You must be logged in to post Login
Search Forums:


 


Minimum search word length is 4 characters – Maximum search word length is 84 characters
Wildcard Usage:
*  matches any number of characters    %  matches exactly one character

Hồ sơ F4-HCM2009834104

No Tags
UserPost

8:27 am
February 8, 2017


khahan

khahan
Admin

posts 11748

mybonep said:

Các anh chị ở diễn đàn Việt di trú cho tôi hỏi:
Trước đây, tôi đã được anh chị em bảo lãnh theo diện F4, đã được 10 năm, và đang đợi ngày kêu phỏng vấn, nay con tôi đã có quốc tịch, và muốn làm hồ sơ khác bảo lãnh cho tôi được không? Ý tôi muốn hỏi là hồ sơ nào gọi làm thủ tục đi phỏng vấn trước, thì mình làm theo hồ sơ đó có được không?
Xin cảm ơn.

Trường hợp của bạn nên nói với con bạn liên hệ với Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ USCIS hỏi xem có được giải quyết hay không?

8:33 am
March 4, 2017


mybonep

Member

posts 36

Xin các anh chị trong diễn đàn Việt Di Trú cho tôi hỏi:

Trong Form I 539 ,vợ chồng tôi đang du lịch Mỹ visa B2, cũng có hồ sơ diện F4 , nay muốn xin gia hạn visa ở thêm vài tháng nữa,nhưng trong form này :  ,ở trang 2 ,phần 4 , mục 3 và 4 ,tôi không đánh dấu được yes hay no,vì tôi không hiểu được ý của nó,xin diễn đàn giúp tôi dịch giúp :

  " Answer the following question. If you answer "yer" to any question,describe the circumstances in detail and explain on a separate sheet of paper .

    3. Are you, or any other person included on the application,an applicant for an immigrant visa ?   __yes      ___no

    4. Has an immigrant petition EVER been filed for you or for any other person included in this application ? ___yes    ___no "

Xin các anh chị giúp đở cho ý của hai câu này .

      Xin cám ơn .

2:17 pm
March 4, 2017


khahan

khahan
Admin

posts 11748

mybonep said:

Xin các anh chị trong diễn đàn Việt Di Trú cho tôi hỏi:

Trong Form I-539, vợ chồng tôi đang du lịch Mỹ visa B2, cũng có hồ sơ diện F4, nay muốn xin gia hạn visa ở thêm vài tháng nữa, nhưng trong form này: ở trang 2, phần 4, mục 3 và 4 , tôi không đánh dấu được yes hay no,vì tôi không hiểu được ý của nó, xin diễn đàn giúp tôi dịch giúp:

  " Answer the following question. If you answer "yer" to any question,describe the circumstances in detail and explain on a separate sheet of paper .

    3. Are you, or any other person included on the application,an applicant for an immigrant visa ?   __yes      ___no

    4. Has an immigrant petition EVER been filed for you or for any other person included in this application ? ___yes    ___no "

Xin các anh chị giúp đở cho ý của hai câu này .

      Xin cám ơn.

Nội dung các câu trên được dịch như sau:

"Trả lời các câu hỏi sau đây. Nếu bạn trả lời" Yes "cho bất kỳ câu hỏi, mô tả những trường hợp cụ thể, và giải thích trên một tờ giấy riêng.

3. Có phải bạn, hoặc bất kỳ người nào khác đưa vào ứng dụng, người nộp đơn xin visa nhập cư? có, không.

4. Có một thỉnh nguyện nhập cư Bao giờ được nộp cho bạn hoặc cho bất kỳ người nào khác bao gồm trong ứng dụng này? có không.

4:56 am
March 7, 2017


mybonep

Member

posts 36

xin các anh chị trong diễn đàn Việt Di Trú cho tôi hỏi :

 Tôi có hai đứa con là công dân Mỹ :

  – Một đứa đã nộp hồ sơ , xin Sở di trú phục hồi hồ sơ F4  (của vợ chồng tôi và con),do người bảo lãnh qua đời ,đã hơn 10 tháng chưa được trả lời !

   -Bây giờ tôi muốn đứa thứ hai làm bộ hồ thêm bộ hồ sơ khác để bảo lãnh riêng vợ chồng tôi có hợp pháp không ?

    Xin cám ơn !6

9:26 am
March 7, 2017


khahan

khahan
Admin

posts 11748

mybonep said:

Xin các anh chị trong diễn đàn Việt Di Trú cho tôi hỏi:

Tôi có hai đứa con là công dân Mỹ.

- Một đứa đã nộp hồ sơ, xin Sở Di trú phục hồi hồ sơ F4  (của vợ chồng tôi và con), do người bảo lãnh qua đời, đã hơn 10 tháng chưa được trả lời!

- Bây giờ tôi muốn đứa thứ hai làm bộ hồ thêm bộ hồ sơ khác để bảo lãnh riêng vợ chồng tôi có hợp pháp không?

Xin cám ơn!

Đã mở hồ sơ rồi, thì không thể mở thêm hồ sơ bảo lãnh khác được nữa.

3:02 am
April 4, 2017


mybonep

Member

posts 36

Các anh chị ở Vietditru cho tôi hỏi:
Hồ sơ của tôi đã được NVC gởi trả lại cho sở di trú kèm theo đơn xin phuc hồi hồ sơ F4 khi người bảo lãnh qua đời, và sở di trú yêu cầu chúng tôi nộp I.864 và câc giấy tờ liên quan, đã hơn 11 tháng , chúng tôi chưa nhận được sự chấp thuận hay không ?
Xin hỏi : -có khi nào hồ sơ của tôi họ đẫ gởi về lại NVC không? hay còn ở sở di trú? Xin anh chị giúp đỡ !
Xin cảm ơn

8:43 am
April 4, 2017


khahan

khahan
Admin

posts 11748

mybonep said:

Các anh chị ở Vietditru cho tôi hỏi:
Hồ sơ của tôi đã được NVC gởi trả lại cho Sở di trú kèm theo đơn xin phục hồi hồ sơ F4 khi người bảo lãnh qua đời, và Sở di trú yêu cầu chúng tôi nộp I-864 và các giấy tờ liên quan, đã hơn 11 tháng, chúng tôi chưa nhận được sự chấp thuận hay không?
Xin hỏi: – Có khi nào hồ sơ của tôi họ đã gởi về lại NVC không? hay còn ở Sở di trú? Xin anh chị giúp đỡ!
Xin cảm ơn.

Bạn cần cung cấp lại cho tôi thông tin hồ sơ này.

1/. Ngày ưu tiên Priority Date.

2/. Ngày chấp thuận Approval Date.

3/. Số Receipt Number (do USCIS cấp).

4/. Số hồ sơ Case Number (HCM do NVC cấp).

1:24 am
April 5, 2017


mybonep

Member

posts 36

1/ ngày ưu tiên : 24/2/2003
2/ngày chấp thuận : 22/10/2009
3/số biên nhận do USCIS cấp : EAC: 03-112-51645
4/số hồ sơ case number di NVC cấp: HCM 2009.834.104
Xin các anh chị xem giúp

9:02 am
April 5, 2017


khahan

khahan
Admin

posts 11748

mybonep said:

1/. Ngày ưu tiên: 24/2/2003
2/. Ngày chấp thuận: 22/10/2009
3/. Số biên nhận do USCIS cấp: EAC0311251645
4/. Số hồ sơ Case Number do NVC cấp: HCM2009834104
Xin các anh chị xem giúp.

Đây là kết quả check hồ sơ của bạn ở USCIS.

Department of State Sent Case to USCIS For Review

On July 30, 2015, the Department of State sent us your case, Receipt Number EAC0311251645, for review. We are reviewing it, and will notify you by mail when we are done. Please follow any instructions in the notice. If you move, go to http://www.uscis.gov/addresschange to give us your new mailing address.

Nội dung trên thông báo như sau:

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Gửi Vụ kiện cho USCIS Để Nhận xét

Vào ngày 30 tháng 7 năm 2015, Bộ Ngoại giao đã gửi cho chúng tôi trường hợp của bạn, Giấy biên nhận số EAC0311251645 để xem xét. Chúng tôi đang xem xét nó và sẽ thông báo cho bạn bằng thư khi chúng tôi hoàn tất. Vui lòng làm theo bất kỳ hướng dẫn nào trong thông báo. Nếu bạn di chuyển, hãy truy cập http://www.uscis.gov/addresschange để cho chúng tôi địa chỉ gửi thư mới của bạn.

Ai là người đứng ra tiếp tục hồ sơ bảo lãnh này cho bạn khi người bảo lãnh cũ qua đời, thì nên liên hệ với Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ, ngoài ra Sở Di trú yêu cầu nộp những giấy tờ gì? thì bạn cần thực hiện cho đúng.

1:27 am
April 6, 2017


mybonep

Member

posts 36

Xin cám ơn anh chị ở Vietditru đã check giúp hồ sơ của tôi!
Tôi xin trình bày thêm:
-Ngày 8/4/2016 sở di trú có gởi thư , yêu cầu chúng tôi nộp những giấy tờ mà họ yêu cầu.
-Ngày 27/4/2016 , chúng tôi đã gởi những giấy tờ cho sở di trú, và họ có email trả lời đã nhận hồ sơ rồi.
Từ đó đến nay chúng tôi ko nhận được một thư từ nào cả!
Tháng 3/2017 có gọi điện hỏi, thì họ chỉ nói, hồ sơ đặc biệt , họ ko thể trả lời được, cứ chờ đợi !
Vì tôi thấy đã 12 tháng rồi mà không nhận được thông báo chi hết, nên mới nhờ anh chị ở Vietditru check giúp hồ sơ nầy.
Xin các anh chị tư vấn, chúng tôi cần phải làm gì tiếp theo?
Xin cám ơn!

9:15 am
April 6, 2017


khahan

khahan
Admin

posts 11748

mybonep said:

Xin cám ơn anh chị ở Vietditru đã check giúp hồ sơ của tôi!
Tôi xin trình bày thêm:
– Ngày 8/4/2016 Sở di trú có gởi thư, yêu cầu chúng tôi nộp những giấy tờ mà họ yêu cầu.
– Ngày 27/4/2016, chúng tôi đã gởi những giấy tờ cho Sở di trú, và họ có email trả lời đã nhận hồ sơ rồi.
Từ đó đến nay chúng tôi không nhận được một thư từ nào cả!
Tháng 3/2017 có gọi điện hỏi, thì họ chỉ nói, hồ sơ đặc biệt, họ không thể trả lời được, cứ chờ đợi!
Vì tôi thấy đã 12 tháng rồi mà không nhận được thông báo chi hết, nên mới nhờ anh chị ở Vietditru check giúp hồ sơ nầy.
Xin các anh chị tư vấn, chúng tôi cần phải làm gì tiếp theo?
Xin cám ơn!

Trường hợp hồ sơ của bạn, thì kết quả check đã có như trên. Nếu đã có liên hệ với USCIS gọi điện hỏi rồi, mà họ trả lời như thông tin trên thì nên cố gắng chờ thêm thời gian nữa. Vì USCIS đang trong thời gian xem xét lại hồ sơ của bạn.

10:01 am
April 6, 2017


mybonep

Member

posts 36

Xin cám ơn các anh chị đã tư vấn!

1:20 pm
July 11, 2017


mybonep

Member

posts 36

Xin các anh chị cho tôi hỏi , Sở di trú vừa gởi cho tôi email , xin các anh chị dịch giúp và cho tôi biết các bước tiếp sẽ làm gì?
Xin cám ơn!

From:
Date: June 17, 2017 at 2:16:52 PM CDT
To:
Subject: Case Status Information for Receipt Number: EAC0311251645

*** DO NOT RESPOND TO THIS E-MAIL ***

There has been a recent processing action taken on your case.

Receipt Number: EAC0311251645

Application Type: I130, PETITION FOR ALIEN RELATIVE

Your Case Status: Initial Review

On June 17, 2017, we updated your name for your Form I130, PETITION FOR ALIEN RELATIVE, Receipt Number EAC0311251645. If you move, go to http://www.uscis.gov/addresschange to give us your new mailing address.

During this step, USCIS initiates the background checks of the applicant/petitioner and identifies issues that may need to be addressed either during an interview or by asking the applicant/petitioner to submit additional information or documentation. USCIS reviews the applicant's/petitioner's criminal history, determines if there are national security concerns that need to be addressed, and reviews the application/petition for fraud indicators. If you have filed an I-485, I-589, I-751, N-400, I-90, I-821, I-131 or I-765, you can expect to receive an appointment notice to appear at an Application Support Center to have your fingerprints and/or photographs taken. The timing of your appointment is determined by the number of applicants ahead of you that also need a biometric appointment. We try to schedule biometric appointments as quickly as possible and in most cases you will receive your appointment notice within 30 days of submitting your application. We will send your appointment notice approximately 14 days ahead of your scheduled appointment. It is important that you keep this appointment. If absolutely necessary, you can request that your appointment be rescheduled however, please be aware that rescheduling may delay the processing of your application. Please follow the instructions on your appointment notice if you need to reschedule. Occasionally, you may receive an appointment notice to appear at an Application Support Center to have your fingerprints taken when you have filed a form other than those listed above. In these situations, you may receive your appointment notice more than 30 days after submitting your application or petition.

Log-in to your myUSCIS account to view your case history and understand what you can expect to happen next on your case.
Current processing times can be found on the USCIS website at under Check Processing Times.

Sincerely,

The U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS)

5:20 pm
July 11, 2017


khahan

khahan
Admin

posts 11748

mybonep said:

Xin các anh chị cho tôi hỏi , Sở di trú vừa gởi cho tôi email , xin các anh chị dịch giúp và cho tôi biết các bước tiếp sẽ làm gì?
Xin cám ơn!

From:
Date: June 17, 2017 at 2:16:52 PM CDT
To:
Subject: Case Status Information for Receipt Number: EAC0311251645

*** DO NOT RESPOND TO THIS E-MAIL ***

There has been a recent processing action taken on your case.

Receipt Number: EAC0311251645

Application Type: I130, PETITION FOR ALIEN RELATIVE

Your Case Status: Initial Review

On June 17, 2017, we updated your name for your Form I130, PETITION FOR ALIEN RELATIVE, Receipt Number EAC0311251645. If you move, go to http://www.uscis.gov/addresschange to give us your new mailing address.

During this step, USCIS initiates the background checks of the applicant/petitioner and identifies issues that may need to be addressed either during an interview or by asking the applicant/petitioner to submit additional information or documentation. USCIS reviews the applicant's/petitioner's criminal history, determines if there are national security concerns that need to be addressed, and reviews the application/petition for fraud indicators. If you have filed an I-485, I-589, I-751, N-400, I-90, I-821, I-131 or I-765, you can expect to receive an appointment notice to appear at an Application Support Center to have your fingerprints and/or photographs taken. The timing of your appointment is determined by the number of applicants ahead of you that also need a biometric appointment. We try to schedule biometric appointments as quickly as possible and in most cases you will receive your appointment notice within 30 days of submitting your application. We will send your appointment notice approximately 14 days ahead of your scheduled appointment. It is important that you keep this appointment. If absolutely necessary, you can request that your appointment be rescheduled however, please be aware that rescheduling may delay the processing of your application. Please follow the instructions on your appointment notice if you need to reschedule. Occasionally, you may receive an appointment notice to appear at an Application Support Center to have your fingerprints taken when you have filed a form other than those listed above. In these situations, you may receive your appointment notice more than 30 days after submitting your application or petition.

Log-in to your myUSCIS account to view your case history and understand what you can expect to happen next on your case.
Current processing times can be found on the USCIS website at under Check Processing Times.

Sincerely,

The U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS)

Nội dung trên USCIS thông báo như sau:

Từ:

Ngày: 17 tháng 6 năm 2017 lúc 2:16:52 PM CDT

Đến:

Chủ đề: Thông tin trạng thái trường hợp cho Số tiếp nhận: EAC0311251645.

*** KHÔNG ĐÁP ỨNG VỚI E-MAIL NÀY

Đã có một hành động xử lý gần đây đối với trường hợp của bạn.

Số Nhận: EAC0311251645

Loại ứng dụng: I130, ĐƠN XIN CHO NGƯỜI MỚI LIÊN QUAN

Tình trạng hồ sơ của bạn: Đánh giá Ban đầu

Vào ngày 17 tháng 6 năm 2017, chúng tôi cập nhật tên cho Mẫu I-130 của bạn, ĐƠN XIN CHO NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN, Số Biên nhận EAC0311251645. Nếu bạn di chuyển, hãy truy cập  http://www.uscis.gov/addresschange  để cho chúng tôi địa chỉ gửi thư mới của bạn.

Trong bước này, USCIS sẽ khởi động việc kiểm tra lý lịch của người nộp đơn/người yêu cầu và xác định các vấn đề cần được giải quyết trong cuộc phỏng vấn hoặc bằng cách yêu cầu người nộp đơn/người yêu cầu nộp thêm thông tin hoặc tài liệu. USCIS xem xét lịch sử hình sự của người nộp đơn/người yêu cầu, xác định xem có mối quan ngại về an ninh quốc gia cần được giải quyết và xem xét đơn/kiến ​​nghị về các chỉ số gian lận. Nếu bạn đã nộp đơn I-485, I-589, I-751, N-400, I-90, I-821, I-131 hoặc I-765, bạn có thể mong đợi nhận được thông báo về cuộc hẹn để xuất hiện tại một Ứng dụng Trung tâm Hỗ trợ để lấy dấu vân tay và/hoặc ảnh chụp. Thời gian cuộc hẹn của bạn được xác định bởi số người nộp đơn trước bạn mà cũng cần một cuộc hẹn biometric. Chúng tôi cố gắng sắp xếp cuộc hẹn sinh trắc học càng nhanh càng tốt và trong hầu hết các trường hợp, bạn sẽ nhận được thông báo về cuộc hẹn trong vòng 30 ngày kể từ ngày nộp đơn. Chúng tôi sẽ gửi thông báo về cuộc hẹn của bạn khoảng 14 ngày trước ngày hẹn của bạn. Điều quan trọng là bạn giữ cuộc hẹn này. Nếu cần thiết, bạn có thể yêu cầu thay đổi lịch hẹn của mình, xin lưu ý rằng việc sắp xếp lại thời hạn có thể làm chậm quá trình xử lý đơn của bạn. Hãy làm theo các hướng dẫn trong thông báo về cuộc hẹn của bạn nếu bạn cần phải lên lịch lại. Đôi khi, bạn có thể nhận được một thông báo về cuộc hẹn để xuất hiện tại Trung tâm Hỗ trợ Ứng dụng để lấy dấu vân tay của bạn khi bạn gửi một mẫu đơn khác với các mẫu được liệt kê ở trên. Trong những trường hợp này, bạn có thể nhận được thông báo về cuộc hẹn hơn 30 ngày sau khi nộp đơn hoặc đơn yêu cầu.

Đăng nhập vào tài khoản myUSCIS của bạn để xem lịch sử trường hợp của bạn và hiểu những gì bạn có thể mong đợi sẽ xảy ra tiếp theo trong trường hợp của bạn.

Thời gian xử lý hiện tại có thể được tìm thấy trên trang web của USCIS tại Thời gian Kiểm tra Xử lý.

Trân trọng,

Dịch vụ Quốc tịch và Nhập cư Hoa Kỳ (USCIS).

7:03 pm
July 11, 2017


mybonep

Member

posts 36

Xin cám ơn Khahan đã dịch giúp!
Theo thư trên, cho tôi hỏi :
– Mục đích của thư này , ý họ nói gì?
– Sở di trú đã đồng ý cho đổi tên người bảo lãnh hay chưa ?
– xin cho tôi lời khuyên .
Xin cám ơn

8:56 pm
July 11, 2017


khahan

khahan
Admin

posts 11748

mybonep said:

Xin cám ơn khahan đã dịch giúp!
Theo thư trên, cho tôi hỏi:
– Mục đích của thư này, ý họ nói gì?
– Sở Di trú đã đồng ý cho đổi tên người bảo lãnh hay chưa?
– Xin cho tôi lời khuyên.
Xin cám ơn.

Tình trạng hồ sơ của bạn.

1/. Vào ngày 16/07/2017, Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ USCIS đã cập nhật thông tin hồ sơ của bạn.

2/. USCIS sẽ khởi động việc kiểm tra lý lịch của người nộp đơn/người yêu cầu và xác định các vấn đề cần được giải quyết.

3/. USCIS sẽ sắp xếp cuộc hẹn sinh trắc học càng nhanh càng tốt, và trong hầu hết các trường hợp, bạn sẽ nhận được thông báo về cuộc hẹn trong vòng 30 ngày kể từ ngày nộp đơn. Chúng tôi sẽ gửi thông báo về cuộc hẹn của bạn khoảng 14 ngày trước ngày hẹn của bạn.

Người bảo lãnh mới hồ sơ này của bạn là ai vậy?

12:52 am
July 12, 2017


mybonep

Member

posts 36

Xin trả lời cho bạn Khahan :-
-Người bảo lãnh mới cho gia đình mình là con gái của mình , cháu đã công dân Mỹ , và đã bổ sung hồ sơ theo yêu cầu của sở di trú vào đầu tháng 5/2016 cho đến nay mới có email trả lời!
-Xin báo cho bạn biết là hiện tại gia đình mình đã ở hết bên Mỹ, gồm có hai con gái đã có quốc tịch, một con trai đang du học (F1), và vợ chồng mình (B2).
Xin tóm tắc để bạn thấy rõ hồ sơ của mình;
-Nộp xin bảo lãnh năm 2003
-Người bảo lãnh mất năm 2008
-Hồ sơ được chấp thuận năm 2009
-Năm 2015 NVC cứ gởi thư cho phép hoàn thành thủ tục để phỏng vấn? ( vì cứ nghĩ hồ sơ đã bị huỷ nên rất bất ngờ?)
-Năm 2015 , con gái gởi đơn cho NVC xịn cứu xét và thông cho họ người bảo lãnh đã mất, họ chuyễn hồ sơ về cho sở di trú.
-Năm 2016 sở di trú cho phép bổ sung hòi sơ , và hôm nay nhận được email trên!
Với trường hợp hồ sơ của mình như vậy,mình có thể hy vọng họ chấp thuận lại hồ sơ của mình hay không?
Xin cám ơn đã trả lời!

11:12 am
July 12, 2017


khahan

khahan
Admin

posts 11748

mybonep said:

Xin trả lời cho bạn khahan,
– Người bảo lãnh mới cho gia đình mình là con gái của mình , cháu đã công dân Mỹ , và đã bổ sung hồ sơ theo yêu cầu của sở di trú vào đầu tháng 5/2016 cho đến nay mới có email trả lời!
– Xin báo cho bạn biết là hiện tại gia đình mình đã ở hết bên Mỹ, gồm có hai con gái đã có quốc tịch, một con trai đang du học (F1), và vợ chồng mình (B2).
Xin tóm tắc để bạn thấy rõ hồ sơ của mình;
– Nộp xin bảo lãnh năm 2003
– Người bảo lãnh mất năm 2008
– Hồ sơ được chấp thuận năm 2009
– Năm 2015 NVC cứ gởi thư cho phép hoàn thành thủ tục để phỏng vấn? ( vì cứ nghĩ hồ sơ đã bị hủy nên rất bất ngờ?)
– Năm 2015, con gái gởi đơn cho NVC xin cứu xét và thông cho họ người bảo lãnh đã mất, họ chuyển hồ sơ về cho Sở Di trú.
– Năm 2016 Sở Di trú cho phép bổ sung hồ sơ, và hôm nay nhận được email trên!
Với trường hợp hồ sơ của mình như vậy, mình có thể hy vọng họ chấp thuận lại hồ sơ của mình hay không?
Xin cám ơn đã trả lời!

Trường hợp của bạn là Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ USCIS đang xem xét lại hồ sơ của bạn. Còn việc được tái chấp thuận hay không? thì còn tùy thuộc vào việc xem xét của họ. Hiện tại thì toàn bộ gia đình bạn đang ở bên Mỹ hết cả rồi. Muốn biết kết quả sớm, thì phải thường liên hệ với họ bằng cách gọi điện thoại trực tiếp để hỏi, là cách nhanh và hiệu quả nhất, chứ gửi email thì phải chờ đợi họ trả lời thư theo thứ tự trước sau, rất mất thời gian.

11:32 am
July 12, 2017


mybonep

Member

posts 36

Xin cám ơn Khahan đã tư vấn!

No Tags

About the Việt Di Trú Forum

Forum Timezone: UTC 8

Most Users Ever Online: 403

Currently Online: MonrealElund
17 Guests

Currently Browsing this Topic:
1 Guest

Membership:

There are 7663 Members
There have been 276 Guests

There are 2 Admins
There are 7068 Moderators

Top Posters:

nhqvietnam – 102
porton – 101
kimha2311 – 81
Quynhdoan1180 – 77
pquynh92 – 73
pramy – 69

Recent New Members: thithi45, linhha15, ArotaDDourdY, Williamten, GraceCog, HenryAmumS, ArotaCDourdY, JulioTig, Billyhig, AculoP, DressForgo, etrip4u, JamesAmoke, Jessedut, VishivkaInego, Bruincriz, NorvezhskiyDomOwene, HYDRAlem, KiteAlgarve, AndrewmaH, Terryboins, WilliamFuh, Dennisgek, Bep365, GeraldRoozy, CathyKeeDs, Richardwaivy, philip, linhuynh121317, MonrealElund, Domenicgom, Ha Lam, suong, CharleElund, ngoquocthai, tnguyen411, Van Olson, FranSob, FrankGowly, peter.nguyen, HoangHai2020, pinupcasinoone, Janetnit, Jamiewoork, KennethAudiz, nhihoang955, Peaveltentume, KeithScott, RaymondNeera, RobertaBug, JamesJag, Nearigigheaky, duc, MichaelGrodo, ArnoldSaW, DaniloRAG, AbaloP, Cristygeaph, lanphi, minhthychu