Current User: Guest Login Members
Search Forums:


 


Minimum search word length is 4 characters – Maximum search word length is 84 characters
Wildcard Usage:
*  matches any number of characters    %  matches exactly one character

UserPost

2:33 pm
June 6, 2015


ytri1909

Member

posts 27

Dear Việt Di trú
Lần đầu tiên tôi được biết đến trang web của quý vị và đã xem rất nhiều lần trang web nàỵ> Nay tôi muốn nhờ đến quý vị tư vấn và xem hồ sơ bảo lãnh của tôi.
Ông xã em bảo lãnh , hồ sơ em đã được nhận7/4/2015 , đơn I-130 , số receipt number:WAC1590261320

Kinh mong viet di tru kiểm tra số receipt trên và khoảng thời gian bao lâu là hồ sơ của tôi được nước mỹ chấp nhận và được phỏng vấn tại việt nạm
Xin chân thành cảm ơn
Nguyễn thị mỹ ý .

7:47 pm
June 6, 2015


khahan

khahan
Admin

posts 11748

ytri1909 said:

Dear Việt Di trú,
Lần đầu tiên tôi được biết đến trang web của quý vị và đã xem rất nhiều lần trang web nàỵ. Nay tôi muốn nhờ đến quý vị tư vấn và xem hồ sơ bảo lãnh của tôi.
Ông xã em bảo lãnh, hồ sơ em đã được nhận ngày 7/4/2015, đơn I-130, số Receipt number: WAC1590261320

Kinh mong Việt Di Trú  kiểm tra số Receipt trên và khoảng thời gian bao lâu là hồ sơ của tôi được nước Mỹ chấp nhận và được phỏng vấn tại Việt Nam.
Xin chân thành cảm ơn.
Nguyễn Thị Mỹ Ý.

Chào ytri1909,

Kết quả check hồ sơ của bạn.

Case Was Received

On April 7, 2015, we received your Form I-130, Immigrant Petition for Relative, Fiance(E), or Orphan, Receipt Number WAC1590261320, and sent you the receipt notice that describes how we will process your case. Please follow the instructions in the notice. If you do not receive your receipt notice by May 7, 2015, please call Customer Service at 1-800-375-5283. If you move, go tohttp://www.uscis.gov/addresschange to give us your new mailing address.

Trường hợp đã được nhận

Ngày 7 tháng 4 năm 2015, chúng tôi đã nhận được Đơn Immigrant Form I-130, bạn cho tương đối, hôn thê (E), hoặc mồ côi, Số Receipt WAC1590261320, và gửi cho bạn các thông báo nhận rằng mô tả cách chúng tôi sẽ xử lý trường hợp của bạn. Hãy làm theo các hướng dẫn trong thông báo. Nếu bạn không nhận được thông báo nhận của bạn bằng 07 tháng 5 năm 2015, xin vui lòng gọi cho Dịch Vụ Khách Hàng tại số 1-800-375-5283. Nếu bạn di chuyển, đi tohttp: //www.uscis.gov/addresschange để cung cấp cho chúng tôi địa chỉ gửi thư mới của bạn.

Nội dung trên Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ thông báo ngày 07/04/2015, đã nhận được Form I-130 của bạn. Hồ sơ này đang ở giai đoạn xem xét ban đầu Initial review, chưa được chấp thuận Approval Date.

Thời gian chờ đợi của diện visa bảo lãnh vợ/chồng F2A trung bình khoảng từ 2,5 – 3 năm.

10:54 pm
June 6, 2015


ytri1909

Member

posts 27

Chào khahan !

Cảm ơn đã trả lời tin cho em . Mà cho e hỏi , hiện tai e đang mang thai thì chồng e có nên bổ túc hồ sơ gì không ạ , hay đợi em bé ra đời mới bổ túc hồ sơ vậy ạ.
Thanks!!!!!

10:27 am
June 7, 2015


khahan

khahan
Admin

posts 11748

ytri1909 said:

Chào khahan!

Cảm ơn đã trả lời tin cho em. Mà cho em hỏi, hiện tại em đang mang thai thì chồng em có nên bổ túc hồ sơ gì không ạ, hay đợi em bé ra đời mới bổ túc hồ sơ vậy ạ.
Thanks!!!!!

Bạn chờ đến khi sinh con xong, thì bổ sung giấy khai sinh cho NVC.

Bạn xem hướng dẫn ở đây:

Bổ túc giấy khai sinh của con

Hướng dẫn cách điền đơn và gửi email cho NVC.

Hướng dẫn điền Public Inquiry Form gửi NVC

11:53 pm
June 19, 2015


ytri1909

Member

posts 27

Chào a ! Cho hỏi hồ sơ e ƯAC1590261320 , đã được chấp thuận chưa hay vẫn còn đợi ạ ,
Nếu đợi cở bao lâu bấo được chấp thuận vậy ?…..

12:24 am
June 20, 2015


khahan

khahan
Admin

posts 11748

ytri1909 said:

Chào a! Cho hỏi hồ sơ em WAC1590261320, đã được chấp thuận chưa hay vẫn còn đợi ạ,
Nếu đợi cở bao lâu mới được chấp thuận vậy?…..

Cũng vẫn những thông tin cũ, hồ sơ bạn hiện tại vẫn còn ở USCIS chưa được chấp thuận Approval Date.

12:43 pm
September 10, 2015


ytri1909

Member

posts 27

Xin chào !!! Cho e hỏi mọi người hồ sơ e vậy như thế nào vậy ???? Giờ e phải bỏ túc như thế nào ạ ?…. Thank !!!!
Request for Additional Evidence Was Mailed
On September 4, 2015, we mailed a request for additional evidence for your Form I-130, Immigrant Petition for Relative, Fiance(E), or Orphan, Receipt Number WAC1590261320. The request for evidence explains what we need from you. We will not take action on your case until we receive the evidence or the deadline to submit it expires. Please follow the instructions in the request for evidence. If you do not receive your request for additional evidence by October 4, 2015, please go to http://www.uscis.gov/e-request to request a copy. If you move, go to http://www.uscis.gov/addresschange to give us your new mailing address.

1:37 pm
September 10, 2015


khahan

khahan
Admin

posts 11748

ytri1909 said:

Xin chào !!! Cho e hỏi mọi người hồ sơ e vậy như thế nào vậy ???? Giờ e phải bỏ túc như thế nào ạ ?…. Thank !!!!
Request for Additional Evidence Was Mailed
On September 4, 2015, we mailed a request for additional evidence for your Form I-130, Immigrant Petition for Relative, Fiance(E), or Orphan, Receipt Number WAC1590261320. The request for evidence explains what we need from you. We will not take action on your case until we receive the evidence or the deadline to submit it expires. Please follow the instructions in the request for evidence. If you do not receive your request for additional evidence by October 4, 2015, please go to http://www.uscis.gov/e-request to request a copy. If you move, go to http://www.uscis.gov/addresschange to give us your new mailing address.

Nội dung trên USCIS thông báo như sau:

Yêu cầu bổ sung chứng cứ đã được gửi

Ngày 4 tháng 9 năm 2015, chúng tôi gửi một yêu cầu cho thêm bằng chứng cho Petition Immigrant Form I-130, bạn cho tương đối, vị hôn phu (E), hoặc mồ côi, Số Receipt WAC1590261320. Các yêu cầu về bằng chứng giải thích những gì chúng tôi cần từ bạn. Chúng tôi sẽ không có hành động về trường hợp của bạn cho đến khi chúng tôi nhận được các bằng chứng hoặc thời hạn gửi nó hết hạn. Hãy làm theo các hướng dẫn trong yêu cầu bằng chứng. Nếu bạn không nhận được yêu cầu của bạn cho bằng chứng bổ sung bởi ngày 04 tháng 10 năm 2015, xin vui lòng đi đến http://www.uscis.gov/e-request để yêu cầu một bản sao. Nếu bạn di chuyển, đi đến http://www.uscis.gov/addresschange~~V để cung cấp cho chúng tôi địa chỉ gửi thư mới của bạn.

Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ USCIS yêu cầu bạn cần bổ sung thêm bằng chứng cho Petition Immigrant Form I-130 của bạn.

Bạn nên nhờ Người bảo lãnh, liên hệ với USCIS để biết thêm cụ thể trường hợp hồ sơ của mình.

Liên hệ ở đây:

Địa chỉ Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ USCIS

10:52 pm
September 10, 2015


ytri1909

Member

posts 27

Vâng họ có gửi thư những yêu cầu bỏi sung cho chồng em rồi mà cho e hỏi vài câu ?
1: hình ảnh chứng minh mối quan hệ em nên nộp hết hay là rửa ra mỗi thứ 2 tấm 1 ảnh nộp và 1 ảnh giữ lại để sau đi phỏng vẫn hay sao vậy
2: biên lai nhận tiền chồng gửi nên photo hay là gửi bản chính luôn
3: lá thư chồng e lúc trước chồng gửi ko có ngày giờ nơi ở thì gửi họ làm bằng chứng được ko , do lần đầu viết thư chồng e ko biết ghi ngày , nơi viết thư . Do chị chồng cầm về nên làm sao ạ
4: tin nhắn liên hệ nhau nên chụp mỗi tháng 1 lần hay là chụp mỗi ngày nhắn tin .
5: con em chưa sinh ra đời mà cần nộp giấy tờ cần thiết báo họ mình đang có thai không ?
Thank a !!! Mong trả lời thắc mắc e sớm để e bổ túc hồ sơ . Chân thành cảm ơn !!,,,,,

12:08 am
September 11, 2015


khahan

khahan
Admin

posts 11748

ytri1909 said:

Vâng họ có gửi thư những yêu cầu bỏi sung cho chồng em rồi mà cho em hỏi vài câu?
1: hình ảnh chứng minh mối quan hệ em nên nộp hết hay là rửa ra mỗi thứ 2 tấm 1 ảnh nộp và 1 ảnh giữ lại để sau đi phỏng vẫn hay sao vậy.
2: biên lai nhận tiền chồng gửi nên photo hay là gửi bản chính luôn.
3: lá thư chồng em lúc trước chồng gửi không có ngày giờ nơi ở thì gửi họ làm bằng chứng được không, do lần đầu viết thư chồng em không biết ghi ngày, nơi viết thư. Do chị chồng cầm về nên làm sao ạ.
4: tin nhắn liên hệ nhau nên chụp mỗi tháng 1 lần, hay là chụp mỗi ngày nhắn tin.
5: con em chưa sinh ra đời mà cần nộp giấy tờ cần thiết báo họ mình đang có thai không?
Thank ạ! Mong trả lời thắc mắc em sớm để em bổ túc hồ sơ. Chân thành cảm ơn!

1/. Hình ảnh chứng minh mối quan hệ, nên rửa ra làm thành 2 bộ ảnh, 1 bộ nộp, còn 1 bạn giữ lại mang theo trong ngày PV.

2/. Biên lai nhận tiền, nên đem dịch thuật sang tiếng Anh, và công chứng gửi cho họ. Bạn giữ lại bản chính.

3/. Thư tay chồng bạn gửi về có sao thì nộp vậy, nhưng cũng phải dịch thuật sang tiếng Anh, và công chứng. Bạn giữ lại thư viết tay bản chính.

4/. Tin nhắn tốt hơn hết là nên chụp lại mỗi lần có tin.

5/. Con bạn chưa sinh ra đời, vì thế chưa cần thiết phải báo, khi nào sinh xong có giấy khai sinh rồi lúc đó sẽ nộp bổ sung sau cũng được.

P/s: Nói chung các loại giấy tờ nộp bổ sung cho USCIS đều phải dịch thuật sang tiếng Anh, và công chứng.

11:21 am
September 11, 2015


ytri1909

Member

posts 27

Chào a khahan!!!
Vậy tin nhắn in có cần đi dịch sang tiếng anh không vậy ?… In tin nhắn cở khổ nào là được vậy ạ

12:34 pm
September 11, 2015


khahan

khahan
Admin

posts 11748

ytri1909 said:

Chào a khahan!!!
Vậy tin nhắn in có cần đi dịch sang tiếng anh không vậy?… In tin nhắn cở khổ nào là được vậy ạ.

Tất cả đều phải dịch sang tiếng Anh, in tin nhắn sao cho dễ đọc là được rồi, không có quy định kích cở khổ giấy gì hết.

10:47 am
September 13, 2015


ytri1909

Member

posts 27

Xin chào!!!!
Em nên lấy bằng chứng lúc nói chuyện tin nhắn với anh , chị ruột của chồng không vậy ? Nếu cần những tin nhắn đí có cần dịch sang tiếng anh không vậy?
Sở thư pháp quê em thấy tin nhắn nhiều quá không chịu dịch , nên e làm sao đây ạ ?
Thank…..

11:18 am
September 13, 2015


khahan

khahan
Admin

posts 11748

ytri1909 said:

Xin chào!
Em nên lấy bằng chứng lúc nói chuyện tin nhắn với anh, chị ruột của chồng không vậy? Nếu cần những tin nhắn đó có cần dịch sang tiếng anh không vậy?
Sở tư pháp quê em thấy tin nhắn nhiều quá không chịu dịch, nên em làm sao đây ạ?
Thank.

Nếu có được thêm tin nhắn thì tốt, đâu nhất thiết phải là Sở Tư pháp dịch thuật mới được, bạn cũng có thể liên hệ với những cơ sở dịch thuật uy tín, thường họ công chứng luôn, vẫn được.

Khi nào Viên chức LSQ có hỏi đến bằng chứng này thì trình cho họ xem, còn không hỏi đến thì thôi.

6:18 pm
September 16, 2015


ytri1909

Member

posts 27

Xin chào !!!
Cho e hỏi e bổ sung chứng cứ mối quan hệ 2 vợ chồng rồi , thì khi nào hồ sơ bạn em sẽ được chấp thuận Approval Date vậy ạ ….
Thank …….

6:34 pm
September 16, 2015


khahan

khahan
Admin

posts 11748

ytri1909 said:

Xin chào!
Cho em hỏi em bổ sung chứng cứ mối quan hệ 2 vợ chồng rồi, thì khi nào hồ sơ bạn em sẽ được chấp thuận Approval Date vậy ạ.
Thank.

Không thể đoán chính xác được thời gian USCIS xét chấp thuận Approval Date là bao lâu đâu bạn, vì còn tùy thuộc vào trường hợp của từng hồ sơ khác nhau, và số lượng hồ sơ nhiều hay ít ở nơi này, họ sẽ giải quyết theo thứ tự ưu tiên trước sau.

Bạn đã nộp bổ sung đầy đủ chứng cứ về mối quan hệ vợ chồng xong rồi, thì cứ yên tâm mà chờ, không có vấn đề gì đâu.

6:25 pm
November 23, 2015


ytri1909

Member

posts 27

Xin chào !!!!
Cho e xin về vấn đề làm giấy khai sinh con mới sinh ạ :
1/ chồng e chỉ có thẻ xanh thôi thì e làm giấy khai sinh bé theo cha được ko ạ
2/ e có thể làm giấy khai sinh theo hộ khẩu của e được không . Hay phải theo cha để bổ túc hồ sơ ạ .

Thanks.

9:00 pm
November 23, 2015


khahan

khahan
Admin

posts 11748

ytri1909 said:

Xin chào!
Cho em xin về vấn đề làm giấy khai sinh con mới sinh ạ:
1/ Chồng em chỉ có thẻ xanh thôi thì em làm giấy khai sinh bé theo cha được không ạ.
2/ Em có thể làm giấy khai sinh theo hộ khẩu của em được không. Hay phải theo cha để bổ túc hồ sơ ạ.

Thanks.

Bạn làm khai sinh cho bé nên theo hộ khẩu của bạn ở Việt Nam cũng được, nhưng phải để đầy đủ tên cha và mẹ, để sau này bổ túc giấy tờ hồ sơ của bé cho thuận tiện và hợp pháp hơn.

9:02 pm
November 23, 2015


khahan

khahan
Admin

posts 11748

ytri1909 said:

Xin chào!
Cho em xin về vấn đề làm giấy khai sinh con mới sinh ạ:
1/ Chồng em chỉ có thẻ xanh thôi thì em làm giấy khai sinh bé theo cha được không ạ.
2/ Em có thể làm giấy khai sinh theo hộ khẩu của em được không. Hay phải theo cha để bổ túc hồ sơ ạ.

Thanks.

Bạn làm giấy khai sinh cho bé theo hộ khẩu thường trú của bạn ở Việt Nam cũng được, nhưng phải để đầy đủ tên cha và mẹ, để sau này bổ túc giấy tờ hồ sơ cho bé cho thuận tiện và hợp pháp hơn.

10:34 pm
March 10, 2016


ytri1909

Member

posts 27

Xin chào diễn đàn …
Có thể cho hỏi hồ sơ vậy sao ạ
On November 2, 2015, we received your response to our Request for Evidence for your Form I-130, Immigrant Petition for Relative, Fiance(E), or Orphan, Receipt Number WAC1590261320. Our California Service Center office will begin working on your case again. We will mail you a decision or notify you if we need something from you. If you move, go to http://www.uscis.gov/addresschange to give us your new mailing address.

Thanks!!!!!

Reply to Post

Reply to Topic:
Hồ sơ F2A-HCM2016683009

Guest Name (Required):

Guest Email (Required):

NOTE: New Posts are subject to administrator approval before being displayed

Smileys
Confused Cool Cry Embarassed Frown Kiss Laugh Smile Surprised Wink Yell
Post New Reply

Guest URL (required)

Math Required!
What is the sum of:
1 + 3
   


About the Việt Di Trú Forum

Forum Timezone: UTC 8

Most Users Ever Online: 403

Currently Online: Shanasap
20 Guests

Currently Browsing this Topic:
1 Guest

Membership:

There are 7663 Members
There have been 276 Guests

There are 2 Admins
There are 7068 Moderators

Top Posters:

nhqvietnam – 102
porton – 101
kimha2311 – 81
Quynhdoan1180 – 77
pquynh92 – 73
pramy – 69

Recent New Members: thithi45, linhha15, ArotaDDourdY, Williamten, GraceCog, HenryAmumS, ArotaCDourdY, JulioTig, Billyhig, AculoP, DressForgo, etrip4u, JamesAmoke, Jessedut, VishivkaInego, Bruincriz, NorvezhskiyDomOwene, HYDRAlem, KiteAlgarve, AndrewmaH, Terryboins, WilliamFuh, Dennisgek, Bep365, GeraldRoozy, CathyKeeDs, Richardwaivy, philip, linhuynh121317, MonrealElund, Domenicgom, Ha Lam, suong, CharleElund, ngoquocthai, tnguyen411, Van Olson, FranSob, FrankGowly, peter.nguyen, HoangHai2020, pinupcasinoone, Janetnit, Jamiewoork, KennethAudiz, nhihoang955, Peaveltentume, KeithScott, RaymondNeera, RobertaBug, JamesJag, Nearigigheaky, duc, MichaelGrodo, ArnoldSaW, DaniloRAG, AbaloP, Cristygeaph, lanphi, minhthychu