You must be logged in to post Login
Search Forums:


 


Minimum search word length is 4 characters – Maximum search word length is 84 characters
Wildcard Usage:
*  matches any number of characters    %  matches exactly one character

Hồ sơ IR5-HCM2017650067

No Tags
UserPost

4:20 pm
October 12, 2017


nomegand

New Member

posts 2

Post edited 4:26 pm – October 12, 2017 by nomegand


Em đang làm đơn Ds-260 cho ba mẹ của em. Mẹ em được sinh ở Đồng Nai, xã Gia Kiệm năm 1960.

Trong mục " Place of birth", họ yêu cầu điền City và Province.

Em thử điền Đồng Nai trong mục province, và bỏ trống mục City thì Ds-260 báo lỗi, bắt cuộc phải có City.

Đồng Nai từ trước tới giờ là Tỉnh, không phải Thành Phố. Đơn Ds-260 không cho bỏ trống mục thành phố sinh.

Passport và hồ sơ lý lịch tư pháp chỉ ghi ngắn gọn Đồng Nai là nơi sinh. Các anh chị làm cho em ý kiến với.

6:32 pm
October 12, 2017


khahan

khahan
Admin

posts 11748

nomegand said:

Em đang làm đơn DS-260 cho ba mẹ của em. Mẹ em được sinh ở Đồng Nai, xã Gia Kiệm năm 1960.

Trong mục "Place of birth", họ yêu cầu điền City và Province.

Em thử điền Đồng Nai trong mục Province, và bỏ trống mục City thì DS-260 báo lỗi, bắt buộc phải có City.

Đồng Nai từ trước tới giờ là Tỉnh, không phải Thành Phố. Đơn DS-260 không cho bỏ trống mục thành phố sinh.

Passport và hồ sơ lý lịch tư pháp chỉ ghi ngắn gọn Đồng Nai là nơi sinh. Các anh chị làm cho em ý kiến với.

Chào nomegand,

Bạn cần phải cung cấp thêm thông tin 2 hồ sơ của Ba Mẹ bạn. Rồi sẽ được giúp.

1/. Ngày ưu tiên Priority Date.

2/. Ngày chấp thuận Approval Date.

3/. Số hồ sơ Case Number (do NVC cấp).

1:42 am
October 13, 2017


nomegand

New Member

posts 2

Post edited 1:58 am – October 13, 2017 by nomegand


Chào Khahan

Em không rõ ngày Priority Date la ngày gí a.

Ngày chấp thuận là ngày 05/05/2017

Case number là HCM2017650067

Em cám ơn

2:52 pm
October 13, 2017


khahan

khahan
Admin

posts 11748

nomegand said:

Em đang làm đơn Ds-260 cho ba mẹ của em. Mẹ em được sinh ở Đồng Nai, xã Gia Kiệm năm 1960.

Trong mục " Place of birth", họ yêu cầu điền City và Province.

Em thử điền Đồng Nai trong mục province, và bỏ trống mục City thì Ds-260 báo lỗi, bắt cuộc phải có City.

Đồng Nai từ trước tới giờ là Tỉnh, không phải Thành Phố. Đơn DS-260 không cho bỏ trống mục thành phố sinh.

Passport và hồ sơ lý lịch tư pháp chỉ ghi ngắn gọn Đồng Nai là nơi sinh. Các anh chị làm cho em ý kiến với.

Vậy trong mục "Place of birth" bạn sẽ điền là: Thành phố Đồng Nai, Tỉnh Đồng Nai.

No Tags

About the Việt Di Trú Forum

Forum Timezone: UTC 8

Most Users Ever Online: 403

Currently Online:
30 Guests

Currently Browsing this Topic:
1 Guest

Membership:

There are 7666 Members
There have been 276 Guests

There are 2 Admins
There are 7035 Moderators

Top Posters:

nhqvietnam – 102
porton – 101
kimha2311 – 81
Quynhdoan1180 – 77
pquynh92 – 73
pramy – 69

Recent New Members: erapy, JosephBup, Arlenetow, Teonguyen2013, ClaytonMiz, NicolasHit, Michaelbiact, trantran1504, Gillterendax, tracyvy, pepham93, karinavalereva, Jamesimink, thaiiduong, PhongPham, VolodimiirPr, bich.architect, ArtuaKlerkJak, huynhha2608, Haritone_R, Georgecrova, Bertanox, NatalySmwat, kimlee, lightroommic, menpham, codename209, Shanasap, LaurenOwert, VladimirLet, Karenbig, Bich Le, AnthonyDaype, RobertSnogE, JeffreyNer, Frankcow, JamesWen, WilliamTix, Phuongdinh, KevinJoupt, Williamemive, phuong vy vu, EdwardJosup, DavidHOK, Dao Dao, Hong Duc, mit, Gradypum, GeraldSaL, Jamestiz, tiendoa1963, Khanh Ng, Williammon, CharlesImary, Le Anh Kiet, Kamagrduems, Travisjicle, Slotoman, tungphan13, Georgegreby