Current User: Guest Login Members
Search Forums:


 


Minimum search word length is 4 characters – Maximum search word length is 84 characters
Wildcard Usage:
*  matches any number of characters    %  matches exactly one character

UserPost

2:25 am
April 30, 2013


binhthanh

binhthanh
Moderator

posts 575

Post edited 4:31 am – April 30, 2013 by binhthanh


Mẫu Đơn N-400 - Hướng Dẫn Cách Điền Đơn (Tiếng Anh) 

Phí Nộp Đơn: $595 & Phí Lăn Tay $80 
(nếu quí vị trên 75 tuổi thì không cần đóng tiền lệ phí lăn tay $80) 

*Trước khi nộp đơn, xin quí vị xem kỉ USCIS cần những gì gởi kèm theo hồ sơ của bạn 
1. Thi Quốc Tịch Theo Diện 3 năm: Bạn có thể thi quốc tịch nếu bạn qua mỹ theo diện 
vợ/chồng hoăc hôn thê/hôn phu và bạn vẫn còn ở suốt với người bảo lãnh bạn trong 3 năm 
qua, và người chồng/vợ hoặc hôn thê/hôn phu của bạn có quốc tịch mỹ ít nhất là 3 năm. Bạn 
có thể nộp đơn thi quốc tịch trước 3 tháng nếu bạn là thường trú nhân trong suốt 2 năm 9 
tháng liền (không ra khỏi ngoài nước mỹ) 
A. Photo copy mặt trước và sau của thẻ xanh 
B. 2 tấm hình chụp giống nhau theo kiểu hình chụp của hộ chiếu và nhớ ghi số thẻ xanh 
A# bằng viết chì ở mặt sau tấm hình 
C. Viết chi phiếu hoặc money order (tiền phí đơn và tiền lăn tay cộng chung) 
D. Chứng cứ mà người chồng/vợ của bạn là có quốc tịch Hoa Kỳ trong vòng 3 năm: 
Giấy Khai Sinh tại Mỹ, Giấy Nhập Quốc Tịch, Bằng Công Dân, passports, v.vv.. 
E. Giấy Hôn Thú của vợ/chồng 
F. Hoặc giấy chứng mình vợ/chồng bạn ly hôn/ly dị, giấy khai tử 
G. Những chứng minh của 2 vợ/chồng như sau: khai chung trong tờ giấy thuế, tài khoản 
trong trương mục (back statement), nợ, quỷ tiết kiệm, nhà cửa đứng tên chung, 
v.vv… giấy thuế khai tròng vòng 3 năm 

2. Còn những thành phần khác thì phải đợi đến 5 năm: Bạn có thể nộp đơn thi quốc tịch 
trước 3 tháng nếu bạn là thường trú nhân trong suốt 4 năm 9 tháng liền (không ra khỏi ngoài 
nước mỹ) 
A. Photo copy mặt trước và sau của thẻ xanh 
B. 2 tấm hình chụp giống nhau theo kiểu hình chụp của hộ chiếu và nhớ ghi số thẻ xanh 
A# bằng viết chì ở mặt sau tấm hình 
C. Viết chi phiếu hoặc money order (tiền phí đơn và tiền lăn tay cộng chung) 

*Những Thành Phần Đặt Biệt 
1. Nếu bạn trên 50 tuổi và bạn là thường trú nhân và bạn đã sinh sống tại Hoa Kỳ ít nhất 20 năm 
thì bạn không cần thì môn đọc hay môn viết bằng Anh Văn (English Test), nhưng bạn bắt 
buộc phải thi môn lịch sử của Hoa Kỳ (civic test) và theo ngôn ngữ bạn tự chọn (thi bằng 
tiếng việt) 

2. Nếu bạn trên 55 tuổi và bạn là thường trú nhân và bạn đã sinh sống tại Hoa Kỳ ít nhất 15 năm 
thì bạn không cần thì môn đọc hay môn viết bằng Anh Văn (English Test), nhưng bạn bắt 
buộc phải thi môn lịch sử của Hoa Kỳ (civic test) và theo ngôn ngữ bạn tự chọn (thi bằng 
tiếng việt) 

3. Nếu bạn trên 65 tuổi và bạn là thường trú nhân và bạn đã sinh sống tại Hoa Kỳ ít nhất 20 năm 
thì bạn không cần thì môn đọc hay môn viết bằng Anh Văn (English Test), nhưng bạn bắt 
buộc phải thi môn lịch sử của Hoa Kỳ thuộc loại đơn giản (simple version of civic test) và 
theo ngôn ngữ bạn tự chọn (thi bằng tiếng việt) 

Reply to Post

Reply to Topic:
The Citizenship Interview and Test

Guest Name (Required):

Guest Email (Required):

NOTE: New Posts are subject to administrator approval before being displayed

Smileys
Confused Cool Cry Embarassed Frown Kiss Laugh Smile Surprised Wink Yell
Post New Reply

Guest URL (required)

Math Required!
What is the sum of:
11 + 4
   


About the Việt Di Trú Forum

Forum Timezone: UTC 8

Most Users Ever Online: 403

Currently Online: MonrealElund
19 Guests

Currently Browsing this Topic:
1 Guest

Membership:

There are 7663 Members
There have been 276 Guests

There are 2 Admins
There are 7119 Moderators

Top Posters:

nhqvietnam – 102
porton – 101
kimha2311 – 81
Quynhdoan1180 – 77
pquynh92 – 73
pramy – 69

Recent New Members: AculoP, DressForgo, etrip4u, JamesAmoke, Jessedut, VishivkaInego, Bruincriz, NorvezhskiyDomOwene, HYDRAlem, KiteAlgarve, AndrewmaH, Terryboins, WilliamFuh, Dennisgek, Bep365, GeraldRoozy, CathyKeeDs, Richardwaivy, philip, linhuynh121317, MonrealElund, Domenicgom, Ha Lam, suong, CharleElund, ngoquocthai, tnguyen411, Van Olson, FranSob, FrankGowly, peter.nguyen, HoangHai2020, pinupcasinoone, Janetnit, Jamiewoork, KennethAudiz, nhihoang955, Peaveltentume, KeithScott, RaymondNeera, RobertaBug, JamesJag, Nearigigheaky, duc, MichaelGrodo, ArnoldSaW, DaniloRAG, AbaloP, Cristygeaph, lanphi, minhthychu, PatrickGef, ht304, JuanitaAgeni, Arthuredges, Vincentdok, NormandFlups, Craigslona, AdrianWed, suachuagiadinh