Current User: Guest Login Members
Search Forums:


 


Minimum search word length is 4 characters – Maximum search word length is 84 characters
Wildcard Usage:
*  matches any number of characters    %  matches exactly one character

No Tags
UserPost

12:42 pm
October 6, 2017


khaitien

New Member

posts 2

Chào BĐH, hôm nay em có nhận được 1 lá thư, không biết nội dung thư thông báo là hồ sơ em đã hoàn tất và đang chờ phỏng vấn phải không?
Nội dung thư như sau:

Dear Sir/Madam,

The National Visa Center (NVC) received all the requested documentation for this immigrant visa case. The applicant is now in the queue awaiting an interview appointment overseas, where a consular officer will adjudicate the applicant’s visa application.

NVC schedules appointments one month in advance. The U.S. Embassy tells us what dates they are holding interviews, and NVC fills these appointments as they become documentarily qualified. Most appointments are set within three months of NVC’s receipt of all requested documentation. However, before applicants in a numerically limited (preference) visa category can receive an appointment, their priority date must also be current. This can delay receipt of an appointment. You can track your priority date using the Visa Bulletin on travel.state.gov.

When an appointment is available, we will notify the applicant, petitioner and attorney (if applicable). The applicant can prepare now by reading about the embassy’s interview requirements online at nvc.state.gov/interview. Thank you for your patience.

The embassy may require additional documents at the interview. For example, if the following three items are all true, the applicant must bring a new police certificate to the visa interview:

• He or she is more than 16 years old;
• The police certificate submitted to NVC was obtained more than one year ago; and
• He or she still lives in the country that issued the certificate.

The applicant should not make any travel arrangements, sell property, or give up employment until the embassy has issued a visa.

Sincerely,

National Visa Center

Case Number: HCM2010728006
Beneficiary's Name: KIEN A ON
Preference Category: F3
Priority Date: 16-NOV-05

1:06 pm
October 6, 2017


khahan

khahan
Admin

posts 11748

khaitien said:

Chào BĐH, hôm nay em có nhận được 1 lá thư, không biết nội dung thư thông báo là hồ sơ em đã hoàn tất và đang chờ phỏng vấn phải không?
Nội dung thư như sau:

Dear Sir/Madam,

The National Visa Center (NVC) received all the requested documentation for this immigrant visa case. The applicant is now in the queue awaiting an interview appointment overseas, where a consular officer will adjudicate the applicant’s visa application.

NVC schedules appointments one month in advance. The U.S. Embassy tells us what dates they are holding interviews, and NVC fills these appointments as they become documentarily qualified. Most appointments are set within three months of NVC’s receipt of all requested documentation. However, before applicants in a numerically limited (preference) visa category can receive an appointment, their priority date must also be current. This can delay receipt of an appointment. You can track your priority date using the Visa Bulletin on travel.state.gov.

When an appointment is available, we will notify the applicant, petitioner and attorney (if applicable). The applicant can prepare now by reading about the embassy’s interview requirements online at nvc.state.gov/interview. Thank you for your patience.

The embassy may require additional documents at the interview. For example, if the following three items are all true, the applicant must bring a new police certificate to the visa interview:

• He or she is more than 16 years old;
• The police certificate submitted to NVC was obtained more than one year ago; and
• He or she still lives in the country that issued the certificate.

The applicant should not make any travel arrangements, sell property, or give up employment until the embassy has issued a visa.

Sincerely,

National Visa Center

Case Number: HCM2010728006
Beneficiary's Name: KIEN A ON
Preference Category: F3
Priority Date: 16-NOV-05

Chào khaitien,

Nội dung email trên NVC thông báo như sau:

Thưa ông/bà,

Trung tâm Visa Quốc gia (NVC) đã nhận được tất cả các tài liệu được yêu cầu cho trường hợp xin thị thực nhập cư này. Người nộp đơn hiện đang xếp hàng chờ đợi cuộc hẹn phỏng vấn ở nước ngoài, khi một viên chức lãnh sự xét đơn xin cấp thị thực của đương đơn.

NVC hẹn lịch hẹn trước một tháng. Đại sứ quán Hoa Kỳ cho biết ngày họ đang giữ những cuộc phỏng vấn, và NVC điền các cuộc hẹn này khi họ có đủ tư cách về tài liệu. Hầu hết các cuộc hẹn đều được lập trong vòng ba tháng kể từ khi NVC nhận được tất cả các tài liệu được yêu cầu. Tuy nhiên, trước khi những người nộp đơn trong một loại visa có số lượng hạn chế (ưu đãi) có thể nhận được một cuộc hẹn, ngày ưu tiên của họ cũng phải là hiện tại. Việc này có thể trì hoãn việc nhận cuộc hẹn. Bạn có thể theo dõi ngày ưu tiên của mình bằng Bản tin Visa về travel.state.gov.

Khi có cuộc hẹn, chúng tôi sẽ thông báo cho người nộp đơn, người yêu cầu và luật sư (nếu có). Người nộp đơn có thể chuẩn bị bằng cách đọc các yêu cầu phỏng vấn của đại sứ quán trực tuyến tại nvc.state.gov/interview. Cảm ơn vì sự kiên nhẫn của bạn.

Đại sứ quán có thể yêu cầu thêm tài liệu tại cuộc phỏng vấn. Ví dụ, nếu ba mục sau đây là tất cả sự thật, người nộp đơn phải mang theo giấy chứng nhận cảnh sát mới để phỏng vấn thị thực:

• Anh ta đã trên 16 tuổi;

• Giấy chứng nhận cảnh sát nộp cho NVC đã được thu thập cách đây hơn một năm; và

• Anh ta vẫn sống ở nước đã cấp giấy chứng nhận.

Người nộp đơn không nên sắp xếp đi lại, bán bất động sản, hoặc bỏ việc làm cho đến khi đại sứ quán đã cấp thị thực.

Trân trọng,

Trung tâm Visa Quốc gia

Số hồ sơ: HCM2010728006

Tên người hưởng lợi: KIEN A ON

Sở thích ưu tiên: F3

Ngày Ưu tiên: 16-NOV-05.

11:21 pm
October 6, 2017


khaitien

New Member

posts 2

Vậy là hiện tại em chỉ đang chờ ngày phỏng vấn thôi đúng không ạ??

8:18 am
October 7, 2017


khahan

khahan
Admin

posts 11748

khaitien said:

Vậy là hiện tại em chỉ đang chờ ngày phỏng vấn thôi đúng không ạ?

Theo như nội dung email trên, thì bạn phải chờ thời gian xem xét trong vòng 3 tháng.

No Tags
Reply to Post

Reply to Topic:
Hồ sơ F3-HCM2010728006

Guest Name (Required):

Guest Email (Required):

NOTE: New Posts are subject to administrator approval before being displayed

Smileys
Confused Cool Cry Embarassed Frown Kiss Laugh Smile Surprised Wink Yell
Post New Reply

Guest URL (required)

Math Required!
What is the sum of:
11 + 6
   


About the Việt Di Trú Forum

Forum Timezone: UTC 8

Most Users Ever Online: 403

Currently Online:
18 Guests

Currently Browsing this Topic:
1 Guest

Membership:

There are 7666 Members
There have been 276 Guests

There are 2 Admins
There are 6355 Moderators

Top Posters:

nhqvietnam – 102
porton – 101
kimha2311 – 81
Quynhdoan1180 – 77
pquynh92 – 73
pramy – 69

Recent New Members: vinh kh, AllenBeips, Davidkat, Lonnybrado, trinhlam, Ashleynef, Timothyhek, Tatkaasmall, Cyrilcouck, nowornever, ailynguyen, tienho, Robertkax, Georgelcoics, Anhnguyen, zuikng, Aaronhew, lokasyday, waspsyday, Nekosyday, musqsyday, Mrecksyday, Milkasyday, Robertsyday, tuongnhung2608, Josexedari, KurazhrIx, erapy, JosephBup, Arlenetow, Teonguyen2013, ClaytonMiz, NicolasHit, Michaelbiact, trantran1504, Gillterendax, tracyvy, pepham93, karinavalereva, Jamesimink, thaiiduong, PhongPham, VolodimiirPr, bich.architect, ArtuaKlerkJak, huynhha2608, Haritone_R, Georgecrova, Bertanox, NatalySmwat, kimlee, lightroommic, menpham, codename209, Shanasap, LaurenOwert, VladimirLet, Karenbig, Bich Le, AnthonyDaype