You must be logged in to post Login
Search Forums:


 


Minimum search word length is 4 characters – Maximum search word length is 84 characters
Wildcard Usage:
*  matches any number of characters    %  matches exactly one character

Hồ sơ F4-HCM2010541059

No Tags
UserPost

3:50 pm
April 12, 2017


thuando02

Member

posts 14

*HCM2010541059*   

                                                            

10-APR-17

 

Dear Sir/Madam,

 

The National Visa Center (NVC) received all the requested documentation for this immigrant visa case.  The applicant is now in the queue awaiting an interview appointment overseas, where a consular officer will adjudicate the applicant’s visa application.

 

NVC schedules appointments one month in advance.  The U.S. Embassy tells us what dates they are holding interviews, and NVC fills these appointments as they become documentarily qualified.  Most appointments are set within three months of NVC’s receipt of all requested documentation.  However, before applicants in a numerically limited (preference) visa category can receive an appointment, their priority date must also be current.  This can delay receipt of an appointment.  You can track your priority date using the Visa Bulletin on travel.state.gov.

 

When an appointment is available, we will notify the applicant, petitioner and attorney (if applicable).  The applicant can prepare now by reading about the embassy’s interview requirements online at nvc.state.gov/interview. Thank you for your patience.

 

The embassy may require additional documents at the interview.  For example, if the following three items are all true, the applicant must bring a new police certificate to the visa interview:

 

 • He or she is more than 16 years old;
 • The police certificate submitted to NVC was obtained more than one year ago; and
 • He or she still lives in the country that issued the certificate.

 

The applicant should not make any travel arrangements, sell property, or give up employment until the embassy has issued a visa.

 

Sincerely,

 

National Visa Center

 

 

 

Em nhận được một file đính kèm như thế này, xin BĐH giải thích cho em được không ah

11:10 pm
April 12, 2017


khahan

khahan
Admin

posts 11748

thuando02 said:

*HCM2010541059*                                                      

10-APR-17

Dear Sir/Madam,

The National Visa Center (NVC) received all the requested documentation for this immigrant visa case.  The applicant is now in the queue awaiting an interview appointment overseas, where a consular officer will adjudicate the applicant’s visa application.

NVC schedules appointments one month in advance.  The U.S. Embassy tells us what dates they are holding interviews, and NVC fills these appointments as they become documentarily qualified.  Most appointments are set within three months of NVC’s receipt of all requested documentation.  However, before applicants in a numerically limited (preference) visa category can receive an appointment, their priority date must also be current.  This can delay receipt of an appointment.  You can track your priority date using the Visa Bulletin on travel.state.gov.

When an appointment is available, we will notify the applicant, petitioner and attorney (if applicable).  The applicant can prepare now by reading about the embassy’s interview requirements online at nvc.state.gov/interview. Thank you for your patience.

The embassy may require additional documents at the interview.  For example, if the following three items are alltrue, the applicant must bring a new police certificate to the visa interview:

 • He or she is more than 16 years old;
 • The police certificate submitted to NVC was obtained more than one year ago; and
 • He or she still lives in the country that issued the certificate.

The applicant should not make any travel arrangements, sell property, or give up employment until the embassy has issued a visa.

Sincerely,

National Visa Center

Em nhận được một file đính kèm như thế này, xin BĐH giải thích cho em được không ah.

Chào thuando02,

Nội dung email trên NVC thông báo như sau:

* HCM2010541059 *                                          

10-Tháng Tư-17

Thưa ông/bà,

Trung tâm Visa Quốc gia (NVC) đã nhận được tất cả các tài liệu được yêu cầu cho trường hợp xin thị thực nhập cư này. Người nộp đơn hiện đang xếp hàng chờ đợi cuộc hẹn phỏng vấn ở nước ngoài, nơi một viên chức lãnh sự quán sẽ xét đơn xin cấp thị thực của đương đơn.

NVC hẹn lịch hẹn trước một tháng. Đại sứ quán Hoa Kỳ cho chúng tôi biết ngày họ đang tổ chức các cuộc phỏng vấn, và NVC điền các cuộc hẹn này khi họ có đủ điều kiện về tài liệu. Hầu hết các cuộc hẹn đều được lập trong vòng ba tháng kể từ khi NVC nhận được tất cả các tài liệu được yêu cầu. Tuy nhiên, trước khi những người nộp đơn trong một loại visa có số lượng giới hạn (ưu đãi) có thể nhận được một cuộc hẹn, ngày ưu tiên của họ cũng phải là hiện tại. Việc này có thể trì hoãn việc nhận cuộc hẹn. Bạn có thể theo dõi ngày ưu tiên của mình bằng Bản tin Visa trên travel.state.gov.

Khi có cuộc hẹn, chúng tôi sẽ thông báo cho đương đơn, người yêu cầu và luật sư (nếu có). Người nộp đơn có thể chuẩn bị bằng cách đọc các yêu cầu phỏng vấn của đại sứ quán trực tuyến tại nvc.state.gov/interview. Cảm ơn vì sự kiên nhẫn của bạn.

Đại sứ quán có thể yêu cầu thêm tài liệu tại cuộc phỏng vấn. Ví dụ, nếu ba mục sau đây là tất cả sự thật, người nộp đơn phải mang theo giấy chứng nhận cảnh sát mới để phỏng vấn thị thực:

Người đó đã trên 16 tuổi;

- Giấy chứng nhận cảnh sát nộp cho NVC đã được thu thập cách đây hơn một năm; Và

- Anh ta vẫn sống ở nước đã cấp giấy chứng nhận.

- Người nộp đơn không nên sắp xếp đi lại, bán tài sản hoặc từ bỏ việc làm cho đến khi đại sứ quán đã cấp thị thực.

Trân trọng,

Trung tâm Visa Quốc gia.

4:52 pm
April 13, 2017


thuando02

Member

posts 14

Dạ cho em hỏi là khoảng bao lâu nữa thì nhà em có giấy mời phỏng vấn ạ ! Xin cảm ơn BĐH diễn đàn.

5:05 pm
April 13, 2017


khahan

khahan
Admin

posts 11748

thuando02 said:

Dạ cho em hỏi là khoảng bao lâu nữa thì nhà em có giấy mời phỏng vấn ạ! Xin cảm ơn BĐH diễn đàn.

Hồ sơ của gia đình có ngày ưu tiên Priority Date là ngày, tháng, năm nào?

5:21 pm
April 13, 2017


thuando02

Member

posts 14

Dạ pd nhà em 03/12/2003

11:49 am
April 14, 2017


khahan

khahan
Admin

posts 11748

thuando02 said:

Dạ PD nhà em 03/12/2003.

Hiện nay diện visa F4 đang xem xét đến trước ngày 08/05/2004, hồ sơ của gia đình bạn có ngày ưu tiên 03/12/2003. Và đã hoàn tất complete tại NVC xong rồi, thì chỉ còn chờ xếp lịch phỏng vấn trong thời gian sắp tới.

12:36 pm
April 14, 2017


thuando02

Member

posts 14

BĐH cho em hỏi là tháng này lịch visa không tăng vậy diện f4 có được phỏng vấn hay không hay chỉ tháng nào lịch visa tăng thì mới phỏng vấn ạ.

1:04 pm
April 14, 2017


khahan

khahan
Admin

posts 11748

thuando02 said:

BĐH cho em hỏi là tháng này lịch visa không tăng vậy diện f4 có được phỏng vấn hay không hay chỉ tháng nào lịch visa tăng thì mới phỏng vấn ạ.

Hồ sơ bạn sẽ được xếp lịch phỏng vấn trong thời gian tới, cố gắng chờ.

1:11 pm
April 14, 2017


thuando02

Member

posts 14

Dạ vâng, xin chân thành cảm ơn BĐH

7:24 am
May 3, 2017


thuando02

Member

posts 14

BĐH cho em hỏi là nhà em đã nhận được giấy báo complete hồ sơ rồi nhưng khi em kiểm tra ở NVC thì vẫn báo là hồ sơ theo dõi và thực hiện 6 bước. Như thế liệu có vấn đề gì không ạ ! Xin chân thành cảm ơn BĐH

8:14 am
May 3, 2017


khahan

khahan
Admin

posts 11748

thuando02 said:

BĐH cho em hỏi là nhà em đã nhận được giấy báo complete hồ sơ rồi nhưng khi em kiểm tra ở NVC thì vẫn báo là hồ sơ theo dõi và thực hiện 6 bước. Như thế liệu có vấn đề gì không ạ! Xin chân thành cảm ơn BĐH.

Bạn post nội dung thư của NVC gửi lên đây, để tôi xem có phải là hồ sơ của gia đình bạn đã hoàn tất complete rồi hay không? Nếu đúng là như vậy, thì tôi sẽ hướng dẫn bước kế tiếp bạn cần phải thực hiện những gì cho hồ sơ di trú của mình.

8:37 am
May 3, 2017


thuando02

Member

posts 14

*HCM2010541059*   

                                                            

10-APR-17

 

Dear Sir/Madam,

 

The National Visa Center (NVC) received all the requested documentation for this immigrant visa case.  The applicant is now in the queue awaiting an interview appointment overseas, where a consular officer will adjudicate the applicant’s visa application.

 

NVC schedules appointments one month in advance.  The U.S. Embassy tells us what dates they are holding interviews, and NVC fills these appointments as they become documentarily qualified.  Most appointments are set within three months of NVC’s receipt of all requested documentation.  However, before applicants in a numerically limited (preference) visa category can receive an appointment, their priority date must also be current.  This can delay receipt of an appointment.  You can track your priority date using the Visa Bulletin on travel.state.gov.

 

When an appointment is available, we will notify the applicant, petitioner and attorney (if applicable).  The applicant can prepare now by reading about the embassy’s interview requirements online at nvc.state.gov/interview. Thank you for your patience.

 

The embassy may require additional documents at the interview.  For example, if the following three items are all true, the applicant must bring a new police certificate to the visa interview:

 

 • He or she is more than 16 years old;
 • The police certificate submitted to NVC was obtained more than one year ago; and
 • He or she still lives in the country that issued the certificate.

 

The applicant should not make any travel arrangements, sell property, or give up employment until the embassy has issued a visa.

 

Sincerely,

 

National Visa Center

 

 

Dạ đây ạ !

4:35 pm
May 3, 2017


khahan

khahan
Admin

posts 11748

thuando02 said:

*HCM2010541059*                                                            

10-APR-17

Dear Sir/Madam,

The National Visa Center (NVC) received all the requested documentation for this immigrant visa case.  The applicant is now in the queue awaiting an interview appointment overseas, where a consular officer will adjudicate the applicant’s visa application.

NVC schedules appointments one month in advance.  The U.S. Embassy tells us what dates they are holding interviews, and NVC fills these appointments as they become documentarily qualified.  Most appointments are set within three months of NVC’s receipt of all requested documentation.  However, before applicants in a numerically limited (preference) visa category can receive an appointment, their priority date must also be current.  This can delay receipt of an appointment.  You can track your priority date using the Visa Bulletin on travel.state.gov.

When an appointment is available, we will notify the applicant, petitioner and attorney (if applicable).  The applicant can prepare now by reading about the embassy’s interview requirements online at nvc.state.gov/interview. Thank you for your patience.

The embassy may require additional documents at the interview.  For example, if the following three items are all true, the applicant must bring a new police certificate to the visa interview:

 • He or she is more than 16 years old;
 • The police certificate submitted to NVC was obtained more than one year ago; and
 • He or she still lives in the country that issued the certificate.

The applicant should not make any travel arrangements, sell property, or give up employment until the embassy has issued a visa.

Sincerely,

National Visa Center

Dạ đây ạ!

Nội dung email trên NVC thông báo. Hồ sơ gia đình bạn đã hoàn tất complete, chờ xếp lịch phỏng vấn trong thời gian sắp tới.

Thường một hồ sơ sau khi hoàn tất complete ở NVC xong, thì phải chờ khoảng từ 3 – 4 tháng sau mới có thư mời phỏng vấn.

4:50 pm
May 3, 2017


thuando02

Member

posts 14

Dạ cho em hỏi là tính từ ngày NVC gửi giấy hoàn tất hồ sơ hay sao ạ ! và cho em thắc mắc thêm 1 điều nữa là tra case number thì vẫn báo là theo dõi và thực hiện 6 bước ! Em xin cảm ơn

9:18 pm
May 3, 2017


khahan

khahan
Admin

posts 11748

thuando02 said:

Dạ cho em hỏi là tính từ ngày NVC gửi giấy hoàn tất hồ sơ hay sao ạ! và cho em thắc mắc thêm 1 điều nữa là tra Case Number thì vẫn báo là theo dõi và thực hiện 6 bước! Em xin cảm ơn.

Đó là trang thông tin update chung của NVC, quan trọng là gia đình bạn đã nhận được thông báo hoàn tất complete hồ sơ, vậy là được rồi. Yên tâm đi không vấn đề gì đâu.

2:11 pm
June 3, 2017


thuando02

Member

posts 14

xin BĐH cho em hỏi :" Nếu lý lịch tư pháp của mình được cấp quá 06 tháng nhưng chưa quá 1 năm thì mình phải xin lại khi đi phỏng vấn có đúng không ạ, mặc dù thời hạn sử dụng lý lịch tư pháp được ghi là 1 năm kể từ ngày cấp ?"

4:57 pm
June 3, 2017


khahan

khahan
Admin

posts 11748

thuando02 said:

Xin BĐH cho em hỏi: "Nếu lý lịch tư pháp của mình được cấp quá 06 tháng nhưng chưa quá 1 năm thì mình phải xin lại khi đi phỏng vấn có đúng không ạ, mặc dù thời hạn sử dụng lý lịch tư pháp được ghi là 1 năm kể từ ngày cấp?".

Lý lịch tư pháp số 2 có thời hạn 1 năm kể từ ngày ký, nếu đến ngày phỏng vấn dưới 1 năm thì không cần phải làm lại.

3:46 pm
June 6, 2017


thuando02

Member

posts 14

BĐH cho em hỏi :" Hiện nay hồ sơ nhà em đã complete được khoảng 2 tháng nhưng em có nghe thông tin là do quota visa F4 của năm tài khoá 2017 đã hết nên phải chờ đến tháng 9 mới có quota của năm tài khoá 2018 khi đó thì may ra mới có lịch phỏng vấn cho các hồ sơ bị checklist cũng như hồ sơ đáo hạn visa ?" thông tin như thế có chính xác không ạ ! em xin cảm ơn.

4:59 pm
June 6, 2017


khahan

khahan
Admin

posts 11748

thuando02 said:

BĐH cho em hỏi: "Hiện nay hồ sơ nhà em đã complete được khoảng 2 tháng nhưng em có nghe thông tin là do quota visa F4 của năm tài khóa 2017 đã hết nên phải chờ đến tháng 9 mới có quota của năm tài khóa 2018 khi đó thì may ra mới có lịch phỏng vấn cho các hồ sơ bị checklist cũng như hồ sơ đáo hạn visa?" thông tin như thế có chính xác không ạ! Em xin cảm ơn.

Hiện tại diện visa F4 đang đứng yên, nên bạn phải chờ diễn biến lịch visa của những tháng kế tiếp.

11:43 am
July 5, 2017


thuando02

Member

posts 14

Admin cho em hỏi, em dùng biểu mẫu hỏi để hỏi NVC về hồ sơ nhà em và sau đó NVC gửi email báo là xếp lịch phỏng vấn cho nhà em rồi nhưng khi em dùng biểu mẫu hỏi lsq thì vẫn trả lời là chưa nhận được thông tin cũng như hồ sơ. vậy là như thế nào ah ? em xin cảm ơn !

No Tags

About the Việt Di Trú Forum

Forum Timezone: UTC 8

Most Users Ever Online: 403

Currently Online: Jeffreylog, Josephlog
21 Guests

Currently Browsing this Topic:
1 Guest

Membership:

There are 7663 Members
There have been 276 Guests

There are 2 Admins
There are 7211 Moderators

Top Posters:

nhqvietnam – 102
porton – 101
kimha2311 – 81
Quynhdoan1180 – 77
pquynh92 – 73
pramy – 69

Recent New Members: Michaelphexy, PatrickNop, AgeloP, AmandaLib, StevenKek, TrevorBof, JosephNet, MarianoKed, lymo, AlexKip, nangxuan06, phiphi1979T, Joshuamaymn, Mai Anh, Kronadix, Jeffreylog, Josephlog, Rogerexcen, Annnguyen, ClaudeSkape, Harveythisk, AdnloP, GabrielRek, Williampeata, AndrewDyday, thithi45, linhha15, ArotaDDourdY, Williamten, GraceCog, HenryAmumS, ArotaCDourdY, JulioTig, Billyhig, AculoP, DressForgo, etrip4u, JamesAmoke, Jessedut, VishivkaInego, Bruincriz, NorvezhskiyDomOwene, HYDRAlem, KiteAlgarve, AndrewmaH, Terryboins, WilliamFuh, Dennisgek, Bep365, GeraldRoozy, CathyKeeDs, Richardwaivy, philip, linhuynh121317, MonrealElund, Domenicgom, Ha Lam, suong, CharleElund, ngoquocthai