You must be logged in to post Login
Search Forums:


 


Minimum search word length is 4 characters – Maximum search word length is 84 characters
Wildcard Usage:
*  matches any number of characters    %  matches exactly one character

Hồ sơ K1-WAC1790478621

No Tags
UserPost

5:49 pm
September 29, 2017


Tieu Van Hao

Member

posts 5

Dạ chào anh chị trong BĐH, em là thành viên mới mong được sự giúp đỡ của các anh chị.
Tụi em tự mở hồ sơ và đã được chấp thuận, em mới nhận được số hồ sơ WAC1790478621. Tiếp theo em sẽ làm gì ạ? Mong anh chị giúp đỡ.

6:58 pm
September 29, 2017


khahan

khahan
Admin

posts 11748

Tieu Van Hao said:

Dạ chào anh chị trong BĐH, em là thành viên mới mong được sự giúp đỡ của các anh chị.
Tụi em tự mở hồ sơ và đã được chấp thuận, em mới nhận được số hồ sơ WAC1790478621. Tiếp theo em sẽ làm gì ạ? Mong anh chị giúp đỡ.

Chào Tieu Van Hao,

Kết quả check hồ sơ của bạn.

Case Was Received

On September 25, 2017, we received your Form I-129F, Petition for Fiance (E), Receipt Number WAC1790478621, and sent you the receipt notice that describes how we will process your case. Please follow the instructions in the notice. If you do not receive your receipt notice by October 25, 2017, please call Customer Service at 1-800-375-5283. If you move, go to http://www.uscis.gov/addresschange to give us your new mailing address.

Nội dung trên USCIS thông báo như sau:

Trường hợp đã được nhận

Vào ngày 25 tháng 9 năm 2017, chúng tôi đã nhận Mẫu I-129F của bạn, Đơn Khiếu nại (E), Số Nhận WAC1790478621 và gửi cho bạn thông báo biên nhận mô tả cách chúng tôi sẽ xử lý trường hợp của bạn. Hãy làm theo hướng dẫn trong thông báo. Nếu bạn không nhận được thông báo biên nhận trước ngày 25 tháng 10 năm 2017, vui lòng gọi Dịch vụ Khách hàng theo số 1-800-375-5283. Nếu bạn di chuyển, hãy truy cập http://www.uscis.gov/addresschange để cho chúng tôi địa chỉ gửi thư mới của bạn.

Ngày 25/09/2017, Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ USCIS đã nhận đơn Form I-129F, số biên nhận WAC1790478621, hồ sơ của bạn đang ở giai đoạn xem xét ban đầu chưa được xem xét chấp thuận Approval Date. Hiện tại bạn không cần phải làm gì cả, chờ khi nào hồ sơ được chấp thuận rồi, thì post thông tin lên đây. Tôi sẽ tư vấn, hướng dẫn cho bạn cần phải thực hiện những gì, cho hồ sơ di trú của mình.

8:00 pm
September 29, 2017


Tieu Van Hao

Member

posts 5

Dạ em cảm ơn. Em nghe nói chờ khoảng 2 tuần mới có case number phải không ạ.

10:30 pm
September 29, 2017


khahan

khahan
Admin

posts 11748

Tieu Van Hao said:

Dạ em cảm ơn. Em nghe nói chờ khoảng 2 tuần mới có case number phải không ạ.

Hồ sơ bạn hiện tại còn ở Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ USCIS, đang trong thời gian xem xét ban đầu chờ xét duyệt chưa được chấp thuận Approval Date, thì làm gì có việc 2 tuần có Case Number được chứ?

8:11 am
September 30, 2017


Tieu Van Hao

Member

posts 5

dạ, em cảm ơn. 

11:12 am
November 1, 2017


Tieu Van Hao

Member

posts 5

chào khahan, trong bộ hướng dẫn hồ sơ xin cấp thị thực diện K1, trong phần hộ chiếu có ghi là "hộ chiếu phải có hiệu lực ít nhất 8 tháng tính từ ngày cấp thị thực". Vẫy em được cấp hộ chiếu vào ngày 17/8/2017 có vấn đề gì không ạ?

1:39 pm
November 1, 2017


khahan

khahan
Admin

posts 11748

Tieu Van Hao said:

Chào khahan, trong bộ hướng dẫn hồ sơ xin cấp thị thực diện K1, trong phần hộ chiếu có ghi là "hộ chiếu phải có hiệu lực ít nhất 8 tháng tính từ ngày cấp thị thực". Vậy em được cấp hộ chiếu vào ngày 17/08/2017 có vấn đề gì không ạ?

Thường hộ chiếu có thời hạn là 10 năm, có nghĩa là khi cấp thị thực thì hộ chiếu của bạn phải còn thời hạn ít nhất là 8 tháng. Trường hợp của bạn thì mới được cấp hộ chiếu vào ngày 17/08/2017, không vấn đề gì cả.

8:01 pm
November 5, 2017


Tieu Van Hao

Member

posts 5

Dạ vâng, vẫy em yên tâm dồi. Hơn một tháng dồi mà vẫn chưa có tin gì mới.

No Tags

About the Việt Di Trú Forum

Forum Timezone: UTC 8

Most Users Ever Online: 403

Currently Online: Shanasap
22 Guests

Currently Browsing this Topic:
1 Guest

Membership:

There are 7665 Members
There have been 276 Guests

There are 2 Admins
There are 6887 Moderators

Top Posters:

nhqvietnam – 102
porton – 101
kimha2311 – 81
Quynhdoan1180 – 77
pquynh92 – 73
pramy – 69

Recent New Members: pinupcasinoone, Janetnit, Jamiewoork, KennethAudiz, nhihoang955, Peaveltentume, KeithScott, RaymondNeera, RobertaBug, JamesJag, Nearigigheaky, duc, MichaelGrodo, ArnoldSaW, DaniloRAG, AbaloP, Cristygeaph, lanphi, minhthychu, PatrickGef, ht304, JuanitaAgeni, Arthuredges, Vincentdok, NormandFlups, Craigslona, AdrianWed, suachuagiadinh, tuannghia96, Stephenclugh, Jamessarty, AaronWER, Briexedari, FrankSeivy, DonaldMus, tpn123, StewartSpulk, Askerbus, LOANNGUYEN1980, Joshuapaf, EMCDio, sahoangnguyen, KeofiFew, Daviddanid, Alibuvn, GerardoDuh, thutuyet, Dyblikrviorp, thachlang, LucilleamouT, MalcomGok, nhatopen, Robertrip, tuananhxh, DuaneAlert, RalphFaimb, DramXrenNeera, Workathomenwx, hso2006, JoyceGBrown