Current User: Guest Login Members
Search Forums:


 


Minimum search word length is 4 characters – Maximum search word length is 84 characters
Wildcard Usage:
*  matches any number of characters    %  matches exactly one character

No Tags
UserPost

5:53 pm
February 15, 2016


My.Nguyen

Member

posts 3

1/. Priority Date: May 19th, 2011 

2/. Approval Date: Jun 4th, 2014 

3/. Ngày, tháng, năm sinh: 04/08/1985

4/. Receipt number: WAC1190415278

5/. Case number HCM: HCM2014682039

6/. Visa F2B

Xin hỏi có phải năm nay hồ sơ này sẽ được mở không admin?

8:41 pm
February 15, 2016


khahan

khahan
Admin

posts 11748

My.Nguyen said:

1/. Priority Date: May 19th, 2011 

2/. Approval Date: Jun 4th, 2014 

3/. Ngày, tháng, năm sinh: 04/08/1985

4/. Receipt number: WAC1190415278

5/. Case number: HCM2014682039

6/. Visa F2B.

Xin hỏi có phải năm nay hồ sơ này sẽ được mở không admin?

Chào My.Nguyen,

Hiện tại diện visa F2B đang xem xét đến trước ngày 22/05/2009, hồ sơ này có ngày ưu tiên 19/05/2011. Theo dự đoán phải còn chờ khoảng 2 năm nữa mới đến lượt được xem xét giải quyết. Tuy nhiên còn tùy thuộc vào diễn biến lịch visa hằng tháng tăng nhanh hay chậm nữa. Khi lịch vượt qua ngày đáo hạn ưu tiên NVC sẽ thông báo, và tiến hành mở hồ sơ cho bạn.

11:06 am
June 7, 2017


My.Nguyen

Member

posts 3

1) Mình có gửi thư hỏi về tình hình hồ sơ của mình thì được trả lời như vầy, tức là chờ tiếp phải không admin?

Dear Sir/Madam:

 

The National Visa Center (NVC) received your inquiry regarding the immigrant visa petition: HCM2014682039 filed by B.K NGUYEN on behalf of MY NGUYEN.

 We updated the email address for this case.  Please continue to notify the NVC of any change of mailing/email address, or change in personal situation that may affect the principal applicant's entitlement to a visa.

The National Visa Center will soon be ready to accept fees, documents, and forms in support of this immigrant visa application. We will send detailed instructions to the petitioner, principal applicant, and/or attorney of record soon. Thank you for your patience; we look forward to working with you.

 

2) Có một câu P/S mình không hiểu lắm là:

IMPORTANT:

 If your visa petition is currently processing at the National Visa Center, do not let more than one year pass without contacting NVC. If a period of one year passes from the last date of contact (by telephone, mail, or e-mail) with NVC, all submitted fees and documents expire. If this occurs, the fees must be paid again and documents must be resubmitted in order to continue the immigration process.

 

Phiền admin tư vấn thêm giúp mình.

12:40 pm
June 7, 2017


khahan

khahan
Admin

posts 11748

My.Nguyen said:

1) Mình có gửi thư hỏi về tình hình hồ sơ của mình thì được trả lời như vầy, tức là chờ tiếp phải không admin?

Dear Sir/Madam:

The National Visa Center (NVC) received your inquiry regarding the immigrant visa petition: HCM2014682039 filed by B.K NGUYEN on behalf of MY NGUYEN.

 We updated the email address for this case.  Please continue to notify the NVC of any change of mailing/email address, or change in personal situation that may affect the principal applicant's entitlement to a visa.

The National Visa Center will soon be ready to accept fees, documents, and forms in support of this immigrant visa application. We will send detailed instructions to the petitioner, principal applicant, and/or attorney of record soon. Thank you for your patience; we look forward to working with you.

2) Có một câu P/S mình không hiểu lắm là:

IMPORTANT:

 If your visa petition is currently processing at the National Visa Center, do not let more than one year pass without contacting NVC. If a period of one year passes from the last date of contact (by telephone, mail, or e-mail) with NVC, all submitted fees and documents expire. If this occurs, the fees must be paid again and documents must be resubmitted in order to continue the immigration process.

Phiền admin tư vấn thêm giúp mình.

Nội dung email trên NVC thông báo như sau:

Thưa ông/bà:

Trung tâm Visa Quốc gia (NVC) đã nhận được yêu cầu của bạn về đơn xin cấp thị thực nhập cư: HCM2014682039 do B.K NGUYỄN thay mặt cho MY NGUYỄN.

Chúng tôi đã cập nhật địa chỉ email cho trường hợp này. Xin tiếp tục thông báo cho NVC về bất kỳ thay đổi địa chỉ gửi thư/email nào, hoặc thay đổi tình huống cá nhân có thể ảnh hưởng đến quyền được cấp thị thực của đương đơn chính.

Trung tâm Visa Quốc gia sẽ sớm sẵn sàng chấp nhận các khoản phí, tài liệu và mẫu đơn hỗ trợ cho đơn xin thị thực nhập cư này. Chúng tôi sẽ gửi hướng dẫn chi tiết cho người yêu cầu, người nộp đơn chính, và/hoặc luật sư của hồ sơ sớm. Cảm ơn vì sự kiên nhẫn của bạn; Chúng tôi mong được làm việc với bạn.

Quan trọng:

Nếu đơn xin cấp thị thực của bạn hiện đang xử lý tại Trung tâm Visa Quốc gia, đừng để quá một năm trôi qua mà không liên lạc với NVC. Nếu một năm kể từ ngày liên lạc cuối cùng (bằng điện thoại, thư hoặc email) với NVC, tất cả các khoản phí và tài liệu đã nộp đều hết hạn. Nếu điều này xảy ra, lệ phí phải được thanh toán lại và phải nộp lại các giấy tờ để tiếp tục quá trình nhập cư.

Hồ sơ của bạn hiện tại chưa đến lượt đáo hạn, nên phải cố gắng chờ thêm thời gian nữa. Nếu hồ sơ đến lượt NVC thông báo mở, thì gia đình cần phải nhanh chóng liên hệ với NVC, lúc này người bảo lãnh, cũng như người được bảo lãnh cần thực hiện các thủ tục giấy tờ gửi NVC để hoàn tất complete hồ sơ. Nếu hồ sơ được NVC thông báo mở mà gia đình bạn không liên lạc, tất cả các khoản phí và tài liệu đã nộp đều hết hạn. Nếu điều này xảy ra, lệ phí phải được thanh toán lại, và phải nộp lại các giấy tờ để tiếp tục quá trình nhập cư.

10:53 am
August 25, 2017


My.Nguyen

Member

posts 3

Mình có gửi thư hỏi NVC hồ sơ của mình đã complete chưa thì họ trả lời rất chung chung như sau:

We received mail for this case. We are experiencing a high volume of incoming mail at this time. For current processing times, please visit our website atnvc.state.gov/submit (English) or nvc.state.gov/enviar/espanol (Spanish). We are diligently working to reduce our review time and appreciate your patience. NVC will notify you after our review if there is additional information required or if we are able to schedule your case for an interview.

Nên cũng chẳng biết cuối cùng thì hồ sơ có thiếu đủ gì không nữa Admin ơi, Admin có từng gặp tình huống này chưa xin hướng dẫn mình thêm, xin cảm ơn!

12:21 pm
August 25, 2017


khahan

khahan
Admin

posts 11748

My.Nguyen said:

Mình có gửi thư hỏi NVC hồ sơ của mình đã complete chưa thì họ trả lời rất chung chung như sau:

We received mail for this case. We are experiencing a high volume of incoming mail at this time. For current processing times, please visit our website at nvc.state.gov/submit (English) or nvc.state.gov/enviar/espanol (Spanish). We are diligently working to reduce our review time and appreciate your patience. NVC will notify you after our review if there is additional information required or if we are able to schedule your case for an interview.

Nên cũng chẳng biết cuối cùng thì hồ sơ có thiếu đủ gì không nữa Admin ơi, Admin có từng gặp tình huống này chưa xin hướng dẫn mình thêm, xin cảm ơn!

Nội dung email trên NVC thông báo như sau:

Chúng tôi đã nhận được thư cho trường hợp này. Chúng tôi đang trải qua một khối lượng thư đến cao vào thời điểm này. Đối với thời gian xử lý hiện tại, vui lòng truy cập trang web của chúng tôi at nvc.state.gov/submit (tiếng Anh) hoặc nvc.state.gov/enviar/espanol  (tiếng Tây Ban Nha). Chúng tôi đang nỗ lực làm việc để giảm thời gian đánh giá của chúng tôi, và đánh giá cao sự kiên nhẫn của bạn. NVC sẽ thông báo cho bạn sau khi chúng tôi xem xét nếu có yêu cầu thông tin bổ sung hoặc nếu chúng tôi có thể lên lịch cho trường hợp của bạn để phỏng vấn.

No Tags
Reply to Post

Reply to Topic:
Hồ sơ F2B-HCM2014682039

Guest Name (Required):

Guest Email (Required):

NOTE: New Posts are subject to administrator approval before being displayed

Smileys
Confused Cool Cry Embarassed Frown Kiss Laugh Smile Surprised Wink Yell
Post New Reply

Guest URL (required)

Math Required!
What is the sum of:
1 + 4
   


About the Việt Di Trú Forum

Forum Timezone: UTC 8

Most Users Ever Online: 403

Currently Online:
13 Guests

Currently Browsing this Topic:
1 Guest

Membership:

There are 7666 Members
There have been 276 Guests

There are 2 Admins
There are 6684 Moderators

Top Posters:

nhqvietnam – 102
porton – 101
kimha2311 – 81
Quynhdoan1180 – 77
pquynh92 – 73
pramy – 69

Recent New Members: Teonguyen2013, ClaytonMiz, NicolasHit, Michaelbiact, trantran1504, Gillterendax, tracyvy, pepham93, karinavalereva, Jamesimink, thaiiduong, PhongPham, VolodimiirPr, bich.architect, ArtuaKlerkJak, huynhha2608, Haritone_R, Georgecrova, Bertanox, NatalySmwat, kimlee, lightroommic, menpham, codename209, Shanasap, LaurenOwert, VladimirLet, Karenbig, Bich Le, AnthonyDaype, RobertSnogE, JeffreyNer, Frankcow, JamesWen, WilliamTix, Phuongdinh, KevinJoupt, Williamemive, phuong vy vu, EdwardJosup, DavidHOK, Dao Dao, Hong Duc, mit, Gradypum, GeraldSaL, Jamestiz, tiendoa1963, Khanh Ng, Williammon, CharlesImary, Le Anh Kiet, Kamagrduems, Travisjicle, Slotoman, tungphan13, Georgegreby, RobertOliynuk, TNekitbka, Donnagor