Current User: Guest Login Members
Search Forums:


 


Minimum search word length is 4 characters – Maximum search word length is 84 characters
Wildcard Usage:
*  matches any number of characters    %  matches exactly one character

No Tags
UserPost

12:12 am
August 4, 2017


huunhan_pham

Member

posts 5

mình không biết hồ sơ này tới đâu rồi mọi người biết thì tra dùm nhé

case number HCM 2014716069

priorty day 29 Jun 2011

f2b

8:22 am
August 4, 2017


khahan

khahan
Admin

posts 11748

huunhan_pham said:

Mình không biết hồ sơ này tới đâu rồi nhờ Anh/Chị giúp kiểm tra dùm nhé.

Case Number: HCM2014716069

Priorty Date: 29 Jun 2011.

F2B.

Chào huunhan_pham,

Hồ sơ bạn hiện tại vẫn còn ở Trung tâm Thị thực NVC.

Hiện nay diện visa F2B đang xem xét những hồ sơ đến trước ngày 01/11/2010, và mở hồ sơ đến trước ngày 01/09/2011. Hồ sơ bạn có ngày ưu tiên 29/06/2011. Vậy bạn đã nhận được thông báo mở hồ sơ từ NVC chưa?

P/s: Khi post bài bạn cần lưu ý điều này, không bôi đậm cho cả bài, cũng như tránh dùng từ mọi người, có thể gọi là Anh/Chị nghe lịch sự hơn. 

11:47 pm
August 9, 2017


huunhan_pham

Member

posts 5

cám ơn anh chị em nhận được mail có nội dung như thế này

Dear Applicant,

Thank you for being a valued U.S. Consular Electronic Application Center (CEAC) customer. Your online Immigrant Visa and Alien Registration Application Form(DS-260) has been submitted.

   Name Provided:    PHAM, NHAN
   Completed On:     28 JUNE 2017 13:18:44 EST

   Case Number:   HCM2014716069

YOUR CONFIRMATION PAGE IS ATTACHED TO THIS EMAIL IN A PDF FILE!

You must follow the instructions on the confirmation page in order for the U.S. Department of State to continue processing your visa application.

9:00 am
August 10, 2017


khahan

khahan
Admin

posts 11748

huunhan_pham said:

Cám ơn anh chị em nhận được mail có nội dung như thế này.

Dear Applicant,

Thank you for being a valued U.S. Consular Electronic Application Center (CEAC) customer. Your online Immigrant Visa and Alien Registration Application Form(DS-260) has been submitted.

Name Provided:    PHAM, NHAN
Completed On:     28 JUNE 2017 13:18:44 EST

Case Number:   HCM2014716069

YOUR CONFIRMATION PAGE IS ATTACHED TO THIS EMAIL IN A PDF FILE!

You must follow the instructions on the confirmation page in order for the U.S. Department of State to continue processing your visa application.

Nội dung email trên NVC thông báo như sau:

Kính gửi Người nộp đơn,

Cảm ơn vì đã là khách hàng Trung tâm Ứng dụng Điện tử Lãnh sự Hoa Kỳ (CEAC) của Hoa Kỳ. Mẫu đơn đăng ký nhập cư trực tuyến và Đăng ký người nước ngoài (DS-260) của bạn đã được nộp.

Tên được cung cấp: PHẠM, NHÂN

Đã hoàn thành vào: 28 Tháng Sáu 2017 13:18:44 EST

Số hồ sơ: HCM2014716069.

Trang thông tin của bạn được áp dụng cho email này trong tài liệu PDF!

Bạn phải làm theo hướng dẫn trên trang xác nhận để Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tiếp tục xử lý đơn xin cấp thị thực của bạn.

Hồ sơ của bạn chỉ mới hoàn thành đơn Form DS-260. Cần phải thực hiện thêm những bước kế tiếp.

Xem hướng dẫn ở đây:

Tiến trình thực hiện 6 Step khi hồ sơ được mở gửi cho NVC

Và xem thêm ở đây:

Hướng dẫn cách sắp xếp giấy tờ nộp NVC

9:10 pm
August 10, 2017


huunhan_pham

Member

posts 5

cám ơn anh/chị bây giờ em chỉ chờ đến ngày phỏng vấn thôi phải không ạ?giấy tờ đóng tiền em nộp hết rồi

11:34 am
August 11, 2017


khahan

khahan
Admin

posts 11748

huunhan_pham said:

Cám ơn anh/chị bây giờ em chỉ chờ đến ngày phỏng vấn thôi phải không ạ? giấy tờ đóng tiền em nộp hết rồi.

Vậy bạn đã nhận được thông báo chính thức từ NVC, cho biết là hồ sơ của mình đã hoàn tất complete xong chưa?

8:17 pm
August 12, 2017


huunhan_pham

Member

posts 5

cái này mình chưa nhận được.phiền anh  chị cho biết làm như thế nào để biết hồ sơ đã được complete.cám ơn

9:49 pm
August 12, 2017


khahan

khahan
Admin

posts 11748

huunhan_pham said:

Cái này mình chưa nhận được, phiền anh chị cho biết làm như thế nào để biết hồ sơ đã được complete. Cám ơn.

Bạn phải chủ động liên hệ với NVC, để hỏi hồ sơ đã hoàn tất complete xong chưa.

Hướng dẫn điền Public Inquiry Form gửi NVC

Trong phần Your question. Chọn câu này: What is the status of my case?

Trong hộp thoại Additional comments or questions not in the above list: Copy phần dưới dán vào hộp thoại này.

Dear Madam or Sir,

I learn that my case is now at the National Visa Center.

I would be grateful to inform me when my family’s case complete at the National Visa Center.

Looking forward to hearing from you as soon as possible, I remain.

Yours truly,

Kiểm tra các thông tin thật đầy đủ, chính xác, cũng như mã xác nhận. Sau cùng bấm vào Submit để gửi thư đến NVC.

10:11 pm
September 6, 2017


huunhan

Guest

Post Awaiting Approval by Forum Administrator

7:43 am
September 7, 2017


khahan

khahan
Admin

posts 11748

huunhan said:

Mình nhận được mail hồi âm như thế này, bây giờ làm gì tiếp theo vậy anh chị.

The National Visa Center (NVC) received your inquiry regarding the immigrant visa petition: HCM2014716069 filed by BAY THI LUONG on behalf of NHAN HUU PHAM.

 

We received mail for this case. We are experiencing a high volume of incoming mail at this time. For current processing times, please visit our website at nvc.state.gov/submit (English) or nvc.state.gov/enviar/espanol (Spanish). We are diligently working to reduce our review time and appreciate your patience. NVC will notify you after our review if there is additional information required or if we are able to schedule your case for an interview.

Đây chỉ là một phần nội dung ngắn của email. Bạn cần phải post đầy đủ hết cả nội dung email mà NVC gửi cho bạn.

7:59 am
September 7, 2017


huunhan

Guest

Post Awaiting Approval by Forum Administrator

8:46 am
September 7, 2017


khahan

khahan
Admin

posts 11748

huunhan said:

Dear Sir/Madam:

The National Visa Center (NVC) received your inquiry regarding the immigrant visa petition: HCM2014716069 filed by BAY THI LUONG on behalf of NHAN HUU PHAM.

We received mail for this case. We are experiencing a high volume of incoming mail at this time. For current processing times, please visit our website at nvc.state.gov/submit (English) or nvc.state.gov/enviar/espanol (Spanish). We are diligently working to reduce our review time and appreciate your patience. NVC will notify you after our review if there is additional information required or if we are able to schedule your case for an interview.

Case Number:                  HCM2014716069

Petitioner's Name:            LUONG, BAY THI

Principal Applicant's Name:   PHAM,NHAN HUU

Preference Category:          F2B

Your Priority Date:           29Jun2011

Foreign State Chargeability:  VIETNAM

                              U.S. CONSULATE GENERAL

                              4 LE DUAN BLVD., DISTRICT 1

                              HO CHI MINH CITY

                              VIETNAM

ARIA

National Visa Center

Written Inquiry Unit

FCi Federal, Support Contractor

asknvc@state.gov

IMPORTANT:

If your visa petition is currently processing at the National Visa Center, do not let more than one year pass without contacting NVC. If a period of one year passes from the last date of contact (by telephone, mail, or e-mail) with NVC, all submitted fees and documents expire. If this occurs, the fees must be paid again and documents must be resubmitted in order to continue the immigration process.

This email is Sensitive but Unclassified based on the definitions provided in 12 FAM 540.

Any information in this transmission pertaining to the issuance or refusal of visas or permits to enter the United States shall be considered confidential under Section 222 (f) of the Immigration and Nationality Act (INA) [8 US C. Section 1202]. Access to and use of such information must be solely for the formulation, amendment, administration, or enforcement of the immigration, nationality, and other laws of the United States under INA 222 (f) and as specified in FAM guidance. If you have received such information in error, do not review, retransmit, disclose, disseminate, use, or take any action in reliance upon this information, and contact the sender as soon as possible.

Nội dung email trên NVC thông báo như sau:

Thưa ông/bà:

Trung tâm Visa Quốc gia (NVC) đã nhận được yêu cầu của bạn về đơn xin cấp thị thực nhập cư: HCM2014716069 do BAY THI LUONG gửi cho NHAN HUU PHAM.

Chúng tôi đã nhận được thư cho trường hợp này. Chúng tôi đang trải nghiệm số lượng thư đến cao vào thời điểm này. Để biết thời gian xử lý hiện tại, vui lòng truy cập trang web của chúng tôi tại nvc.state.gov/submit (tiếng Anh) hoặc nvc.state.gov/enviar/espanol  (tiếng Tây Ban Nha). Chúng tôi đang nỗ lực làm việc để giảm thời gian đánh giá của chúng tôi và đánh giá cao sự kiên nhẫn của bạn. NVC sẽ thông báo cho bạn sau khi chúng tôi xem xét nếu có yêu cầu thông tin bổ sung hoặc nếu chúng tôi có thể lên lịch cho trường hợp của bạn để phỏng vấn.

Quan trọng:

Nếu đơn xin cấp thị thực của bạn hiện đang xử lý tại Trung tâm Visa quốc gia, đừng để quá một năm trôi qua mà không liên lạc với NVC. Nếu một năm kéo dài từ ngày cuối cùng liên lạc (bằng điện thoại, thư hoặc e-mail) với NVC, tất cả các phí nộp hồ sơ và tài liệu hết hạn. Nếu điều này xảy ra, lệ phí phải được thanh toán lại và phải nộp lại các giấy tờ để tiếp tục quá trình nhập cư.

Hiện tại bạn cần không cần phải làm gì cả, chờ NVC xem xét xong, sau đó liên hệ với NVC để hỏi tình trạng hồ sơ của mình.

10:03 pm
September 25, 2017


huunhan

Guest

Post Awaiting Approval by Forum Administrator

8:35 am
September 26, 2017


khahan

khahan
Admin

posts 11748

huunhan said:

mình lại nhận được mail như thế này 

Dear Sir/Madam:

The National Visa Center (NVC) received your inquiry regarding the immigrant visa petition: HCM2014716069 filed by BAY THI LUONG on behalf of NHAN HUU PHAM.

NVC received either a fee payment or mail from you recently. However, we need to have all of the following items before we can review your case:

1) Application for Immigrant Visa and Alien Registration (Form DS-260):

- Complete and send one of these forms for each person who intends to immigrate.
– Complete form DS-260 online and submit to NVC.
– Please follow the instructions on nvc.state.gov/260 (English) or nvc.state.gov/260/espanol.

2) Affidavit of Support (Form I-864) and financial supporting evidence (not required for employment-based petitions):

- This form is filed by the Petitioner.
– Please follow the instructions on nvc.state.gov/aos (English) or nvc.state.gov/aos/espanol (Spanish). They will help you complete the form and collect the correct financial evidence.

3) Supporting Civil Documents:

- For each person who intends to immigrate, submit supporting civil documents, such as birth certificates and marriage certificates.
– Please follow the instructions on nvc.state.gov/document (English) or nvc.state.gov/documento/espanol (Spanish) to learn which civil documents you need to submit.
– Please submit photocopies of these documents. Do not send NVC any original certificates.

If you have already sent in all of the applicable items above we will review your case. For current processing times, please visit our website at nvc.state.gov/submit (English) or nvc.state.gov/enviar/espanol (Spanish). We will let you know after our review if anything is missing or if any other action is required.

Case Number: HCM2014716069
Petitioner's Name: LUONG, BAY THI
Principal Applicant's Name: PHAM,NHAN HUU
Preference Category: F2B
Your Priority Date: 29Jun2011
Foreign State Chargeability: VIETNAM
U.S. CONSULATE GENERAL
4 LE DUAN BLVD., DISTRICT 1
HO CHI MINH CITY
VIETNAM

TIA

National Visa Center
Written Inquiry Unit
FCi Federal, Support Contractor

asknvc@state.gov

IMPORTANT:

If your visa petition is currently processing at the National Visa Center, do not let more than one year pass without contacting NVC. If a period of one year passes from the last date of contact (by telephone, mail, or e-mail) with NVC, all submitted fees and documents expire. If this occurs, the fees must be paid again and documents must be resubmitted in order to continue the immigration process.

For additional information on immigrant visa processing please visit our Applicant Resources and Guides webpage at nvc.state.gov/resources.

This email is Sensitive but Unclassified based on the definitions provided in 12 FAM 540.
Any information in this transmission pertaining to the issuance or refusal of visas or permits to enter the United States shall be considered confidential under Section 222 (f) of the Immigration and Nationality Act (INA) [8 US C. Section 1202]. Access to and use of such information must be solely for the formulation, amendment, administration, or enforcement of the immigration, nationality, and other laws of the United States under INA 222(f) and as specified in FAM guidance. If you have received such information in error, do not review, retransmit, disclose, disseminate, use, or take any action in reliance upon this information, and contact the sender as soon as possible

Nội dung email trên NVC thông báo như sau:

Thưa ông/bà:

Trung tâm Visa Quốc gia (NVC) đã nhận được yêu cầu của bạn về đơn xin cấp thị thực di dân: HCM2014716069 do BAY THI LƯƠNG gửi cho NHAN HUU PHAM.

NVC đã nhận được khoản thanh toán phí hoặc thư từ bạn gần đây. Tuy nhiên, chúng tôi cần phải có tất cả các mục sau đây trước khi chúng tôi có thể xem xét trường hợp của bạn:

1) Đơn xin cấp thị thực nhập cư và đăng ký người nước ngoài (Mẫu DS-260):

- Hoàn thành và gửi một trong những mẫu đơn này cho mỗi người có ý định di dân.

- Hoàn thành mẫu DS-260 trực tuyến và nộp cho NVC.

- Vui lòng làm theo hướng dẫn trên nvc.state.gov/260 (tiếng Anh) hoặc nvc.state.gov/260/espanol

2) Bản Tuyên Thệ Tài Trợ (Mẫu I-864) và bằng chứng hỗ trợ tài chính (không bắt buộc đối với các kiến ​​nghị về việc làm):

- Mẫu đơn này được nộp bởi Nguyên Đơn.

- Vui lòng làm theo hướng dẫn trên nvc.state.gov/aos (tiếng Anh) hoặc nvc.state.gov/aos/espanol (tiếng Tây Ban Nha). Họ sẽ giúp bạn hoàn thành mẫu đơn và thu thập các bằng chứng tài chính chính xác.

3) Hỗ trợ các giấy tờ dân sự:

- Đối với mỗi người có ý định nhập cư, nộp các giấy tờ dân sự, như giấy khai sinh và giấy chứng nhận kết hôn.

- Vui lòng làm theo hướng dẫn trên trang  nvc.state.gov/document (tiếng Anh) hoặc nvc.state.gov/documento/espanol (tiếng Tây Ban Nha) để tìm hiểu tài liệu dân sự bạn cần gửi.

- Vui lòng nộp bản sao các tài liệu này. Không gửi NVC bất kỳ giấy chứng nhận ban đầu.

Nếu bạn đã gửi trong tất cả các mục áp dụng ở trên, chúng tôi sẽ xem xét trường hợp của bạn. Đối với thời gian xử lý hiện tại, vui lòng truy cập trang web của chúng tôi tại nvc.state.gov/submit (tiếng Anh) hoặc nnvc.state.gov/enviar/espanol (tiếng Tây Ban Nha). Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn biết sau khi chúng tôi xem xét nếu có bất kỳ điều gì bị thiếu hoặc nếu bạn yêu cầu bất kỳ hành động nào khác.

Số hồ sơ: HCM2014716069

Tên người bảo lãnh: LUONG, BAY THI

Tên người nộp đơn chính: PHẠM, NHAN HUU

Loại ưu tiên: F2B

Ngày ưu tiên của bạn: 29 Tháng 6 năm 2011

Quan trọng:

Nếu đơn xin cấp thị thực của bạn hiện đang xử lý tại Trung tâm Visa quốc gia, đừng để quá một năm trôi qua mà không liên lạc với NVC. Nếu một năm kéo dài từ ngày cuối cùng liên lạc (bằng điện thoại, thư hoặc e-mail) với NVC, tất cả các phí nộp hồ sơ và tài liệu hết hạn. Nếu điều này xảy ra, lệ phí phải được thanh toán lại và phải nộp lại các giấy tờ để tiếp tục quá trình nhập cư.

Để biết thêm thông tin về thủ tục xin thị thực nhập cư, vui lòng truy cập trang web Tài nguyên và Người nộp Đơn của chúng tôi tại nvc.state.gov/resources.

Bạn đọc kỷ nội dung trên, và thực hiện đúng theo yêu cầu gửi cho NVC để họ xem xét hoàn tất complete hồ sơ.

8:55 pm
September 26, 2017


huunhan

Guest

Post Awaiting Approval by Forum Administrator

11:54 am
September 27, 2017


khahan

khahan
Admin

posts 11748

huunhan said:

Nhưng những giấy tờ này mẹ và em trai của mình đã nộp cho mình hết rồi. Không biết NVC có nhầm lãn gì không nhỉ, và mình phải làm sao? những giấy tờ trên cũng như đóng tiền visa chứng minh người bảo trợ đã làm xong hết rồi.

Bạn nhờ người bảo lãnh điện thoại trực tiếp cho NVC để hỏi.

8:37 pm
October 5, 2017


huunhan

Guest

Post Awaiting Approval by Forum Administrator

9:11 pm
November 7, 2017


huunhan_pham

Member

posts 5

mình nhận được mail như sau:

Dear Sir/Madam:

 

The National Visa Center (NVC) received your inquiry regarding the immigrant visa petition: HCM2014716069 filed by BAY THI LUONG on behalf of HUU NHAN  PHAM.

 

Immigrant visa petition HCM2014716069 is currently on a list of completed cases awaiting the availability of visa numbers. This petition will be eligible for an immigrant visa interview when a visa number is available per the Department of State's Visa Bulletin. The current edition of the visa bulletin is available on the following website:

 

http://nvc.state.gov for English or http://nvc.state.gov/espanol for Spanish

 

The visa bulletin contains a list of cut-off dates divided by foreign state chargeability and preference category. Only petitions with a priority date earlier than the cut-off date are eligible for a visa and consular processing. This petition's priority date, foreign state of chargeability, and preference category are given below:

 

Please note that the applicant(s) on this case should not make commitments such as disposing of property, resigning employment, or confirming travel arrangements at this time.

 

Case Number:                  HCM2014716069

Petitioner's Name:            LUONG, BAY THI

Principal Applicant's Name:   PHAM,HUU NHAN

Preference Category:          F2B

Your Priority Date:           29Jun2011

Foreign State Chargeability:  VIETNAM

                              U.S. CONSULATE GENERAL

                              4 LE DUAN BLVD., DISTRICT 1

                              HO CHI MINH CITY

                              VIETNAM

bây giờ mình cần làm gì để biết ngày phỏng vấn thanks anh chị

8:43 am
November 8, 2017


khahan

khahan
Admin

posts 11748

huunhan_pham said:

ình nhận được mail như sau:

Dear Sir/Madam:

 

The National Visa Center (NVC) received your inquiry regarding the immigrant visa petition: HCM2014716069 filed by BAY THI LUONG on behalf of HUU NHAN  PHAM.

 

Immigrant visa petition HCM2014716069 is currently on a list of completed cases awaiting the availability of visa numbers. This petition will be eligible for an immigrant visa interview when a visa number is available per the Department of State's Visa Bulletin. The current edition of the visa bulletin is available on the following website:

 

http://nvc.state.gov for English or http://nvc.state.gov/espanol for Spanish

 

The visa bulletin contains a list of cut-off dates divided by foreign state chargeability and preference category. Only petitions with a priority date earlier than the cut-off date are eligible for a visa and consular processing. This petition's priority date, foreign state of chargeability, and preference category are given below:

 

Please note that the applicant(s) on this case should not make commitments such as disposing of property, resigning employment, or confirming travel arrangements at this time.

 

Case Number:                  HCM2014716069

Petitioner's Name:            LUONG, BAY THI

Principal Applicant's Name:   PHAM,HUU NHAN

Preference Category:          F2B

Your Priority Date:           29Jun2011

Foreign State Chargeability:  VIETNAM

                              U.S. CONSULATE GENERAL

                              4 LE DUAN BLVD., DISTRICT 1

                              HO CHI MINH CITY

                              VIETNAM

Bây giờ mình cần làm gì để biết ngày phỏng vấn thanks anh chị

Hồ sơ bạn đã hoàn tất complete tại NVC xong rồi, chờ xếp lịch phỏng vấn trong thời gian sắp tới, phải chờ khi nào lịch visa vượt qua ngày đáo hạn ưu tiên của hồ sơ, thì bạn mới nhận được thư mời phỏng vấn.

No Tags
Reply to Post

Reply to Topic:
Hồ sơ F2B-HCM2014716069*

Guest Name (Required):

Guest Email (Required):

NOTE: New Posts are subject to administrator approval before being displayed

Smileys
Confused Cool Cry Embarassed Frown Kiss Laugh Smile Surprised Wink Yell
Post New Reply

Guest URL (required)

Math Required!
What is the sum of:
2 + 6
   


About the Việt Di Trú Forum

Forum Timezone: UTC 8

Most Users Ever Online: 403

Currently Online:
15 Guests

Currently Browsing this Topic:
1 Guest

Membership:

There are 7666 Members
There have been 276 Guests

There are 2 Admins
There are 6474 Moderators

Top Posters:

nhqvietnam – 102
porton – 101
kimha2311 – 81
Quynhdoan1180 – 77
pquynh92 – 73
pramy – 69

Recent New Members: MartinInady, tongnguyenhuong, bn123, vinh kh, AllenBeips, Davidkat, Lonnybrado, trinhlam, Ashleynef, Timothyhek, Tatkaasmall, Cyrilcouck, nowornever, ailynguyen, tienho, Robertkax, Georgelcoics, Anhnguyen, zuikng, Aaronhew, lokasyday, waspsyday, Nekosyday, musqsyday, Mrecksyday, Milkasyday, Robertsyday, tuongnhung2608, Josexedari, KurazhrIx, erapy, JosephBup, Arlenetow, Teonguyen2013, ClaytonMiz, NicolasHit, Michaelbiact, trantran1504, Gillterendax, tracyvy, pepham93, karinavalereva, Jamesimink, thaiiduong, PhongPham, VolodimiirPr, bich.architect, ArtuaKlerkJak, huynhha2608, Haritone_R, Georgecrova, Bertanox, NatalySmwat, kimlee, lightroommic, menpham, codename209, Shanasap, LaurenOwert, VladimirLet