Current User: Guest Login Members
Search Forums:


 


Minimum search word length is 4 characters – Maximum search word length is 84 characters
Wildcard Usage:
*  matches any number of characters    %  matches exactly one character

No Tags
UserPost

5:30 am
June 20, 2015


f1-nguyet

Member

posts 9

Post edited 5:49 am – June 20, 2015 by f2b.nguyet


Xin hỏi diễn đàn mình có bảo lãnh mấy người chi em ở vn qua mỹ nhưng các chi em ở vn sanh thêm embe và có 1 người em đã lidi và cưới một người khác có thêm 1 đứa con nữa và tất cả đã thấy đổi địa chỉ ở . Xin diễn đàn giúp đỡ giờ làm sao để bổ sung giấy tờ và cách làm như thế nào. Xin cảm ơn diễn đàn

10:15 am
June 20, 2015


khahan

khahan
Admin

posts 11748

f2b.nguyet said:

Xin hỏi diễn đàn mình có bảo lãnh mấy người chị em ở VN qua Mỹ nhưng các chị em ở VN sanh thêm em bé và có 1 người em đã li dị và cưới một người khác có thêm 1 đứa con nữa và tất cả đã thấy đổi địa chỉ ở. Xin diễn đàn giúp đỡ giờ làm sao để bổ sung giấy tờ, và cách làm như thế nào. Xin cảm ơn diễn đàn.

Chào f2b.nguyet,

Bạn cần cung cấp thêm thông tin hồ sơ.

1/. Ngày ưu tiên Priority Date.

2/. Ngày chấp thuận Approval Date.

3/. Số Receipts number hoặc số hồ sơ Case number HCM.

Phải đầy đủ các thông tin trên, để BĐH có cơ sở tư vấn giúp bạn.

11:42 am
September 22, 2015


f1-nguyet

Member

posts 9

Em xin lỗi diễn đàn về cách post bài sai quy định
Recipt#: wac1190262321
Recieved date: feb27,2011
Priority date feb27,2011

Xin cho em hỏi thêm hồ sơ của Ba mở hồ sơ bảo lãnh em gái diện f2b
Xin diễn đàn kiểm tra dùm hồ sơ được tiến hành đến đâu và khi nào được phỏng vấn visa.
Tên đầy đủ của em là 
họ: THI
tên đêm là :THỊ NỮ MINH
tên : NGA
Nhưng trên giấy báo của NVC ghi là
MINH NGA NỮ THI
xin hỏi diễn đàn có cần thông báo đổi tên lại cho đúng
NGA- THI NỮ MINH- THI không? Xin cảm ơn diễn đàn
HCM2013794004
Priority Date:16FE2012

5:18 pm
September 22, 2015


khahan

khahan
Admin

posts 11748

f2b.nguyet said:

Em xin lỗi diễn đàn về cách post bài sai quy định.
Recipt number: WAC1190262321
Recieved date: feb 27, 2011
Priority date: feb 27,2011.

 

Kết quả check hồ sơ của bạn.

Case Was Approved

On November 24, 2014, we approved your Form I-130, Immigrant Petition for Relative, Fiance (E), or Orphan, Receipt Number WAC1190262321. We will mail your approval notice. Please follow the instructions in the notice. If you move, go to http://www.uscis.gov/addresschange to give us your new mailing address.

Hồ sơ này của bạn đã được USCIS xét duyệt chấp thuận Approval Date vào ngày 24/11/2014.

Bạn liên hệ với NVC, để hỏi số hồ sơ Case number HCM.

Hướng dẫn điền Public Inquiry Form gửi NVC

Hiện tại diện visa F4 đang xem xét đến trước ngày 08/02/2003, hồ sơ này có ngày ưu tiên 27/02/2011. Theo dự đoán còn chờ khoảng 8 năm nữa, mới đến lượt được xem xét giải quyết, và cũng còn tùy thuộc vào diễn biến lịch visa hàng tháng tăng nhanh hay chậm nữa. Khi lịch visa vượt qua ngày đáo hạn ưu tiên NVC sẽ thông báo, và tiến hành mở hồ sơ cho gia đình bạn.

5:33 pm
September 22, 2015


khahan

khahan
Admin

posts 11748

f2b.nguyet said:

Xin cho em hỏi thêm hồ sơ của Ba mở hồ sơ bảo lãnh em gái diệnF2B
Xin diễn đàn kiểm tra dùm hồ sơ được tiến hành đến đâu và khi nào được phỏng vấn visa.
Tên đầy đủ của em là 
Họ: THI
Tên đêm là: THỊ NỮ MINH
Tên: NGA
Nhưng trên giấy báo của NVC ghi là
MINH NGA NỮ THI
Xin hỏi diễn đàn có cần thông báo đổi tên lại cho đúng.
NGA- THI NỮ MINH- THI không? Xin cảm ơn diễn đàn.
HCM2013794004
Priority Date:16FE2012.

Kết quả check hồ sơ của em gái bạn.

U.S.Department of State
IMMIGRANT VISA APPLICATION

At NVC

Immigrant Visa Case Number: HCM2013794004

Please follow the instructions you received from the National Visa Center (NVC) for the next step in the processing of your visa petition. If you have misplaced the instructions sent to you by the NVC or did not receive them, please contact us at http://travel.state.gov/visa/i….._3177.html for additional information.

Hiện tại vẫn còn ở Trung tâm Chiếu khán Quốc gia NVC.

Bạn liên hệ với NVC, để biết tình trạng hồ sơ.

Hướng dẫn điền Public Inquiry Form gửi NVC

Chọn câu này.

1/. What is the status of my case?

Tình trạng hồ sơ của tôi thế nào?

. Dùng để hỏi hồ sơ sắp được mở chưa? Hoàn tất chưa? Có được xếp lịch phỏng vấn chưa?

Hiện nay diện visa F2B đang xem xét đến trước ngày 15/01/2009, hồ sơ này có ngày ưu tiên 16/02/2012. Theo dự đoán khoảng còn 3 năm 1 tháng nữa mới đến lượt được xem xét giải quyết, và cũng còn tùy thuộc vào diễn biến lịch visa hàng tháng tăng nhanh hay chậm nữa. Khi lịch vượt qua ngày đáo hạn ưu tiên NVC sẽ thông báo, và tiến hành mở hồ sơ.

Còn việc muốn điều chỉnh lại tên họ Người được bảo lãnh lại cho đúng thì, theo hướng dẫn sau:

Hướng dẫn điền Public Inquiry Form gửi NVC

Chọn câu này.

3/. How can I change the Principal Applicant name or date of birth?

Làm thế nào tôi có thể thay đổi tên của NĐBL hoặc ngày, tháng, năm sinh của NĐBL?

. Dùng để đổi tên của NĐBL hoặc ngày, tháng, năm sinh của NĐBL khi có sai sót trong các giấy tờ mà NVC gởi cho bạn bị sai.

Vì viết tên họ theo kiểu Mỹ có nhiều cách.

Bạn xem hướng dẫn ở đây:

Cách viết tên họ theo kiểu Mỹ

 

 

2:33 am
September 29, 2015


f1-nguyet

Member

posts 9

Recipt#: wac1190262321
Recieved date: feb27,2011
Priority date feb27,2011
Cảm ơn diễn đàn
xin diễn đàn hướng dẫn cách thông báo thay đổi việc người được bảo lãnh lidi và cưới người chồng thứ 2 và có thêm 1 con trai. Giờ muốn bổ sung giấy tờ lidi và kết hôn người chồng thứ 2 và đứa con với người chồng thứ 2 phải làm những thủ tục như thế nào. Xin diễn đàn giúp đỡ. Cảm ơn diễn đàn nhiều

10:17 am
September 29, 2015


khahan

khahan
Admin

posts 11748

f2b.nguyet said:

Recipt#: wac1190262321
Recieved date: feb27,2011
Priority date: feb27,2011
Cảm ơn diễn đàn.
Xin diễn đàn hướng dẫn cách thông báo thay đổi việc người được bảo lãnh li dị, cưới người chồng thứ 2, và có thêm 1 con trai. Giờ muốn bổ sung giấy tờ li dị và kết hôn người chồng thứ 2 và đứa con với người chồng thứ 2 phải làm những thủ tục như thế nào. Xin diễn đàn giúp đỡ. Cảm ơn diễn đàn nhiều.

Hồ sơ WAC1190262321 này thuộc diện visa nào?

5:04 am
October 1, 2015


f1-nguyet

Member

posts 9

Da f4.

11:45 am
October 1, 2015


khahan

khahan
Admin

posts 11748

f2b.nguyet said:

Recipt#: wac1190262321
Recieved date: feb27,2011
Priority date: feb27,2011
Cảm ơn diễn đàn.
Xin diễn đàn hướng dẫn cách thông báo thay đổi việc người được bảo lãnh li dị và cưới người chồng thứ 2 và có thêm 1 con trai. Giờ muốn bổ sung giấy tờ li dị và kết hôn người chồng thứ 2 và đứa con với người chồng thứ 2 phải làm những thủ tục như thế nào. Xin diễn đàn giúp đỡ. Cảm ơn diễn đàn nhiều.

Bạn cần cho tôi biết là người được bảo lãnh chính, tức là đương đơn chính của hồ sơ diện F4 này là người chồng hay người vợ.

2:28 am
October 2, 2015


f1-nguyet

Member

posts 9

Người được bảo lãnh là người vợ.giờ muốn bổ sung giấy lì dị và sau đó bổ sung kết hôn người chồng thứ 2 và đứa con trai với người chồng thứ 2. Xin diễn đàn giúp đỡ. Xin cảm ơn diễn đàn

10:43 am
October 2, 2015


khahan

khahan
Admin

posts 11748

f2b.nguyet said:

Người được bảo lãnh là người vợ. Giờ muốn bổ sung giấy li dị, và sau đó bổ sung kết hôn người chồng thứ 2, và đứa con trai với người chồng thứ 2. Xin diễn đàn giúp đỡ. Xin cảm ơn diễn đàn.

Trường hợp này khi hồ sơ đến lượt được xem xét và NVC thông báo mở, thì cần tiến hành bổ sung các giấy tờ sau:

1/. Giấy li dị với người chồng thứ 1.

2/. Giấy đồng ý của người chồng thứ 1, cho con đi theo mẹ (nếu có con với người chồng thứ 1).

3/. Giấy kết hôn với người chồng thứ 2.

4/. Giấy khai sinh của người chồng thứ 2.

5/. Giấy khai sinh 2 đứa con trai của người chồng thứ 2.

Tất cả các giấy tờ trên phải dịch thuật sang tiếng Anh, và công chứng.

Bạn liên hệ với NVC, để nộp bổ sung các giấy tờ trên.

Hướng dẫn điền Public Inquiry Form gửi NVC

Bạn chọn câu này.

4/. How do I add a child/spouse to my petition?

Làm sao tôi bổ túc con/chồng hoặc vợ của tôi vào hồ sơ?

. Dùng bổ túc thêm vợ/chồng/con vào hồ sơ.

2:35 am
August 16, 2017


f1-nguyet

Member

posts 9

Post edited 8:29 am – August 16, 2017 by f2b.nguyet


HCM2013794004
Priority Date: 16 feb 2012

Diện f2b
Xin cảm ơn diễn đàn luôn giúp đỡ
Xin diễn đàn giúp về việc người bảo lãnh mới đổi tên và có quốc tịch.
Bước tiếp theo nên làm gì Để hồ sơ được giải quyết a nhanh hơn.

Xin cảm ơn và chúc sức khoẻ diễn đàn.

11:05 am
August 16, 2017


khahan

khahan
Admin

posts 11748

f2b.nguyet said:

HCM2013794004
Priority Date: 16 Feb 2012

Diện F2B.
Xin cảm ơn diễn đàn luôn giúp đỡ.
Xin diễn đàn giúp về việc người bảo lãnh mới đổi tên và có quốc tịch.
Bước tiếp theo nên làm gì để hồ sơ được giải quyết nhanh hơn.

Xin cảm ơn, và chúc sức khỏe diễn đàn.

Bạn vào lấy mẫu thư gửi NVC, để xin điều chỉnh tên người bảo lãnh.

Mẫu thư xin điều chỉnh tên người bảo lãnh

Nếu người bảo lãnh có quốc tịch, thì từ diện visa F2B phải làm đơn xin nâng cấp hồ sơ để chuyển sang visa F1.

Bước kế tiếp điền đơn Public Inquiry gửi NVC.

Hướng dẫn điền Public Inquiry Form gửi NVC

Trong phần Your question. Chọn câu này: Change in status (petitioner naturalized; applicant has married/divorced, etc).

Trong hộp thoại Additional comments or questions not in the above list. Copy Mẫu thư xin nâng cấp hồ sơ điền đầy đủ thông tin của mẫu thư, dán vào hộp thoại này.

Kiểm tra các thông tin thật đầy đủ, chính xác, cũng như mã xác nhận. Sau cùng bấm vào Submit để gửi thư đến NVC.

9:15 am
August 17, 2017


f1-nguyet

Member

posts 9

Xin cảm ơn diễn đàn giúp đỡ rất nhiều.
Chúc diễn đàn nhiều sức khoẻ va vui vẻ

No Tags
Reply to Post

Reply to Topic:
Hồ sơ F2B-HCM2013794004

Guest Name (Required):

Guest Email (Required):

NOTE: New Posts are subject to administrator approval before being displayed

Smileys
Confused Cool Cry Embarassed Frown Kiss Laugh Smile Surprised Wink Yell
Post New Reply

Guest URL (required)

Math Required!
What is the sum of:
1 + 8
   


About the Việt Di Trú Forum

Forum Timezone: UTC 8

Most Users Ever Online: 403

Currently Online: Shanasap
27 Guests

Currently Browsing this Topic:
1 Guest

Membership:

There are 7666 Members
There have been 276 Guests

There are 2 Admins
There are 6676 Moderators

Top Posters:

nhqvietnam – 102
porton – 101
kimha2311 – 81
Quynhdoan1180 – 77
pquynh92 – 73
pramy – 69

Recent New Members: Teonguyen2013, ClaytonMiz, NicolasHit, Michaelbiact, trantran1504, Gillterendax, tracyvy, pepham93, karinavalereva, Jamesimink, thaiiduong, PhongPham, VolodimiirPr, bich.architect, ArtuaKlerkJak, huynhha2608, Haritone_R, Georgecrova, Bertanox, NatalySmwat, kimlee, lightroommic, menpham, codename209, Shanasap, LaurenOwert, VladimirLet, Karenbig, Bich Le, AnthonyDaype, RobertSnogE, JeffreyNer, Frankcow, JamesWen, WilliamTix, Phuongdinh, KevinJoupt, Williamemive, phuong vy vu, EdwardJosup, DavidHOK, Dao Dao, Hong Duc, mit, Gradypum, GeraldSaL, Jamestiz, tiendoa1963, Khanh Ng, Williammon, CharlesImary, Le Anh Kiet, Kamagrduems, Travisjicle, Slotoman, tungphan13, Georgegreby, RobertOliynuk, TNekitbka, Donnagor