Current User: Guest Login Members
Search Forums:


 


Minimum search word length is 4 characters – Maximum search word length is 84 characters
Wildcard Usage:
*  matches any number of characters    %  matches exactly one character

No Tags
UserPost

12:30 pm
June 30, 2016


ngoctuyet

Member

posts 15

1/. Ngày ưu tiên Priority Date: 25/08/2005

2/. Ngày chấp thuận Approval Date:On October 16, 2009

3/. Ngày, tháng, năm sinh, của người muốn tính tuổi CSPA (nếu có).

4/. Số biên nhận Receipt number (do USCIS cấp):WAC0521551233

5/. Số hồ sơ Case number HCM (do NVC cấp).

6/. Hồ sơ thuộc diện visa nào? F3 công dân mỹ bảo lãnh con trên 21 tuổi đã có gia đình

Xin hỏi diễn đàn:chúng tôi đã gửi tiền đóng visa va mẫu lý lịch số 2.vậy khoản bao lâu chúng tôi nhận được VISA.Xin cảm ơn.

1:00 pm
June 30, 2016


khahan

khahan
Admin

posts 11748

ngoctuyet said:

1/. Ngày ưu tiên Priority Date: 25/08/2005.

2/. Ngày chấp thuận Approval Date: On October 16, 2009.

3/. Ngày, tháng, năm sinh, của người muốn tính tuổi CSPA (nếu có).

4/. Số biên nhận Receipt Number (do USCIS cấp): WAC0521551233

5/. Số hồ sơ Case number HCM (do NVC cấp).

6/. Hồ sơ thuộc diện visa nào? F3 công dân Mỹ bảo lãnh con trên 21 tuổi đã có gia đình.

Xin hỏi diễn đàn: chúng tôi đã gửi tiền đóng visa, và mẫu lý lịch số 2. Vậy khoảng bao lâu chúng tôi nhận được visa. Xin cảm ơn.

Chào ngoctuyet,

Hồ sơ của bạn đã được NVC cấp số hồ sơ Case Number HCM chưa?

3:26 pm
June 30, 2016


ngoctuyet

Member

posts 15

chúng tôi đã được cấp Case Number HCM.nhưng đã thất lạc do chuyễn nhà.cám ơn.

4:00 pm
June 30, 2016


khahan

khahan
Admin

posts 11748

ngoctuyet said:

Chúng tôi đã được cấp Case Number HCM. Nhưng đã thất lạc do chuyển nhà. Cám ơn.

Theo tôi bạn nên liên hệ với NVC, để hỏi lại số hồ sơ Case Number HCM, vì số này rất cần thiết và quan trọng.

Sau này mọi vấn đế cần liên lạc với NVC, về hồ sơ di trú như: hồ sơ được mở, thông báo đóng tiền, thư mời phỏng vấn v.v… đều phải sử dụng đến số này.

Bạn liên hệ với NVC, để hỏi số hồ sơ Case Number HCM.

Hướng dẫn điền Public Inquiry Form gửi NVC

Trong phần Your question chọn câu này: What is the status of my case?

Trong hộp thoại Additional Comment or questions in the above list: copy phần dưới dán vào hộp thoại này.

Dear Madam or Sir,

I learn that my case is now at the National Visa Center. Thus, I would be grateful to you for informing me of my case number.

Thank you very much for your attention.

Kiểm tra các thông tin thật đầy đủ, chính xác, cũng như mã xác nhận. Sau đó bấm Submit để gửi thư đến NVC.

4:53 pm
June 30, 2016


ngoctuyet

Member

posts 15

Rất cám ơn diễn đàn.chúng tôi sẽ liên hệ.

11:34 pm
July 5, 2016


ngoctuyet

Member

posts 15

Chúng tôi đã liên lạc nvc và đã cung cấp Case number HCM

1/. Ngày ưu tiên Priority Date: 25Jul2005

2/. Ngày chấp thuận Approval Date: On October 16, 2009.

3/. Ngày, tháng, năm sinh, của người muốn tính tuổi CSPA (nếu có).

4/. Số biên nhận Receipt Number (do USCIS cấp): WAC0521551233

5/. Số hồ sơ Case number HCM (do NVC cấp).HCM2009803265

6/. Hồ sơ thuộc diện visa nào? F3 công dân Mỹ bảo lãnh con trên 21 tuổi đã có gia đình.

Xin hỏi diễn đàn: chúng tôi đã gửi tiền đóng visa, và mẫu lý lịch số 2. Vậy khoảng bao lâu chúng tôi nhận được visa. Xin cảm ơn.

11:37 pm
July 5, 2016


ngoctuyet

Member

posts 15

Dear Sir/Madam:

 

The National Visa Center (NVC) received your inquiry regarding the immigrant visa petition: HCM2009803265 filed by HIEN VAN NGUYEN on behalf of NGOC TUYET THI NGUYEN.  The NVC completed its processing of this visa petition, and forwarded it to the U.S. Embassy or Consulate in HO CHI MINH CITY VIETNAM.

 

We forwarded your immigrant visa petition to the U.S. Embassy or Consulate on 10-JUL-2015.

 

If you have any questions about your case you should contact the Embassy or Consulate. You can find how to contact the Embassy or Consulate by going tohttp://usembassy.gov. Click on the region your Embassy or Consulate is in, and then click on the city name. Once the page loads, click "Contact Us."

 

You should also tell the Embassy or Consulate if you change your address, email address, or if your personal situation changes in a way that might affect your case.

 

Case Number:                  HCM2009803265

Petitioner's Name:            NGUYEN, HIEN VAN

Principal Applicant's Name:   NGUYEN,NGOC TUYET THI

Preference Category:          F1

Your Priority Date:           25Jul2005

Foreign State Chargeability:  VIETNAM

                              U.S. CONSULATE GENERAL

                              4 LE DUAN BLVD., DISTRICT 1

                              HO CHI MINH CITY

                              VIETNAM

 

Jackson

 

National Visa Center

Written Inquiry Unit

FCi Federal, Support Contractor

 

asknvc@state.gov20

11:39 pm
July 5, 2016


ngoctuyet

Member

posts 15

Xin điễn đàn cho chúng tôi hỏi,muốn thông báo cho họ chung tôi đã thay đổi địa chỉ mới thì làm như thế nào.Xin cảm ơn.

8:50 am
July 6, 2016


khahan

khahan
Admin

posts 11748

ngoctuyet said:

Xin điễn đàn cho chúng tôi hỏi, muốn thông báo cho họ chúng tôi đã thay đổi địa chỉ mới thì làm như thế nào.

Xin cảm ơn.

Bạn muốn thông báo thay đổi địa chỉ của người bảo lãnh ở Mỹ, hay người được bảo lãnh ở Việt Nam. Là địa chỉ số nhà hiện đang cư ngụ, hay địa chỉ email cần phải thông tin cho rõ ràng cụ thể.

1:18 pm
July 6, 2016


ngoctuyet

Member

posts 15

Chúng tôi muốn thông báo địa chỉ mới của người được bảo lãnh ở việt nam.Để chúng tôi có thể nhận những thư từ,thông báo từ lãnh sự quán.Xin cảm ơn

5:49 pm
July 6, 2016


khahan

khahan
Admin

posts 11748

ngoctuyet said:

Chúng tôi muốn thông báo địa chỉ mới của người được bảo lãnh ở Việt Nam. Để chúng tôi có thể nhận những thư từ, thông báo từ Lãnh sự quán. Xin cảm ơn.

Bạn lấy mẫu thư xin điều chỉnh địa chỉ mới gửi NVC.

Mẫu thư điều chỉnh địa chỉ người được bảo lãnh

Tiếp đến là điền đơn Public Inquiry Form gửi NVC.

Hướng dẫn điền Public Inquiry Form gửi NVC

Trong phần Your question. Chọn câu này.

2/. How can I change my address?

Làm thế nào tôi có thể thay đổi địa chỉ?

. Dùng để thay đổi địa chỉ của NBL/NĐBL chính.

2:13 pm
July 11, 2016


ngoctuyet

Member

posts 15

Xin chào diễn đàn.
Xin mạn phép cho chúng tôi hỏi.Khi chúng tôi đã có số hồ sơ hcm,làm thế nào để biết được các thành viên đi cùng có tên trong hồ sơ không.xin cảm ơn.

5:49 pm
July 11, 2016


khahan

khahan
Admin

posts 11748

ngoctuyet said:

Xin chào diễn đàn.
Xin mạn phép cho chúng tôi hỏi. Khi chúng tôi đã có số hồ sơ HCM, làm thế nào để biết được các thành viên đi cùng có tên trong hồ sơ không. Xin cảm ơn.

Hồ sơ của bạn đã được NVC cấp số Invoice ID Number chưa?

6:51 pm
July 11, 2016


ngoctuyet

Member

posts 15

Chúng tôi chưa nhận Invoice ID Number, không biết là chúng tôi được cấp hay chưa.do chúng tôi có di chuyển nhà ở khoảng 5 năm từ 2010 đến nay.xin hỏi diễn đàn có cách nào xin lại hay kiểm tra được không?xin chân thành cảm ơn.

8:59 pm
July 11, 2016


khahan

khahan
Admin

posts 11748

ngoctuyet said:

Chúng tôi chưa nhận Invoice ID Number, không biết là chúng tôi được cấp hay chưa. Do chúng tôi có di chuyển nhà ở khoảng 5 năm từ 2010 đến nay. Xin hỏi diễn đàn có cách nào xin lại hay kiểm tra được không?

Xin chân thành cảm ơn.

Phải có số HCM và Invoice ID Number thì mới có thể xem tên các thành viên cùng đi, vì hồ sơ của bạn chưa đến lượt xem xét để mở. Tôi xem lại hồ sơ các thông tin của bạn cung cấp là diện visa F3, sao nội dung email ở trên của NVC lại là F1 vậy?

10:35 pm
July 11, 2016


ngoctuyet

Member

posts 15

Chúng tôi cũng không rõ khi nhận mail từ nvc lại là f1.trong khi theo uscis cấp   WAC0521551233 là dạng I-130.

5:36 pm
July 12, 2016


khahan

khahan
Admin

posts 11748

ngoctuyet said:

Chúng tôi cũng không rõ khi nhận mail từ NVC lại là F1. Trong khi theo USCIS cấp WAC0521551233 là dạng I-130.

Có thể đây là sự nhầm lẫn nếu.

- Bảo lãnh theo diện visa F3 (Con đã kết hôn của công dân Hoa Kỳ bao gồm cả vợ/chồng, và con dưới 21 tuổi của F3).

- Bảo lãnh theo diện visa F1 (Con trên 21 tuổi còn độc thân của công dân Hoa Kỳ và con của F1).

12:58 pm
July 20, 2016


ngoctuyet

Member

posts 15

Xin chào diễn đàn. Xin cho chúng tôi hỏi? Sau khi chúng tôi đã gửi thư thông báo đến NVC về vấn đề thay đổi về nơi cư trú,và đã nhận được sự hồi đáp từ NVC.Vậy,nay chúng tôi có cần thông báo nơi cư trú mới đên cơ  quan nào nữa không (VD:Tổng lãnh sự quán Việt Nam chẳn hạn).Để giúp cho việc thông tin liên lạc giữa người xin xuất cảnh và các cơ quan di trú thuận lợi hơn.

-Xin cám ơn sự giúp đỡ từ diễn đàn.

1:18 pm
July 20, 2016


ngoctuyet

Member

posts 15

Dear Sir/Madam:

 

The National Visa Center (NVC) received your inquiry regarding the immigrant visa petition: HCM2009803265 filed by HIEN VAN NGUYEN on behalf of NGOC TUYET THI NGUYEN.  The NVC completed its processing of this visa petition, and forwarded it to the U.S. Embassy or Consulate in HO CHI MINH CITY VIETNAM.

 

The U.S. Embassy or Consulate General accepted this case for expeditious processing, and the case was sent to the assigned U.S. Embassy or Consulate General in HO CHI MINH CITY, VIETNAM.

 

As this petition is no longer located at the NVC you must resubmit your inquiry or request, and all future correspondence to the U.S. Embassy or Consulate General where the beneficiary's interview will take place. Also, please be sure to notify the Embassy or Consulate General of any change of postal mail or e-mail address, or any change in personal circumstances that may affect the applicant's eligibility for a visa.

 

Please visit http://www.usembassy.gov to determine the contact information for the U.S. Embassy or Consulate General in HO CHI MINH CITY, VIETNAM. The specific Embassy or Consulate General website includes contact information for visa related inquiries.

 

Please note that the US Embassy or Consulate General may still request additional  forms or fees at the time of the interview. Please be prepared to submit any missing forms and pay any required fees at the time of your interview.

 

Please notify the assigned U.S. Embassy or Consulate General in HO CHI MINH CITY of your change of mailing address and email address (if applicable) because the file is no longer at the NVC.

 

Case Number:                  HCM2009803265

Petitioner's Name:            NGUYEN, HIEN VAN

Principal Applicant's Name:   NGUYEN, NGOC TUYET THI

Preference Category:          F1

Your Priority Date:           25Jul2005

Foreign State Chargeability:  VIETNAM

                              U.S. CONSULATE GENERAL

                              4 LE DUAN BLVD., DISTRICT 1

                              HO CHI MINH CITY

                              VIETNAM

 

Sven

 

National Visa Center

Written Inquiry Unit

FCi Federal, Support Contractor

 

asknvc@state.gov

 

IMPORTANT:

 

If your visa petition is currently processing at the National Visa Center, do not let more than one year pass without contacting NVC. If a period of one year passes from the last date of contact (by telephone, mail, or e-mail) with NVC, all submitted fees and documents expire. If this occurs, the fees must be paid again and documents must be resubmitted in order to continue the immigration process.

 

This email is Sensitive but Unclassified based on the definitions provided in 12 FAM 540.

Any information in this transmission pertaining to the issuance or refusal of visas or permits to enter the United States shall be considered confidential under Section 222(f) of the Immigration and Nationality Act (INA) [8 US C. Section 1202]. Access to and use of such information must be solely for the formulation, amendment, administration, or enforcement of the immigration, nationality, and other laws of the United States under INA 222(f) and as specified in FAM guidance. If you have received such information in error, do not review, retransmit, disclose, disseminate, use, or take any action in reliance upon this information, and contact the sender as soon as possible.

5:39 pm
July 20, 2016


khahan

khahan
Admin

posts 11748

ngoctuyet said:

Dear Sir/Madam:

The National Visa Center (NVC) received your inquiry regarding the immigrant visa petition: HCM2009803265 filed by HIEN VAN NGUYEN on behalf of NGOC TUYET THI NGUYEN.  The NVC completed its processing of this visa petition, and forwarded it to the U.S. Embassy or Consulate in HO CHI MINH CITY VIETNAM.

The U.S. Embassy or Consulate General accepted this case for expeditious processing, and the case was sent to the assigned U.S. Embassy or Consulate General in HO CHI MINH CITY, VIETNAM.

As this petition is no longer located at the NVC you must resubmit your inquiry or request, and all future correspondence to the U.S. Embassy or Consulate General where the beneficiary's interview will take place. Also, please be sure to notify the Embassy or Consulate General of any change of postal mail or e-mail address, or any change in personal circumstances that may affect the applicant's eligibility for a visa.

Please visit http://www.usembassy.gov to determine the contact information for the U.S. Embassy or Consulate General in HO CHI MINH CITY, VIETNAM. The specific Embassy or Consulate General website includes contact information for visa related inquiries.

Please note that the US Embassy or Consulate General may still request additional  forms or fees at the time of the interview. Please be prepared to submit any missing forms and pay any required fees at the time of your interview.

Please notify the assigned U.S. Embassy or Consulate General in HO CHI MINH CITY of your change of mailing address and email address (if applicable) because the file is no longer at the NVC.

Case Number:                  HCM2009803265

Petitioner's Name:            NGUYEN, HIEN VAN

Principal Applicant's Name:   NGUYEN, NGOC TUYET THI

Preference Category:          F1

Your Priority Date:           25Jul2005

Foreign State Chargeability:  VIETNAM

                              U.S. CONSULATE GENERAL

                              4 LE DUAN BLVD., DISTRICT 1

                              HO CHI MINH CITY

                              VIETNAM

Sven

National Visa Center

Written Inquiry Unit

FCi Federal, Support Contractor

asknvc@state.gov

IMPORTANT:

If your visa petition is currently processing at the National Visa Center, do not let more than one year pass without contacting NVC. If a period of one year passes from the last date of contact (by telephone, mail, or e-mail) with NVC, all submitted fees and documents expire. If this occurs, the fees must be paid again and documents must be resubmitted in order to continue the immigration process.

This email is Sensitive but Unclassified based on the definitions provided in 12 FAM 540.

Any information in this transmission pertaining to the issuance or refusal of visas or permits to enter the United States shall be considered confidential under Section 222(f) of the Immigration and Nationality Act (INA) [8 US C. Section 1202]. Access to and use of such information must be solely for the formulation, amendment, administration, or enforcement of the immigration, nationality, and other laws of the United States under INA 222(f) and as specified in FAM guidance. If you have received such information in error, do not review, retransmit, disclose, disseminate, use, or take any action in reliance upon this information, and contact the sender as soon as possible.

Nội dung email trên NVC thông báo như sau:

Thưa ông/bà:

National Visa Center (NVC) đã nhận được yêu cầu của bạn về các đơn xin thị thực nhập cư: HCM2009803265 nộp bởi HIEN VĂN NGUYỄN thay mặt NGỌC TUYẾT NGUYỄN THỊ. NVC đã hoàn thành xử lý của đơn xin thị thực này, và chuyển tiếp nó tới Đại sứ quán Hoa Kỳ hoặc Lãnh sự quán tại TP HỒ CHÍ MINH VIỆT NAM.

Việc Hoa Kỳ Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán chấp nhận trường hợp này để chế biến nhanh chóng, và vụ việc đã được gửi tới Đại sứ quán Hoa Kỳ giao hoặc Tổng Lãnh sự quán tại TP HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM.

Khi bản kiến ​​nghị này không còn nằm ở NVC bạn phải gửi lại yêu cầu hoặc theo yêu cầu của bạn, và tất cả các thư từ tương lai đến Đại sứ quán Hoa Kỳ hoặc Tổng Lãnh sự quán nơi phỏng vấn của người thụ hưởng sẽ diễn ra. Ngoài ra, hãy chắc chắn để thông báo cho Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán của bất kỳ sự thay đổi của bưu điện hoặc địa chỉ e-mail, hoặc bất kỳ sự thay đổi trong những trường hợp cá nhân có thể ảnh hưởng đến quyền của người nộp đơn xin thị thực.

Vui lòng truy cập http://www.usembassy.gov để xác định các thông tin liên lạc cho các Đại sứ quán Hoa Kỳ hoặc Tổng Lãnh sự quán tại TP HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM. Các trang web của Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán cụ thể bao gồm thông tin liên lạc cho các yêu cầu thị thực có liên quan.

Xin lưu ý rằng Đại sứ quán Mỹ hoặc Tổng Lãnh sự quán vẫn có thể xin mẫu đơn, lệ phí bổ sung tại thời điểm phỏng vấn. Xin hãy chuẩn bị gửi bất kỳ hình thức còn thiếu và trả bất kỳ khoản phí bắt buộc tại thời điểm phỏng vấn của bạn.

Vui lòng thông báo giao Đại sứ quán Hoa Kỳ hoặc Tổng Lãnh sự quán tại HỒ CHÍ MINH CITY của thay đổi địa chỉ gửi thư và địa chỉ email (nếu có) vì các tập tin là không còn ở NVC.

Số trường hợp: HCM2009803265

Đương Đơn Tên: NGUYỄN, VĂN HIỀN

Chính của người nộp đơn Tên: NGUYỄN, NGỌC TUYẾT THỊ

Sở thích Thể loại: F1

Ngày ưu tiên của bạn: 25Jul2005

Chargeability Nhà nước nước ngoài: VIỆT NAM

                              Hoa Kỳ LÃNH CHUNG

                              4 LÊ DUẨN BLVD., QUẬN 1

                              THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

                              VIỆT NAM

Sven

National Visa Center

Đơn vị Tin nhắn của bạn bằng văn bản

FCI liên bang, Hỗ trợ nhà thầu

asknvc@state.gov

Quan trọng: 

Nếu đơn xin thị thực của bạn hiện đang chế biến tại National Visa Center, đừng để nhiều hơn một năm qua mà không liên lạc NVC. Nếu trong thời gian một năm trôi qua kể từ ngày cuối cùng của liên lạc (qua điện thoại, mail, hoặc e-mail) với NVC, tất cả lệ phí và các văn bản đệ trình hết hạn. Nếu điều này xảy ra, lệ phí phải được trả lại và các tài liệu phải được gửi lại để tiếp tục quá trình nhập cư.

No Tags
Reply to Post

Reply to Topic:
Hồ sơ F3-HCM2009803265

Guest Name (Required):

Guest Email (Required):

NOTE: New Posts are subject to administrator approval before being displayed

Smileys
Confused Cool Cry Embarassed Frown Kiss Laugh Smile Surprised Wink Yell
Post New Reply

Guest URL (required)

Math Required!
What is the sum of:
2 + 4
   


About the Việt Di Trú Forum

Forum Timezone: UTC 8

Most Users Ever Online: 403

Currently Online:
38 Guests

Currently Browsing this Topic:
1 Guest

Membership:

There are 7666 Members
There have been 276 Guests

There are 2 Admins
There are 5962 Moderators

Top Posters:

nhqvietnam – 102
porton – 101
kimha2311 – 81
Quynhdoan1180 – 77
pquynh92 – 73
pramy – 69

Recent New Members: Jamestiz, tiendoa1963, Khanh Ng, Williammon, CharlesImary, Le Anh Kiet, Kamagrduems, Travisjicle, Slotoman, tungphan13, Georgegreby, RobertOliynuk, TNekitbka, Donnagor, SANGDO, lichdo, HershelDuh, daobatam.vt, Lankdek, AngeloVal, Bryantmopay, cliggeltPoice, Walterplerm, Charlottezep, Semmionshof, smmus.es, Robertgeofe, thuy mimosa, bef, Pharmaciesmeany, Enlignevept, hieubao1998, WilliamGreda, tuansigma, ScottEncox, Veragrice, Kix, sergeyagrisy, haotran0201, alibaba80, AsaresSeer, SDaresSeer, KennethHoaby, AngelBom, Paydaycreap, RobertInofs, DennisGon, khanhlinhhh, PassBarneexia, MariaSheEf, Zacharyrog, Nicexedari, Hahatone_Rus, Rebeccacum, Instafollowfast.com, Thomashauby, Hoang Chinh, RandalDob, Michaelgrild, Autopositiv-roott