You must be logged in to post Login
Search Forums:


 


Minimum search word length is 4 characters – Maximum search word length is 84 characters
Wildcard Usage:
*  matches any number of characters    %  matches exactly one character

Hồ sơ IR5-maicuamai27

No Tags
UserPost

5:24 am
July 22, 2014


maicuamai27@yahoo.com.vn

usa

Member

posts 12

xin cho hoi. ba me em dang du lich o my , em co mo ho so bao lanh , nhung ho so bi thieu form i 130 nen bi gui tra lai toan bo, va ho so da co so ho so. Nhung bay gio ba me em khong nuon tiep tuc bo sung ma ve viet nam(vi ong ba noi em gia yeu), vay em can lam gi de huy ho so , va sau nay ba me em co the xin visa du lich duoc khong?hay em co the mo lai ho so khong?

Hay em phai lam canh nao tot cho ba me em.

xin chan thanh cam on!

5:30 am
July 22, 2014


maicuamai27@yahoo.com.vn

usa

Member

posts 12

ANH CHI CO AI GIUP EM VOI!!

11:25 am
July 22, 2014


khahan

khahan
Admin

posts 11748

maicuamai27@yahoo.com.vn said:

xin cho hoi. ba me em dang du lich o my , em co mo ho so bao lanh , nhung ho so bi thieu form i 130 nen bi gui tra lai toan bo, va ho so da co so ho so. Nhung bay gio ba me em khong nuon tiep tuc bo sung ma ve viet nam(vi ong ba noi em gia yeu), vay em can lam gi de huy ho so , va sau nay ba me em co the xin visa du lich duoc khong?hay em co the mo lai ho so khong?

Hay em phai lam canh nao tot cho ba me em.

xin chan thanh cam on!

Khi post bài bạn cần phải viết chữ có dấu, vì đây là quy định chung của diễn đàn. Bạn vào bài post trên sửa thêm dấu vào, hoặc post bài mới để hỏi. Rồi sẽ được giúp.

3:56 am
July 24, 2014


maicuamai27@yahoo.com.vn

usa

Member

posts 12

Post edited 3:57 am – July 24, 2014 by maicuamai27@yahoo.com.vn


chuyển diện cha mẹ du lịch mỷ,

Xin cho hỏi. Ba me em đang du lịch mỹ, em có mở hồ sơ bảo lãnh , nhưng hồ sơ bi thiếu form i 130 nên bị tra lại toàn  bộ, va đã co số hố sơ. Nhưng bây giờ ba me em không muốn tiếp tuc nộp lại hố sơ mà về viêt nam (vì ông nội em già yếu , vừa bệnh), vậy em cần làm gì để huỷ hồ sơ, và sau này ba me em có thể xin visa du lich được nữa hay không?hay em co thể mở lại hồ sơ không? hay em phải làm cách nào tốt cho ba me em?

Xin chân thành cảm ơn!

 

3:59 am
July 24, 2014


maicuamai27@yahoo.com.vn

usa

Member

posts 12

Thanks Khahan!

9:10 am
July 24, 2014


khahan

khahan
Admin

posts 11748

maicuamai27@yahoo.com.vn said:

chuyển diện cha mẹ du lịch mỷ,

Xin cho hỏi. Ba me em đang du lịch mỹ, em có mở hồ sơ bảo lãnh , nhưng hồ sơ bi thiếu form i 130 nên bị tra lại toàn  bộ, va đã co số hố sơ. Nhưng bây giờ ba me em không muốn tiếp tuc nộp lại hố sơ mà về viêt nam (vì ông nội em già yếu , vừa bệnh), vậy em cần làm gì để huỷ hồ sơ, và sau này ba me em có thể xin visa du lich được nữa hay không?hay em co thể mở lại hồ sơ không? hay em phải làm cách nào tốt cho ba me em?

Xin chân thành cảm ơn!

 

Nếu hồ sơ Ba mẹ bạn chưa quá 1 năm thì bạn có thể xin mở lại hồ sơ.

Hồ sơ bị hủy -Xin mở lại hồ sơ

Còn nếu quá thời hạn này thì phải hồ sơ lại từ đầu.

5:55 am
July 25, 2014


maicuamai27@yahoo.com.vn

usa

Member

posts 12

Trường hộp của ba me em thi bi trả toàn bộ hồ sơ và bảo là reaplly. vậy cũng là bị từ chối theo  Điều khoản 221(g)?

Xin chân thành cảm ơn!

10:56 am
July 25, 2014


khahan

khahan
Admin

posts 11748

maicuamai27@yahoo.com.vn said:

Trường hợp của Ba mẹ em thì bị trả toàn bộ hồ sơ và bảo là reaplly. Vậy cũng là bị từ chối theo Điều khoản 221(g)?

Xin chân thành cảm ơn!

Đúng trường hợp của Ba mẹ bạn rơi vào điều khoản đã nêu trên.

4:02 am
July 26, 2014


maicuamai27@yahoo.com.vn

usa

Member

posts 12

Post edited 4:07 am – July 26, 2014 by maicuamai27@yahoo.com.vn


Vậy hồ sơ tra lai vào ngày 7 tháng 6 năm 2014 thì nếu quá ngày 7 tháng 6 năm 2015 em phai mở lai hồ sơ mói đúng không?

vì dụ la em nộp lại vao ngày 20 tháng 7 năm 2015 với hồ sơ mới đưọc không?

Xin chân thành cảm ơn!

10:13 am
July 26, 2014


khahan

khahan
Admin

posts 11748

maicuamai27@yahoo.com.vn said:

Vậy hồ sơ tra lai vào ngày 7 tháng 6 năm 2014 thì nếu quá ngày 7 tháng 6 năm 2015 em phai mở lai hồ sơ mói đúng không?

vì dụ la em nộp lại vao ngày 20 tháng 7 năm 2015 với hồ sơ mới đưọc không?

Xin chân thành cảm ơn!

Bạn cứ tính trong vòng 1 năm kể từ ngày hồ sơ bị trả lại, thì làm đơn xin mở lại hồ sơ đã bị hủy. 

2:00 am
July 29, 2014


maicuamai27@yahoo.com.vn

usa

Member

posts 12

Thanks anh!

4:59 pm
July 29, 2014


khahan

khahan
Admin

posts 11748

maicuamai27@yahoo.com.vn said:

Thanks anh!

Bạn nên tiến hành xin mở lại hồ sơ của Ba Mẹ bạn, đừng nên để quá 1 năm sẽ gặp rắc rối nhé.

12:01 am
July 30, 2014


maicuamai27@yahoo.com.vn

usa

Member

posts 12

Hiện nay ba me em đã về Việt Nam rồi vì ba nội em nhập viện.ba me em co thể trở lại để tiếp tuc mở hồ sơ không( visa vẫn còn thời hạn).

Nếu em không thể mở kịp hồ sơ trong vồng 1 năm thì em có thể bảo lanh ba mẹ em từ việt nam bằng hồ sơ mới không?

còn chuyện xin visa du lịch cho lần sau chắc không được phải không ah?

Xin chân thành cảm ơn!

2:01 am
July 30, 2014


khahan

khahan
Admin

posts 11748

maicuamai27@yahoo.com.vn said:

Hiện nay ba me em đã về Việt Nam rồi vì bà nội em nhập viện. Ba mẹ em có thể trở lại để tiếp tục mở hồ sơ không (visa vẫn còn thời hạn).

Nếu em không thể mở kịp hồ sơ trong vòng 1 năm thì em có thể bảo lãnh Ba mẹ em từ Việt Nam bằng hồ sơ mới không?

Còn chuyện xin visa du lịch cho lần sau chắc không được phải không ah?

Xin chân thành cảm ơn!

Nếu không kịp xin mở hồ sơ lại trong thời hạn 1 năm, thì phải làm hồ sơ mới lại từ đầu.

1:17 am
August 1, 2014


maicuamai27@yahoo.com.vn

usa

Member

posts 12

Post edited 1:18 am – August 1, 2014 by maicuamai27@yahoo.com.vn


Vậy bay giờ em có nên viết thi xin huỷ hồ sơ hay không vi tinh hình hien tại thì ba mẹ em khó mà mở hồ sợ lại trong năm.

Xin chân thành cảm ơn!

2:10 am
August 3, 2014


khahan

khahan
Admin

posts 11748

maicuamai27@yahoo.com.vn said:

Vậy bây giờ em có nên viết thì xin hủy hồ sơ hay không vì tình hình hiện tại thì Ba mẹ em khó mà mở hồ sơ lại trong năm.

Xin chân thành cảm ơn!

Khi có kết quả hồ sơ đã bị USCIS hủy rồi, thì bạn chờ đúng 1 năm sau sẽ xin mở lại hồ sơ. Làm theo trình tự mà tôi đã hướng dẫn ở đường link trên.

Bạn xem thêm hướng dẫn ở đây:

Điều kiện bảo lãnh cha mẹ định cư ở Mỹ

2:55 am
August 5, 2014


maicuamai27@yahoo.com.vn

usa

Member

posts 12

Thanks.

No Tags

About the Việt Di Trú Forum

Forum Timezone: UTC 8

Most Users Ever Online: 403

Currently Online:
23 Guests

Currently Browsing this Topic:
1 Guest

Membership:

There are 7666 Members
There have been 276 Guests

There are 2 Admins
There are 6902 Moderators

Top Posters:

nhqvietnam – 102
porton – 101
kimha2311 – 81
Quynhdoan1180 – 77
pquynh92 – 73
pramy – 69

Recent New Members: JosephBup, Arlenetow, Teonguyen2013, ClaytonMiz, NicolasHit, Michaelbiact, trantran1504, Gillterendax, tracyvy, pepham93, karinavalereva, Jamesimink, thaiiduong, PhongPham, VolodimiirPr, bich.architect, ArtuaKlerkJak, huynhha2608, Haritone_R, Georgecrova, Bertanox, NatalySmwat, kimlee, lightroommic, menpham, codename209, Shanasap, LaurenOwert, VladimirLet, Karenbig, Bich Le, AnthonyDaype, RobertSnogE, JeffreyNer, Frankcow, JamesWen, WilliamTix, Phuongdinh, KevinJoupt, Williamemive, phuong vy vu, EdwardJosup, DavidHOK, Dao Dao, Hong Duc, mit, Gradypum, GeraldSaL, Jamestiz, tiendoa1963, Khanh Ng, Williammon, CharlesImary, Le Anh Kiet, Kamagrduems, Travisjicle, Slotoman, tungphan13, Georgegreby, RobertOliynuk