Current User: Guest Login Members
Search Forums:


 


Minimum search word length is 4 characters – Maximum search word length is 84 characters
Wildcard Usage:
*  matches any number of characters    %  matches exactly one character

No Tags
UserPost

1:01 pm
October 28, 2017


maiquoctuan

New Member

posts 2

Xin chào tất cả anh chị .

Tôi có con trai đầu sinh : ngày 02 tháng 12 năm 2006 .Xin hỏi cháu có thể đi cùng với gia đình khi được bào lãnh theo diện F3 này không ?

Thông tin hồ sơ :

Case type : I-130 Petition for alien relation

USCIS ALIEN NUMBER : A097082639

Notice Date : Jan 12 2016

Received Date : Jan 11 2016

Priority Date : Jan 11 2016

Approved Date : không thấy ghi 

Receipt Number : WAC 1690257121

 

Xin cám ơn .

1:29 pm
October 28, 2017


khahan

khahan
Admin

posts 11748

maiquoctuan said:

Xin chào tất cả anh chị.

Tôi có con trai đầu sinh: ngày 02 tháng 12 năm 2006 .Xin hỏi cháu có thể đi cùng với gia đình khi được bảo lãnh theo diện F3 này không?

Thông tin hồ sơ:

Case type: I-130 Petition for alien relation

USCIS ALIEN NUMBER: A097082639

Notice Date: Jan 12 2016

Received Date: Jan 11 2016

Priority Date: Jan 11 2016

Approved Date: không thấy ghi 

Receipt Number: WAC 1690257121

Xin cám ơn .

Chào maiquoctuan, 

Kết quả check hồ sơ của bạn.

Case Was Received

On January 11, 2016, we received your Form I-130, Petition for Alien Relative, Receipt Number WAC1690257121, and sent you the receipt notice that describes how we will process your case. Please follow the instructions in the notice. If you do not receive your receipt notice by February 10, 2016, please call Customer Service at 1-800-375-5283. If you move, go to http://www.uscis.gov/addresschange to give us your new mailing address.

Trường hợp đã được nhận

Vào ngày 11 tháng 1 năm 2016, chúng tôi đã nhận Mẫu I-130 của bạn, Đơn yêu cầu người nước ngoài, Số Nhận WAC1690257121, và đã gửi cho bạn thông báo biên nhận mô tả cách chúng tôi sẽ xử lý trường hợp của bạn. Hãy làm theo hướng dẫn trong thông báo. Nếu bạn không nhận được thông báo biên nhận trước ngày 10 tháng 2 năm 2016, vui lòng gọi Dịch vụ Khách hàng theo số 1-800-375-5283. Nếu bạn di chuyển, hãy truy http://www.uscis.gov/addresschange để cho chúng tôi địa chỉ gửi thư mới của bạn.

Ngày 11/01/2016, Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ USCIS có nhận đơn Form I-130 của gia đình bạn. Hồ sơ đang ở giai đoạn xem xét ban đầu chưa được xem xét chấp thuận Approval Date.

Hiện tại diện visa F3 đang xem xét đến trước ngày 15/08/2005, hồ sơ này có ngày ưu tiên 11/01/2016. Theo dự đoán phải chờ khoảng gần 11 năm nữa mới đến lượt được đáo hạn. Vì hồ của bạn mới nộp nên phải còn chờ lâu lắm, cũng như hồ sơ hiện tại vẫn còn ở USCIS chưa được chấp thuận Approval Date, nên không thể tính tuổi CSPA cho con bạn được.

9:54 am
October 30, 2017


maiquoctuan

New Member

posts 2

Xin cám ơn nhiều

No Tags
Reply to Post

Reply to Topic:
Hồ sơ F3-WAC1690257121

Guest Name (Required):

Guest Email (Required):

NOTE: New Posts are subject to administrator approval before being displayed

Smileys
Confused Cool Cry Embarassed Frown Kiss Laugh Smile Surprised Wink Yell
Post New Reply

Guest URL (required)

Math Required!
What is the sum of:
8 + 8
   


About the Việt Di Trú Forum

Forum Timezone: UTC 8

Most Users Ever Online: 403

Currently Online: LarryepitE
32 Guests

Currently Browsing this Topic:
1 Guest

Membership:

There are 7666 Members
There have been 276 Guests

There are 2 Admins
There are 6332 Moderators

Top Posters:

nhqvietnam – 102
porton – 101
kimha2311 – 81
Quynhdoan1180 – 77
pquynh92 – 73
pramy – 69

Recent New Members: LarryepitE, AnthonyCax, Tam.Le, cleah, ditrusa2k17, nmthinh, MartinInady, tongnguyenhuong, bn123, vinh kh, AllenBeips, Davidkat, Lonnybrado, trinhlam, Ashleynef, Timothyhek, Tatkaasmall, Cyrilcouck, nowornever, ailynguyen, tienho, Robertkax, Georgelcoics, Anhnguyen, zuikng, Aaronhew, lokasyday, waspsyday, Nekosyday, musqsyday, Mrecksyday, Milkasyday, Robertsyday, tuongnhung2608, Josexedari, KurazhrIx, erapy, JosephBup, Arlenetow, Teonguyen2013, ClaytonMiz, NicolasHit, Michaelbiact, trantran1504, Gillterendax, tracyvy, pepham93, karinavalereva, Jamesimink, thaiiduong, PhongPham, VolodimiirPr, bich.architect, ArtuaKlerkJak, huynhha2608, Haritone_R, Georgecrova, Bertanox, NatalySmwat, kimlee