmation

Nhờ bạn tiếp tục tư vấn thêm dùm.

Cám on bạn

8:03 am
June 27, 2017


khahan

khahan
Admin

posts 11748

nolanvan said:

Chào khahan,

Cám ơn bạn đã hướng dẫn, mình đã điền form DS-160 rồi và cũng đã submit rồi.

Kế tiếp mình phải làm gì? 

Làm sao để lấy cái DS confirmation

Nhờ bạn tiếp tục tư vấn thêm dùm.

Cám ơn bạn.

Bạn xem hướng dẫn ở đây:

Hướng dẫn cách điền đơn Form DS-160 

No Tags

About the Việt Di Trú Forum

Forum Timezone: UTC 8

Most Users Ever Online: 403

Currently Online: MonrealElund, Jeffreylog, Josephlog
27 Guests

Currently Browsing this Topic:
1 Guest

Membership:

There are 7663 Members
There have been 276 Guests

There are 2 Admins
There are 7519 Moderators

Top Posters:

nhqvietnam – 102
porton – 101
kimha2311 – 81
Quynhdoan1180 – 77
pquynh92 – 73
pramy – 69

Recent New Members: adna, SandraGog, Hydrasap, Charleshew, Williamsluse, RobertCoith, sanhthach, JosephPaf, DMobrazMaF, ThomasErack, Raphaelmug, Patrickheari, Edwardfremo, JamesTruts, Rickyfam, Albertfes, DennisVeirm, LesterMurce, Dennispet, Robertsoath, BobbyBix, IrinaexaDs, ReubenLon, EdwardMax, MichealEsoro, KillbillKiz, Tomastex, GerardMit, JasonRep, Josephtrene, Richardfiele, Ralphexito, vy ta, Edwardshady, Bonnysap, NathanZob, Normanignof, KennethBiasy, Jimmyslate, AirloP, Davidquino, RolandoToupe, dkthanhbla, AhuloP, AholoP, DiemKhue Tran, AheloP, AhaloP, AguloP, CraigCat, AgrloP, AgiloP, Michaelsteer, Danielcek, AgaloP, MarilynVed, MiguelBrugs, Phillippham12512, JohnnieNek, Aladuems