Current User: Guest Login Members
Search Forums:


 


Minimum search word length is 4 characters – Maximum search word length is 84 characters
Wildcard Usage:
*  matches any number of characters    %  matches exactly one character

UserPost

11:08 pm
June 10, 2017


hieple

Member

posts 9

Post edited 11:10 pm – June 10, 2017 by hieple


Anh chị kiểm tra dùm em hồ sơ của em:
HCM2011535011
Diện: F2B
Ngày ưu tiên: 7/11/2010

Em cảm ơn.

9:44 am
June 11, 2017


khahan

khahan
Admin

posts 11748

hieple said:

Anh chị kiểm tra dùm em hồ sơ của em:
HCM2011535011
Diện: F2B
Ngày ưu tiên: 07/11/2010.

Em cảm ơn.

Chào hieple,

Hồ sơ của bạn đã nhận được thông báo mở, và hoàn tất complete tại NVC xong chưa?

11:04 pm
June 11, 2017


hieple

Member

posts 9

Dạ em đã thấy tình trạng là hồ sơ em ở NVC và complete rồi. Mà em chờ hoài chưa có thư phỏng vấn. Nên em muốn hỏi thông tin.

11:45 am
June 12, 2017


khahan

khahan
Admin

posts 11748

hieple said:

Dạ em đã thấy tình trạng là hồ sơ em ở NVC và complete rồi. Mà em chờ hoài chưa có thư phỏng vấn. Nên em muốn hỏi thông tin.

Nếu hồ sơ đã hoàn tất complete, thì bạn phải chủ động liên hệ với NVC để hỏi ngày phỏng vấn.

Hướng dẫn điền Public Inquiry Form gửi NVC

Trong phần Your question. Chọn câu này: What is the status of my case?

Trong hộp thoại Additional comments or questions not in the above list: Copy phần dưới dán vào hộp thoại này.

Dear Madam or Sir,

I would be grateful to inform me when my family will be scheduled for an interview at the U.S. Consulate General in Ho Chi Minh City. To my knowledge, my family’s case is now complete at the National Visa Center.

Looking forward to hearing from you as soon as possible, I remain.

Yours truly,

Kiểm tra các thông tin thật đầy đủ, chính xác, cũng như mã xác nhận. Sau cùng bấm vào Submit để gửi thư đến NVC.

2:55 pm
June 12, 2017


hieple

Member

posts 9

Em đã gửi mail theo hướng dẫn. Em sẽ đợi mail từ NVC. Em cảm ơn.

6:39 am
July 8, 2017


hieple

Member

posts 9

Mình đã nhận được thư trả lời của NVC như sau:

Dear Sir/Madam:

The National Visa Center (NVC) received your inquiry regarding the immigrant visa petition: HCM2011535011 filed by MY DUNG T DO on behalf of HIEP HOANG LE.

Immigrant visa petition HCM2011535011 is currently on a list of completed cases awaiting the availability of visa numbers. This petition will be eligible for an immigrant visa interview when a visa number is available per the Department of State's Visa Bulletin. The current edition of the visa bulletin is available on the following website:

http://nvc.state.gov for English or http://nvc.state.gov/espanol for Spanish
The visa bulletin contains a list of cut-off dates divided by foreign state chargeability and preference category. Only petitions with a priority date earlier than the cut-off date are eligible for a visa and consular processing. This petition's priority date, foreign state of chargeability, and preference category are given below:

Please note that the applicant(s) on this case should not make commitments such as disposing of property, resigning employment, or confirming travel arrangements at this time.

IMPORTANT:

If your visa petition is currently processing at the National Visa Center, do not let more than one year pass without contacting NVC. If a period of one year passes from the last date of contact (by telephone, mail, or e-mail) with NVC, all submitted fees and documents expire. If this occurs, the fees must be paid again and documents must be resubmitted in order to continue the immigration process.

This email is Sensitive but Unclassified based on the definitions provided in 12 FAM 540.

Any information in this transmission pertaining to the issuance or refusal of visas or permits to enter the United States shall be considered confidential under Section 222(f) of the Immigration and Nationality Act (INA) [8 US C. Section 1202]. Access to and use of such information must be solely for the formulation, amendment, administration, or enforcement of the immigration, nationality, and other laws of the United States under INA 222(f) and as specified in FAM guidance. If you have received such information in error, do not review, retransmit, disclose, disseminate, use, or take any action in reliance upon this information, and contact the sender as soon as possible.

10:57 am
July 8, 2017


DUCIT

New Member

posts 2

NVC gửi mail vậy thì chỉ có chờ tiếp thôi bạn. PD 7/11 chưa được phỏng vấn nên mình nghĩ tháng này chắc lịch visa F2B đứng yên rồi

11:56 am
July 8, 2017


khahan

khahan
Admin

posts 11748

hieple said:

Mình đã nhận được thư trả lời của NVC như sau:

Dear Sir/Madam:

The National Visa Center (NVC) received your inquiry regarding the immigrant visa petition: HCM2011535011 filed by MY DUNG T DO on behalf of HIEP HOANG LE.

Immigrant visa petition HCM2011535011 is currently on a list of completed cases awaiting the availability of visa numbers. This petition will be eligible for an immigrant visa interview when a visa number is available per the Department of State's Visa Bulletin. The current edition of the visa bulletin is available on the following website:

http://nvc.state.gov for English or http://nvc.state.gov/espanol for Spanish
The visa bulletin contains a list of cut-off dates divided by foreign state chargeability and preference category. Only petitions with a priority date earlier than the cut-off date are eligible for a visa and consular processing. This petition's priority date, foreign state of chargeability, and preference category are given below:

Please note that the applicant(s) on this case should not make commitments such as disposing of property, resigning employment, or confirming travel arrangements at this time.

IMPORTANT:

If your visa petition is currently processing at the National Visa Center, do not let more than one year pass without contacting NVC. If a period of one year passes from the last date of contact (by telephone, mail, or e-mail) with NVC, all submitted fees and documents expire. If this occurs, the fees must be paid again and documents must be resubmitted in order to continue the immigration process.

This email is Sensitive but Unclassified based on the definitions provided in 12 FAM 540.

Any information in this transmission pertaining to the issuance or refusal of visas or permits to enter the United States shall be considered confidential under Section 222(f) of the Immigration and Nationality Act (INA) [8 US C. Section 1202]. Access to and use of such information must be solely for the formulation, amendment, administration, or enforcement of the immigration, nationality, and other laws of the United States under INA 222(f) and as specified in FAM guidance. If you have received such information in error, do not review, retransmit, disclose, disseminate, use, or take any action in reliance upon this information, and contact the sender as soon as possible.

Nội dung email trên NVC thông báo như sau:

Thưa ông/bà:

Trung tâm Thị thực Quốc gia (NVC) đã nhận được yêu cầu của bạn về đơn xin cấp thị thực di dân: HCM2011535011 do tôi DUNG T DO nộp thay mặt HIEP HOANG LE.

Đơn xin visa di dân HCM2011535011 hiện đang trong một danh sách các trường hợp đã hoàn tất đang chờ sẵn có số visa. Đơn kiện này sẽ hội đủ điều kiện để xin một cuộc phỏng vấn xin thị thực di dân khi có số thị thực cho Bộ Phận Bầu Cử của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ. Ấn bản hiện tại của bản tin visa có trên trang web sau đây:

http://nvc.state.gov dành cho tiếng Anh hoặc  http://nvc.state.gov/espanol dành cho tiếng Tây Ban Nha.

Bản tin thị thực bao gồm một danh sách các ngày khóa sổ chia cho tiểu bang và phần ưu đãi của tiểu bang nước ngoài. Chỉ những đơn khởi kiện có ngày ưu tiên sớm hơn ngày giới hạn mới được cấp thị thực và thủ tục thông quan. Ngày ưu tiên của đơn yêu cầu, nhà nước có khả năng đòi nợ nước ngoài, và loại ưu đãi được liệt kê dưới đây:

Xin lưu ý rằng (những) người nộp đơn trong trường hợp này không nên đưa ra các cam kết như dỡ bỏ tài sản, từ chức hoặc xác nhận việc sắp xếp đi lại vào thời điểm này.

Quan trọng:

Nếu đơn xin cấp thị thực của bạn hiện đang xử lý tại Trung tâm Visa quốc gia, đừng để quá một năm trôi qua mà không liên lạc với NVC. Nếu một năm kéo dài từ ngày cuối cùng liên lạc (bằng điện thoại, thư hoặc email) với NVC, tất cả các khoản phí và tài liệu đã nộp đều hết hạn. Nếu điều này xảy ra, lệ phí phải được thanh toán lại và phải nộp lại các giấy tờ để tiếp tục quá trình nhập cư.

Hồ sơ của bạn đã hoàn tất complete tại NVC xong, chờ xếp lịch phỏng vấn trong thời gian sắp tới.

12:03 pm
July 8, 2017


hieple

Member

posts 9

Vậy tiếp tục chờ thôi. Cảm ơn bạn

10:54 am
September 9, 2017


hieple

Member

posts 9

Anh / chị cho em hỏi những giấy tờ chuẩn bị để đi phỏng vấn là gì?
Ngày phỏng vấn của em là 3/10/2017.
Em cảm ơn

3:25 pm
September 9, 2017


khahan

khahan
Admin

posts 11748

hieple said:

Anh/chị cho em hỏi những giấy tờ chuẩn bị để đi phỏng vấn là gì?
Ngày phỏng vấn của em là 3/10/2017.
Em cảm ơn.

Trong thư mời phỏng vấn LSQ yêu cầu mang theo những giấy tờ gì? thì bạn cứ thực hiện đúng theo hướng dẫn vậy là được.

9:01 pm
September 14, 2017


hieple

Member

posts 9

Post edited 9:04 pm – September 14, 2017 by hieple


Anh cho em hỏi: Khi hồ sơ của em đã complete tại NVC thì sau đó người bảo lãnh em đổi địa chỉ nhà. Và không có update trên hồ sơ bảo lãnh. . Giờ em chuẩn bị đi phỏng vấn. Em không biết trả lời địa chỉ của người bảo lãnh là địa chỉ cũ như trên hồ sơ. Hay là địa chỉ mới chuyển đến. Mẹ em chuyẻn nhà dược 6 tháng rồi. Anh chỉ dùm em. Cảm ơn

9:35 pm
September 14, 2017


khahan

khahan
Admin

posts 11748

hieple said:

Anh cho em hỏi: Khi hồ sơ của em đã complete tại NVC thì sau đó người bảo lãnh em đổi địa chỉ nhà. Và không có update trên hồ sơ bảo lãnh. Giờ em chuẩn bị đi phỏng vấn. Em không biết trả lời địa chỉ của người bảo lãnh là địa chỉ cũ như trên hồ sơ. Hay là địa chỉ mới chuyển đến. Mẹ em chuyển nhà được 6 tháng rồi. Anh chỉ dùm em. Cảm ơn.

Khi điền đơn Form DS-260 để gửi NVC, bạn khai địa chỉ người bảo lãnh như thế nào? thì trả lời như vậy.

12:28 pm
October 4, 2017


hieple

Member

posts 9

Post edited 12:30 pm – October 4, 2017 by hieple


Mình đã phỏng vấn đậu ngày hôm qua. Bạn cho mình hỏi mấy ngày thì có visa gửi về nhà vậy ?

2:27 pm
October 4, 2017


khahan

khahan
Admin

posts 11748

hieple said:

Mình đã phỏng vấn đậu ngày hôm qua. Bạn cho mình hỏi mấy ngày thì có visa gửi về nhà vậy?

Nếu chuyển phát bình thường, thì miễn phí trong vòng 2 tuần, là sẽ nhận được visa.

Còn nếu chuyển phát nhanh có đóng phí trong vòng 2 ngày là sẽ có visa.

6:40 pm
October 4, 2017


hieple

Member

posts 9

Mình có đăng ký chuyển phát nhanh đóng phí. Vậy là sau ngày phỏng vấn 2 ngày sẽ có visa hả. Mình hỏi để biết đường mua vé máy bay.

7:43 pm
October 4, 2017


khahan

khahan
Admin

posts 11748

hieple said:

Mình có đăng ký chuyển phát nhanh đóng phí. Vậy là sau ngày phỏng vấn 2 ngày sẽ có visa hả. Mình hỏi để biết đường mua vé máy bay.

Theo tôi bạn nên chờ nhận được visa xong, hãy đăng ký mua vé máy bay.

Reply to Post

Reply to Topic:
Hồ sơ F2B-HCM2011535011

Guest Name (Required):

Guest Email (Required):

NOTE: New Posts are subject to administrator approval before being displayed

Smileys
Confused Cool Cry Embarassed Frown Kiss Laugh Smile Surprised Wink Yell
Post New Reply

Guest URL (required)

Math Required!
What is the sum of:
7 + 1
   


About the Việt Di Trú Forum

Forum Timezone: UTC 8

Most Users Ever Online: 403

Currently Online:
26 Guests

Currently Browsing this Topic:
1 Guest

Membership:

There are 7666 Members
There have been 276 Guests

There are 2 Admins
There are 6056 Moderators

Top Posters:

nhqvietnam – 102
porton – 101
kimha2311 – 81
Quynhdoan1180 – 77
pquynh92 – 73
pramy – 69

Recent New Members: RobertOliynuk, TNekitbka, Donnagor, SANGDO, lichdo, HershelDuh, daobatam.vt, Lankdek, AngeloVal, Bryantmopay, cliggeltPoice, Walterplerm, Charlottezep, Semmionshof, smmus.es, Robertgeofe, thuy mimosa, bef, Pharmaciesmeany, Enlignevept, hieubao1998, WilliamGreda, tuansigma, ScottEncox, Veragrice, Kix, sergeyagrisy, haotran0201, alibaba80, AsaresSeer, SDaresSeer, KennethHoaby, AngelBom, Paydaycreap, RobertInofs, DennisGon, khanhlinhhh, PassBarneexia, MariaSheEf, Zacharyrog, Nicexedari, Hahatone_Rus, Rebeccacum, Instafollowfast.com, Thomashauby, Hoang Chinh, RandalDob, Michaelgrild, Autopositiv-roott, Arthursag, RamonFoole, LatiaDub, Henrytix, doannn27, stylemotorbikes, Lauranus, lethihongngoc762@gmail.com, ScottHak, RubenKnisy, OlegFut