You must be logged in to post Login
Search Forums:


 


Minimum search word length is 4 characters – Maximum search word length is 84 characters
Wildcard Usage:
*  matches any number of characters    %  matches exactly one character

Hồ sơ F4-HCM2010512216*

No Tags
UserPost

10:50 pm
February 24, 2017


Adao39

Saigon

Member

posts 20

Xin chào
Tôi muốn hỏi về Approval date , nếu dựa vào Case number ( HCM2010512216)thì Approval date của tôi có phải là ngày 12/01/2010 ?
Tôi có xem trên I-797 thấy dòng Notice date là November 12,2009 .
Vậy Approval date của tôi chính xác là ngày nào vậy ?

2:34 pm
February 25, 2017


khahan

khahan
Admin

posts 11748

Adao39 said:

Xin chào,
Tôi muốn hỏi về Approval date, nếu dựa vào Case number (HCM2010512216) thì Approval Date của tôi có phải là ngày 12/01/2010?
Tôi có xem trên I-797 thấy dòng Notice date là November 12,2009.
Vậy Approval Date của tôi chính xác là ngày nào vậy?

Chào Adao39,

Bạn cung cấp cho tôi số biên nhận Receipt Number do USCIS cấp, để tôi check kiểm tra lại ngày chấp thuận Approval Date của hồ sơ gia đình bạn. Ngày này rất quan trọng và cần thiết, để sau này còn tính tuổi CSPA cho các thành viên nằm trong độ tuổi, xem có đủ tuổi được xuất cảnh cùng gia đình hay không?

2:48 pm
February 25, 2017


Adao39

Saigon

Member

posts 20

Adao39 said:

Xin chào,
Tôi muốn hỏi về Approval date, nếu dựa vào Case number (HCM2010512216) thì Approval Date của tôi có phải là ngày 12/01/2010?
Tôi có xem trên I-797 thấy dòng Notice date là November 12,2009.
Vậy Approval Date của tôi chính xác là ngày nào vậy?

Chào Adao39,

Bạn cung cấp cho tôi số biên nhận Receipt Number do USCIS cấp, để tôi check kiểm tra lại ngày chấp thuận Approval Date của hồ sơ gia đình bạn. Ngày này rất quan trọng và cần thiết, để sau này còn tính tuổi CSPA cho các thành viên nằm trong độ tuổi, xem có đủ tuổi được xuất cảnh cùng gia đình hay không?

Receipt number : 05-226-52937

2:50 pm
February 25, 2017


Adao39

Saigon

Member

posts 20

Post edited 3:09 pm – February 25, 2017 by Adao39


Wac-05-226-52937

Tôi cũng có dùng Receipt No này để check status và cũng có nhận " On March 19 , 2009 we receive …."

7:48 am
February 26, 2017


khahan

khahan
Admin

posts 11748

Adao39 said:

Wac-05-226-52937

Tôi cũng có dùng Receipt No này để check status và cũng có nhận " On March 19 , 2009 we receive …."

Còn ngày NVC gửi thông báo cấp số Case Number HCM cho bạn là ngày, tháng, năm nào?

12:35 pm
February 26, 2017


Adao39

Saigon

Member

posts 20

Sorry , tôi cũng không biết tìm ngày NVC cấp số Case No là ngày nào nữa , phải xem trên giấy nào để biết ngày NVC cấp vậy ?

5:18 pm
February 26, 2017


khahan

khahan
Admin

posts 11748

Adao39 said:

Sorry, tôi cũng không biết tìm ngày NVC cấp số Case No là ngày nào nữa, phải xem trên giấy nào để biết ngày NVC cấp vậy?

Vậy chứ bạn nhận được số hồ sơ Case Number HCM do NVC cấp là từ đâu?

5:58 pm
February 26, 2017


Adao39

Saigon

Member

posts 20

Post edited 6:02 pm – February 26, 2017 by Adao39


Dec 2014 tôi nhận 1 lá thư từ NVC về việc :" The NVC received undeliverable mail for …due to an old or bad mailing address in our record .Please provide…. "
Do anh tôi chưa update địa chỉ mới nên NVC gởi thư đến địa chỉ cũ không có người nhận , vì vậy NVC gởi thư cho tôi ở VN và trong thư tôi thấy có số Case No HCM….

À tôi còn thấy số Invoice ID number nữa

7:11 pm
February 26, 2017


Adao39

Saigon

Member

posts 20

January 21 , 2010 tôi có nhận 1 lá thư từ NVC có tiêu đề là : P3AU English .
Trong thư tôi cũng thấy có Case Number : HCM

11:59 am
February 27, 2017


khahan

khahan
Admin

posts 11748

Adao39 said:

January 21, 2010 tôi có nhận 1 lá thư từ NVC có tiêu đề là: P3AU English.
Trong thư tôi cũng thấy có Case Number: HCM.

Ngày 21/01/2010 có thể xem đây là ngày chấp thuận Approval Date của hồ sơ gia đình bạn. Trong phần thông tin của hồ sơ bạn sao tôi không thấy có ngày ưu tiên Priority Date vậy?

3:26 pm
February 27, 2017


Adao39

Saigon

Member

posts 20

Priority date : Aug 15 , 2005
Con trai tôi DOB : Feb 23 , 1995

5:10 pm
February 27, 2017


khahan

khahan
Admin

posts 11748

Adao39 said:

Priority Date: Aug 15 , 2005
Con trai tôi DOB: Feb 23 , 1995.

Theo những thông tin mà bạn cung cấp ở trên.

Dựa vào bảng tính tuổi CSPA có kết quả sau:

Con trai bạn sinh ngày 23/02/1995, dự đoán ngày đáo hạn trễ nhất là 31/07/2020. Trường hợp này đủ tuổi CSPA được xuất cảnh cùng gia đình, nhưng khi hồ sơ đến lượt được xem xét để mở, thì tuổi thực hiện tại con bạn đã trên 21 tuổi rồi. Vì thế sắp tới gia đình bạn cần phải tiến hành khiếu nại tuổi CSPA cho người con này.

6:05 pm
February 27, 2017


Adao39

Saigon

Member

posts 20

Theo bản visa bulletin tháng 2/2017 có Final action dates cho hồ sơ có ngày Priority date là Feb 2004 , vậy là hơn 3 năm nữa mới giải quyết cho hồ sơ có priority date là Aug 2005 ?

2:43 am
February 28, 2017


khahan

khahan
Admin

posts 11748

Adao39 said:

Theo bản visa bulletin tháng 2/2017 có Final action dates cho hồ sơ có ngày Priority date là Feb 2004, vậy là hơn 3 năm nữa mới giải quyết cho hồ sơ có priority date là Aug 2005?

Hiện tại diện visa F4 đang xem xét đến trước ngày 22/02/2004, hồ sơ này có ngày ưu tiên 15/08/2005. Theo dự đoán phải chờ khoảng 1 năm rưỡi nữa sẽ đến lượt được xem xét giải quyết (chứ không phải là 3 năm). Tuy nhiên còn tùy thuộc vào diễn biến lịch visa hàng tháng tăng nhanh hay chậm. Khi lịch vượt qua ngày đáo hạn ưu tiên NVC sẽ thông báo, và tiến hành mở hồ sơ cho gia đình bạn.

11:14 am
March 11, 2017


Adao39

Saigon

Member

posts 20

Xin chào
Tôi muốn hỏi là dựa vào visa bulletin của tháng 04/2017 thì ngày dates for filing visa applications cho ngày 01/Jul/2004 , vậy trường hợp của tôi ngày priority date là Aug/2005 thì khoảng bao lâu thì đến ngày gởi hồ sơ sang NVC ? Có phải ngày mở hồ sơ là ngày gởi giấy tờ sang NVC ? Vì tôi dự định đi làm lý lịch tư pháp số 2

9:02 pm
March 11, 2017


khahan

khahan
Admin

posts 11748

Adao39 said:

Xin chào,
Tôi muốn hỏi là dựa vào visa bulletin của tháng 04/2017 thì ngày dates for filing visa applications cho ngày 01/Jul/2004, vậy trường hợp của tôi ngày priority date là Aug/2005 thì khoảng bao lâu thì đến ngày gởi hồ sơ sang NVC? Có phải ngày mở hồ sơ là ngày gởi giấy tờ sang NVC? Vì tôi dự định đi làm lý lịch tư pháp số 2.

Hiện tại diện visa F4 đang xem xét đến trước ngày 08/05/2004, và mở hồ sơ đến trước ngày 01/07/2004. Hồ sơ bạn phải chờ khoảng trên 1 năm nữa mới đến lượt được xem xét để mở. Khi nào hồ sơ được mở thì NVC sẽ gửi thông báo cho bạn biết. Không nên làm Lý lịch Tư pháp số 2 sớm, vì giấy này chỉ có thời hạn trong vòng 1 năm kể từ ngày ký.

12:43 pm
April 18, 2017


Adao39

Saigon

Member

posts 20

Xin chào
Tôi muốn hỏi về việc có phải nộp giấy chứng nhận độc thân cho nam trên 20 tuổi cho NVC hay khi đi phỏng vấn ?

1:25 pm
April 18, 2017


khahan

khahan
Admin

posts 11748

Adao39 said:

Xin chào,
Tôi muốn hỏi về việc có phải nộp giấy chứng nhận độc thân cho nam trên 20 tuổi cho NVC, hay khi đi phỏng vấn?

Khi hồ sơ được mở NVC, thì họ sẽ yêu cầu nộp những giấy tờ ở người bảo lãnh, cũng như người được bảo lãnh, để NVC xem xét hoàn tất complete hồ sơ, bạn theo đó mà thực hiện. Trong thư mời phỏng vấn cũng có yêu cầu giấy tờ mang theo lúc phỏng vấn. Tuy nhiên đối với nữ từ 18 tuổi, và nam 20 tuổi đều phải xin giấy chứng nhận độc thân. Bạn nên chuẩn bị sẵn trước phần này.

6:09 pm
April 19, 2017


Adao39

Saigon

Member

posts 20

Xin chào

Tôi muốn hỏi về các giấy tờ ( civil documents ) gởi cho NVC có phải dịch ra tiếng Anh không vì tôi xem trong phần : " Hướng dẫn cần thiết _ Chuẩn bị giấy tờ khi hồ sơ được mở " có ghi là : " Các giấy tờ nộp cho NVC nếu bằng tiếng Việt không cần phải dịch sang tiếng Anh " nhưng khi xem ở trang web : " https://travel.state.gov/content/visas/en/immigrate/immigrant-process/documents/Supporting_documents.html " có ghi là : " 

All documents not written in English, or in the official language of the country in which you are applying for a visa, must be accompanied by certified translations. The translation must include a statement signed by the translator stating that:

  • The translation is accurate, and
  • The translator is competent to translate. "
  • Xin bạn hướng dẫn 
  • Cám ơn

7:25 pm
April 19, 2017


khahan

khahan
Admin

posts 11748

Adao39 said:

Xin chào,

Tôi muốn hỏi về các giấy tờ (civil documents) gởi cho NVC có phải dịch ra tiếng Anh không vì tôi xem trong phần: "Hướng dẫn cần thiết – Chuẩn bị giấy tờ khi hồ sơ được mở" có ghi là: "Các giấy tờ nộp cho NVC nếu bằng tiếng Việt không cần phải dịch sang tiếng Anh" nhưng khi xem ở trang web: "https://travel.state.gov/content/visas/en/immigrate/immigrant-process/documents/Supporting_documents.html" có ghi là: 

"All documents not written in English, or in the official language of the country in which you are applying for a visa, must be accompanied by certified translations. The translation must include a statement signed by the translator stating that:

  • The translation is accurate, and
  • The translator is competent to translate. "
  • Xin bạn hướng dẫn 
  • Cám ơn

Bạn xem hướng dẫn ở đây:

Chuẩn bị giấy tờ khi hồ sơ được mở tại NVC

Và ở đây:

Hồ sơ-Dịch ra tiếng Anh hay không

No Tags

About the Việt Di Trú Forum

Forum Timezone: UTC 8

Most Users Ever Online: 403

Currently Online:
22 Guests

Currently Browsing this Topic:
1 Guest

Membership:

There are 7666 Members
There have been 276 Guests

There are 2 Admins
There are 5867 Moderators

Top Posters:

nhqvietnam – 102
porton – 101
kimha2311 – 81
Quynhdoan1180 – 77
pquynh92 – 73
pramy – 69

Recent New Members: RobertOliynuk, TNekitbka, Donnagor, SANGDO, lichdo, HershelDuh, daobatam.vt, Lankdek, AngeloVal, Bryantmopay, cliggeltPoice, Walterplerm, Charlottezep, Semmionshof, smmus.es, Robertgeofe, thuy mimosa, bef, Pharmaciesmeany, Enlignevept, hieubao1998, WilliamGreda, tuansigma, ScottEncox, Veragrice, Kix, sergeyagrisy, haotran0201, alibaba80, AsaresSeer, SDaresSeer, KennethHoaby, AngelBom, Paydaycreap, RobertInofs, DennisGon, khanhlinhhh, PassBarneexia, MariaSheEf, Zacharyrog, Nicexedari, Hahatone_Rus, Rebeccacum, Instafollowfast.com, Thomashauby, Hoang Chinh, RandalDob, Michaelgrild, Autopositiv-roott, Arthursag, RamonFoole, LatiaDub, Henrytix, doannn27, stylemotorbikes, Lauranus, lethihongngoc762@gmail.com, ScottHak, RubenKnisy, OlegFut