Current User: Guest Login Members
Search Forums:


 


Minimum search word length is 4 characters – Maximum search word length is 84 characters
Wildcard Usage:
*  matches any number of characters    %  matches exactly one character

Hồ sơ F2B-HCM2013788046&HCM2013784009

Add a New Topic Reply to Post
No Tags
UserPost

11:56 am
September 16, 2016


kiatisak

Việt Nam

Member

posts 10

Dear BDH,

Mình có 1 số thắc mắc về form i-864 nhờ BDH hổ trợ mình.

2 bộ hồ sơ của 2 anh em mình đã được mở tại NVC, income của mẹ mình chỉ đủ bảo lãnh cho mình nên đã nhờ người cô làm đồng bảo trợ để có thể bảo lãnh em mình.

- Bộ hồ sơ của mình có cần đơn i-864 của người đồng bảo trợ không? Mình đang tính làm đơn i-864 của người đồng bảo trợ cho cả 2 bộ hồ sơ. BDH tư vấn giúp nên làm như thế nào cho hợp lý.

- Về phần income của người bảo trợ: Giấy khai thuế khai chung income của Bố Mẹ mình, nhưng trong phần imcome của i-864 lại chia ra income của người bảo trợ (Mẹ mình) và người ở chung nhà (Bố mình). BDH tứ vấn giúp điền income trong i-864.

 

Cám ơn BDH đã xem thắc mắc của mình. 

12:22 pm
September 16, 2016


khahan

khahan
Admin

posts 11748

kiatisak said:

Dear BĐH,

Mình có 1 số thắc mắc về form I-864 nhờ BĐH hỗ trợ mình.

2 bộ hồ sơ của 2 anh em mình đã được mở tại NVC, income của mẹ mình chỉ đủ bảo lãnh cho mình nên đã nhờ người cô làm đồng bảo trợ để có thể bảo lãnh em mình.

- Bộ hồ sơ của mình có cần đơn I-864 của người đồng bảo trợ không? Mình đang tính làm đơn I-864 của người đồng bảo trợ cho cả 2 bộ hồ sơ. BĐH tư vấn giúp nên làm như thế nào cho hợp lý.

- Về phần income của người bảo trợ: Giấy khai thuế khai chung income của Bố Mẹ mình, nhưng trong phần imcome của I-864 lại chia ra income của người bảo trợ (Mẹ mình) và người ở chung nhà (Bố mình). BĐH tư vấn giúp điền income trong I-864.

Cám ơn BĐH đã xem thắc mắc của mình. 

Chào kiatisak,

Bạn xem hướng dẫn ở đây:

Người đồng bảo trợ -Điều kiện

7:25 pm
September 16, 2016


kiatisak

Việt Nam

Member

posts 10

Chào kiatisak,

Bạn xem hướng dẫn ở đây:

Người đồng bảo trợ -Điều kiện

Cám ơn bạn đã hổ trợ.

11:43 pm
September 17, 2016


kiatisak

Việt Nam

Member

posts 10

Post edited 11:50 am – September 18, 2016 by kiatisak


Dear BDH,

Cám ơn BDH.

6:40 pm
September 24, 2016


kiatisak

Việt Nam

Member

posts 10

Dear BDH,

Mình thấy trên 4rum hướng dẫn điền form I-864 phần Mailing Address part 2 của người được bảo lãnh.

Phần này mình muốn điền địa chỉ ở VN nhưng điền xong hết thì ô Country lại nhảy sang USA, không như mình đã điền VIETNAM

Cho mình hỏi phần địa chỉ nhận thư này bắt buộc phải ghi địa chỉ bên Mỹ phải không?

Cám ơn BDH.

8:56 pm
September 24, 2016


khahan

khahan
Admin

posts 11748

kiatisak said:

Dear BDH,

Mình thấy trên 4rum hướng dẫn điền form I-864 phần Mailing Address part 2 của người được bảo lãnh.

Phần này mình muốn điền địa chỉ ở VN nhưng điền xong hết thì ô Country lại nhảy sang USA, không như mình đã điền VIETNAM

Cho mình hỏi phần địa chỉ nhận thư này bắt buộc phải ghi địa chỉ bên Mỹ phải không?

Cám ơn BDH.

Người bảo lãnh là ở bên Mỹ, thì phải ghi địa chỉ bên Mỹ.

Còn người được bảo lãnh ở Việt Nam, thì phải ghi địa chỉ ở Việt Nam.

Phải ghi địa chỉ đúng thông tin theo như hồ sơ bảo lãnh ban đầu của người bảo lãnh, cũng như người được bảo lãnh.

3:40 pm
September 29, 2016


kiatisak

Việt Nam

Member

posts 10

Hai anh em mình được Mẹ bảo lãnh, 2 bộ hồ sơ HCM được chấp nhận cùng thời điểm. Mình có thắc mắc về income để bảo lãnh cho cả 2 bộ hồ sơ.

1. Nếu tính income trên mỗi bộ hồ sơ tên của 2 người được bảo lãnh thì income của Bố Mẹ mình là USD 29,064 đã đủ để bảo trợ. Quy định income với Household 3: USD 25,200
2. Nếu tính income của người bảo lãnh cho cả 2 bộ hồ sơ thì lại không đủ. Quy định income với Household 4: USD 30,375.
3. Nếu mình kiếm thêm 1 người nữa làm người đồng bảo trợ khác địa chỉ thì mình chỉ cần cộng income của Bố Mẹ mình, và người đồng bảo trợ sao cho lớn hơn USD 30,375 phải không?

Nhờ AD tư vấn giúp mình nên làm như thế nào cho 2 bộ hồ sơ này suôn sẻ với. Cám ơn AD.

4:09 pm
September 29, 2016


khahan

khahan
Admin

posts 11748

kiatisak said:

Hai anh em mình được Mẹ bảo lãnh, 2 bộ hồ sơ HCM được chấp nhận cùng thời điểm. Mình có thắc mắc về income để bảo lãnh cho cả 2 bộ hồ sơ.

1. Nếu tính income trên mỗi bộ hồ sơ tên của 2 người được bảo lãnh thì income của Bố Mẹ mình là USD 29,064 đã đủ để bảo trợ. Quy định income với Household 3: USD 25,200
2. Nếu tính income của người bảo lãnh cho cả 2 bộ hồ sơ thì lại không đủ. Quy định income với Household 4: USD 30,375.
3. Nếu mình kiếm thêm 1 người nữa làm người đồng bảo trợ khác địa chỉ thì mình chỉ cần cộng income của Bố Mẹ mình, và người đồng bảo trợ sao cho lớn hơn USD 30,375 phải không?

Nhờ AD tư vấn giúp mình nên làm như thế nào cho 2 bộ hồ sơ này suôn sẻ với. Cám ơn AD.

Bảo trợ tài chánh năm 2016 được tính ở câu 1 và 2 như thông tin của bạn.

Còn riêng người đồng bảo trợ thì sẽ tính chung icome của Ba Mẹ bạn. Và phải xem trước đây người này đã có từng đứng ra bảo trợ tài chính cho ai chưa? nếu có thì phải tính cộng thêm số người đó vào.

5:32 pm
September 29, 2016


kiatisak

Việt Nam

Member

posts 10

khahan said:

kiatisak said:

Hai anh em mình được Mẹ bảo lãnh, 2 bộ hồ sơ HCM được chấp nhận cùng thời điểm. Mình có thắc mắc về income để bảo lãnh cho cả 2 bộ hồ sơ.

1. Nếu tính income trên mỗi bộ hồ sơ tên của 2 người được bảo lãnh thì income của Bố Mẹ mình là USD 29,064 đã đủ để bảo trợ. Quy định income với Household 3: USD 25,200
2. Nếu tính income của người bảo lãnh cho cả 2 bộ hồ sơ thì lại không đủ. Quy định income với Household 4: USD 30,375.
3. Nếu mình kiếm thêm 1 người nữa làm người đồng bảo trợ khác địa chỉ thì mình chỉ cần cộng income của Bố Mẹ mình, và người đồng bảo trợ sao cho lớn hơn USD 30,375 phải không?

Nhờ AD tư vấn giúp mình nên làm như thế nào cho 2 bộ hồ sơ này suôn sẻ với. Cám ơn AD.

Bảo trợ tài chánh năm 2016 được tính ở câu 1 và 2 như thông tin của bạn.

Còn riêng người đồng bảo trợ thì sẽ tính chung icome của Ba Mẹ bạn. Và phải xem trước đây người này đã có từng đứng ra bảo trợ tài chính cho ai chưa? nếu có thì phải tính cộng thêm số người đó vào.

Dear BDH,

Cám ơn đã tư vấn.

Nhưng mình muốn hỏi, nếu mình nộp 2 bộ hồ sơ thì NVC sẽ tính income theo household 3: USD 25,200 hay theo household 4: USD 30,375.

Nếu NVC tính theo household 3: USD 25,200 thì mình không cần kiếm người đồng bảo trợ, đỡ phiền phức.

Cám ơn BDH.

9:36 pm
September 29, 2016


khahan

khahan
Admin

posts 11748

kiatisak said:

Dear BĐH,

Cám ơn đã tư vấn.

Nhưng mình muốn hỏi, nếu mình nộp 2 bộ hồ sơ thì NVC sẽ tính income theo household 3: USD 25,200 hay theo household 4: USD 30,375.

Nếu NVC tính theo household 3: USD 25,200 thì mình không cần kiếm người đồng bảo trợ, đỡ phiền phức.

Cám ơn BĐH.

Hai bộ hồ sơ của 2 anh em bạn, có 2 số hồ sơ Case Number HCM khác nhau. Thì khi NVC thông báo mở bộ hồ sơ nào trước thì sẽ tiến hành thủ tục làm Bảo trợ tài chính bộ đó trước. Và phải làm Bảo trợ tài chính riêng từng hồ sơ.

Do bạn không cung cấp đầy đủ thông tin về ngày ưu tiên Priority Date, cũng như ngày chấp thuận Approval Date, nên cũng khó đoán chính xác được hồ sơ nào sẽ được giải quyết trước.

11:44 pm
September 29, 2016


kiatisak

Việt Nam

Member

posts 10

khahan said:

kiatisak said:

Dear BĐH,

Cám ơn đã tư vấn.

Nhưng mình muốn hỏi, nếu mình nộp 2 bộ hồ sơ thì NVC sẽ tính income theo household 3: USD 25,200 hay theo household 4: USD 30,375.

Nếu NVC tính theo household 3: USD 25,200 thì mình không cần kiếm người đồng bảo trợ, đỡ phiền phức.

Cám ơn BĐH.

Hai bộ hồ sơ của 2 anh em bạn, có 2 số hồ sơ Case Number HCM khác nhau. Thì khi NVC thông báo mở bộ hồ sơ nào trước thì sẽ tiến hành thủ tục làm Bảo trợ tài chính bộ đó trước. Và phải làm Bảo trợ tài chính riêng từng hồ sơ.

Do bạn không cung cấp đầy đủ thông tin về ngày ưu tiên Priority Date, cũng như ngày chấp thuận Approval Date, nên cũng khó đoán chính xác được hồ sơ nào sẽ được giải quyết trước.

Theo cách tính mình tìm hiểu trên 4rum dựa vào số HCM thì có phải ngày approval date như bên dưới phải không BDH?

HCM2013784009: Oct 11, 2013

HCM2013788046: Oct 15, 2013

Vậy mình sẽ làm như sau:

- HCM2013784009 mình sẽ nộp I-864 của Mẹ (người bảo lãnh), i-864a của Bố. Income của 2 người USD 29,064 đã đủ bảo trợ cho bộ này.

- HCM2013788046 mình sẽ nộp I-864 của Mẹ (người bảo lãnh), i-864a của Bố. Mình vừa kiếm được gia đình đồng ý làm đồng bảo trợ, Household là 4 (2 vợ chồng, 1 con nhỏ, 1 người phụ thuộc) cộng thêm người được bảo lãnh là 5. Income của người chồng là USD 24,000, người vợ là USD 22,000. Có phải mình chỉ cần lấy income của người vợ hoặc người chồng để làm đồng bảo trợ + imcome của Bố Mẹ mình.

 

Nhờ BDH giúp mình với, sao càng làm càng thấy rối quá. Cám ơn BDH.

9:49 am
September 30, 2016


khahan

khahan
Admin

posts 11748

kiatisak said:

Theo cách tính mình tìm hiểu trên 4rum dựa vào số HCM thì có phải ngày approval date như bên dưới phải không BĐH?

HCM2013784009: Oct 11, 2013

HCM2013788046: Oct 15, 2013

Vậy mình sẽ làm như sau:

- HCM2013784009 mình sẽ nộp I-864 của Mẹ (người bảo lãnh), I-864A của Bố. Income của 2 người USD 29,064 đã đủ bảo trợ cho bộ này.

- HCM2013788046 mình sẽ nộp I-864 của Mẹ (người bảo lãnh), I-864A của Bố. Mình vừa kiếm được gia đình đồng ý làm đồng bảo trợ, Household là 4 (2 vợ chồng, 1 con nhỏ, 1 người phụ thuộc) cộng thêm người được bảo lãnh là 5. Income của người chồng là USD 24,000, người vợ là USD 22,000. Có phải mình chỉ cần lấy income của người vợ hoặc người chồng để làm đồng bảo trợ + Income của Bố Mẹ mình.

Nhờ BĐH giúp mình với, sao càng làm càng thấy rối quá. Cám ơn BĐH.

Ngày chấp thuận Approval Date của 2 hồ sơ này là:

- HCM2013784009 – ngày 14/10/2013.

- HCM2013788046 – ngày 10/10/2013.

Bảo trợ tài chánh cho 2 hồ sơ được tính như sau:

- HCM2013784009 Income của Ba Mẹ bạn = 29,064$ + người được bảo lãnh tổng cộng phải là 3 = $25,200, vậy là đủ rồi.

- HCM2013788046 Income của người đồng bảo trợ phải tính luôn cả 2 vợ chồng = $46,000 + người được bảo lãnh tổng cộng là 5 = $35,550. Dư số Income theo yêu cầu.

Vì Ba Mẹ bạn đã đứng Bảo trợ tài chính cho bộ hồ sơ thứ 1, nên không thể cộng thêm Income vào bộ hồ sơ thứ 2 nữa.

11:11 am
September 30, 2016


kiatisak

Việt Nam

Member

posts 10

Dear BDH,

 

Mình đã hiểu để hoàn thành 2 bộ hồ sơ này. Cám ơn đã giúp mình.

1:47 pm
August 18, 2017


kiatisak

Việt Nam

Member

posts 10

Theo mình tính thì đến tháng 9/2017 là đến ngày ưu tiên của hồ sơ mình 25/01/2011, nhưng theo dõi lịch chiếu kháng visa tháng 9 thì đã đứng yên 2 tháng. Không biết có vấn đề gì không nữa, lo lắng qua đi.

2:52 pm
August 18, 2017


khahan

khahan
Admin

posts 11748

kiatisak said:

Theo mình tính thì đến tháng 09/2017 là đến ngày ưu tiên của hồ sơ mình 25/01/2011, nhưng theo dõi lịch chiếu kháng visa tháng 9 thì đã đứng yên 2 tháng. Không biết có vấn đề gì không nữa, lo lắng quá đi.

Để xem tình hình lịch visa tháng 10/2017 sắp tới có tiến triển tốt hơn hay không? còn hiện tại thì phải cố gắng chờ thôi bạn à.

No Tags
Reply to Post

Reply to Topic:
Hồ sơ F2B-HCM2013788046&HCM2013784009

Guest Name (Required):

Guest Email (Required):

NOTE: New Posts are subject to administrator approval before being displayed

Smileys
Confused Cool Cry Embarassed Frown Kiss Laugh Smile Surprised Wink Yell
Post New Reply

Guest URL (required)

Math Required!
What is the sum of:
1 + 7
   


About the Việt Di Trú Forum

Forum Timezone: UTC 8

Most Users Ever Online: 403

Currently Online:
26 Guests

Currently Browsing this Topic:
1 Guest

Membership:

There are 7666 Members
There have been 276 Guests

There are 2 Admins
There are 6216 Moderators

Top Posters:

nhqvietnam – 102
porton – 101
kimha2311 – 81
Quynhdoan1180 – 77
pquynh92 – 73
pramy – 69

Recent New Members: mit, Gradypum, GeraldSaL, Jamestiz, tiendoa1963, Khanh Ng, Williammon, CharlesImary, Le Anh Kiet, Kamagrduems, Travisjicle, Slotoman, tungphan13, Georgegreby, RobertOliynuk, TNekitbka, Donnagor, SANGDO, lichdo, HershelDuh, daobatam.vt, Lankdek, AngeloVal, Bryantmopay, cliggeltPoice, Walterplerm, Charlottezep, Semmionshof, smmus.es, Robertgeofe, thuy mimosa, bef, Pharmaciesmeany, Enlignevept, hieubao1998, WilliamGreda, tuansigma, ScottEncox, Veragrice, Kix, sergeyagrisy, haotran0201, alibaba80, AsaresSeer, SDaresSeer, KennethHoaby, AngelBom, Paydaycreap, RobertInofs, DennisGon, khanhlinhhh, PassBarneexia, MariaSheEf, Zacharyrog, Nicexedari, Hahatone_Rus, Rebeccacum, Instafollowfast.com, Thomashauby, Hoang Chinh