You must be logged in to post Login
Search Forums:


 


Minimum search word length is 4 characters – Maximum search word length is 84 characters
Wildcard Usage:
*  matches any number of characters    %  matches exactly one character

Hồ sơ IR5-HCM2015729081

No Tags
UserPost

7:33 pm
September 2, 2015


ngocbich8289

Member

posts 17

Xin chào mọi người! Em là thành viên mới . Xin được giúp đỡ về bảo lãnh Mẹ em.

8:19 pm
September 2, 2015


khahan

khahan
Admin

posts 11748

ngocbich8289 said:

Xin chào mọi người! Em là thành viên mới. Xin được giúp đỡ về bảo lãnh Mẹ em.

Chào ngocbich8289,

Bạn cần gì thì đặt câu hỏi và post bài ở đây, sẽ có BĐH tư vấn giúp bạn.

P/s: Tôi đã di chuyển và mở riêng topic này cho bạn. Lần sau có thắc mắc gì cần hỏi bài tại đây. Để BĐH theo dõi tiến trình hồ sơ một cách liên tục, và tư vấn giúp bạn. Không post bài ở phần tin tức là phạm quy của diễn đàn.

1:30 pm
September 14, 2015


ngocbich8289

Member

posts 17

em cam on !!!

1:33 pm
September 14, 2015


ngocbich8289

Member

posts 17

xin chao moi nguoi trong dien dan!! em rat vui khi tim duoc dien dan va hi vong nhan duoc su giup do. em dang mo ho so bao lanh me em . em da nhan duoc nvc welcome letter va lam theo 6 step :
b1 hoan thanh
b2 em da dong 120$
va em muon dong luon phi cho me em nhung khi bam vao thi ko duoc . vi chua thay hien thi bao nhieu tien de dong
ho bat phai dong het tien moi duoc lam tiep b3 .
Tinh hinh la o viet nam nha em o chung cu xa xoi , nen thu tu hay that lac va me em thi ko biet nhieu nen em muon lo het giay to cho me em ben nay . den luc me em nhan giay phong van . khong biet co duoc ko a. em xin chan thanh cam on!!!

1:34 pm
September 14, 2015


ngocbich8289

Member

posts 17

xin anh chi giup em cac buoc tiep theo . me em ben vn suc khoe ko tot . va 4 nam roi em chua co dieu kien ve vn gap me . nen em hi vong dem me qua som . cham soc duoc ngay nao hay ngay do . em xin cam ta
em copy tren status cua case:

Fee Invoice for IV Case HCM2015729081
The payment statuses of the AOS and IV fees for this case are given below.
To pay fees click the Select box of each fee to be paid and then click the Pay Selected Fees button.
IMPORTANT: Any payment you make now requires 2-3 business days to complete and will have IN PROCESS status until then.
Sign into this case again after 2-3 business days to verify that the payment status has become PAID.
NEXT STEPS: To view, print and/or email a payment receipt and learn what to do next click the Payment Receipts button below, or the RECEIPT tab above and to the right.
Affidavit of Support (AOS) Fees
Petitioner Fee Amount Payment Status Select
NGUYEN, BRENDA BICH $120.00 PAID
IV Application Processing Fees
Applicant Name Birth Year Relation Fee Amount Payment Status Select
Total Amount Selected: $0.00

1:49 pm
September 14, 2015


khahan

khahan
Admin

posts 11748

ngocbich8289 said:

xin anh chi giup em cac buoc tiep theo . me em ben vn suc khoe ko tot . va 4 nam roi em chua co dieu kien ve vn gap me . nen em hi vong dem me qua som . cham soc duoc ngay nao hay ngay do . em xin cam ta
em copy tren status cua case:

Fee Invoice for IV Case HCM2015729081
The payment statuses of the AOS and IV fees for this case are given below.
To pay fees click the Select box of each fee to be paid and then click the Pay Selected Fees button.
IMPORTANT: Any payment you make now requires 2-3 business days to complete and will have IN PROCESS status until then.
Sign into this case again after 2-3 business days to verify that the payment status has become PAID.
NEXT STEPS: To view, print and/or email a payment receipt and learn what to do next click the Payment Receipts button below, or the RECEIPT tab above and to the right.
Affidavit of Support (AOS) Fees
Petitioner Fee Amount Payment Status Select
NGUYEN, BRENDA BICH $120.00 PAID
IV Application Processing Fees
Applicant Name Birth Year Relation Fee Amount Payment Status Select
Total Amount Selected: $0.00

Nội dung trên NVC thông báo như sau:

Phí Hóa đơn cho IV Trường hợp HCM2015729081

Các trạng thái thanh toán các khoản phí AOS và IV cho trường hợp này được đưa ra dưới đây.

Nộp lệ phí bấm Select hộp của mỗi phí phải trả và sau đó nhấp vào nút Phí Pay chọn.

QUAN TRỌNG: Bất kỳ khoản thanh toán bạn thực hiện yêu cầu phải 2-3 ngày làm việc để hoàn thành và sẽ có tình trạng IN PROCESS cho đến khi đó.

Đăng nhập vào trường hợp này một lần nữa sau 2-3 ngày làm việc để xác minh rằng tình trạng thanh toán đã trở nên PAID.

BƯỚC TIẾP THEO: Để xem, in và/hoặc email biên lai thanh toán và tìm hiểu những gì cần làm tiếp theo nhấp vào nút biên nhận thanh toán dưới đây, hoặc tab NHẬN ở trên và bên phải.

Affidavit of Support (AOS) Phí

Đương đơn Phí Số tiền thanh toán Status Chọn

NGUYEN, Brenda BÍCH $120,00 PAID

IV phí chế biến Application

Tên ứng viên sinh thái Năm Relation Phí Số tiền thanh toán Chọn

Tổng số tiền đã chọn: $ 0.0

Bạn đọc kỹ, và làm theo hướng dẫn.

Ngoài ra bạn xem cách thực hiện 6 Step khi hồ sơ được NVC thông báo mở, ở đây:

Tiến trình thực hiện 6 Step khi hồ sơ được mở gửi cho NVC

P/s: Muốn nhận được sự tư vấn tiếp tục từ BĐH thì post bài, bạn cần phải viết tiếng việt có dấu đầy đủ.

Vì đây là quy định chung của diễn đàn. Bạn đừng để phạm quy, và hợp tác tốt với diễn đàn.

1:07 pm
September 16, 2015


ngocbich8289

Member

posts 17

Em chân thành cảm ơn ban quản lí .
em đã hoàn thành bước 1 va đóng 120$ bước 2 . em muốn đóng luôn cho mẹ em bên phần Application Processing Fees
nhưng bấm vào pay thì không thấy số tiền.nên em đang stop ở đây
Nhà em bên việt nam ở hẻn lánh nên nhiêu khi thư từ thất lạc và mẹ em thi không hiểu biết giấy tờ nhiều .em muốn trả tiền va điền đơn ds-260 và nộp hết giấy tờ bên đây có được không ? .
em xin chân thành cảm ơn
va em muốn hỏi thêm . em và chồng khai thuế chung . em lam nail va chồng em làm hãng . vậy khi điền i-184 em điền tên em hay chồng em .
xin cảm ơn

1:42 pm
September 16, 2015


khahan

khahan
Admin

posts 11748

ngocbich8289 said:

Em chân thành cảm ơn Ban quản lí.
em đã hoàn thành bước 1 va đóng 120$ bước 2. Em muốn đóng luôn cho mẹ em bên phần Application Processing Fees, nhưng bấm vào pay thì không thấy số tiền. Nên em đang stop ở đây.
Nhà em bên Việt Nam ở hẻo lánh nên nhiêu khi thư từ thất lạc và mẹ em thì không hiểu biết giấy tờ nhiều. Em muốn trả tiền, và điền đơn DS-260 và nộp hết giấy tờ bên đây có được không?
Em xin chân thành cảm ơn.
Và em muốn hỏi thêm, em và chồng khai thuế chung, em làm nail và chồng em làm hãng. Vậy khi điền I-184 em điền tên em hay chồng em.
Xin cảm ơn.

Hồ sơ của bạn đã đóng xong 120$ tiền lệ phí mở hồ sơ, bây giờ bạn phải chờ khi nào NVC thông báo, thì mới được đóng tiếp 325$ tiền lệ phí visa cho Mẹ bạn.

Mẫu đơn Form DS-260 trực tuyến online, là do Người được bảo lãnh điền.

Có những loại giấy tờ phải do Người bảo lãnh thực hiện, cũng như có những thứ phải do Người được bảo lãnh làm.

Người nào đứng ra Bảo trợ tài chính, thì điền Form I-864 để tên người đó.

Bạn xem hướng dẫn ở đây:

Minh họa cách điền đơn Form I-864 phiên bản mới

12:46 pm
September 17, 2015


ngocbich8289

Member

posts 17

Em cảm ơn admin đã giúp đỡ. cho em hỏi thêm . sau khi hoàn tất hết giấy tờ . em nói me em gửi giấy tờ dân sự qua đây luôn . em góp chung với bộ bảo trợ tài chính gửi hết cho sở di trú được ko ạ ?
Vì em và chồng khai thuế chung . lương em it và của ảnh nhiều . vây i-864 căn cứ vào giấy thuế . chồng em có cần phải làm i-864 cho mẹ em không
em cảm ơn

1:06 pm
September 17, 2015


khahan

khahan
Admin

posts 11748

ngocbich8289 said:

Em cảm ơn admin đã giúp đỡ. Cho em hỏi thêm. Sau khi hoàn tất hết giấy tờ. Em nói mẹ em gửi giấy tờ dân sự qua đây luôn. Em góp chung với bộ bảo trợ tài chính gửi hết cho Sở Di trú được không ạ?
Vì em và chồng khai thuế chung, lương em ít và của ảnh nhiều. Vậy I-864 căn cứ vào giấy thuế, chồng em có cần phải làm I-864 cho mẹ em không?
Em cảm ơn.

Gửi giấy tờ của Mẹ bạn cho NVC, vì hiện tại hồ sơ đang ở nơi này, chứ không phải USCIS. 

Bạn xem hướng dẫn ở đây:

Bảo trợ tài chính -Điều kiện

2:01 pm
September 25, 2015


ngocbich8289

Member

posts 17

Chào anh chi ! em đã đợi hơn 15 ngày .kể từ ngày hoàn thành bước thứ 1 . nhưng em vẫn chưa nhận được thư báo đẻ đóng iv fee cho me em . vậy em có cần gọi điện thoại hỏi thăm ko ạ ?
Em có thêm 1 thắc mắc nữa : sau khi hoàn thanh bộ bảo trợ tài chính . em thu thập giấy tờ và gửi cho nvc . hay cần phải đợi giấy tờ bên me em rồi gửi đi luôn ? . em chân thành cảm ơn anh chị đã giúp đỡ

6:10 pm
September 25, 2015


khahan

khahan
Admin

posts 11748

ngocbich8289 said:

Chào anh chị! em đã đợi hơn 15 ngày, kể từ ngày hoàn thành bước thứ 1. Nhưng em vẫn chưa nhận được thư báo đẻ đóng iv fee cho Mẹ em. Vậy em có cần gọi điện thoại hỏi thăm không ạ?
Em có thêm 1 thắc mắc nữa: sau khi hoàn thành bộ bảo trợ tài chính. Em thu thập giấy tờ và gửi cho NVC, hay cần phải đợi giấy tờ bên Mẹ em rồi gửi đi luôn? Em chân thành cảm ơn anh chị đã giúp đỡ.

Có những trường hợp phải đợi đến 2 tháng mới có thông báo để đóng lệ phí visa. Còn bạn muốn liên hệ trước, thì gọi điện thoại hỏi NVC cũng được.

Bạn chờ giấy tờ của Mẹ bạn, rồi gom gửi chung một lượt cho NVC.

1:31 am
November 17, 2015


ngocbich8289

Member

posts 17

em chào anh chiu trong diễn đàn
chúc mọi người mọt ngày hạnh phúc
em đang điền bộ bảo trợ tài chính cho mẹ em
em khai thuế chung voi chồng va thu nhập để bảo lãnh dựa vào thu nhập chung
rm có đọc hướng dãn nhưng vẫn có chút thắc mắc
vạy em phải lam 1 bộ va chồng em phai làm riêng 1 bộ phai ko ạ ?
vậy em phải dùng i-864 cho cả 2
em cảm ơn

10:55 am
November 17, 2015


khahan

khahan
Admin

posts 11748

ngocbich8289 said:

Em chào anh chị trong diễn đàn,
Chúc mọi người một ngày hạnh phúc
Em đang điền bộ bảo trợ tài chính cho mẹ em
Em khai thuế chung voi chồng vÀ thu nhập để bảo lãnh dựa vào thu nhập chung
em có đọc hướng dẫn nhưng vẫn có chút thắc mắc
Vậy em phải làm 1 bộ và chồng em phải làm riêng 1 bộ phải không ạ?
Vậy em phải dùng I-864 cho cả 2.
Em cảm ơn.

Cả 2 vợ chồng bạn đều phải điền đơn form I-864.

2:06 pm
January 8, 2016


ngocbich8289

Member

posts 17

em xin chào anh chị ! chúc mọi người năm mới vui vẻ hạnh phúc va may mắn !
em mới nhận được giấy yêu cầu bbowr túc giắy tờ của nvc .

Dear BRENDA BICH NGUYEN:
We reviewed the documents you submitted to us. This letter has a list of documents that are missing or that need additional information. Please review the instructions on the attached pages.
The instructions will ask you to either:
 Send the missing or corrected items to the applicant so he or she can take them to the visa interview.
 Send the missing or corrected items to the National Visa Center (NVC) and include a copy of the
Case Number Barcode Cover Sheet. Clearly write your case number HCM2015729081 on the upper right-hand corner of every document you send. After you email or mail the requested information
, allow us 30 days to review your response. When we complete our review, we will send you information about the next processing step.

em phân vân không biết phải gom giấy tờ gửi liền cho nvc hay mẹ em đem theo lúc phỏng vấn . vì me em vẫn chưa nhận được giâdy phỏng vấn
họ yêu cầu 2loaij giấy:

______6 – MARRIAGE TERMINATION:____________________________________
Applicants who have been previously married must obtain evidence of the termination of EACH prior marriage. Evidence must be in the form of photocopies of the original documents issued by a competent authority, or copies of the certified documents bearing the appropriate seal or stamp of the issuing authority, such as:
- If the marriage ends by divorce, the divorce decree that is submitted must be a FINAL divorce decree – Death certificate
- Annulment papers
Documents must be from the appropriate issuing government authority. Failure to provide the correct document will delay your case and may result in re-scheduling of your interview, or refusal of a visa
______F – PETITIONER BIRTH CERTIFICATE:____________________________
Please submit a copy of the petitioner's original birth certificate or a copy of the certified birth document, obtained from the issuing government authority. The original birth certificate must contain the petitioner's place and date of birth and names of both parents. If the birth certificate is a certified copy of the original, it must come from the issuing government authority and it must contain annotation by the issuing government authority indicating that it is an extract from the official records.

Họ có ghi đoạn : vậy mình có cần dịch sang tiếng anh ko anh / chi

All documents not in English or the official language of the country in which the visa will be applied for must be accompanied by a certified translation. Your translation must include a statement signed by the translator that states the following:
- Translation is accurate, and
- Translator is competent to translate.

em xin nhờ anh chị giúp đỡ . vi điều kiện chưa cho phép nên em chưa có dip về vn thăm mẹ . nên em mong giấy tờ suôn sẻ . mẹ con sớm đoàn tụ . em cảm ơn mọi người nhiều

2:10 pm
January 8, 2016


ngocbich8289

Member

posts 17

Case Number: HCM2015729081
Preference Category:
IR5 – PARENT OF US CITIZEN
Priority Date 27FEB2015

3:25 pm
January 8, 2016


khahan

khahan
Admin

posts 11748

ngocbich8289 said:

Em xin chào Anh Chị! Chúc Anh Chị năm mới vui vẻ hạnh phúc và may mắn!
Em mới nhận được giấy yêu cầu bổ túc giấy tờ của NVC.

Dear BRENDA BICH NGUYEN:
We reviewed the documents you submitted to us. This letter has a list of documents that are missing or that need additional information. Please review the instructions on the attached pages.
The instructions will ask you to either:
 Send the missing or corrected items to the applicant so he or she can take them to the visa interview.
 Send the missing or corrected items to the National Visa Center (NVC) and include a copy of the
Case Number Barcode Cover Sheet. Clearly write your case number HCM2015729081 on the upper right-hand corner of every document you send. After you email or mail the requested information, allow us 30 days to review your response. When we complete our review, we will send you information about the next processing step.

Em phân vân không biết phải gom giấy tờ gửi liền cho NVC hay mẹ em đem theo lúc phỏng vấn. Vì Mẹ em vẫn chưa nhận được giấy phỏng vấn.
Họ yêu cầu 2 loại giấy:

______6 – MARRIAGE TERMINATION:____________________________________
Applicants who have been previously married must obtain evidence of the termination of EACH prior marriage. Evidence must be in the form of photocopies of the original documents issued by a competent authority, or copies of the certified documents bearing the appropriate seal or stamp of the issuing authority, such as:
– If the marriage ends by divorce, the divorce decree that is submitted must be a FINAL divorce decree – Death certificate
– Annulment papers
Documents must be from the appropriate issuing government authority. Failure to provide the correct document will delay your case and may result in re-scheduling of your interview, or refusal of a visa
______F – PETITIONER BIRTH CERTIFICATE:____________________________
Please submit a copy of the petitioner's original birth certificate or a copy of the certified birth document, obtained from the issuing government authority. The original birth certificate must contain the petitioner's place and date of birth and names of both parents. If the birth certificate is a certified copy of the original, it must come from the issuing government authority and it must contain annotation by the issuing government authority indicating that it is an extract from the official records.

Họ có ghi đoạn: vậy mình có cần dịch sang tiếng anh không anh/chị.

All documents not in English or the official language of the country in which the visa will be applied for must be accompanied by a certified translation. Your translation must include a statement signed by the translator that states the following:
– Translation is accurate, and
– Translator is competent to translate.

Em xin nhờ anh chị giúp đỡ. Vì điều kiện chưa cho phép nên em chưa có dịp về VN thăm mẹ. Nên em mong giấy tờ suôn sẻ. Mẹ con sớm đoàn tụ. Em cảm ơn Anh chị nhiều.

ngocbich8289 said:

Case Number: HCM2015729081
Preference Category:
IR5 – PARENT OF US CITIZEN
Priority Date: 27FEB, 2015.

Bạn xem hướng dẫn ở đây:

Ý nghĩa các ký tự-Giấy tờ yêu cầu bởi NVC

1:10 am
January 19, 2016


ngocbich8289

Member

posts 17

Da em cảm ơn anh chị đã giúp đỡ !! . em còn một thắc mắc . mong mọi người giúp . trong giấy em nhận được có đoạn như sau . vậy em phải gửi giấy tờ cần bổ xung cho nvc hay đưa mẹ em mang theo phỏng vấn ạ . va phải chờ bao lâu mẹ em có giấy pv . và em không hiểu lắm về ngày . em priority .em chân thành cảm ơn mọi người .
The instructions will ask you to either:
 Send the missing or corrected items to the applicant so he or she can take them to the visa interview.
 Send the missing or corrected items to the National Visa Center (NVC) and include a copy of the
Case Number Barcode Cover Sheet. Clearly write your case number HCM2015729081 on the upper right-hand corner of every document you send. After you email or mail the requested information
, allow us 30 days to review your response. When we complete our review, we will send you information about the next processing step.

10:29 am
January 19, 2016


khahan

khahan
Admin

posts 11748

ngocbich8289 said:

Da em cảm ơn anh chị đã giúp đỡ. Em còn một thắc mắc, mong mọi người giúp. Trong giấy em nhận được có đoạn như sau. Vậy em phải gửi giấy tờ cần bổ xung cho NVC hay đưa mẹ em mang theo phỏng vấn ạ,  và phải chờ bao lâu mẹ em có giấy PV. Và em không hiểu lắm về ngày. Em priority. Em chân thành cảm ơn mọi người.
The instructions will ask you to either:
 Send the missing or corrected items to the applicant so he or she can take them to the visa interview.
 Send the missing or corrected items to the National Visa Center (NVC) and include a copy of the
Case Number Barcode Cover Sheet. Clearly write your case number HCM2015729081 on the upper right-hand corner of every document you send. After you email or mail the requested information, allow us 30 days to review your response. When we complete our review, we will send you information about the next processing step.

Nội dung email trên của NVC thông báo như sau:

Các hướng dẫn sẽ yêu cầu bạn phải hoặc là:

 Gửi các mặt hàng thiếu hoặc sửa chữa để người nộp đơn như vậy có thể đưa họ đến phỏng vấn visa.

 Gửi các mặt hàng thiếu hoặc sửa chữa để National Visa Center (NVC) và bao gồm một bản sao của.

Số trường hợp Che Barcode Sheet. Viết HCM2015729081 trường hợp số của bạn trên góc trên bên phải của mỗi tài liệu bạn gửi. Sau khi bạn gửi email hoặc gửi các thông tin yêu cầu, cho phép chúng tôi 30 ngày để xem xét yêu cầu của bạn. Khi chúng tôi hoàn thành việc xem xét, chúng tôi sẽ gửi cho bạn thông tin về các bước thực hiện tiếp theo.

12:30 am
August 23, 2017


ngocbich8289

Member

posts 17

Em chào mọi người !! lời đầu tiên em chúc mọi nguoi sức khoẻ
Nhờ sự chỉ dẫn của mọi người mẹ em đã qua duoc mỹ
Nhưng em mới phát hiện ra tên mẹ em bị sai
Tên mẹ em trong khai sinh là : Vũ Thị Tình
Nhưng trong visa : Sure name is VU— Given name is THI TINH
do vậy trong thẻ an sinh : THI TINH VU
em muốn hỏi , vậy em có cần nộp đơn xin thay đôi không . em cảm ơn

No Tags

About the Việt Di Trú Forum

Forum Timezone: UTC 8

Most Users Ever Online: 403

Currently Online:
29 Guests

Currently Browsing this Topic:
1 Guest

Membership:

There are 7666 Members
There have been 276 Guests

There are 2 Admins
There are 5955 Moderators

Top Posters:

nhqvietnam – 102
porton – 101
kimha2311 – 81
Quynhdoan1180 – 77
pquynh92 – 73
pramy – 69

Recent New Members: Jamestiz, tiendoa1963, Khanh Ng, Williammon, CharlesImary, Le Anh Kiet, Kamagrduems, Travisjicle, Slotoman, tungphan13, Georgegreby, RobertOliynuk, TNekitbka, Donnagor, SANGDO, lichdo, HershelDuh, daobatam.vt, Lankdek, AngeloVal, Bryantmopay, cliggeltPoice, Walterplerm, Charlottezep, Semmionshof, smmus.es, Robertgeofe, thuy mimosa, bef, Pharmaciesmeany, Enlignevept, hieubao1998, WilliamGreda, tuansigma, ScottEncox, Veragrice, Kix, sergeyagrisy, haotran0201, alibaba80, AsaresSeer, SDaresSeer, KennethHoaby, AngelBom, Paydaycreap, RobertInofs, DennisGon, khanhlinhhh, PassBarneexia, MariaSheEf, Zacharyrog, Nicexedari, Hahatone_Rus, Rebeccacum, Instafollowfast.com, Thomashauby, Hoang Chinh, RandalDob, Michaelgrild, Autopositiv-roott