Current User: Guest Login Members
Search Forums:


 


Minimum search word length is 4 characters – Maximum search word length is 84 characters
Wildcard Usage:
*  matches any number of characters    %  matches exactly one character

Mẫu TT05 – Công văn gửi cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

Add a New Topic Reply to Post
No Tags
UserPost

1:01 am
April 22, 2013


VuNguyen

VuNguyen
Moderator

posts 260

Công văn gửi cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài thông báo kết quả giải quyết cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài về Việt Nam thường trú – mẫu TT05

                                                                                                           Mẫu TT05

                                                                            (Ban hành kèm theo Thông tư số  02/2013/TT-BCA

                                                                                               ngày 05 tháng 01 năm 2013)                             

                                   

                       BỘ CÔNG AN                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CỤC QUẢN LÝ XNC                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

       
     
   

 

 

                   Số:             /A72-P6                     

……….., ngày ….. tháng ….. năm…..

V/v công dân Việt Nam định cư

ở nước ngoài về VN thường trú

 

 

Kính gửi: Đại sứ quán/ TLSQ Việt Nam tại…….(1)

 

 

Căn cứ hồ sơ của ông/bà……………….……., sinh ngày …/…./…. công dân Việt Nam định cư tại ….…………đề nghị về đăng ký thường trú tại địa chỉ …………………………………………………………………….,

Người cùng về thường trú: ……………………, sinh ngày …/…./…., (quan hệ) (2),

 

Cục Quản lý xuất nhập cảnh đã xem xét và có ý kiến như sau:

 

Đồng ý giải quyết cho ông/bà………………………………….. và những người có tên sau…………………………(2) được về Việt Nam thường trú tại địa chỉ trên.

 

Đề nghị Đại sứ quán/ TLSQ làm thủ tục cấp Giấy thông hành hồi hương theo quy định./.

 

Nơi nhận:                                                                                           CỤC TRƯỞNG

- Như trên;                                                                                         

- UBNN về người VN ở nước ngoài -

  Bộ Ngoại giao (để phối hợp);

- PA72 Công an tỉnh/ TP ………

  (để thực hiện);

- Lưu: A72 (P6).     

No Tags
Reply to Post

Reply to Topic:
Mẫu TT05 – Công văn gửi cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

Guest Name (Required):

Guest Email (Required):

NOTE: New Posts are subject to administrator approval before being displayed

Smileys
Confused Cool Cry Embarassed Frown Kiss Laugh Smile Surprised Wink Yell
Post New Reply

Guest URL (required)

Math Required!
What is the sum of:
2 + 11
   


About the Việt Di Trú Forum

Forum Timezone: UTC 8

Most Users Ever Online: 403

Currently Online:
23 Guests

Currently Browsing this Topic:
1 Guest

Membership:

There are 7666 Members
There have been 276 Guests

There are 2 Admins
There are 6065 Moderators

Top Posters:

nhqvietnam – 102
porton – 101
kimha2311 – 81
Quynhdoan1180 – 77
pquynh92 – 73
pramy – 69

Recent New Members: Khanh Ng, Williammon, CharlesImary, Le Anh Kiet, Kamagrduems, Travisjicle, Slotoman, tungphan13, Georgegreby, RobertOliynuk, TNekitbka, Donnagor, SANGDO, lichdo, HershelDuh, daobatam.vt, Lankdek, AngeloVal, Bryantmopay, cliggeltPoice, Walterplerm, Charlottezep, Semmionshof, smmus.es, Robertgeofe, thuy mimosa, bef, Pharmaciesmeany, Enlignevept, hieubao1998, WilliamGreda, tuansigma, ScottEncox, Veragrice, Kix, sergeyagrisy, haotran0201, alibaba80, AsaresSeer, SDaresSeer, KennethHoaby, AngelBom, Paydaycreap, RobertInofs, DennisGon, khanhlinhhh, PassBarneexia, MariaSheEf, Zacharyrog, Nicexedari, Hahatone_Rus, Rebeccacum, Instafollowfast.com, Thomashauby, Hoang Chinh, RandalDob, Michaelgrild, Autopositiv-roott, Arthursag, RamonFoole