You must be logged in to post Login
Search Forums:


 


Minimum search word length is 4 characters – Maximum search word length is 84 characters
Wildcard Usage:
*  matches any number of characters    %  matches exactly one character

Hồ sơ K1-WAC1616050795

No Tags
UserPost

1:29 am
January 11, 2017


lynnphan1985

Member

posts 11

Hồ sơ WAC1616050795

Chào anh chi,

Em đã nộp đơn I-751 xin đổi thẻ xanh 2 năm hồi thang 5 năm 2016. Sở di trú đã nhận đơn của em vào ngày 05May 2016. Em đi lăn tay vào ngày 06June 2016. Đến nay em vẫn chưa nghe nói gì. Em có cần gọi lên sở di trú hỏi hay vẫn tiếp tục chờ ??? Số receipt của em la WAC1616050795

Em cảm on anh chi

12:14 pm
January 11, 2017


khahan

khahan
Admin

posts 11748

lynnphan1985 said:

Hồ sơ WAC1616050795

Chào anh chi,

Em đã nộp đơn I-751 xin đổi thẻ xanh 2 năm hồi tháng 5 năm 2016. Sở di trú đã nhận đơn của em vào ngày 05 May 2016. Em đi lăn tay vào ngày 06J une 2016. Đến nay em vẫn chưa nghe nói gì. Em có cần gọi lên Sở Di trú hỏi hay vẫn tiếp tục chờ? Số Receipt của em là WAC1616050795

Em cảm ơn anh chị.

Chào lynnphan1985,

Đây là kết quả check hồ sơ của bạn.

Case Was Received

On May 6, 2016, we received your Form CRI-89, Petition to Remove Conditions of Permanent Resident Status Received, Receipt Number WAC1616050795, and sent you the receipt notice that describes how we will process your case. Please follow the instructions in the notice. If you do not receive your receipt notice by June 5, 2016, please call Customer Service at 1-800-375-5283. If you move, go to http://www.uscis.gov/addresschange to give us your new mailing address.

Trường hợp pháp tiếp nhận

Ngày 6 tháng 5 năm 2016, chúng tôi đã nhận được mẫu CRI-89, đơn của bạn để loại bỏ điều kiện của tình trạng Thường t

rú nhận, Receipt Number WAC1616050795, và gửi cho bạn các thông báo nhận được mô tả như thế nào, chúng tôi sẽ xử lý trường hợp của bạn. Hãy làm theo các hướng dẫn trong thông báo. Nếu bạn không nhận được thông báo nhận của bạn bằng ngày 05 tháng 6 năm 2016, xin vui lòng gọi dịch vụ khách hàng tại số 1-800-375-5283. Nếu bạn di chuyển, đi đến http://www.uscis.gov/addresschange~~V để cung cấp cho chúng tôi địa chỉ gửi thư mới của bạn.

Bạn đọc kỷ nội dung trên, và thực hiện đúng theo hướng dẫn.

No Tags

About the Việt Di Trú Forum

Forum Timezone: UTC 8

Most Users Ever Online: 403

Currently Online: Shanasap
17 Guests

Currently Browsing this Topic:
1 Guest

Membership:

There are 7666 Members
There have been 276 Guests

There are 2 Admins
There are 6686 Moderators

Top Posters:

nhqvietnam – 102
porton – 101
kimha2311 – 81
Quynhdoan1180 – 77
pquynh92 – 73
pramy – 69

Recent New Members: Teonguyen2013, ClaytonMiz, NicolasHit, Michaelbiact, trantran1504, Gillterendax, tracyvy, pepham93, karinavalereva, Jamesimink, thaiiduong, PhongPham, VolodimiirPr, bich.architect, ArtuaKlerkJak, huynhha2608, Haritone_R, Georgecrova, Bertanox, NatalySmwat, kimlee, lightroommic, menpham, codename209, Shanasap, LaurenOwert, VladimirLet, Karenbig, Bich Le, AnthonyDaype, RobertSnogE, JeffreyNer, Frankcow, JamesWen, WilliamTix, Phuongdinh, KevinJoupt, Williamemive, phuong vy vu, EdwardJosup, DavidHOK, Dao Dao, Hong Duc, mit, Gradypum, GeraldSaL, Jamestiz, tiendoa1963, Khanh Ng, Williammon, CharlesImary, Le Anh Kiet, Kamagrduems, Travisjicle, Slotoman, tungphan13, Georgegreby, RobertOliynuk, TNekitbka, Donnagor