Current User: Guest Login Members
Search Forums:


 


Minimum search word length is 4 characters – Maximum search word length is 84 characters
Wildcard Usage:
*  matches any number of characters    %  matches exactly one character

No Tags
UserPost

11:53 pm
November 5, 2017


Thuyvan

New Member

posts 1

Chào các anh chị trong diễn đàn
Mong được các anh chị giúp đỡ
Hồ sơ của em diện F2A
Receipt number: WAC1790151671
Ngày ưu tiên:29/12/2016
Hồ sơ chồng em nộp đến nay đã 10 tháng rồi mà vẫn chưa được Approve.Mong các các anh chị kiểm tra hồ sơ giúp em.Em cám ơn nhiều.

8:15 am
November 6, 2017


khahan

khahan
Admin

posts 11748

Thuyvan said:

Chào các anh chị trong diễn đàn,
Mong được các anh chị giúp đỡ
Hồ sơ của em diện F2A
Receipt Number: WAC1790151671
Ngày ưu tiên: 29/12/2016.
Hồ sơ chồng em nộp đến nay đã 10 tháng rồi mà vẫn chưa được Approve. Mong các các anh chị kiểm tra hồ sơ giúp em. Em cám ơn nhiều.

Chào Thuyvan,

Kết quả check hồ sơ của bạn.

Case Was Received

On December 29, 2016, we received your Form I-130, Petition for Alien Relative, Receipt Number WAC1790151671, and sent you the receipt notice that describes how we will process your case. Please follow the instructions in the notice. If you do not receive your receipt notice by January 28, 2017, please call Customer Service at 1-800-375-5283. If you move, go to http://www.uscis.gov/addresschange to give us your new mailing address.

Trường hợp đã được nhận

Vào ngày 29 tháng 12 năm 2016, chúng tôi đã nhận Mẫu I-130 của bạn, Đơn xin bảo lãnh Người nước ngoài, Số Nhận WAC1790151671 và gửi cho bạn thông báo nhận tiền xác định cách chúng tôi sẽ xử lý trường hợp của bạn. Hãy làm theo hướng dẫn trong thông báo. Nếu bạn không nhận được thông báo nhận tiền vào ngày 28 tháng 1 năm 2017, vui lòng gọi Dịch vụ Khách hàng theo số 1-800-375-5283. Nếu bạn di chuyển, hãy truy cập http://www.uscis.gov/addresschange để cho chúng tôi địa chỉ gửi thư mới của bạn.

Bạn nói với người bảo lãnh liên hệ với USCIS gọi điện thoại theo số trên, để hỏi tình trạng hồ sơ của mình.

No Tags
Reply to Post

Reply to Topic:
Hồ sơ F2A-WAC1790151671

Guest Name (Required):

Guest Email (Required):

NOTE: New Posts are subject to administrator approval before being displayed

Smileys
Confused Cool Cry Embarassed Frown Kiss Laugh Smile Surprised Wink Yell
Post New Reply

Guest URL (required)

Math Required!
What is the sum of:
8 + 5
   


About the Việt Di Trú Forum

Forum Timezone: UTC 8

Most Users Ever Online: 403

Currently Online: Shanasap
19 Guests

Currently Browsing this Topic:
1 Guest

Membership:

There are 7663 Members
There have been 276 Guests

There are 2 Admins
There are 7055 Moderators

Top Posters:

nhqvietnam – 102
porton – 101
kimha2311 – 81
Quynhdoan1180 – 77
pquynh92 – 73
pramy – 69

Recent New Members: thithi45, linhha15, ArotaDDourdY, Williamten, GraceCog, HenryAmumS, ArotaCDourdY, JulioTig, Billyhig, AculoP, DressForgo, etrip4u, JamesAmoke, Jessedut, VishivkaInego, Bruincriz, NorvezhskiyDomOwene, HYDRAlem, KiteAlgarve, AndrewmaH, Terryboins, WilliamFuh, Dennisgek, Bep365, GeraldRoozy, CathyKeeDs, Richardwaivy, philip, linhuynh121317, MonrealElund, Domenicgom, Ha Lam, suong, CharleElund, ngoquocthai, tnguyen411, Van Olson, FranSob, FrankGowly, peter.nguyen, HoangHai2020, pinupcasinoone, Janetnit, Jamiewoork, KennethAudiz, nhihoang955, Peaveltentume, KeithScott, RaymondNeera, RobertaBug, JamesJag, Nearigigheaky, duc, MichaelGrodo, ArnoldSaW, DaniloRAG, AbaloP, Cristygeaph, lanphi, minhthychu