You must be logged in to post Login
Search Forums:


 


Minimum search word length is 4 characters – Maximum search word length is 84 characters
Wildcard Usage:
*  matches any number of characters    %  matches exactly one character

Hồ sơ IR5-SRC1790516663

No Tags
UserPost

12:46 am
May 25, 2017


TUVUONG

Member

posts 13

Hello ACE Dien~ Dang,

E chuan~ bi nop ho` so bao~ lanh Me, xin ACE giup' do~

 Ho so e chuan bi goi~ toi' USCIS:

I-130, Giay' khai sinh cua e, giay khai sinh cua me, va hai don ly hon cua me (mot cai' voi' Ba e,1 cai voi' ck sau ah), va le phi' $535

Vay da~ day du~ chua ah?

E xin cam on

1:04 am
May 25, 2017


khahan

khahan
Admin

posts 11748

TUVUONG said:

Hello ACE Dien~ Dang,

E chuan~ bi nop ho` so bao~ lanh Me, xin ACE giup' do~

 Ho so e chuan bi goi~ toi' USCIS:

I-130, Giay' khai sinh cua e, giay khai sinh cua me, va hai don ly hon cua me (mot cai' voi' Ba e,1 cai voi' ck sau ah), va le phi' $535

Vay da~ day du~ chua ah?

E xin cam on

Chào TUVUONG,

Bạn xem hướng dẫn ở đây:

Bảo lãnh cha, mẹ (IR5)

P/s: Nếu muốn nhận được sự tư vấn, hướng dẫn tiếp tục từ BĐH thì.

Khi post bài bạn cần phải viết tiếng việt có dấu đầy đủ. Vì đây là quy định chung của diễn đàn.

Ngoài ra cần hỏi bài ngay tại chính topic của mình, không hỏi hồ sơ di trú của mình trong topic của người khác.

10:33 pm
May 25, 2017


TUVUONG

Member

posts 13

Da, e cam on.
Lan dau e tham gia e ko biet'.
ACE co the chi~ em vie't tieng' Viet co' dau' nhu* the' nao ko ah….hjxhjx

11:34 pm
May 25, 2017


khahan

khahan
Admin

posts 11748

TUVUONG said:

Da, e cam on.
Lan dau e tham gia e ko biet'.
ACE co the chi~ em vie't tieng' Viet co' dau' nhu* the' nao ko ah….hjxhjx

Dưới cuối trang diễn đàn có thanh công cụ để gõ tiếng việt có dấu. Bạn chọn kiểu gõ VNI hay Telex tùy cách dùng của bạn.

1:53 pm
May 27, 2017


TUVUONG

Member

posts 13

Da, e xin cảm ơn.
Sau khi e nộp hồ sơ bảo lãnh mẹ em, bước tiếp theo làm gì nữa ah?
Và cho e hõi cách làm hồ sơ bảo trợ tài chính với ah?
E có thể nhờ Cô em bảo trợ, nhưng ko biết làm sẵn giấy tờ trước được ko ah?
5 năm trước Cô em bảo trợ tài chính cho em va Ba em. Sau khi em va Ba qua Mỹ 4 năm, Cô em lại đứng ra bảo trợ, để Ba em co' thể bảo lãnh Vợ va 1 người con của Ba.
Cô e hiện tại sống vs Chồng và hai đứa con nhỏ. Em ko biết co' thễ nhờ Cô e làm bảo trợ tài chính cho mẹ em được ko?
Em xin cảm ơn

2:36 pm
May 27, 2017


khahan

khahan
Admin

posts 11748

TUVUONG said:

Dạ, em xin cảm ơn.
Sau khi em nộp hồ sơ bảo lãnh mẹ em, bước tiếp theo làm gì nữa ah?
Và cho em hỏi cách làm hồ sơ bảo trợ tài chính với ah?
Em có thể nhờ Cô em bảo trợ, nhưng không biết làm sẵn giấy tờ trước được không ah?
5 năm trước Cô em bảo trợ tài chính cho em và Ba em. Sau khi em và Ba qua Mỹ 4 năm, Cô em lại đứng ra bảo trợ, để Ba em có  thể bảo lãnh Vợ và 1 người con của Ba.
Cô em hiện tại sống vs Chồng và hai đứa con nhỏ. Em không biết có thể nhờ Cô em làm bảo trợ tài chính cho mẹ em được không?
Em xin cảm ơn.

Bạn nộp hồ sơ bảo lãnh cho Mẹ bạn xong đi, khi nào được USCIS nhận đơn và cấp số biên nhận Receipt Number, thì post thông tin lên đây. Tôi sẽ tư vấn, hướng dẫn cho bạn trình tự các thủ tục giấy tờ, và cách thực hiện hồ sơ bảo lãnh của Mẹ bạn.

P/s: Khi post bài bạn cần lưu ý, tránh không được viết tắt.

10:52 pm
May 27, 2017


TUVUONG

Member

posts 13

Dạ, em cảm ơn.

11:41 am
June 8, 2017


TUVUONG

Member

posts 13

Xin Chào Anh Chị diễn đàn.
Cho e hõi hồ sơ của em nộp sao bị từ chối vậy ah?
Số hồ sơ là SRC 1790516663
Em cảm ơn

7:53 pm
June 8, 2017


khahan

khahan
Admin

posts 11748

TUVUONG said:

Xin chào Anh Chị diễn đàn.
Cho e hõi hồ sơ của em nộp sao bị từ chối vậy ah?
Số hồ sơ là SRC1790516663
Em cảm ơn.

Kết quả check hồ sơ của Mẹ bạn.

Case Rejected Because I Sent An Incorrect Fee

On June 1, 2017, we rejected your Form I-130, Petition for Alien Relative, Receipt Number SRC1790516663, because you sent us the incorrect fee. We mailed your case back to you, including any supporting materials and the incorrect payment. Please follow the instructions to resubmit your case. If you do not receive your rejected case by July 1, 2017, please call Customer Service at 1-800-375-5283. If you move, go to http://www.uscis.gov/addresschange to give us your new mailing address.

Nội dung trên USCIS thông báo như sau:

Trường hợp bị Từ chối vì tôi đã gửi Lệ phí không chính xác

Vào ngày 1 tháng 6 năm 2017, chúng tôi đã từ chối mẫu đơn I-130 của bạn. Đơn xin Người thân nhân ngoại kiều, Số nhận hồ sơ SRC1790516663, bởi vì bạn đã gửi cho chúng tôi lệ phí không chính xác. Chúng tôi gửi lại trường hợp của bạn cho bạn, bao gồm bất kỳ tài liệu hỗ trợ, và thanh toán không chính xác. Hãy làm theo các hướng dẫn để gửi lại trường hợp của bạn. Nếu bạn không nhận được trường hợp bị từ chối của bạn trước ngày 1 tháng 7 năm 2017, vui lòng gọi Dịch vụ Khách hàng theo số 1-800-375-5283. Nếu bạn di chuyển, hãy truy cập http://www.uscis.gov/addresschange để cho chúng tôi địa chỉ gửi thư mới của bạn.

Bạn làm hồ sơ bảo lãnh cho Mẹ mà nộp lệ phí cho USCIS không đúng còn thiếu, nên đã bị từ chối đơn xin bảo lãnh. Vì trước đây là $420, còn hiện tại bây giờ đã là $535. Cần liên hệ với USCIS gấp để xin nộp bổ sung, hay là họ hướng dẫn thủ tục như thế nào, để mà thực hiện.

Bạn xem hướng dẫn ở đây:

Thông báo mức đóng lệ phí mới tại USCIS

10:26 am
June 16, 2017


TUVUONG

Member

posts 13

Xin Chào Anh Chi ,
Cho e hõi thăm về hồ sơ bão lãnh Mẹ em với ah.
E vừa nhận được email này ah. Tại sao hồ sơ của em chuyển về bên USCIS IN TEXAS vậy ah?
Đây là nguyên văn email ah
Your case has been accepted and routed to the USCIS Texas Service Center for processing. Within 7-10 days by standard mail you will receive your official Receipt Notice (Form I-797) with your Receipt Number SRC1790546736. With the official Receipt Notice (Form I-797) you may visit http://www.uscis.gov where you can check the status of your case using My Case Status. We suggest you wait until you have received your Form I-797 before checking My Case Status.

This confirmation provides notification of the date USCIS received your case. This notice does NOT grant any immigration status or benefit. You MAY NOT present this notice as evidence that you have been granted any immigration status or benefit. Further, this notice does NOT constitute evidence that your case remains pending with USCIS. The current status of your case must be verified with USCIS.
Cho em hõi các bước tiếp theo em nên làm gì được không ah?
Em xin cảm ơn

11:26 am
June 16, 2017


khahan

khahan
Admin

posts 11748

TUVUONG said:

Xin Chào Anh Chi ,
Cho e hõi thăm về hồ sơ bảo lãnh Mẹ em với ah.
Em vừa nhận được email này ah. Tại sao hồ sơ của em chuyển về bên USCIS IN TEXAS vậy ah?
Đây là nguyên văn email ah
Your case has been accepted and routed to the USCIS Texas Service Center for processing. Within 7-10 days by standard mail you will receive your official Receipt Notice (Form I-797) with your Receipt Number SRC1790546736. With the official Receipt Notice (Form I-797) you may visit http://www.uscis.gov where you can check the status of your case using My Case Status. We suggest you wait until you have received your Form I-797 before checking My Case Status.

This confirmation provides notification of the date USCIS received your case. This notice does NOT grant any immigration status or benefit. You MAY NOT present this notice as evidence that you have been granted any immigration status or benefit. Further, this notice does NOT constitute evidence that your case remains pending with USCIS. The current status of your case must be verified with USCIS.
Cho em hõi các bước tiếp theo em nên làm gì được không ah?
Em xin cảm ơn

Nội dung email trên USCIS thông báo như sau:

Trường hợp của bạn đã được chấp nhận và chuyển đến Trung tâm Dịch vụ của USCIS Texas để xử lý. Trong vòng 7-10 ngày theo đường bưu điện tiêu chuẩn, bạn sẽ nhận được Thông báo nhận hàng chính thức (Mẫu I-797) với Số Biên lai SRC1790546736. Với Thông báo nhận Bản chính thức (Mẫu I-797), bạn có thể truy cập http://www.uscis.gov, nơi bạn có thể kiểm tra tình trạng của trường hợp của bạn bằng Tình trạng Hồ sơ của Tôi. Chúng tôi khuyên bạn đợi cho đến khi bạn nhận được mẫu I-797 của mình trước khi kiểm tra tình trạng hồ sơ của tôi.

Xác nhận này cung cấp thông báo về ngày mà USCIS nhận được trường hợp của bạn. Thông báo này KHÔNG cấp bất kỳ tình trạng nhập cư hoặc lợi ích nào. Bạn KHÔNG CÓ thể trình bày thông báo này làm bằng chứng cho thấy bạn đã được cấp bất kỳ tình trạng di dân hoặc lợi ích nào. Hơn nữa, thông báo này KHÔNG tạo thành bằng chứng cho thấy trường hợp của bạn vẫn đang chờ giải quyết với USCIS. Tình trạng hiện tại của trường hợp của bạn phải được xác minh với USCIS.

Còn đây là kết quả check hồ sơ của Mẹ bạn.

Case Was Received

On June 12, 2017, we received your Form I-130, Petition for Alien Relative, Receipt Number SRC1790546736, and sent you the receipt notice that describes how we will process your case. Please follow the instructions in the notice. If you do not receive your receipt notice by July 12, 2017, please call Customer Service at 1-800-375-5283. If you move, go to http://www.uscis.gov/addresschange to give us your new mailing address.

Trường hợp đã được nhận

Vào ngày 12 tháng 6 năm 2017, chúng tôi đã nhận mẫu đơn I-130 của bạn, Đơn xin Người nước ngoài, Số nhận hồ sơ SRC1790546736 và gửi cho bạn thông báo biên nhận mô tả cách chúng tôi sẽ xử lý trường hợp của bạn. Hãy làm theo hướng dẫn trong thông báo. Nếu bạn không nhận được thông báo nhận tiền vào ngày 12 tháng 7 năm 2017, vui lòng gọi Dịch vụ Khách hàng theo số 1-800-375-5283. Nếu bạn di chuyển, hãy truy cập  http://www.uscis.gov/addresschange để cho chúng tôi địa chỉ gửi thư mới của bạn.

Ngày 12/06/2017 Sở Nhập tịch và Di trú USCIS, đã nhận đơn Form I-130 của bạn. Hồ sơ đang ở giai đoạn xem xét ban đầu, chưa được chấp thuận Approval Date.

Có phải bạn đã làm thêm 1 hồ sơ bảo lãnh khác nữa cho Mẹ phải không?

Vì theo thông tin ban đầu là Receipt Number SRC1790516663, nay lại là Receipt Number SRC1790546736.

12:51 pm
June 16, 2017


TUVUONG

Member

posts 13

Dạ em xin cảm ơn,
E sinh sống ỡ Cali 5 năm
Lần đầu , em gởi hồ sơ đi, nhưng vì e gởi check bị sai, và hồ sơ em bị từ chối. USCIS gởi trả hồ sơ lại cho em toàn bộ hồ sơ , cùng đơn I797. Kêu em phải nộp đúng check cùng với các hồ sơ lần sau. Khi em nhận lại hồ sơ, thấy trên mỗi tờ giấy của i130 , khai sanh , đều co' số phía dưới và được bấm thành một xấp
Lần hai, em gởi đúng tờ check, và dùng xấp hồ sơ được bấm sẵn , gởi lại lần nữa.
Em không biết vì sao số hồ sơ khác đi nữa.
Xin giúp em với.
E ko biết sao hồ sơ em chuyển qua USCIS TEXAS.

1:02 pm
June 16, 2017


khahan

khahan
Admin

posts 11748

TUVUONG said:

Dạ em xin cảm ơn,
E sinh sống ở Cali 5 năm.
Lần đầu, em gởi hồ sơ đi, nhưng vì em gởi check bị sai, và hồ sơ em bị từ chối. USCIS gởi trả hồ sơ lại cho em toàn bộ hồ sơ, cùng đơn I-797. Kêu em phải nộp đúng check cùng với các hồ sơ lần sau. Khi em nhận lại hồ sơ, thấy trên mỗi tờ giấy của I-130, khai sanh, đều có số phía dưới và được bấm thành một xấp.
Lần hai, em gởi đúng tờ check, và dùng xấp hồ sơ được bấm sẵn, gởi lại lần nữa.
Em không biết vì sao số hồ sơ khác đi nữa.
Xin giúp em với.
Em không biết sao hồ sơ em chuyển qua USCIS TEXAS.

Vậy là hồ sơ của Mẹ bạn hiện tại cần theo dõi là số Receipt Number SRC1790546736.

Trường hợp của bạn đã được chấp nhận và chuyển đến Trung tâm Dịch vụ của USCIS Texas để xử lý. Trong vòng 7-10 ngày theo đường bưu điện tiêu chuẩn, bạn sẽ nhận được Thông báo nhận hàng chính thức (Mẫu I-797) với Số Biên lai SRC1790546736. Với Thông báo nhận Bản chính thức (Mẫu I-797), bạn có thể truy cập http://www.uscis.gov, nơi bạn có thể kiểm tra tình trạng của trường hợp của bạn bằng Tình trạng Hồ sơ của Tôi. Chúng tôi khuyên bạn đợi cho đến khi bạn nhận được mẫu I-797 của mình trước khi kiểm tra tình trạng hồ sơ của tôi.

9:55 am
June 20, 2017


TUVUONG

Member

posts 13

E xin chào anh chị diễn đàn,
Trước hết cho em gởi lời cảm ơn đến diễn đàn, cùng các anh chị
Hiện tại , em đã nhận đựơc form I797C , thông báo hồ sơ em bão lãnh mẹ đã được nhận. Ngày Priority date: 06/12/2017
Ngoài ra em không thấy hướng dẫn gì thêm. Cho em hỏi các bước tiếp theo em phải làm sao , và nên chuẩn bị gì ah.
Xin anh chị hướng dẫn em làm giấy tờ bảo trợ. Vì em cần tìm người thích hợp nên em muốn chuẩn bị trước.
Số hồ sơ : SRC1790546736
Em xin chân thành cảm ơn

11:15 am
June 20, 2017


khahan

khahan
Admin

posts 11748

TUVUONG said:

Em xin chào anh chị diễn đàn,
Trước hết cho em gởi lời cảm ơn đến diễn đàn, cùng các anh chị
Hiện tại, em đã nhận đựơc form I-797C, thông báo hồ sơ em bảo lãnh mẹ đã được nhận.

Ngày Priority Date: 12/06/2017.
Ngoài ra em không thấy hướng dẫn gì thêm. Cho em hỏi các bước tiếp theo em phải làm sao, và nên chuẩn bị gì ah.
Xin anh chị hướng dẫn em làm giấy tờ bảo trợ. Vì em cần tìm người thích hợp nên em muốn chuẩn bị trước.
Số hồ sơ: SRC1790546736.
Em xin chân thành cảm ơn.

Kết quả check hồ sơ của Mẹ bạn.

Case Was Received

On June 12, 2017, we received your Form I-130, Petition for Alien Relative, Receipt Number SRC1790546736, and sent you the receipt notice that describes how we will process your case. Please follow the instructions in the notice. If you do not receive your receipt notice by July 12, 2017, please call Customer Service at 1-800-375-5283. If you move, go to http://www.uscis.gov/addresschange to give us your new mailing address.

Trường hợp đã được nhận

Vào ngày 12 tháng 6 năm 2017, chúng tôi đã nhận mẫu đơn I-130 của bạn, Đơn xin Người nước ngoài, Số nhận hồ sơ SRC1790546736 và gửi cho bạn thông báo biên nhận mô tả cách chúng tôi sẽ xử lý trường hợp của bạn. Hãy làm theo hướng dẫn trong thông báo. Nếu bạn không nhận được thông báo nhận tiền vào ngày 12 tháng 7 năm 2017, vui lòng gọi Dịch vụ Khách hàng theo số 1-800-375-5283. Nếu bạn di chuyển, hãy truy cập http://www.uscis.gov/addresschange để cho chúng tôi địa chỉ gửi thư mới của bạn.

Ngày 12/06/2017, Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ USCIS đã nhận đơn Form I-130 hồ sơ bảo lãnh của Mẹ bạn Receipt Number SRC1790546736, hồ sơ đang ở giai đoạn xem xét ban đầu chưa được chấp thuận Approval Date. Khi nào hồ sơ của Mẹ bạn được USCIS xem xét chấp thuận rồi, khoảng 1 tháng sau chuyển sang NVC sẽ có số hồ sơ Case Number HCM, đến lúc hồ sơ được thông báo mở, thì tôi sẽ tư vấn hướng dẫn những gì cần phải thực hiện cho hồ sơ di trú của Mẹ bạn.

2:36 pm
June 21, 2017


TUVUONG

Member

posts 13

Dạ em cảm ơn Anh Chị,
Cho em xin hỏi , lúc trước mẹ em ly hôn với chồng nhưng vẫn giữ sổ hộ khẩu ở Sài Gòn. Và em đã điền đơn I-130 với địa chỉ trong hộ khẩu.
Nay mẹ em chuyển về quê sống, em muốn hỏi nếu mẹ em làm giấy tờ chuyển hộ khẩu về quê thì có được ko ah? Em sợ rắc rối giấy tờ bảo lãnh.
Hơn nữa sau này em điền đơn , I-864, thì em nên điền địa chỉ mới phải không ah?

3:42 pm
June 21, 2017


khahan

khahan
Admin

posts 11748

TUVUONG said:

Dạ em cảm ơn Anh Chị,
Cho em xin hỏi, lúc trước mẹ em ly hôn với chồng nhưng vẫn giữ sổ hộ khẩu ở Sài Gòn. Và em đã điền đơn I-130 với địa chỉ trong hộ khẩu.
Nay mẹ em chuyển về quê sống, em muốn hỏi nếu mẹ em làm giấy tờ chuyển hộ khẩu về quê thì có được không ah? Em sợ rắc rối giấy tờ bảo lãnh.
Hơn nữa sau này em điền đơn, I-864, thì em nên điền địa chỉ mới phải không ah?

Mẹ bạn chuyển hộ khẩu về quê cũng được, nhưng khi đi phỏng vấn cần phải chuẩn bị cả sổ 2 hộ khẩu cũ và mới, để khi Viên chức LSQ có hỏi đến thì Mẹ bạn trình bày cho họ xem. Đơn Form Bảo trợ tài chánh I-864, thì ghi theo địa chỉ mới cũng được.

1:32 pm
June 22, 2017


TUVUONG

Member

posts 13

Dậ em xin cảm ơn Admin rất nhiều,
E muốn hỏi khoảng tầm bao lâu thì hồ sơ bảo lãnh mẹ em được mở vậy ah? Em muốn biết để theo dõi, vì nếu chậm trễ em có thể hỏi thăm NVC.
Và em muốn biết mẹ em có nên đi làm phoếu lý lịch tư pháp trước ko ah?
Em xin cảm ơn .

3:28 pm
June 22, 2017


khahan

khahan
Admin

posts 11748

TUVUONG said:

Dạ em xin cảm ơn Admin rất nhiều,
Em muốn hỏi khoảng tầm bao lâu thì hồ sơ bảo lãnh Mẹ em được mở vậy ah? Em muốn biết để theo dõi, vì nếu chậm trễ em có thể hỏi thăm NVC.
Và em muốn biết Mẹ em có nên đi làm phiếu lý lịch tư pháp trước không ah?
Em xin cảm ơn.

Hồ sơ của Mẹ bạn vẫn còn ở USCIS chưa được xem xét chấp thuận Approval Date, nên phải cố gắng chờ thêm thời gian nữa.

Lý lịch Tư pháp số 2 chỉ có thời hạn 1 năm kể từ ngày ký, vì thế không nên làm sớm sẽ hết hạn.

No Tags

About the Việt Di Trú Forum

Forum Timezone: UTC 8

Most Users Ever Online: 403

Currently Online:
25 Guests

Currently Browsing this Topic:
1 Guest

Membership:

There are 7666 Members
There have been 276 Guests

There are 2 Admins
There are 6216 Moderators

Top Posters:

nhqvietnam – 102
porton – 101
kimha2311 – 81
Quynhdoan1180 – 77
pquynh92 – 73
pramy – 69

Recent New Members: mit, Gradypum, GeraldSaL, Jamestiz, tiendoa1963, Khanh Ng, Williammon, CharlesImary, Le Anh Kiet, Kamagrduems, Travisjicle, Slotoman, tungphan13, Georgegreby, RobertOliynuk, TNekitbka, Donnagor, SANGDO, lichdo, HershelDuh, daobatam.vt, Lankdek, AngeloVal, Bryantmopay, cliggeltPoice, Walterplerm, Charlottezep, Semmionshof, smmus.es, Robertgeofe, thuy mimosa, bef, Pharmaciesmeany, Enlignevept, hieubao1998, WilliamGreda, tuansigma, ScottEncox, Veragrice, Kix, sergeyagrisy, haotran0201, alibaba80, AsaresSeer, SDaresSeer, KennethHoaby, AngelBom, Paydaycreap, RobertInofs, DennisGon, khanhlinhhh, PassBarneexia, MariaSheEf, Zacharyrog, Nicexedari, Hahatone_Rus, Rebeccacum, Instafollowfast.com, Thomashauby, Hoang Chinh