Current User: Guest Login Members
Search Forums:


 


Minimum search word length is 4 characters – Maximum search word length is 84 characters
Wildcard Usage:
*  matches any number of characters    %  matches exactly one character

No Tags
UserPost

9:30 am
July 13, 2017


Hongkhanh98

Member

posts 3

Ngày ưu tiên Priority Date: 05OCT2006

Ngày chấp thuận Approval Date: 20OCT2010

Ngày, tháng, năm sinh, của người muốn tính tuổi CSPA: 5 tháng 3 năm 1998

Cho em hỏi khi nào gia đình em mới có lịch phỏng vấn và mở hồ sơ ạ? Em sinh ngày 5 tháng 3 năm 1998 có cần kiện tuổi CSPA không ạ? Nếu như lúc chấp nhận hồ sơ em chưa 21 tuổi mà lúc có lịch phỏng vấn em hơn 21 tuổi thì tính tuổi nào ạ? Em xin chân thành cảm ơn 

2:43 pm
July 13, 2017


khahan

khahan
Admin

posts 11748

Hongkhanh98 said:

Ngày ưu tiên Priority Date: 05OCT2006

Ngày chấp thuận Approval Date: 20OCT2010

Ngày, tháng, năm sinh, của người muốn tính tuổi CSPA: 5 tháng 3 năm 1998.

Cho em hỏi khi nào gia đình em mới có lịch phỏng vấn và mở hồ sơ ạ? Em sinh ngày 5 tháng 3 năm 1998 có cần kiện tuổi CSPA không ạ? Nếu như lúc chấp nhận hồ sơ em chưa 21 tuổi mà lúc có lịch phỏng vấn em hơn 21 tuổi thì tính tuổi nào ạ? Em xin chân thành cảm ơn.

Chào Hongkhanh98, 

Theo những thông tin mà bạn cung cấp ở trên.

Dựa vào bảng tính tuổi CSPA có kết quả sau:

Bạn sinh ngày 05/03/1998, dự đoán ngày đáo hạn trễ nhất là 10/03/2023, hiện nay diện visa F3 đang xem xét đến trước ngày 08/07/2005, hồ sơ này có ngày ưu tiên 05/10/2006. Theo dự đoán phải còn chờ khoảng trên 1 năm nữa mới đến lượt được xem xét giải quyết. Tuy nhiên còn tùy thuộc vào diễn biến lịch visa hàng tháng tăng nhanh hay chậm nữa. Khi lịch vượt qua ngày đáo hạn ưu tiên, NVC sẽ thông báo và tiến hành mở hồ sơ cho gia đình bạn. Khi nào hồ sơ bạn đến lượt được NVC thông báo để mở, nếu có tên bạn trong danh sách thì càng tốt, còn nếu như không có tên, khi đó bạn post thông tin lên đây. Tôi sẽ tư vấn, hướng dẫn gia đình bạn cách khiếu nại tuổi CSPA cho bạn, để được xuất cảnh cùng gia đình.

10:01 am
July 16, 2017


Hongkhanh98

Member

posts 3

Dạ em cảm ơn admin nhiều EmbarassedEmbarassed

2:17 pm
November 1, 2017


Hongkhanh98

Member

posts 3

Cho em hỏi là gia đình em có nhận được tờ giấy có nội dung như thế này vào năm 2010:

OCT 20th, 2010

Dear

Your enclosed information pertains to your interest in immigrating to the USA. The information concerning your registration is noted at the end of the letter

Unfortunately, visa numbers are not presently available for your use. You will be notified when further consideration can be given to processing your application for immigration. The reason for this delay is that there are more applicants for visas than there are immigrant visa numbers available under the limitation prescribed by law. For some visa categories, for example F3 or F4, this delay could be many years. Should you wish to know which priority dates are currently being processed, you may call the State Department's Visa Office at (202) 663-1541.

You are cautioned that you must not make any firm plans, such as disposing of property, giving up jobs, or making travel arrangements at this time. We have no way of predicting when it will be possible to proceed with your immigrant visa application.

You need not check with us further unless you need report a change of address or a change in your personal situation which may affect your entitlement to an immigrant visa.

We will keep your case on file until further action is possible. When communicating with this office this office, either by telephone or letter, you must ALWAYS refer to your name and case number exactly as they appear below.

(Cho em hỏi là nội dung này chỉ là nói mình chờ thôi chứ không phải vì thiếu hồ sơ gì phải không a. Sẽ có thông báo đóng tiền và bổ sung hồ sơ sau phải không ạ? Em mong nhận được hồi âm sớm, em cảm ơn!!)

5:38 pm
November 1, 2017


khahan

khahan
Admin

posts 11748

Hongkhanh98 said:

Cho em hỏi là gia đình em có nhận được tờ giấy có nội dung như thế này vào năm 2010:

OCT 20th, 2010

Dear

Your enclosed information pertains to your interest in immigrating to the USA. The information concerning your registration is noted at the end of the letter

Unfortunately, visa numbers are not presently available for your use. You will be notified when further consideration can be given to processing your application for immigration. The reason for this delay is that there are more applicants for visas than there are immigrant visa numbers available under the limitation prescribed by law. For some visa categories, for example F3 or F4, this delay could be many years. Should you wish to know which priority dates are currently being processed, you may call the State Department's Visa Office at (202) 663-1541.

You are cautioned that you must not make any firm plans, such as disposing of property, giving up jobs, or making travel arrangements at this time. We have no way of predicting when it will be possible to proceed with your immigrant visa application.

You need not check with us further unless you need report a change of address or a change in your personal situation which may affect your entitlement to an immigrant visa.

We will keep your case on file until further action is possible. When communicating with this office this office, either by telephone or letter, you must ALWAYS refer to your name and case number exactly as they appear below.

(Cho em hỏi là nội dung này chỉ là nói mình chờ thôi chứ không phải vì thiếu hồ sơ gì phải không a. Sẽ có thông báo đóng tiền và bổ sung hồ sơ sau phải không ạ? Em mong nhận được hồi âm sớm, em cảm ơn!!)

Nội dung email trên NVC thông báo như sau:

Ngày 20 tháng 10 năm 2010

Kính thưa,

Thông tin đính kèm của bạn liên quan đến sở thích của bạn khi nhập cư vào Mỹ. Các thông tin liên quan đến đăng ký của bạn được lưu ý ở cuối bức thư.

Thật không may, số visa hiện không có sẵn để bạn sử dụng. Bạn sẽ được thông báo khi có thể xem xét thêm để xử lý đơn xin nhập cư. Lý do cho sự chậm trễ này là có nhiều người nộp đơn xin thị thực hơn là số thị thực nhập cư theo giới hạn theo luật định. Đối với một số loại visa, ví dụ như F3 hoặc F4, sự chậm trễ này có thể kéo dài nhiều năm. Nếu bạn muốn biết ngày ưu tiên nào đang được xử lý, bạn có thể gọi Văn phòng Visa của Bộ Ngoại giao tại số (202) 663-1541.

Bạn được cảnh báo rằng bạn không phải lập kế hoạch chắc chắn, chẳng hạn như xử lý tài sản, bỏ việc làm hoặc sắp xếp việc đi lại vào thời điểm này. Chúng tôi không có cách dự đoán khi nào bạn có thể tiếp tục với đơn xin thị thực nhập cư của bạn.

Bạn không cần phải kiểm tra với chúng tôi thêm nữa trừ khi bạn cần báo cáo thay đổi địa chỉ hoặc thay đổi tình huống cá nhân của bạn mà có thể ảnh hưởng đến quyền được cấp thị thực nhập cư.

Chúng tôi sẽ lưu giữ hồ sơ của bạn cho đến khi có thể thực hiện được. Khi liên lạc với văn phòng này, văn phòng này, bằng điện thoại hoặc thư, bạn luôn luôn hãy tham khảo tên và số hồ sơ của bạn chính xác như họ xuất hiện dưới đây.

Hiện tại diện visa F3 đang xem xét đến trước ngày 15/08/2005, hồ sơ này có ngày ưu tiên 05/10/2006. Theo dự đoán phải còn chờ khoảng trên 1 năm nữa mới đến lượt đáo hạn. Khi nào hồ sơ vượt qua ngày đáo hạn ưu tiên NVC sẽ thông báo mở, cũng như họ sẽ yêu cầu nộp các loại giấy tờ, đóng các khoản lệ phí, để họ xem xét hoàn tất complete hồ sơ. Hồ sơ của bạn chưa được mở, thì làm gì có việc thiếu giấy tờ chứ? Bây giờ bạn không cần làm gì cả, mà phải cố gắng chờ thêm thời gian nữa.

No Tags
Reply to Post

Reply to Topic:
Hồ sơ F3-HCM2010780267*

Guest Name (Required):

Guest Email (Required):

NOTE: New Posts are subject to administrator approval before being displayed

Smileys
Confused Cool Cry Embarassed Frown Kiss Laugh Smile Surprised Wink Yell
Post New Reply

Guest URL (required)

Math Required!
What is the sum of:
7 + 12
   


About the Việt Di Trú Forum

Forum Timezone: UTC 8

Most Users Ever Online: 403

Currently Online:
28 Guests

Currently Browsing this Topic:
1 Guest

Membership:

There are 7666 Members
There have been 276 Guests

There are 2 Admins
There are 6340 Moderators

Top Posters:

nhqvietnam – 102
porton – 101
kimha2311 – 81
Quynhdoan1180 – 77
pquynh92 – 73
pramy – 69

Recent New Members: thanhle12345, hieutrungdam, LarryepitE, AnthonyCax, Tam.Le, cleah, ditrusa2k17, nmthinh, MartinInady, tongnguyenhuong, bn123, vinh kh, AllenBeips, Davidkat, Lonnybrado, trinhlam, Ashleynef, Timothyhek, Tatkaasmall, Cyrilcouck, nowornever, ailynguyen, tienho, Robertkax, Georgelcoics, Anhnguyen, zuikng, Aaronhew, lokasyday, waspsyday, Nekosyday, musqsyday, Mrecksyday, Milkasyday, Robertsyday, tuongnhung2608, Josexedari, KurazhrIx, erapy, JosephBup, Arlenetow, Teonguyen2013, ClaytonMiz, NicolasHit, Michaelbiact, trantran1504, Gillterendax, tracyvy, pepham93, karinavalereva, Jamesimink, thaiiduong, PhongPham, VolodimiirPr, bich.architect, ArtuaKlerkJak, huynhha2608, Haritone_R, Georgecrova, Bertanox