Current User: Guest Login Members
Search Forums:


 


Minimum search word length is 4 characters – Maximum search word length is 84 characters
Wildcard Usage:
*  matches any number of characters    %  matches exactly one character

No Tags
UserPost

4:48 pm
June 16, 2016


hung do

Member

posts 38

Vâng cám ơn bạn và diễn đàn. Mình sẽ làm chủ yếu là mình hỏi cho chắc chắn sợ mình làm không kịp lên phải có phương án thứ 2 ấy mà. Cám ơn nhiều

5:19 pm
June 16, 2016


hung do

Member

posts 38

Cám ơn bạn cùng diễn đàn. Mình sẽ làm cho nó yên tâm mình chỉ muốn hỏi để mình còn phương án chuẩn bị nữa thôi cám ơn bạn rất nhiều.

10:49 am
June 18, 2016


hung do

Member

posts 38

Xin chào diễn đàn và bạn cho mình hỏi là ngày đáo hạn và ngày mở hồ sơ ý nghĩa là thế nào hả bạn vì trên topic trước bạn có tư vấn là con mình (sn:16/5/1995)nếu hồ sơ mở trước ngày 8/1/2017 thì mới co cơ hội đi cùng gia đình
Ngày ưu tiên: 31/8/2005
Ngày chấp nhận: 26/4/2006
Hồ sơ: HCM2006629005
Con trai sinh ngày: 16/5/1995 (chưa có gia đình đang học tại Mỹ).
Con gái sinh ngày: 01/09/1990 (chưa có gia đình).
Con trai sinh năm: 2008 (bổ xung ngày 6/6/2015).
Vậy bạn cho mình hỏi ý nghĩa của hai ngày trên nhé
Cám ơn bạn nhiều

6:05 pm
June 18, 2016


khahan

khahan
Admin

posts 11748

hung do said:

Xin chào diễn đàn và bạn cho mình hỏi là ngày đáo hạn và ngày mở hồ sơ ý nghĩa là thế nào hả bạn vì trên topic trước bạn có tư vấn là con mình (SN:16/5/1995) nếu hồ sơ mở trước ngày 8/1/2017 thì mới có cơ hội đi cùng gia đình.
Ngày ưu tiên: 31/8/2005
Ngày chấp nhận: 26/4/2006
Hồ sơ: HCM2006629005
Con trai sinh ngày: 16/5/1995 (chưa có gia đình đang học tại Mỹ).
Con gái sinh ngày: 01/09/1990 (chưa có gia đình).
Con trai sinh năm: 2008 (bổ xung ngày 6/6/2015).
Vậy bạn cho mình hỏi ý nghĩa của hai ngày trên nhé.
Cám ơn bạn nhiều.

1/. Ngày đáo hạn trễ nhất là 08/01/2017, là hạn chót ngày tính tuổi CSPA của cháu sinh ngày 16/05/1995.

2/. Hiện tại diện visa F3 đang xem xét đến trước ngày 01/12/2004, còn hồ sơ của bạn có ngày ưu tiên 31/08/2005. Khi nào bạn thấy lịch visa hàng tháng đăng trên diễn đàn xem xét đến ngày 31/08/2005, thì hồ sơ của bạn lúc đó đến lượt được xem xét để mở, NVC sẽ gửi thông báo qua địa chỉ email cho bạn, nếu như trước đó bạn đã có từng liên hệ với NVC thông qua địa chỉ email của mình.

Còn từng trường hợp của 3 cháu về tính tuổi CSPA thì như tôi đã tư vấn ở bài post trên.

9:00 pm
June 18, 2016


hung do

Member

posts 38

Vâng cám ơn bạn và diễn đàn nhiều. Mình hiểu rồi

3:28 pm
June 28, 2016


hung do

Member

posts 38

Xin chào diễn đàn và bạn
Mình có bản kiểm tra này gửi bạn và diễn đàn,chuẩn đoán hộ mình xem hồ sơ của mình nó đến giai đoạn nào nhéFee Invoice for IV Case HCM2006629005

The payment statuses of the AOS and IV fees for this case are given below.

To pay fees click the Select box of each fee to be paid and then click the Pay Selected Fees button.

IMPORTANT: Any payment you make now requires 2-3 business days to complete and will have IN PROCESS status until then.

Sign into this case again after 2-3 business days to verify that the payment status has become PAID.

NEXT STEPS: To view, print and/or email a payment receipt and learn what to do next click the Payment Receipts button below, or the RECEIPT tab above and to the right.

Affidavit of Support (AOS) Fees

Petitioner Fee Amount Payment Status Select

IV Application Processing Fees

Applicant Name Birth Year Relation Fee Amount Payment Status Select
DO, HUY QUANG 1995 CHILD NOT INVOICED
DO, HUNG MANH 1968 SPOUSE NOT INVOICED
DO, DUONG THUY 1990 CHILD NOT INVOICED
PHAM, THUY HUYEN THI 1972 PRINCIPAL NOT INVOICED
DO, HIEP QUANG 2008 CHILD NOT INVOICED
Total Amount Selected: $0.00

3:58 pm
June 28, 2016


khahan

khahan
Admin

posts 11748

hung do said:

Xin chào diễn đàn và bạn,
Mình có bản kiểm tra này gửi bạn và diễn đàn, chuẩn đoán hộ mình xem hồ sơ của mình nó đến giai đoạn nào nhé Fee Invoice for IV Case HCM2006629005.

The payment statuses of the AOS and IV fees for this case are given below.

To pay fees click the Select box of each fee to be paid and then click the Pay Selected Fees button.

IMPORTANT: Any payment you make now requires 2-3 business days to complete and will have IN PROCESS status until then.

Sign into this case again after 2-3 business days to verify that the payment status has become PAID.

NEXT STEPS: To view, print and/or email a payment receipt and learn what to do next click the Payment Receipts button below, or the RECEIPT tab above and to the right.

Affidavit of Support (AOS) Fees

Petitioner Fee Amount Payment Status Select

IV Application Processing Fees

Applicant Name Birth Year Relation Fee Amount Payment Status Select
DO, HUY QUANG 1995 CHILD NOT INVOICED
DO, HUNG MANH 1968 SPOUSE NOT INVOICED
DO, DUONG THUY 1990 CHILD NOT INVOICED
PHAM, THUY HUYEN THI 1972 PRINCIPAL NOT INVOICED
DO, HIEP QUANG 2008 CHILD NOT INVOICED
Total Amount Selected: $0.00

Nội dung trên được dịch như sau:

Các trạng thái thanh toán của AOS, và IV phí cho trường hợp này được đưa ra dưới đây.

Để nộp lệ phí vào hộp Chọn từng lệ phí phải trả và sau đó nhấp vào nút Phí Pay chọn.

Quan trọng:

Bất kỳ thanh toán bạn thực hiện yêu cầu 2-3 ngày làm việc để hoàn thành, và sẽ có tình trạng trên trình đến khi đó.

Đăng nhập vào trường hợp này một lần nữa sau 2-3 ngày làm việc để xác minh rằng tình trạng thanh toán đã trở nên PAID.

Bước tiếp theo: Để xem, in và/hoặc email biên lai thanh toán, và học làm gì tiếp theo nhấp vào nút biên nhận thanh toán bên dưới, hoặc tab nhận ở trên, và bên phải.

Bộ bảo trợ (AOS) Phí

Đương đơn Phí Số tiền thanh toán Status Chọn

Phí xử lý ứng dụng IV

Ứng viên Tên sinh Status năm Quan hệ Phí Số tiền thanh toán Chọn

DO, HUY QUANG 1995 CON chưa lập hóa đơn

DO, HÙNG MẠNH 1968 VỢ chưa lập hóa đơn

DO, DUONG THUY 1990 CON chưa lập hóa đơn

PHAM, THỦY HUYỀN THI 1972 CHÍNH chưa lập hóa đơn

DO HIỆP QUANG 2008 CON chưa lập hóa đơn

Tổng số tiền được chọn: $ 0.00

4:37 pm
June 28, 2016


hung do

Member

posts 38

AD ơi vậy giờ mình phẩi làm gì và người bảo lãnh phải làm gì hả bạn

5:18 pm
June 28, 2016


khahan

khahan
Admin

posts 11748

hung do said:

AD ơi vậy giờ mình phải làm gì và người bảo lãnh phải làm gì hả bạn?

Hồ sơ của gia đình bạn đã nhận được thông báo mở từ NVC chưa?

5:24 pm
June 28, 2016


hung do

Member

posts 38

Ad ơi chưa bạn ơi

5:48 pm
June 28, 2016


khahan

khahan
Admin

posts 11748

hung do said:

Ad ơi! chưa bạn ơi.

Hiện tại bây giờ bạn không cần phải làm gì cả, chờ hồ sơ khi nào đến lượt được xem xét giải quyết NVC thông báo mở, thì tôi sẽ tư vấn, hướng dẫn, bước kế tiếp bạn cần phải thực hiện những gì cho hồ sơ di trú của mình.

5:51 pm
June 28, 2016


hung do

Member

posts 38

Cám ơn bạn nhiều

4:19 pm
November 28, 2016


hung do

Member

posts 38

Xin chào diễn đàn cùng ACE trước tiên mình xin cám ơn diễn đàn cùng ACE đã hướng dẫn Mình và mình đã sửa được tên cho người đứng tên được bảo lãnh nhà Mình rồi. Nay mình muốn hỏi giờ mình phải làm gì và theo diễn đàn dự đoán hộ hồ nhà Mình sắp được mở chưa xin cám ơm ACE cùng diễn đàn nhiều.

6:07 pm
November 28, 2016


khahan

khahan
Admin

posts 11748

hung do said:

Xin chào diễn đàn cùng ACE trước tiên mình xin cám ơn diễn đàn cùng ACE đã hướng dẫn mình, và mình đã sửa được tên cho người đứng tên được bảo lãnh nhà mình rồi. Nay mình muốn hỏi giờ mình phải làm gì, và theo diễn đàn dự đoán hộ hồ nhà mình sắp được mở chưa? Xin cám ơn ACE cùng diễn đàn nhiều.

Hiện tại diện visa F3 đang mở hồ sơ đến trước ngày 22/08/2005, hồ sơ này có ngày ưu tiên 31/08/2005. Cũng sắp đến lượt được xem xét để mở rồi.

Bạn liên hệ với NVC, để hồ sơ sắp được mở chưa?

Hướng dẫn điền Public Inquiry Form gửi NVC

Trong phần Your question. Chọn câu này: What is the status of my case?

Trong hộp thoại Additional comments or questions not in the above list: copy phần dưới này dán vào hộp thoại này.

Dear Sir/Madam,

Please kindly look into my case and advise us the updated status.

Your prompt reply would be much appreciated.

Regards,

Kiểm tra các thông tin thật đầy đủ, chính xác, cũng như mã xác nhận. Sau cùng bấm vào Submit để gửi thư đến NVC.

6:23 pm
November 28, 2016


hung do

Member

posts 38

Xin cám ơn bạn cùng diễn đàn nhiều.

2:09 pm
December 17, 2016


hung do

Member

posts 38

Xin chào diễn đàn Mình có thông tin về hồ sơ của Mình về ngày chấp nhận là ngày 9/5/2006. Thay vì bài trước mình nhờ diễn đàn tư vấn là ngày 26/4/2006 nay Mình nhờ diễn đàn tư vấn hộ xem hồ sơ nhà Mình đến giai đoạn nào rồi và tính hộ tuổi cspa cho hồ sơ nhà Mình chân thành cám ơn diễn đàn nhiêu
Cho mình hỏi nhà mình điện:f3 năm 2005
Ngày ưu tiên: 31/8/2005
Ngày chập nhận: 26/4/2006( ngày tính sai)
Ngày chấp nhận : 9/5/2006
Hồ sơ : HCM : 2006629005
Con trai sinh ngày : 16/5/1995( chưa có gia đình đang học tại mỹ)
Con gái sinh ngày : 1/9/1990(chưa có gia đình )
Con trai sinh năm :2008( bổ xung ngày 6/6/2015

4:37 pm
December 17, 2016


khahan

khahan
Admin

posts 11748

hung do said:

Xin chào diễn đàn mình có thông tin về hồ sơ của Mình về ngày chấp nhận là ngày 9/5/2006. Thay vì bài trước mình nhờ diễn đàn tư vấn là ngày 26/04/2006, nay mình nhờ diễn đàn tư vấn hộ xem hồ sơ nhà Mình đến giai đoạn nào rồi và tính hộ tuổi CSPA cho hồ sơ nhà Mình chân thành cám ơn diễn đàn nhiều.
Cho mình hỏi nhà mình điện: F3 năm 2005.
Ngày ưu tiên: 31/08/2005
Ngày chập nhận: 26/4/2006 (ngày tính sai)
Ngày chấp nhận: 09/05/2006
Hồ sơ HCM2006629005
Con trai sinh ngày: 16/05/1995 (chưa có gia đình đang học tại Mỹ)
Con gái sinh ngày: 01/09/1990 (chưa có gia đình)
Con trai sinh năm: 2008 (bổ xung ngày 06/06/2015).

Bạn cần cung cấp thêm thông tin của:

Người con trai sinh năm 2008, phải có đầy đủ ngày, tháng, năm sinh. Rồi tôi sẽ giúp tính tuổi CSPA cho cả 3 thành viên này.

4:55 pm
December 17, 2016


hung do

Member

posts 38

Ờ xin lỗi diễn đàn và bạn con trai thứ 3 cháu sinh ngày 16/12/2008 bạn hộ mình nhé. Xin cám ơn nhiểu

5:10 pm
December 17, 2016


khahan

khahan
Admin

posts 11748

hung do said:

Ờ xin lỗi diễn đàn và bạn con trai thứ 3 cháu sinh ngày 16/12/2008 bạn hộ mình nhé. Xin cám ơn nhiều.

Theo những thông tin mà bạn cung cấp lại lần 2 này.

Dựa vào bảng tính tuổi CSPA có kết quả sau:

1/. Người con gái sinh ngày 01/09/1990, dự đoán ngày đáo hạn trễ nhất là 09/05/2012. Trường hợp này đã quá tuổi CSPA, nên không được xuất cảnh cùng gia đình.

2/. Người con trai sinh ngày 16/05/1995, dự đoán ngày đáo hạn trễ nhất là 21/01/2017. Trường hợp này sẽ quá tuổi CSPA vào ngày này, nên không được xuất cảnh cùng gia đình.

3/. Người con trai sinh ngày 16/12/2008, dự đoán ngày đáo hạn trễ nhất là 24/08/2030. Trường hợp này dư tuổi CSPA, được xuất cảnh cùng gia đình.

5:59 pm
December 17, 2016


hung do

Member

posts 38

Xin cám ơn diễn đàn và bạn cho Mình hỏi thêm giả sử hồ sơ nhà Mình mà được mở trước ngày 27/1/2017 thì người con mình sinh ngày 16/05/1995 có cơ hội đi cùng gia đình mình không hả bạn. Xin cám ơn bạn cùng diễn đàn nhiểu

No Tags
Reply to Post

Reply to Topic:
Hồ sơ F3-HCM2006629005

Guest Name (Required):

Guest Email (Required):

NOTE: New Posts are subject to administrator approval before being displayed

Smileys
Confused Cool Cry Embarassed Frown Kiss Laugh Smile Surprised Wink Yell
Post New Reply

Guest URL (required)

Math Required!
What is the sum of:
12 + 9
   


About the Việt Di Trú Forum

Forum Timezone: UTC 8

Most Users Ever Online: 403

Currently Online: Shanasap
15 Guests

Currently Browsing this Topic:
1 Guest

Membership:

There are 7663 Members
There have been 276 Guests

There are 2 Admins
There are 8338 Moderators

Top Posters:

nhqvietnam – 102
porton – 101
kimha2311 – 81
Quynhdoan1180 – 77
pquynh92 – 73
pramy – 69

Recent New Members: Alinochkabyday, Milenakep, Titanadolo, RogerZonia, RufusMub, Illona, phadonhadanang, VictorMax, CoinBitthome, InvillMog, JamesKes, ZooVes, Davidbut, RichardSer, Hanhphuc568, Adelinaton, Stevewooth, CharlesNaise, DavidVIone, Gordonzew, AntoineElumn, Trevorsen, FrankSob, BrantwrEmn, duh, Jamesson, Jaznet, quaan_t, OliviaKah, pharmacious, Deniskax, Mixakep, Ralphquop, Waynebow, tap, Michaelflene, ScottEmaism, FrancisFralt, Kirilereni, JasonLal, Dennisvenly, KevinMaido, Davidpiode, Ernestnib, Geraldnaild, Davidlal, Eltonwoomia, Markflady, SidneyPen, NewaleGorgo, Josephskeds, HermanLig, Jessefam, JamesWogma, Isaacoptig, JeffreyBef, Caseynen, Tommykar, JosephKaxia, TrevorHab