Current User: Guest Login Members
Search Forums:


 


Minimum search word length is 4 characters – Maximum search word length is 84 characters
Wildcard Usage:
*  matches any number of characters    %  matches exactly one character

No Tags
UserPost

2:19 pm
February 7, 2017


Lê Hoàng Vũ

Guest

Post edited 6:24 pm – February 7, 2017 by Lê Hoàng Vũ


Post Awaiting Approval by Forum Administrator

8:14 pm
February 7, 2017


khahan

khahan
Admin

posts 11748

Lê Hoàng Vũ said:

Xin chào Ban tư vấn, 

Anh/chị tư vấn giúp em,hồ sơ ba mẹ làm đã lâu nhưng không có giấy bảo đảm dưới 18 tuổi nên chuyển dạng  F2A thành F2B, từ lúc làm hồ sơ đã lâu nhưng em vẫn chưa thấy thông báo gì. Em không biết nên nhờ anh chị tư vấn giúp em, hồ sơ em đang nằm ở tình trạng nào hay thiếu những gì ạ. Mong anh chị giúp em, em xin cám ơn anh/chị nhiều.

Ngày ưu tiên của em là: 28Jun2011.

Trân trọng.

Chào Lê Hoàng Vũ,

Hồ sơ bạn hiện tại vẫn còn ở Trung tâm Chiếu khán Quốc gia NVC.

Hiện nay diện visa F2B đang xem xét đến trước ngày 08/07/2010, hồ sơ này có ngày ưu tiên 28/06/2011. Theo dự đoán phải còn chờ khoảng gần 1 năm nữa mới đến lượt được xem xét giải quyết. Khi lịch vượt qua ngày đáo hạn ưu tiên NVC sẽ thông báo, và tiến hành mở hồ sơ cho bạn.

10:16 am
February 8, 2017


Lê Hoàng Vũ

Guest

Post Awaiting Approval by Forum Administrator

9:07 pm
February 8, 2017


khahan

khahan
Admin

posts 11748

Lê Hoàng Vũ said:

Chào Anh/Chị,

Đầu tiên xin cám ơn Anh/Chị đã trả lời thông tin giúp em.

Anh/Chị có thể tư vấn thêm giúp em, ba/mẹ em có nhờ Luật sư bên đó làm hồ sơ, Luật sư nói em gần phỏng vấn. Em mới bổ túc giấy lý lịch tư pháp, ba/mẹ đã đóng tiền visa, người đồng bảo trợ đã có điền đơn, hồ sơ em đã có invoice. Như vậy, là hồ sơ em đã được mở hay chưa? Và hồ sơ em có bị trở ngại gì không? Mong anh chị tư vấn giúp.

Trân trọng.

Bạn xem hướng dẫn ở đây:

Chuẩn bị giấy tờ khi hồ sơ được mở tại NVC

12:40 pm
June 7, 2017


lehoangvu6

Member

posts 7

Kinh gữi BQL,

 

Em có gữi thư hỏi tình trạng hồ sơ như trên diễn đàn(Hồ sơ đã được mở hay chưa),và em được trả lời thư như thế này, mong BQL giúp đỡ em.

 

Em xin chân thánh cám ơn.

Dear Sir/Madam:

 

The National Visa Center (NVC) received your inquiry regarding the immigrant visa petition: HCM2012594038 filed by HONG  LE on behalf of VU HOANG LE.

 

The invoice I.D. number for visa petition HCM2012594038 is: 284xxxx.

 

The beneficiary I.D. number for LE, VU HOANG is 300xxxxx.

 

The National Visa Center will soon be ready to accept fees, documents, and forms in support of this immigrant visa application. We will send detailed instructions to the petitioner, principal applicant, and/or attorney of record soon. Thank you for your patience; we look forward to working with you.

 

Case Number:                  HCM2012594038

Petitioner's Name:            LE, HONG

Principal Applicant's Name:   LE,VU HOANG

Preference Category:          F2B

Your Priority Date:           28Jun2011

Foreign State Chargeability:  VIETNAM

                              U.S. CONSULATE GENERAL

                              4 LE DUAN BLVD., DISTRICT 1

                              HO CHI MINH CITY

                              VIETNAM

12:53 pm
June 7, 2017


khahan

khahan
Admin

posts 11748

lehoangvu6 said:

Kính gửi BĐH,

Em có gửi thư hỏi tình trạng hồ sơ như trên diễn đàn (Hồ sơ đã được mở hay chưa), và em được trả lời thư như thế này, mong BĐH giúp đỡ em.

Em xin chân thành cám ơn.

Dear Sir/Madam:

The National Visa Center (NVC) received your inquiry regarding the immigrant visa petition: HCM2012594038 filed by HONG  LE on behalf of VU HOANG LE.

The invoice I.D. number for visa petition HCM2012594038 is: 284xxxx.

Thế beneficiary I.D. number for LÊ, VŨ HOÀNG is 300xxxxx.

The National Visa Center will soon be ready to accept fees, documents, and forms in support of this immigrant visa application. We will send detailed instructions to the petitioner, principal applicant, and/or attorney of record soon. Thank you for your patience; we look forward to working with you.

Case Number:                  HCM2012594038

Petitioner's Name:            LE, HONG

Principal Applicant's Name:   LE,VU HOANG

Preference Category:          F2B

Your Priority Date:           28Jun2011

Foreign State Chargeability:  VIETNAM

                              U.S. CONSULATE GENERAL

                              4 LE DUAN BLVD., DISTRICT 1

                              HO CHI MINH CITY

                              VIETNAM

Nội dung email trên NVC thông báo như sau:

Thưa ông/bà:

Trung tâm Thị thực Quốc gia (NVC) đã nhận được yêu cầu của bạn về đơn xin cấp thị thực di dân: HCM2012594038 HONG LE thay mặt cho VU HONG LE.

Hóa đơn I.D. Số đơn xin cấp thị thực HCM2012594038 là: 284xxxx.

Người hưởng lợi I.D. Số cho LE, VU HOANG là 300xxxxx.

Trung tâm Visa Quốc gia sẽ sớm sẵn sàng chấp nhận các khoản phí, tài liệu và mẫu đơn hỗ trợ cho đơn xin thị thực nhập cư này. Chúng tôi sẽ gửi hướng dẫn chi tiết cho người yêu cầu, người nộp đơn chính, và/hoặc luật sư của hồ sơ sớm. Cảm ơn vì sự kiên nhẫn của bạn; Chúng tôi mong được làm việc với bạn.

Hồ sơ bạn đã được mở, chờ nhận gói hướng dẫn của NVC, tiếp theo đó là người bảo lãnh, cũng như người bảo lãnh cần nhanh chóng thực hiện nộp các khoản phí, cũng như các thủ tục giấy tờ, gửi NVC để họ xem xét hoàn tất complete hồ sơ.

1:45 pm
June 7, 2017


lehoangvu6

Member

posts 7

Gữi AD,

 

Anh/Chị cho em hỏi hồ sơ của em đã được mở, vậy theo tiến trình nếu đóng đủ phí và hoàn tất các thủ tục thì trong khỏang thời gian thông thường bao lâu sẽ nhận được thư phỏng vấn ạ.

 

Em xin chân thành cám ơn.

10:04 pm
June 7, 2017


khahan

khahan
Admin

posts 11748

lehoangvu6 said:

Gửi AD,

Anh/Chị cho em hỏi hồ sơ của em đã được mở, vậy theo tiến trình nếu đóng đủ phí và hoàn tất các thủ tục thì trong khoảng thời gian thông thường bao lâu sẽ nhận được thư phỏng vấn ạ.

Em xin chân thành cám ơn.

Để nhận được thư mời phỏng vấn, thì hồ sơ bạn phải thỏa các điều kiện sau:

1/. Hồ sơ hoàn tất complete tại NVC.

2/. Lịch visa vượt qua ngày đáo hạn ưu tiên.

3/. Và còn tùy thuộc vào năng lực làm việc cách sắp xếp lịch phỏng vấn của LSQ Hoa Kỳ tại TP.HCM nữa.

11:17 am
June 15, 2017


lehoangvu6

Member

posts 7

Kính Gữi Anh/Chị,

 

Em mới nhận được thư từ NVC với nội dung như ở dưới, mong anh chị tư vấn giúp em em cần làm những gì?

Em xin chân thành cám ơn Anh/Chị.

 

Nội dung thư.

 

"We received the Immigrant Visa Fee(s) you paid on behalf of HONG LE and VU HOANG LE for case number HCM2012594038. Please visit our website http://nvc.state.gov for English or http://nvc.state.gov/espanol for Spanish and complete steps three through six:

 

Step 3: Submit visa application form Step 4: Collect financial documents Step 5: Collect supporting documents Step 6: Submit documents to the NVC

 

We included a Document Cover Sheet with this letter. When you send your financial and supporting documents to us, please put the cover sheet on top of them.

 

After you complete the steps above, we will review the forms and documents you submit to us. If something is missing or incorrect, we will tell you how to fix it. Otherwise, we will schedule your client's case for a visa interview at the U.S. Embassy or Consulate in HO CHI MINH CITY, VIETNAM"

 

"

This cover sheet is for case HCM2012594038.When you send your documents to us, place them in the order shown below, and put this cover sheet on top. Mark the checkbox [ X ] under Enclosed if you are sending the document. Mark the checkbox [ X ] under Unavailable if you cannot obtain the document, and include a formal statement explaining why it is unavailable. Mark the checkbox [ X ] under Not Applicable if the document is not applicable or not needed for your case.

 

Order  Document                                           Enclosed          Unavailable     Not Applicable

===============================================================================

1.      Document Cover Sheet………………………….. [

]

 

2.      Photocopies of Supporting Documents:

 

Valid, unexpired passport………………… [

]

[

]

[

]

Birth Certificate with translation………. [

]

[

]

[

]

Adoption Documentation…………………. [

]

[

]

[

]

Marriage Certificate with translation…. [

]

[

]

[

]

Marriage Termination with translation. [

]

[

]

[

]

Court Records with translation…………..[

]

[

]

[

]

Military Records with translation……… [

]

[

]

[

]

Police Certificate(s) with translation…. [

]

[

]

[

]

3.      Signed Affidavit of Support(s)……………….. [

]

[

]

[

]

Proof of U.S. Status………………………… [

]

[

]

[

]

Proof of Domicile…………………………… [

]

[

]

[

]

Petitioner's Civil Documents……………..[

]

[

]

[

]

Proof of relationship (only for I-864A) [

]

[

]

[

]

Evidence of Income………………………… [

]

[

]

[

]

Form(s) W-2………………………………….. [

]

[

]

[

]

IRS Tax Transcript…………………………. [

]

[

]

[

]

Federal Income Tax Returns……………. [

]

[

]

[

]

Social Security Earnings Statement…… [

]

[

]

[

]

Proof of Assets……………………………….. [

]

[

]

[

]

4.         Other Supporting Documents…………………..[

]

[

]

[

]

 

If you have not submitted Form DS-260 Online Immigrant Visa and Alien Registration Application at ceac.state.gov, please do so now. We cannot forward your petition to a U.S. Embassy overseas until you submit Form DS-260. Also, only send photocopies of your civil documents (e.g., birth certificate). Send a signed Form I-864 Affidavit of Support(s). Do not send documents on any form of electronic media, such as memory cards."

12:08 pm
June 15, 2017


khahan

khahan
Admin

posts 11748

Post edited 12:11 pm – June 15, 2017 by khahan


lehoangvu6 said:

Kính gửi Anh/Chị,

Em mới nhận được thư từ NVC với nội dung như ở dưới, mong anh chị tư vấn giúp em em cần làm những gì?

Em xin chân thành cám ơn Anh/Chị.

Nội dung thư.

"We received the Immigrant Visa Fee (s) you paid on behalf of HONG LE and VU HOANG LE for case number HCM2012594038. Please visit our website http://nvc.state.gov for English or http://nvc.state.gov/espanol

for Spanish and complete steps three through six:

Step 3: Submit visa application form Step 4: Collect financial documents Step 5: Collect supporting documents

Step 6: Submit documents to the NVC

We included a Document Cover Sheet with this letter. When you send your financial and supporting documents to us, please put the cover sheet on top of them.

After you complete the steps above, we will review the forms and documents you submit to us. If something is missing or incorrect, we will tell you how to fix it. Otherwise, we will schedule your client's case for a visa interview at the U.S. Embassy or Consulate in HO CHI MINH CITY, VIETNAM".

This cover sheet is for case HCM2012594038.When you send your documents to us, place them in the order shown below, and put this cover sheet on top. Mark the checkbox [ X ] under Enclosed if you are sending the document. Mark the checkbox [ X ] under Unavailable if you cannot obtain the document, and include a formal statement explaining why it is unavailable. Mark the checkbox [ X ] under Not Applicable if the document is not applicable or not needed for your case.

Order  Document                                           Enclosed          Unavailable     Not Applicable

======================================================================

1.      Document Cover Sheet………………………….. [

]

 
 

2.      Photocopies of Supporting Documents:

 
 

Valid, unexpired passport………………… [

]

[

]

[

]

Birth Certificate with translation………. [

]

[

]

[

]

Adoption Documentation…………………. [

]

[

]

[

]

Marriage Certificate with translation…. [

]

[

]

[

]

Marriage Termination with translation. [

]

[

]

[

]

Court Records with translation…………..[

]

[

]

[

]

Military Records with translation……… [

]

[

]

[

]

Police Certificate(s) with translation…. [

]

[

]

[

]

3.      Signed Affidavit of Support(s)……………….. [

]

[

]

[

]

Proof of U.S. Status………………………… [

]

[

]

[

]

Proof of Domicile…………………………… [

]

[

]

[

]

Petitioner's Civil Documents……………..[

]

[

]

[

]

Proof of relationship (only for I-864A) [

]

[

]

[

]

Evidence of Income………………………… [

]

[

]

[

]

Form(s) W-2………………………………….. [

]

[

]

[

]

IRS Tax Transcript…………………………. [

]

[

]

[

]

Federal Income Tax Returns……………. [

]

[

]

[

]

Social Security Earnings Statement…… [

]

[

]

[

]

Proof of Assets……………………………….. [

]

[

]

[

]

4.         Other Supporting Documents…………………..[

]

[

]

[

]

 

If you have not submitted Form DS-260 Online Immigrant Visa and Alien Registration Application at ceac.state.gov, please do so now. We cannot forward your petition to a U.S. Embassy overseas until you submit Form DS-260. Also, only send photocopies of your civil documents (e.g., birth certificate). Send a signed Form I-864 Affidavit of Support(s). Do not send documents on any form of electronic media, such as memory cards."

Nội dung email trên NVC thông báo như sau:

"Chúng tôi đã nhận được khoản Lệ Phí Di Trú Nhập Cư mà bạn đã trả thay cho HONG LE và VU HOANG LE

cho số hồ sơ HCM2012594038. Xin vui lòng truy cập trang web http://nvc.state.gov  của chúng tôi để biết tiếng Anh

hoặc http://nvc.state.gov/espanol cho tiếng Tây Ban Nha và hoàn thành các bước từ 3 đến 6:

Bước 3: Nộp mẫu xin thị thực Bước 4: Thu thập tài liệu Bước 5: Thu thập các tài liệu hỗ trợ

Bước 6: Nộp tài liệu cho NVC.

Chúng tôi bao gồm một Tài liệu Cover Sheet với lá thư này. Khi bạn gửi tài liệu tài chính và tài liệu hỗ trợ cho chúng tôi,

vui lòng đặt bìa lên đầu trang.

Sau khi bạn hoàn thành các bước trên, chúng tôi sẽ xem lại các biểu mẫu và tài liệu bạn gửi cho chúng tôi.

Nếu thiếu gì đó hoặc không chính xác, chúng tôi sẽ cho bạn biết cách khắc phục. Nếu không, chúng tôi

sẽ lập lịch trình cho khách hàng của bạn để phỏng vấn visa tại Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Hoa Kỳ

tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam".

Tờ bìa này là trường hợp HCM2012594038. Khi bạn gửi tài liệu cho chúng tôi, hãy đặt chúng theo thứ tự được

hiển thị bên dưới và đặt bìa này lên trên. Đánh dấu hộp kiểm [X] dưới Kèm theo nếu bạn gửi tài liệu.

Đánh dấu vào hộp kiểm [X] dưới Không có sẵn nếu bạn không thể có được tài liệu, và bao gồm một tuyên bố

chính thức giải thích tại sao nó không có sẵn. Đánh dấu hộp kiểm [X] theo Không áp dụng được nếu tài liệu

không phù hợp hoặc không cần thiết cho trường hợp của bạn.

Tài liệu Đơn hàng Đã đính kèm Không có, Không áp dụng.

================================================ ==================

1. Bìa tài liệu ………………………… 

2. Photocopies của tài liệu hỗ trợ:

Hộ chiếu còn hiệu lực, chưa hết hạn …………………

Giấy khai sinh với bản dịch ………. 

Tài liệu nhận con nuôi …………………. 

Giấy chứng nhận kết hôn với bản dịch …. 

Hôn Nhân chấm dứt với bản dịch.

Bản ghi Tòa án với bản dịch ………… 

Quân đội với bản dịch ……… 

Giấy chứng nhận cảnh sát với bản dịch …. 

3. Ký Tuyên Thệ về Trợ Cấp ……………… 

Bằng chứng về Trạng thái Hoa Kỳ ………………………… 

Bằng chứng của Domicile …………………………… 

Văn bản dân sự của nguyên đơn …………… 

Bằng chứng về mối quan hệ (chỉ dành cho I-864A) 

Bằng chứng về thu nhập ………………………… 

Mẫu (Các) Mẫu W-2 ………………………………… 

Biên bản Thuế của IRS …………………………. 

Thu nhập Thuế Liên bang ……………. 

Báo cáo Thu nhập An Sinh Xã hội …… 

Chứng minh tài sản ……………………………… 

4. Tài liệu hỗ trợ khác ………………… 

Nếu bạn chưa nộp Mẫu DS-260 Visa Nhập cư trực tuyến và Đăng ký Người nước ngoài tại ceac.state.gov,

vui lòng làm ngay bây giờ. Chúng tôi không thể chuyển đơn của bạn sang Đại sứ quán Hoa Kỳ ở nước ngoài

cho đến khi bạn gửi Mẫu DS-260. Ngoài ra, chỉ gửi bản sao tài liệu dân sự của bạn (ví dụ: giấy khai sinh).

Gửi Mẫu đơn I-864 có chữ ký của (các) Hỗ trợ. Không gửi tài liệu trên bất kỳ hình thức phương tiện điện tử nào,

chẳng hạn như thẻ nhớ. "

Bạn cần đọc kỷ nội dung trên, và thực hiện theo yêu cầu gửi NVC, để họ xem xét hoàn tất complete hồ sơ.

12:27 pm
June 15, 2017


lehoangvu6

Member

posts 7

Kinh Gửi Anh/Chị,

 

Đầu tiên em xin chân thành cám ơn Anh/Chị đã hổ trợ em trong thời gian vừa qua. Nếu có thông báo gì mới,mong Anh/Chị giúp đỡ và hướng dẫn giúp em ạ.

 Em xin chân thành cám ơn.

11:37 am
August 10, 2017


lehoangvu6

Member

posts 7

Thân gửi Anh/Chị,

Em check trên Web NVC ,thì khoản tiền đã đóng, và đơn DS 260 đã điền. Em mới viết mail theo trang vietditru để hỏi tình trạng hồ sơ, thì em được trả lời như sau:

 

The National Visa Center (NVC) received your inquiry regarding the immigrant visa petition: HCM2012594038 filed by HONG  LE on behalf of VU HOANG LE.

 

We received mail for this case. We are experiencing a high volume of incoming mail at this time. For current processing times, please visit our website at nvc.state.gov/submit (English) or nvc.state.gov/enviar/espanol (Spanish). We are diligently working to reduce our review time and appreciate your patience. NVC will notify you after our review if there is additional information required or if we are able to schedule your case for an interview.

 

Case Number:                  HCM2012594038

Petitioner's Name:            LE, HONG

Principal Applicant's Name:   LE,VU HOANG

Preference Category:          F2B

Your Priority Date:           28Jun2011

Foreign State Chargeability:  VIETNAM

                              U.S. CONSULATE GENERAL

                              4 LE DUAN BLVD., DISTRICT 1

                              HO CHI MINH CITY

                              VIETNAM

 

Claire

 

National Visa Center

Written Inquiry Unit

FCi Federal, Support Contractor

 

asknvc@state.gov

 

IMPORTANT:

 

If your visa petition is currently processing at the National Visa Center, do not let more than one year pass without contacting NVC. If a period of one year passes from the last date of contact (by telephone, mail, or e-mail) with NVC, all submitted fees and documents expire. If this occurs, the fees must be paid again and documents must be resubmitted in order to continue the immigration process.

 

This email is Sensitive but Unclassified based on the definitions provided in 12 FAM 540.

Any information in this transmission pertaining to the issuance or refusal of visas or permits to enter the United States shall be considered confidential under Section 222(f) of the Immigration and Nationality Act (INA) [8 US C. Section 1202]. Access to and use of such information must be solely for the formulation, amendment, administration, or enforcement of the immigration, nationality, and other laws of the United States under INA 222(f) and as specified in FAM guidance. If you have received such information in error, do not review, retransmit, disclose, disseminate, use, or take any action in reliance upon this information, and contact the sender as soon as possible.

 và em hỏi thêm một vấn đề đó là: em muốn tải hình ảnh lên diễn đàn thì bằng cách nào ạ?

Kính mong Anh/chị giúp đỡ giúp em, chân thành cám ơn Anh/chị.

 

Cám ơn.

12:26 pm
August 10, 2017


khahan

khahan
Admin

posts 11748

lehoangvu6 said:

Thân gửi Anh/Chị,

Em check trên Web NVC ,thì khoản tiền đã đóng, và đơn DS 260 đã điền. Em mới viết mail theo trang vietditru để hỏi tình trạng hồ sơ, thì em được trả lời như sau:

The National Visa Center (NVC) received your inquiry regarding the immigrant visa petition: HCM2012594038 filed by HONG  LE on behalf of VU HOANG LE.

We received mail for this case. We are experiencing a high volume of incoming mail at this time. For current processing times, please visit our website at nvc.state.gov/submit (English) or nvc.state.gov/enviar/espanol (Spanish). We are diligently working to reduce our review time and appreciate your patience. NVC will notify you after our review if there is additional information required or if we are able to schedule your case for an interview.

Case Number:                  HCM2012594038

Petitioner's Name:            LE, HONG

Principal Applicant's Name:   LE,VU HOANG

Preference Category:          F2B

Your Priority Date:           28Jun2011

Foreign State Chargeability:  VIETNAM

                              U.S. CONSULATE GENERAL

                              4 LE DUAN BLVD., DISTRICT 1

                              HO CHI MINH CITY

                              VIETNAM

Claire

National Visa Center

Written Inquiry Unit

FCi Federal, Support Contractor

asknvc@state.gov

IMPORTANT:

If your visa petition is currently processing at the National Visa Center, do not let more than one year pass without contacting NVC. If a period of one year passes from the last date of contact (by telephone, mail, or e-mail) with NVC, all submitted fees and documents expire. If this occurs, the fees must be paid again and documents must be resubmitted in order to continue the immigration process.

This email is Sensitive but Unclassified based on the definitions provided in 12 FAM 540.

Any information in this transmission pertaining to the issuance or refusal of visas or permits to enter the United States shall be considered confidential under Section 222 (f) of the Immigration and Nationality Act (INA) [8 US C. Section 1202]. Access to and use of such information must be solely for the formulation, amendment, administration, or enforcement of the immigration, nationality, and other laws of the United States under INA 222(f) and as specified in FAM guidance. If you have received such information in error, do not review, retransmit, disclose, disseminate, use, or take any action in reliance upon this information, and contact the sender as soon as possible.

 Và em hỏi thêm một vấn đề đó là: em muốn tải hình ảnh lên diễn đàn thì bằng cách nào ạ?

Kính mong Anh/chị giúp đỡ giúp em, chân thành cám ơn Anh/chị.

Cám ơn.

Nội dung NVC thông báo như sau:

Trung tâm Thị thực Quốc gia (NVC) đã nhận được yêu cầu của bạn về đơn xin cấp thị thực di dân: HCM2012594038 do HỒNG LE thay mặt cho VU HOÀNG LÊ.

Chúng tôi đã nhận được thư cho trường hợp này. Chúng tôi đang trải qua một khối lượng thư đến cao vào thời điểm này. Để biết thời gian xử lý hiện tại, vui lòng truy cập trang web của chúng tôi tại nvc.state.gov/submit (tiếng Anh) hoặc nvc.state.gov/enviar/espanol  (tiếng Tây Ban Nha). Chúng tôi đang nỗ lực làm việc để giảm thời gian đánh giá của chúng tôi và đánh giá cao sự kiên nhẫn của bạn. NVC sẽ thông báo cho bạn sau khi chúng tôi xem xét nếu có yêu cầu thông tin bổ sung hoặc nếu chúng tôi có thể lên lịch cho trường hợp của bạn để phỏng vấn.

Quan trọng:

Nếu đơn xin cấp thị thực của bạn hiện đang xử lý tại Trung tâm Visa Quốc gia, đừng để quá một năm trôi qua mà không liên lạc với NVC. Nếu một năm kể từ ngày liên lạc cuối cùng (bằng điện thoại, thư hoặc email) với NVC, tất cả các khoản phí, và tài liệu đã nộp đều hết hạn. Nếu điều này xảy ra, lệ phí phải được thanh toán lại và phải nộp lại các giấy tờ để tiếp tục quá trình nhập cư.

Muốn gửi hình ảnh vào diễn đàn, trên hàng thanh công cụ ở đầu mỗi bài post từ trái đếm vào hàng thứ tự biểu tượng số 16 (màu xanh lá). Bạn nhấp vào biểu tượng Insert/edit image, sẽ mở ra hộp thoại, copy đường link dẫn dán vào hộp thoại Image URL này. Sau đó bấm vào Insert nằm bên tay trái ở cuối bảng hộp thoại, nếu thao tác đúng thì hình ảnh của bạn sẽ được gửi vào diễn đàn thành công rồi đó.

2:02 pm
September 9, 2017


lehoangvu6

Member

posts 7

Kính gửi Anh/Chị,

Em mới nhận được mail của lãnh sự quán với nội dung bên dưới, em không biết bao lâu nữa là em phỏng vấn , mong Anh/Chị tư vấn giúp em,

Em xin chân thành cám ơn Anh/Chị

Dear Sir/Madam,

The National Visa Center (NVC) received all the requested documentation for this immigrant visa case. The applicant is now in the queue awaiting an interview appointment overseas, where a consular officer will adjudicate the applicant’s visa application.

NVC schedules appointments one month in advance. The U.S. Embassy tells us what dates they are holding interviews, and NVC fills these appointments as they become documentarily qualified. Most appointments are set within three months of NVC’s receipt of all requested documentation. However, before applicants in a numerically limited (preference) visa category can receive an appointment, their priority date must also be current. This can delay receipt of an appointment. You can track your priority date using the Visa Bulletin on travel.state.gov.

When an appointment is available, we will notify the applicant, petitioner and attorney (if applicable). The applicant can prepare now by reading about the embassy’s interview requirements online at nvc.state.gov/interview. Thank you for your patience.

The embassy may require additional documents at the interview. For example, if the following three items are all true, the applicant must bring a new police certificate to the visa interview:

• He or she is more than 16 years old;
• The police certificate submitted to NVC was obtained more than one year ago; and
• He or she still lives in the country that issued the certificate.

The applicant should not make any travel arrangements, sell property, or give up employment until the embassy has issued a visa.

Sincerely,

National Visa Center

3:30 pm
September 9, 2017


khahan

khahan
Admin

posts 11748

lehoangvu6 said:

Kính gửi Anh/Chị,

Em mới nhận được mail của lãnh sự quán với nội dung bên dưới, em không biết bao lâu nữa là em phỏng vấn , mong Anh/Chị tư vấn giúp em,

Em xin chân thành cám ơn Anh/Chị

Dear Sir/Madam,

The National Visa Center (NVC) received all the requested documentation for this immigrant visa case. The applicant is now in the queue awaiting an interview appointment overseas, where a consular officer will adjudicate the applicant’s visa application.

NVC schedules appointments one month in advance. The U.S. Embassy tells us what dates they are holding interviews, and NVC fills these appointments as they become documentarily qualified. Most appointments are set within three months of NVC’s receipt of all requested documentation. However, before applicants in a numerically limited (preference) visa category can receive an appointment, their priority date must also be current. This can delay receipt of an appointment. You can track your priority date using the Visa Bulletin on travel.state.gov.

When an appointment is available, we will notify the applicant, petitioner and attorney (if applicable). The applicant can prepare now by reading about the embassy’s interview requirements online at nvc.state.gov/interview. Thank you for your patience.

The embassy may require additional documents at the interview. For example, if the following three items are all true, the applicant must bring a new police certificate to the visa interview:

• He or she is more than 16 years old;
• The police certificate submitted to NVC was obtained more than one year ago; and
• He or she still lives in the country that issued the certificate.

The applicant should not make any travel arrangements, sell property, or give up employment until the embassy has issued a visa.

Sincerely,

National Visa Center

Nội dung email trên NVC thông báo như sau:

Thưa ông/bà,

Trung tâm Visa Quốc gia (NVC) đã nhận được tất cả các tài liệu được yêu cầu cho trường hợp xin thị thực nhập cư này. Người nộp đơn hiện đang xếp hàng chờ đợi cuộc hẹn phỏng vấn ở nước ngoài, khi một viên chức lãnh sự xét đơn xin cấp thị thực của đương đơn.

NVC hẹn lịch hẹn một tháng trước. Đại sứ quán Hoa Kỳ cho biết ngày họ đang giữ những cuộc phỏng vấn, và NVC điền các cuộc hẹn này khi họ có đủ tư cách về tài liệu. Hầu hết các cuộc hẹn đều được lập trong vòng ba tháng kể từ khi NVC nhận được tất cả các tài liệu được yêu cầu. Tuy nhiên, trước khi những người nộp đơn trong một loại visa có số lượng hạn chế (ưu đãi) có thể được hẹn, ngày ưu tiên của họ cũng phải là hiện tại. Việc này có thể trì hoãn việc nhận cuộc hẹn. Bạn có thể theo dõi ngày ưu tiên của mình bằng Bản tin Visa về travel.state.gov.

Khi có cuộc hẹn, chúng tôi sẽ thông báo cho người nộp đơn, người yêu cầu và luật sư (nếu có). Người nộp đơn có thể chuẩn bị bằng cách đọc các yêu cầu phỏng vấn của đại sứ quán trực tuyến tại nvc.state.gov/interview. Cảm ơn vì sự kiên nhẫn của bạn.

Đại sứ quán có thể yêu cầu thêm tài liệu tại cuộc phỏng vấn. Ví dụ, nếu ba mục sau đây là tất cả sự thật, người nộp đơn phải mang theo giấy chứng nhận cảnh sát mới để phỏng vấn thị thực:

• Anh ta đã trên 16 tuổi;

• Giấy chứng nhận cảnh sát nộp cho NVC đã được thu thập cách đây hơn một năm; và

• Anh ta vẫn sống ở nước đã cấp giấy chứng nhận.

Người nộp đơn không nên sắp xếp đi lại, bán tài sản hoặc từ bỏ việc làm cho đến khi đại sứ quán đã cấp thị thực.

Trân trọng,

Trung tâm Visa Quốc gia

11:26 am
September 12, 2017


lehoangvu6

Member

posts 7

Gửi Anh/Chị,

Đàu tiên em xin cám ơn Anh/Chị đã nhiệt tình hổ trợ cho em. Anh/Chị có thể từ vấn giúp em ,hiện tại ba em là người bảo lãnh em, ba em có gởi về cho em Giấy Đăng Kí Kết Hôn , nhưng ko may giấy đó bị thấy lạc và mất, em rất lo lắng . Anh chị có thê có em biết trường hợp của em có ảnh huuỏng gì đến việc phỏng vấn không ? Nếu có thì em nên làm gì ? Và trường hợp của em còn bao lâu nữa là sẽ phỏng vấn và phỏng vấn nên mang theo những giấy tờ gì ạ.

Em Xin chân thành cám ơn

1:26 pm
September 12, 2017


khahan

khahan
Admin

posts 11748

lehoangvu6 said:

Gửi Anh/Chị,

Đầu tiên em xin cám ơn Anh/Chị đã nhiệt tình hỗ trợ cho em. Anh/Chị có thể tư vấn giúp em,

hiện tại ba em là người bảo lãnh em, ba em có gởi về cho em Giấy đăng kí kết hôn,

nhưng không may giấy đó bị thất lạc và mất, em rất lo lắng.

Anh chị có thể cho em biết trường hợp của em có ảnh hưởng gì đến việc phỏng vấn không?

Nếu có thì em nên làm gì? Và trường hợp của em còn bao lâu nữa là sẽ phỏng vấn,

và phỏng vấn nên mang theo những giấy tờ gì ạ.

Em xin chân thành cám ơn.

Không thể đoán được thời gian khi nào thì hồ sơ bạn nhận được thư phỏng vấn.

Vì tùy thuộc vào trường hợp của mỗi hồ sơ khác nhau.

Khi nhận thư mời phỏng vấn, thì trong đó LSQ có phần yêu cầu những giấy tờ mang theo lúc phỏng vấn.

Bạn cứ theo đó mà thực hiện.

No Tags
Reply to Post

Reply to Topic:
Hồ sơ F2B-HCM2012594038

Guest Name (Required):

Guest Email (Required):

NOTE: New Posts are subject to administrator approval before being displayed

Smileys
Confused Cool Cry Embarassed Frown Kiss Laugh Smile Surprised Wink Yell
Post New Reply

Guest URL (required)

Math Required!
What is the sum of:
10 + 5
   


About the Việt Di Trú Forum

Forum Timezone: UTC 8

Most Users Ever Online: 403

Currently Online:
23 Guests

Currently Browsing this Topic:
1 Guest

Membership:

There are 7666 Members
There have been 276 Guests

There are 2 Admins
There are 6903 Moderators

Top Posters:

nhqvietnam – 102
porton – 101
kimha2311 – 81
Quynhdoan1180 – 77
pquynh92 – 73
pramy – 69

Recent New Members: JosephBup, Arlenetow, Teonguyen2013, ClaytonMiz, NicolasHit, Michaelbiact, trantran1504, Gillterendax, tracyvy, pepham93, karinavalereva, Jamesimink, thaiiduong, PhongPham, VolodimiirPr, bich.architect, ArtuaKlerkJak, huynhha2608, Haritone_R, Georgecrova, Bertanox, NatalySmwat, kimlee, lightroommic, menpham, codename209, Shanasap, LaurenOwert, VladimirLet, Karenbig, Bich Le, AnthonyDaype, RobertSnogE, JeffreyNer, Frankcow, JamesWen, WilliamTix, Phuongdinh, KevinJoupt, Williamemive, phuong vy vu, EdwardJosup, DavidHOK, Dao Dao, Hong Duc, mit, Gradypum, GeraldSaL, Jamestiz, tiendoa1963, Khanh Ng, Williammon, CharlesImary, Le Anh Kiet, Kamagrduems, Travisjicle, Slotoman, tungphan13, Georgegreby, RobertOliynuk