Current User: Guest Login Members
Search Forums:


 


Minimum search word length is 4 characters – Maximum search word length is 84 characters
Wildcard Usage:
*  matches any number of characters    %  matches exactly one character

UserPost

2:59 pm
October 3, 2017


hoangkim510

Member

posts 16

Cảm ơn Kha Han đã hướng đẫn đùm em sẽ liên lạc với USCIS theo sư hương dẫn cua anh , trứơc đây em có nhận Form I797C , ngoài ra em không nhận một giấy tờ gì nữa Cả ,trong giấy I797 C này , không bảo em làm gi Cả , nên em nghĩ mình chỉ chở đợi ngày chấp thuận thôi, vậy là hồ sơ em đã bị trễ rổi hả anh . Như vậy hiện nay USCIS đã chấp thuận những hồ sơ khãc toi tháng mấy roi hả anh , em lo quá , cảm ơn anh nhiều

4:07 pm
October 3, 2017


khahan

khahan
Admin

posts 11748

hoangkim510 said:

Cảm ơn khahan đã hướng dẫn dùm em sẽ liên lạc với USCIS theo sự hướng dẫn của anh, trước đây em có nhận Form I-797C, ngoài ra em không nhận một giấy tờ gì nữa cả, trong giấy I-797C này, không bảo em làm gì cả , nên em nghĩ mình chỉ chở đợi ngày chấp thuận thôi, vậy là hồ sơ em đã bị trễ rồi hả anh. Như vậy hiện nay USCIS đã chấp thuận những hồ sơ khác tới tháng mấy rồi hả anh, em lo quá, cảm ơn anh nhiều.

Bạn post nội dung Form I-797C đó lên đây cho tôi xem USCIS họ nói gì?

7:38 pm
October 3, 2017


hoangkim510

Member

posts 16

Chào các anh chị em trển điều đàn , Đây là nội dung cua From I797C:
Notice type reccipt. Notice Date October 27 .2016
Cáe type. ÚCIS ALien Number
Í-130 petition for Alien Relative. A ??????????
Rêcipt number. Received date. Page
WAC1790040181. October 25/2016. 1of 1
Priority date. Preference classisfication. Date of birth
October/25/2016. 203A2A Ina spouse ò lpr. Xxxxxxxxxxxxx
Ho tên nguoi bảo lãnh và địa chỉ. 11. 00003005. Application petition $420.00.
——————————
The I-130, petition for alien relative has been received by our office for the following beneficiaries and is in process:
Name. Date of birth Country of birth. Class. (If applicable )
Xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx. Socialist republic of Vietnam
Please verify your personal information listed above and immediately notify the USCIS national custome service center at the phone number listed below ì there are any changes
Please note that if a priority date í printed on this notice , the priority does not reflect earlier retained priority dates .
If you you have questions about possible immigration benefist and services , filing ìnormation or USCIS forms , please call the USCIS national customer service center (NCSC )at 1_800-375-5283 ,if you are hearing impaired, please call the NCSC TDD at 1-800-767-1833 ,please also refer to the USCIS website http://www.uscis.gov
Ì you have any question or comment regarding this notice or the status of your case , please contact our customer service number
You will be notified separately about any other case you may have filed.
Dó là nội dung của I797C , nhờ Kha Han và anh chị em trên diễn dan xem dùm em và hướng dẫn em phai làm như thế nào , Em cảm ơn Kha Han và các anh chi em trên diễn dàn rất nhiều

8:36 am
October 4, 2017


khahan

khahan
Admin

posts 11748

hoangkim510 said:

Chào các anh chị em trên diễn đàn. Đây là nội dung của From I-797C:
Notice type reccipt. Notice Date October 27 2016
Case type. USCIS ALien Number
I-130 petition for Alien Relative. A?
Receipt number. Received date. Page
WAC1790040181. October 25/2016. 1of 1
Priority date. Preference classisfication. Date of birth
October/25/2016. 203A2A Ina spouse ò lpr. Xxxxxxxxxxxxx
Ho tên người bảo lãnh và địa chỉ. 11. 00003005. Application petition $420.00.
——————————
The I-130, petition for alien relative has been received by our office for the following beneficiaries and is in process:
Name. Date of birth Country of birth. Class. (If applicable)
Xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx. Socialist republic of Vietnam
Please verify your personal information listed above and immediately notify the USCIS national custome service center at the phone number listed below ì there are any changes
Please note that if a priority date í printed on this notice , the priority does not reflect earlier retained priority dates .
If you you have questions about possible immigration benefist and services , filing ìnormation or USCIS forms, please call the USCIS national customer service center (NCSC) at 1_800-375-5283 ,if you are hearing impaired, please call the NCSC TDD at 1-800-767-1833 ,please also refer to the USCIS website http://www.uscis.gov
Ì you have any question or comment regarding this notice or the status of your case , please contact our customer service number
You will be notified separately about any other case you may have filed.
Đó là nội dung của I-797C, nhờ khahan và anh chị em trên diễn đàn xem dùm em và hướng dẫn em phải làm như thế nào. Em cảm ơn khahan  và các anh chi em trên diễn dàn rất nhiều

Nội dung trên USCIS thông báo như sau:

Thông báo loại reccipt. Thông báo ngày 27 tháng 10 năm 2016

Các. Số USCIS Alien

I-130 đơn kiện đối với Người nước ngoài. A?

Số Receipt. Ngày nhận. Trang

WAC1790040181. 25 tháng 10 năm 2016. 1 trong 1

Ngày Ưu tiên. Sự phân loại ưu tiên. Ngày sinh

Tháng 10/25/2016. 203A2A Người phối ngẫu

Tên người bảo lãnh và địa chỉ. 11. 00003005. Đơn yêu cầu 420,00 đô la.

———-

I-130, đơn yêu cầu thân nhân người nước ngoài đã nhận được văn phòng của chúng tôi cho những người thụ hưởng sau đây và đang trong quá trình:

Tên. Ngày sinh Quốc tịch. Lớp học. (Nếu có)

Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Vui lòng xác minh thông tin cá nhân của bạn được liệt kê ở trên và thông báo ngay lập tức cho Trung tâm Dịch vụ chăm sóc khách hàng quốc gia USCIS theo số điện thoại được liệt kê dưới đây "có bất kỳ thay đổi nào"

Xin lưu ý rằng nếu một ngày ưu tiên được in trên thông báo này, mức độ ưu tiên không phản ánh ngày ưu tiên giữ lại trước đó.

Nếu bạn có thắc mắc về nguồn trợ cấp và dịch vụ nhập cư, hãy nộp cho USCIS Trung tâm dịch vụ khách hàng quốc gia (NCSC) theo số 1_800-375-5283, nếu bạn khiếm thính, hãy gọi cho NCSC TDD theo số 1- 800-767-1833, xin vui lòng tham khảo trang web của USCIS http://www.uscis.gov

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc nhận xét nào liên quan đến thông báo này hoặc tình trạng của trường hợp của bạn, vui lòng liên hệ với số dịch vụ khách hàng của chúng tôi.

Bạn sẽ được thông báo riêng về bất kỳ trường hợp nào khác bạn có thể nộp.

1:08 pm
October 4, 2017


hoangkim510

Member

posts 16

Cảm ơn Kha Han đã giúp đỡ, em xin hỏi thêm như vậy hồ sơ em USCIS đãu có bảo em bổ sung giấy tờ gì , đúng không ạ ..?bây giờ hồ sơ em đã chờ gần một năm mà vẫn chưa thấy chấp thuận , vậy bây giờ em tiếp tục chờ hay là em hỏi USCIS theo đưởng lin Kha Han hương dẫn , nhờ Kha Han và các anh chị em trên diễn đàn tư vấn dùm em cách tốt nhất , , em xin thành thật cảm ơn

2:17 pm
October 4, 2017


khahan

khahan
Admin

posts 11748

hoangkim510 said:

Cảm ơn khahan đã giúp đỡ, em xin hỏi thêm như vậy hồ sơ em USCIS đâu có bảo em bổ sung giấy tờ gì, đúng không ạ? bây giờ hồ sơ em đã chờ gần một năm mà vẫn chưa thấy chấp thuận, vậy bây giờ em tiếp tục chờ hay là em hỏi USCIS theo đưởng link khahan hướng dẫn, nhờ khahan và các anh chị em trên diễn đàn tư vấn dùm em cách tốt nhất. Em xin thành thật cảm ơn.

Để biết tình trạng hồ sơ, thì người bảo lãnh, cũng như người được bảo lãnh cần phải thực hiện theo hướng dẫn sau:

1/. Người bảo lãnh gọi điện cho USCIS để hỏi theo số điện thoại: 1-800-375-5283.

2/. Người được bảo lãnh gửi email đến USCIS, để hỏi tình trạng hồ sơ của mình.

Liên hệ với Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ USCIS để hỏi tình trạng hồ sơ

9:53 am
October 5, 2017


hoangkim510

Member

posts 16

Em sẽ hỏi USCIS để biết tình trạng hồ sơ của mình , cảm ơn Kha Han và các anh chị em trên diễn đàn rất nhiều

Reply to Post

Reply to Topic:
Hồ sơ F2A-WAC1790040181

Guest Name (Required):

Guest Email (Required):

NOTE: New Posts are subject to administrator approval before being displayed

Smileys
Confused Cool Cry Embarassed Frown Kiss Laugh Smile Surprised Wink Yell
Post New Reply

Guest URL (required)

Math Required!
What is the sum of:
9 + 7
   


About the Việt Di Trú Forum

Forum Timezone: UTC 8

Most Users Ever Online: 403

Currently Online:
24 Guests

Currently Browsing this Topic:
1 Guest

Membership:

There are 7666 Members
There have been 276 Guests

There are 2 Admins
There are 6141 Moderators

Top Posters:

nhqvietnam – 102
porton – 101
kimha2311 – 81
Quynhdoan1180 – 77
pquynh92 – 73
pramy – 69

Recent New Members: GeraldSaL, Jamestiz, tiendoa1963, Khanh Ng, Williammon, CharlesImary, Le Anh Kiet, Kamagrduems, Travisjicle, Slotoman, tungphan13, Georgegreby, RobertOliynuk, TNekitbka, Donnagor, SANGDO, lichdo, HershelDuh, daobatam.vt, Lankdek, AngeloVal, Bryantmopay, cliggeltPoice, Walterplerm, Charlottezep, Semmionshof, smmus.es, Robertgeofe, thuy mimosa, bef, Pharmaciesmeany, Enlignevept, hieubao1998, WilliamGreda, tuansigma, ScottEncox, Veragrice, Kix, sergeyagrisy, haotran0201, alibaba80, AsaresSeer, SDaresSeer, KennethHoaby, AngelBom, Paydaycreap, RobertInofs, DennisGon, khanhlinhhh, PassBarneexia, MariaSheEf, Zacharyrog, Nicexedari, Hahatone_Rus, Rebeccacum, Instafollowfast.com, Thomashauby, Hoang Chinh, RandalDob, Michaelgrild