Current User: Guest Login Members
Search Forums:


 


Minimum search word length is 4 characters – Maximum search word length is 84 characters
Wildcard Usage:
*  matches any number of characters    %  matches exactly one character

No Tags
UserPost

6:42 pm
June 26, 2015


phuonghoa

Member

posts 40

Diễn đàn ơi,

Cho mình hỏi một chút mẹ mình ở tiểu bang Arizona ở thành phố Phinic và mẹ mình lớn tuổi không có khả năng tiếng Anh nên mình muốn nhờ diễn đàn giới thiệu cho mình người nào làm hồ sơ được ở đó.

 

Cảm ơn diễn đàn.

2:14 pm
June 27, 2015


admin

admin
Admin

posts 133

Chào bạn,

Mẹ bạn có thể gọi cho Tổng đài Việt Di Trú tại số (714)209-5229, có nhân viên nói tiếng Việt sẽ trao đổi với mẹ của bạn.

12:37 pm
June 29, 2015


phuonghoa

Member

posts 40

Dear diễn đàn,

 

Sáng nay mình mới check mail và nhận được mail từ NVC với nội dung sau:

Dear Sir/Madam,

The National Visa Center (NVC) is processing this immigrant visa case. Please read the attached information and follow the instructions.

This message contains confidential information for the person named in the attachment. If you are not the addressee, please notify asknvc@state.gov.

If you do not want to receive email correspondence, send a request to ?Opt Out? of email to
asknvc@state.gov. Please DO NOT REPLY to this email.

______________________________________________________________________________________________________________
NVC Case Number: HCM2010539077 *HCM2010539077*
AOS Invoice for: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Invoice Date: June 26, 2015
Amount Due: $120.00
Invoice I.D. Number: xxxxxxxxxxxxxxxxxx
______________________________________________________________________________________________________________
Fee Invoice Instructions:
You only need to use this fee invoice if you cannot pay your Affidavit of
Support Fee online. If you cannot pay your fee online, go to our website at
http://nvc.state.gov/fee and follow the pay by mail instructions. Include this
fee invoice when you mail your payment.
Processing fees are non-refundable.
*HCM2010539077*
*AA*
U.S. Department of State
National Visa Center
Immigrant Visa Fee Invoice
_______________________________________________________________________________________________________________
NVC Case Number: HCM2010539077 *HCM2010539077*
IV Invoice for: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Beneficiary I.D.: xxxxxxxxxxxxxxxx
Invoice Date: June 26, 2015
Amount Due: $325.00
Invoice I.D. Number: xxxxxxxxxxx
______________________________________________________________________________________________________________
Fee Invoice Instructions:
You only need this fee invoice if you cannot pay your Immigrant Visa Fee online.
If you cannot pay your fee online, go to our website at http://nvc.state.gov/fee and
follow the pay by mail instructions. Include this fee invoice when you mail your
payment.
Processing fees are non-refundable.
*HCM2010539077-025126482*

Nội dung mail báo mình thanh toán 2 phí trên phải kg bạn? Như vậy, hồ sơ mình đã được hoàn tất chưa hay sau khi mình thanh toán phí trên ah? Và khi nào thì mình phải bổ túc hồ sơ. Mình cảm ơn diễn đàn và mong nhận được hồi âm sớm từ diễn đàn. 

2:53 pm
June 29, 2015


khahan

khahan
Admin

posts 11748

phuonghoa said:

Dear diễn đàn,

 

Sáng nay mình mới check mail và nhận được mail từ NVC với nội dung sau:

Dear Sir/Madam,

The National Visa Center (NVC) is processing this immigrant visa case. Please read the attached information and follow the instructions.

This message contains confidential information for the person named in the attachment. If you are not the addressee, please notify asknvc@state.gov.

If you do not want to receive email correspondence, send a request to ?Opt Out? of email to
asknvc@state.gov. Please DO NOT REPLY to this email.

______________________________________________________________________________________________________________
NVC Case Number: HCM2010539077 *HCM2010539077*
AOS Invoice for: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Invoice Date: June 26, 2015
Amount Due: $120.00
Invoice I.D. Number: xxxxxxxxxxxxxxxxxx
______________________________________________________________________________________________________________
Fee Invoice Instructions:
You only need to use this fee invoice if you cannot pay your Affidavit of
Support Fee online. If you cannot pay your fee online, go to our website at
http://nvc.state.gov/fee and follow the pay by mail instructions. Include this
fee invoice when you mail your payment.
Processing fees are non-refundable.
*HCM2010539077*
*AA*
U.S. Department of State
National Visa Center
Immigrant Visa Fee Invoice
_______________________________________________________________________________________________________________
NVC Case Number: HCM2010539077 *HCM2010539077*
IV Invoice for: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Beneficiary I.D.: xxxxxxxxxxxxxxxx
Invoice Date: June 26, 2015
Amount Due: $325.00
Invoice I.D. Number: xxxxxxxxxxx
______________________________________________________________________________________________________________
Fee Invoice Instructions:
You only need this fee invoice if you cannot pay your Immigrant Visa Fee online.
If you cannot pay your fee online, go to our website at http://nvc.state.gov/fee and
follow the pay by mail instructions. Include this fee invoice when you mail your
payment.
Processing fees are non-refundable.
*HCM2010539077-025126482*

Nội dung mail báo mình thanh toán 2 phí trên phải kg bạn? Như vậy, hồ sơ mình đã được hoàn tất chưa hay sau khi mình thanh toán phí trên ah? Và khi nào thì mình phải bổ túc hồ sơ. Mình cảm ơn diễn đàn và mong nhận được hồi âm sớm từ diễn đàn. 

Chào phuonghoa, 

Nội dung email trên NVC thông báo như sau:

Dear Sir/Madam,

NationalVisaCenter (NVC) đang xử lý trường hợp thị thực nhập cư này. Xin vui lòng đọc các thông tin kèm theo và làm theo hướng dẫn.

Thông báo này có chứa thông tin bí mật cho người có tên trong tập tin đính kèm. Nếu bạn không phải là người nhận, xin vui lòng thông báo cho asknvc@state.gov.

Nếu bạn không muốn nhận email, thư tín, gửi một yêu cầu đến? Opt Out? các email đến

asknvc@state.gov. Vui lòng không trả lời email này.

______________________________________________________________________________________________________________

NVC trường hợp số: HCM2010539077 * HCM2010539077 *

AOS Hóa đơn: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Invoice ngày: 26 Tháng sáu 2015

Số tiền Do: $ 120,00

Mã Số hóa đơn Số: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

______________________________________________________________________________________________________________

Hướng dẫn lệ phí hóa đơn:

Bạn chỉ cần sử dụng hóa đơn lệ phí này nếu bạn không thể trả Affidavit của bạn

Hỗ trợ Phí trực tuyến. Nếu bạn không thể trả lệ phí của bạn trực tuyến, hãy vào trang web của chúng tôi tại

http://nvc.state.gov/fee và làm theo các hướng dẫn thanh toán bằng mail. Bao gồm này

hóa đơn lệ phí khi bạn gửi thanh toán của bạn.

Phí xử lý không được hoàn lại.

* HCM2010539077 *

* AA *

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ

NationalVisaCenter

Immigrant Visa Phí Invoice

_______________________________________________________________________________________________________________

NVC trường hợp số: HCM2010539077 * HCM2010539077 *

Invoice IV cho: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Beneficiary Chứng minh thư .: xxxxxxxxxxxxxxxx

Invoice ngày: 26 Tháng sáu 2015

Số tiền Do: $ 325,00

Mã Số hóa đơn Số: xxxxxxxxxxx

______________________________________________________________________________________________________________

Hướng dẫn lệ phí hóa đơn:

Bạn chỉ cần hóa đơn lệ phí này nếu bạn không thể trả Immigrant Visa của bạn Phí trực tuyến.

Nếu bạn không thể trả lệ phí của bạn trực tuyến, hãy vào trang web của chúng tôi tại http://nvc.state.gov/fee

thực hiện theo các hướng dẫn thanh toán bằng mail. Bao gồm các hóa đơn chi phí này khi bạn mail của bạn

thanh toán.

Phí xử lý không được hoàn lại.

* HCM2010539077-025126482 *

Hồ sơ bạn phải đóng 2 phí nói trên. Bạn đọc kỷ và làm theo hướng dẫn của NVC, trong thời gian sớm nhất.

4:07 pm
June 29, 2015


phuonghoa

Member

posts 40

Cảm ơn diễn đàn và cho em hỏi chút ah. Vậy sau khi em đóng 2 phí trên, bao lâu nữa em sẽ phải bổ sung chứng thư lý lịch tư pháp, giấy chứng nhận độc thân… vậy ah? Và sau khi bổ sung xong các giấy tờ trên xong lúc đó hồ sơ e mới gọi là "COMPLETE" phải kg ah?

9:08 pm
June 29, 2015


khahan

khahan
Admin

posts 11748

phuonghoa said:

Cảm ơn diễn đàn và cho em hỏi chút ah. Vậy sau khi em đóng 2 phí trên, bao lâu nữa em sẽ phải bổ sung chứng thư lý lịch tư pháp, giấy chứng nhận độc thân… vậy ah? Và sau khi bổ sung xong các giấy tờ trên xong lúc đó hồ sơ e mới gọi là "COMPLETE" phải kg ah?

Khi nào NVC thông báo hồ sơ được mở, bạn nên mau chóng hoàn tất các thủ tục theo hướng dẫn của NVC,

thì lúc đó hồ sơ mới được complete.

6:59 pm
July 1, 2015


phuonghoa

Member

posts 40

Diễn đàn ơi,

Trước đây gia đình mình có nhờ dịch vụ ở bên Mỹ làm hồ sơ nhưng ở tiểu bang khác, giờ mẹ mình chuyển về Arizona sống.  Và  bây giờ mình cũng muốn mẹ mình nhờ dịch vụ ở Arizona để theo dõi cho tiện. Như vậy có rắc rối không? và mình nói mẹ mình làm gì  trong trường hợp này vì mẹ mình lớn tuổi kg biết đường và tiếng anh ah. Việc đóng tiền mình có thể đóng ở phía việt nam kg diễn đàn. Và diễn đàn có thể giới thiệu cho mình dịch vụ ở Việt nam không? Mình cảm ơn diễn đàn nhiều.

8:47 pm
July 1, 2015


khahan

khahan
Admin

posts 11748

phuonghoa said:

Diễn đàn ơi,

Trước đây gia đình mình có nhờ dịch vụ ở bên Mỹ làm hồ sơ nhưng ở tiểu bang khác,

giờ mẹ mình chuyển về Arizona sống.  Và  bây giờ mình cũng muốn mẹ mình nhờ dịch vụ

ở Arizona để theo dõi cho tiện. Như vậy có rắc rối không? Và mình nói mẹ mình làm gì 

trong trường hợp này vì mẹ mình lớn tuổi kg biết đường và tiếng anh ah.

Việc đóng tiền mình có thể đóng ở phía Việt Nam kg diễn đàn. Và diễn đàn có thể

giới thiệu cho mình dịch vụ ở Việt Nam không? Mình cảm ơn diễn đàn nhiều.

Hai khoản lệ phí trên là do Người bảo lãnh phải đóng ở Mỹ, không thể đóng tại Việt Nam được.

Mẹ bạn có thể gọi cho Tổng đài Việt Di Trú tại số (714) 209-5229, có nhân viên nói tiếng Việt

sẽ trao đổi với mẹ của bạn.

Xin lỗi vì không giúp được bạn trong trường hợp này.

12:27 pm
July 6, 2015


phuonghoa

Member

posts 40

Diễn đàn ơi, cho em hỏi form DS260 và DS261 sẽ do ai điền và nó có ý nghĩa gì ah? Em cảm ơn diễn đàn

1:34 pm
July 6, 2015


khahan

khahan
Admin

posts 11748

phuonghoa said:

Diễn đàn ơi, cho em hỏi Form DS-260 và DS-261 sẽ do ai điền và nó có ý nghĩa gì ah? Em cảm ơn diễn đàn.

Mẫu đơn điện tử Form DS-260 trực tuyến online, là do Người được bảo lãnh điền.

Bạn xem hướng dẫn ở ở đây:

Hướng dẫn cách điền đơn DS-260 trực tuyến

Mẫu đơn điện tử Form DS-261 trực tuyến online, là do Người bảo lãnh điền.

Bạn xem hướng dẫn ở đây:

Hướng dẫn cách điền đơn DS-261 trực tuyến

11:54 pm
July 6, 2015


phuonghoa

Guest

diễn đàn ơi, để xem số invoice number mình xem ở đâu được ah.

3:25 am
July 7, 2015


nguoiphuongxa

Guest

Bạn có câu trả lời rồi đó:

 

NVC Case Number: HCM2010539077 *HCM2010539077*
AOS Invoice for: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Invoice Date: June 26, 2015
Amount Due: $120.00
Invoice I.D. Number: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Chào thân ái

9:42 am
July 7, 2015


phuonghoa

Member

posts 40

Diễn đàn ơi, e hỏi cho người nhà của em vì người nhà e không rành giấy tờ và cũng kg đăng ký với NVC nên kg nhận được thông báo gì cả, nên mình muốn hỏi diễn đàn INV ID Number thường thể hiện trên chứng từ gì ah, để em xem giúp cho họ vì nếu trường hợp này em gửi thư cho NVC nhưng sau 2 tuần mới nhận được thông báo ah.

12:06 pm
July 7, 2015


khahan

khahan
Admin

posts 11748

phuonghoa said:

Diễn đàn ơi, em hỏi cho người nhà của em vì người nhà em không rành giấy tờ

và cũng kg đăng ký với NVC nên kg nhận được thông báo gì cả, nên mình

muốn hỏi diễn đàn INV ID Number thường thể hiện trên chứng từ gì ah,

để em xem giúp cho họ vì nếu trường hợp này em gửi thư cho NVC nhưng sau

2 tuần mới nhận được thông báo ah.

Bạn đã có số Invoice I.D. Number trong nội dung ở email trên, mà NVC đã cung cấp và gửi cho bạn.

Thường sau khi bạn gửi email cho NVC với các thông tin thật đầy đủ và chính xác,

tùy nội dung gửi hỏi, thì phải chờ khoảng từ 6 – 8 tuần lễ mới có thư trả lời từ NVC.

3:17 pm
July 8, 2015


phuonghoa

Member

posts 40

Diễn đàn ơi, ngay khi đóng 2 loại phí trên thì em vào điền form DS260 và DS261 luôn phải không? Lúc này bên phía em làm lý lịch tư pháp số 2 luôn được chưa hay phải đợi NVC báo bổ túc hồ sơ mới làm?  vậy những chứng từ bổ sung như: lý lịch tư pháp và giấy chứng nhận độc thân, giấy khai sinh, có phải dịch sang tiếng anh không? Em cảm ơn diễn đàn và mong nhận hồi âm sớm.

4:36 pm
July 8, 2015


khahan

khahan
Admin

posts 11748

phuonghoa said:

Diễn đàn ơi, ngay khi đóng 2 loại phí trên thì em vào điền Form DS-260 và DS-261 luôn phải không?

Lúc này bên phía em làm lý lịch tư pháp số 2 luôn được chưa hay phải đợi NVC báo bổ túc hồ sơ

mới làm? Vậy những chứng từ bổ sung như: lý lịch tư pháp và giấy chứng nhận độc thân,

giấy khai sinh, có phải dịch sang tiếng anh không? Em cảm ơn diễn đàn và mong nhận hồi âm sớm.

Khi nào NVC thông báo cho bạn thì mới được điền DS-260, còn DS-261 là do Người bảo lãnh điền.

Hồ sơ được mở thì mới bắt đầu làm Lý lịch tư pháp số 2, giấy này có thời hạn trong vòng 1 năm kể từ ngày ký.

Tất cả các giấy tờ nộp cho NVC nếu bằng tiếng Việt không cần phải dịch sang tiếng Anh.

Các loại giấy như: giấy Lý lịch tư pháp, giấy chứng nhận độc thân, giấy khai sinh, khi đi phỏng vấn ở LSQ Hoa Kỳ

tại TP.HCM, đều phải nộp bản chính/trích lục nếu bằng tiếng Việt không cần phải dịch sang tiếng Anh.

7:24 pm
July 8, 2015


phuonghoa

Member

posts 40

Em cảm ơn diễn đàn đã chỉ dẫn cho em. Diễn đàn ơi  em muốn hỏi một chút, khi NVC báo đóng phí tức hồ sơ được mở rồi phải không? hay là phải có thư thông báo từ NVC là hồ sơ được mở thì lúc đó mới hiểu là hồ sơ được mở vì em định làm lý lịch tư pháp từ bây giờ. Với lại tất cả giấy tờ mà NVC yêu cầu bổ sung em phải gửi qua cho bên người bảo lãnh để người bảo lãnh gộp chung hồ sơ của họ gửi cho NVC phải không? Hay em giữ ở đó khi đi phỏng vấn mang theo ah.

8:52 pm
July 8, 2015


khahan

khahan
Admin

posts 11748

phuonghoa said:

Em cảm ơn diễn đàn đã chỉ dẫn cho em. Diễn đàn ơi em muốn hỏi một chút, khi NVC báo đóng phí

tức hồ sơ được mở rồi phải không? hay là phải có thư thông báo từ NVC là hồ sơ được mở thì lúc đó

mới hiểu là hồ sơ được mở vì em định làm lý lịch tư pháp từ bây giờ. Với lại tất cả giấy tờ mà NVC

yêu cầu bổ sung em phải gửi qua cho bên người bảo lãnh để người bảo lãnh gộp chung hồ sơ của

họ gửi cho NVC phải không? Hay em giữ ở đó khi đi phỏng vấn mang theo ah.

Khi NVC có giấy gọi đóng tiền visa và thông báo điền đơn diện tử Form DS-260 trực tuyến online tức là

hồ sơ bạn đã được mở. Nên làm theo hướng dẫn của NVC để nhanh chóng hoàn tất complete hồ sơ.

Bạn xem hướng dẫn ở đây:

Tổng hợp kinh nghiệm hoàn tất hồ sơ từ A-Z

Và ở đây:

Các giấy tờ được yêu cầu phỏng vấn

9:56 am
July 22, 2015


phuonghoa

Member

posts 40

Xin chào diễn đàn,

Diễn đàn cho em hỏi về việc bảo trợ tài chính ah, có quy định cụ thể nào về thu nhập của người bảo trợ tài chính không?

+ hồ sơ cho người bảo trợ tài chính cần chuẩn bị  những gì ah?

Em cảm ơn diễn đàn và mong nhận hồi âm sớm từ diễn đàn.

11:11 am
July 22, 2015


khahan

khahan
Admin

posts 11748

phuonghoa said:

Xin chào diễn đàn,

Diễn đàn cho em hỏi về việc bảo trợ tài chính ah, có quy định cụ thể nào về thu nhập của người bảo trợ tài chính không?

+ Hồ sơ cho người bảo trợ tài chính cần chuẩn bị những gì ah?

Em cảm ơn diễn đàn và mong nhận hồi âm sớm từ diễn đàn.

Bạn xem hướng dẫn ở đây:

Cách tính income khi Bảo trợ tài chính

Xem thêm ở đây:

Income tối thiểu để Bảo trợ tài chánh

Và ở đây:

Bảo trợ tài chính hướng dẫn mức thu nhập

No Tags
Reply to Post

Reply to Topic:
Hồ sơ F1-HCM2010539077

Guest Name (Required):

Guest Email (Required):

Smileys
Confused Cool Cry Embarassed Frown Kiss Laugh Smile Surprised Wink Yell
Post New Reply

Guest URL (required)

Math Required!
What is the sum of:
11 + 6
   


About the Việt Di Trú Forum

Forum Timezone: UTC 8

Most Users Ever Online: 403

Currently Online: dk.tuyen00
40 Guests

Currently Browsing this Topic:
1 Guest

Membership:

There are 7666 Members
There have been 276 Guests

There are 2 Admins
There are 5875 Moderators

Top Posters:

nhqvietnam – 102
porton – 101
kimha2311 – 81
Quynhdoan1180 – 77
pquynh92 – 73
pramy – 69

Recent New Members: RobertOliynuk, TNekitbka, Donnagor, SANGDO, lichdo, HershelDuh, daobatam.vt, Lankdek, AngeloVal, Bryantmopay, cliggeltPoice, Walterplerm, Charlottezep, Semmionshof, smmus.es, Robertgeofe, thuy mimosa, bef, Pharmaciesmeany, Enlignevept, hieubao1998, WilliamGreda, tuansigma, ScottEncox, Veragrice, Kix, sergeyagrisy, haotran0201, alibaba80, AsaresSeer, SDaresSeer, KennethHoaby, AngelBom, Paydaycreap, RobertInofs, DennisGon, khanhlinhhh, PassBarneexia, MariaSheEf, Zacharyrog, Nicexedari, Hahatone_Rus, Rebeccacum, Instafollowfast.com, Thomashauby, Hoang Chinh, RandalDob, Michaelgrild, Autopositiv-roott, Arthursag, RamonFoole, LatiaDub, Henrytix, doannn27, stylemotorbikes, Lauranus, lethihongngoc762@gmail.com, ScottHak, RubenKnisy, OlegFut