You must be logged in to post Login
Search Forums:


 


Minimum search word length is 4 characters – Maximum search word length is 84 characters
Wildcard Usage:
*  matches any number of characters    %  matches exactly one character

Chương trình Bảo hiểm Sức khỏe Obamacare

No Tags
UserPost

1:04 pm
February 11, 2014


binhthanh

binhthanh
Moderator

posts 575

OBAMACARE

CHƯƠNG TRÌNH BẢO HIỂM SỨC KHỎE BẮT BUỘC

CỦA CHÍNH PHỦ

 

Obamacare là chương trình bảo hiểm sức khỏe BẮT BUỘC của Chính phủ Liên bang dành cho những gia đình, cá nhân có thu nhập thấp; các công ty phải mua bảo hiểm cho nhân viên đang làm việc tại công ty mình. Những ai đủ điều kiện theo Đạo luật mà không mua bảo hiểm thì có thể bị nộp phạt theo quy định của Sở Thuế vụ.

Sau đây là những nội dung quan trọng của Chương trình:

  1. Obamacare ÁP DỤNG BẮT BUỘC đối với tất cả người lớn và trẻ em, bao gồm các thể loại sau đây:

-         Công dân Hoa Kỳ;

-         Thường trú nhân (Green Card Holders);

-         Những người được phép cư trú hợp pháp trên lãnh thổ Hoa Kỳ từ 31 ngày liên tục trở lên hoặc 183 ngày trong vòng 3 năm liên tục mà có nhận thông báo kê khai thuế của Sở Thuế vụ vào cuối năm. Như vậy, những người là du học sinh, người được phép lao động tại Hoa Kỳ, hoặc là người đi du lịch, khám chữa bệnh, hoặc là nhà đầu tư vào Hoa Kỳ mà lưu trú từ 31 ngày trở lên đều có thể thuộc diện phải mua bảo hiểm y tế bắt buộc theo chương trình Obamacare nếu có nhận thông báo kê khai nộp thuế.

  1. Những Thành phần sau đây thuộc diện được miễn, không phải bắt buộc mua bảo hiểm sức khỏe theo chương trình Obamacare, bao gồm:

-         Những người cư trú bất hợp pháp trên lãnh thổ Hoa Kỳ;

-         Những người đang ở tù;

-         Những người hoặc gia đình thuộc diện không phải nộp tờ khai thuế thu nhập (những người có thu nhập thấp hơn mức thu nhập tối thiểu theo yêu cầu phải kê khai và nộp tờ khai hoàn thuế);

-         Những người có điều kiện kinh tế khó khăn và được Bộ Y tế (Health Insurance Marketplace – HHS) chứng nhận;

-         Những người có khó khăn bất ngờ về tài chính mà không thể chi trả phí bảo hiểm ít hơn 3 tháng liên tục trong 1 năm sau khi đã mua bảo hiểm;

-         Những người mà phải trả phí bảo hiểm cao hơn 8% so với mức thu nhập của hộ gia đình họ;

-         Thổ dân da đỏ;

-         Một số người thuộc vài tổ chức tôn giáo hoặc thuộc các tổ chức Health care sharing.

NHỮNG NGƯỜI HIỆN ĐANG CÓ BẢO HIỂM CHO NGƯỜI GIÀ (MEDICARE), BẢO HIỂM CHO NGƯỜI CÓ THU NHẬP THẤP (MEDICAID), BAO GỒM CẢ NGƯỜI LỚN VÀ TRẺ EM THÌ KHÔNG PHẢI MUA BẢO HIỂM THEO CHƯƠNG TRÌNH OBAMACARE.

NHỮNG NGƯỜI HIỆN ĐANG CÓ BẢO HIỂM Y TẾ DO NGƯỜI CHỦ HÃNG MUA CHO THÌ CŨNG KHÔNG PHẢI MUA BẢO HIỂM THEO CHƯƠNG TRÌNH OBAMACARE. TUY NHIÊN, NHỮNG NGƯỜI NÀY CÓ THỂ CHUYỂN SANG MUA BẢO HIỂM OBAMACARE NẾU THẤY GÓI BẢO HIỂM THEO OBAMACARE LÀ TỐT HƠN.

NHỮNG NGƯỜI HIỆN ĐANG CÓ BẤT CỨ LOẠI BẢO HIỂM Y TẾ NÀO KHÁC DO CÁC CƠ QUAN BẢO HIỂM CỦA CHÍNH PHỦ LIÊN BANG, TIỂU BANG HOẶC CỦA CÁC CÔNG TY BẢO HIỂM TY NHÂN THÌ CŨNG KHÔNG PHẢI MUA BẢO HIỂM THEO OBAMACARE.

NGOẠI TRỪ NHỮNG NGƯỜI THUỘC DIỆN KHÔNG PHẢI NỘP TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP NÊU TRÊN VÀ NHỮNG NGƯỜI ĐANG CÓ MEDICARE, MEDICAID, HOẶC BẢO HIỂM DO NGƯỜI CHỦ MUA CHO, NHỮNG NGƯỜI THUỘC DIỆN ĐƯỢC MIỄN THAM GIA VÀO CHƯƠNG TRÌNH OBAMACARE NÊU TRÊN PHẢI ĐƯỢC BỘ Y TẾ (HEALTH INSURANCE MARKETPLACE) XÁC NHẬN.

 

  1. Thời hạn bắt buộc tham gia chương trình Obamacare:

-         Ngày 31 tháng 01 năm 2014 là thời hạn chót để những người có đủ điều kiện theo quy định phải mua bảo hiểm theo chương trình Obamacare. Tuy nhiên, Thị trường bảo hiểm Y tế (Health Insurance Marketplace) là nơi bán bảo hiểm theo chương trình Obamacare sẽ hoạt động cho đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2014. Điều này có nghĩa là quý ông bà anh chị em sẽ có thời hạn 03 tháng kể từ ngày 31 tháng 01 năm 2014 để mua bảo hiểm theo Obamacare.

 

  1. Mức phạt đối với những người có đủ điều kiện theo quy định mà không mua bảo hiểm bắt buộc theo Chương trình Obamacare sẽ được Sở Thuế Vụ khấu trừ trực tiếp vào tiền hoàn thuế vào cuối năm như sau:

-         Năm 2014: $95 đối mỗi người lớn; $47.5 mỗi trẻ em cho mỗi tháng không có bảo hiểm; hoặc bằng 1% trên tổng thu nhập của gia đình, tùy theo số nào lớn hơn;

-         Năm 2015: $325 đối với mỗi người lớn; $162.5 mỗi trẻ em cho mỗi tháng không có bảo hiểm; hoặc bằng 2% trên tổng thu nhập của gia đình, tùy theo số nào lớn hơn;

-         Năm 2016: $695 đối mỗi người lớn; $347.5 mỗi trẻ em cho mỗi tháng không có bảo hiểm; hoặc bằng 2.5% trên tổng thu nhập của gia đình, tùy theo số nào lớn hơn;

-         Năm 2017: Tiền phạt sẽ tăng theo tỷ lệ lạm phát hoặc là 2.5% trên tổng thu nhập.

 

  1. Về cách tính Mức thu nhập thuộc diện được tham gia chương trình Obamacare tùy thuộc vào số lượng thành viên trong mỗi gia đình và quy định về chuẩn nghèo (FPL) năm 2013 của Chính phủ Liên bang tương đối phức tạp, con xin nêu ra 2 ví dụ cụ thể như sau, quý ông ba anh chị em nếu muốn biết thêm chi tiết, xin liên hệ với con sau Thánh lễ:
 Số lượng thành viên trong gia đình  100%  133% 138% 150% 200%   300% 400% 
 1 $11,490 $15,282 $15,856 $17,235 $22,980 $34,470 $45,960
 2 15,510  20,628 $21,404 23,265   31,020 46,530 62,040
 3 19,530  25,975 $26,951 29,295   39,060 58,590 78,120
 4 23,550  31,322 $32,499 35,325   47,100 70,650 94,200
 5 27,570  36,668 $38,047 41,355   55,140 82,710 110,280
 6 31,590  42,015 $43,594 47,385   63,180 94,770 126,360
 7 35,610  47,361 $49,142 53,415   71,220 106,830 142,440
 8 39,630  52,708 $54,689 59,445   79,260 118,890 158,520
 Cứ mỗi thành viên tăng thêm, thì cộng thêm: $4,020  $5,347 $5,548 $6,030   $8,040 $12,060 $16,080

 

NHƯ VẬY, MỨC THU NHẬP ĐỂ ĐƯỢC THAM GIA OBAMACARE VỚI SỰ HỖ TRỢ CỦA CHÍNH PHỦ LÀ TỪ 100% – 400% SO VỚI CHUẨN NGHÈO CĂN CỨ THEO SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN TRONG GIA ĐÌNH. NẾU MỨC THU NHẬP LÀ 100% – 133% THÌ CHÍNH PHỦ SẼ HỖ TRỢ NHIỀU NHẤT VÀ NGƯỜI MUA BẢO HIỂM SẼ ĐÓNG PHÍ BẢO HIỂM RẤT THẤP. NẾU MỨC THU NHẬP THẤP HƠN 100% HOẶC CAO HƠN 400% SO VỚI CHUẨN NGHÈO THÌ CHÍNH PHỦ KHÔNG HỖ TRỢ.

 

MỘT LƯU Ý QUAN TRỌNG VỀ CÁCH TÍNH SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN TRONG GIA ĐÌNH THEO OBAMACARE: CHỈ TÍNH VỢ CHỒNG, CON CÁI CÒN ĐỘC THÂN TỪ 26 TUỔI TRỞ XUỐNG. NGƯỜI CÓ GIA ĐÌNH VÀ NGƯỜI ĐỘC THÂN TRÊN 26 TUỔI PHẢI MUA BẢO HIỂM RIÊNG.

 

DO ĐÓ, QUÝ CÔ BÁC ANH CHỊ EM LƯU Ý KHI KHAI THU NHẬP PHẢI CÂN NHẮC VỀ MỨC THU NHẬP CỦA GIA ĐÌNH MÌNH CĂN CỨ THEO CÁC MỨC TRÊN ĐỂ ĐƯỢC CHẤP NHẬN VÀO OBAMACARE.

 

  1. Bởi vì Tiểu bang Pennsylvania hiện chưa chấp nhận gia nhập Obamacare, nên chỉ mới có những bệnh viện sau đây tại Pennsylvania HIỆN chấp nhận bệnh nhân theo chương trình Obamacare:

-         Bệnh viện trường Đại học Pennsylvania (Philadelphia)

-         Bệnh viện Trường đại học Thomas Jefferson (Philadelphia)

-         Trung tâm Y khoa thuộc trường đại học Pittsbursh

 

  1. Cách thức điền và nộp đơn vào chương trình Obamacare:

-         Điền vào nộp đơn Online: nhanh chóng và thuận tiện, tại trang web sau: http://www.HealthCare.gov

-         Điền và nộp đơn theo Form OBM No. 0938-1191 (đính kèm), và gởi đến địa chỉ sau:

Health Insurance Marketplace

Dept. of Health and Human Service

465 Industrial Blvd.

London, KY 40750-0001

 

QUÝ ÔNG BÀ ANH CHỊ EM CŨNG DÙNG 02 CÁCH TRÊN ĐÂY ĐỂ NỘP ĐƠN CHO BỘ Y TẾ ĐỂ XIN XÁC NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC MIỄN THAM GIA OBAMACARE.

 

  1. Hiện Chương trình chăm sóc sức khỏe Obamacare có cung cấp 4 mức bảo hiểm sau đây:

-         Mức bảo hiểm Đồng (Bronze package): người mua sẽ đóng phí bảo hiểm thấp nhất. Tuy nhiên, Chính phủ sẽ chỉ chi trả tối đa 60% tiền khám bệnh, toa thuốc, … người mua bảo hiểm phải co-pay 40%.

-         Mức bảo hiểm Bạc (Silver package): người mua sẽ đóng phí bảo hiểm tương đối thấp. Tuy nhiên, Chính phủ sẽ chi trả tối đa 70% tiền khám bệnh, toa thuốc, … người mua bảo hiểm phải co-pay 30%.

-         Mức bảo hiểm Vàng (Gold package): người mua sẽ đóng phí bảo hiểm tương đối cao. Tuy nhiên, Chính phủ sẽ chi trả tối đa 80% tiền khám bệnh, toa thuốc, … người mua bảo hiểm chỉ phải co-pay 20%.

-         Mức bảo hiểm Bạch Kim (Platium package): người mua sẽ đóng phí bảo hiểm cao nhất trong tất cả các mức. Tuy nhiên, Chính phủ sẽ chi trả tối đa 90% tiền khám bệnh, toa thuốc, … người mua bảo hiểm chỉ phải co-pay 10%.

NGƯỜI MUA BẢO HIỂM CÓ QUYỀN LỰA CHỌN GIỮA CÁC MỨC BẢO HIỂM NÊU TRÊN HOẶC LÀ SO SÁNH VỚI CÁC MỨX BẢO HIỂM DO CÁC CÔNG TY BẢO HIỂM KHÁC CUNG CẤP ĐỂ CHỌN MUA CHO THÍCH HỢP NHẤT.

TẤT CẢ CÁC GÓI BẢO HIỂM NÀY ĐỀU CUNG CẤP DỊCH VỤ Y TẾ NHƯ NHAU, CHỈ KHÁC NHAU Ở CHỔ LÀ NGƯỜI MUA NẾU LỰA CHỌN MỨC CÓ PHÍ BẢO HIỂM THẤP THÌ PHẢI TRẢ CO-PAY CAO HƠN.

No Tags

About the Việt Di Trú Forum

Forum Timezone: UTC 8

Most Users Ever Online: 403

Currently Online: Shanasap
28 Guests

Currently Browsing this Topic:
1 Guest

Membership:

There are 7663 Members
There have been 276 Guests

There are 2 Admins
There are 7209 Moderators

Top Posters:

nhqvietnam – 102
porton – 101
kimha2311 – 81
Quynhdoan1180 – 77
pquynh92 – 73
pramy – 69

Recent New Members: PatrickNop, AgeloP, AmandaLib, StevenKek, TrevorBof, JosephNet, MarianoKed, lymo, AlexKip, nangxuan06, phiphi1979T, Joshuamaymn, Mai Anh, Kronadix, Jeffreylog, Josephlog, Rogerexcen, Annnguyen, ClaudeSkape, Harveythisk, AdnloP, GabrielRek, Williampeata, AndrewDyday, thithi45, linhha15, ArotaDDourdY, Williamten, GraceCog, HenryAmumS, ArotaCDourdY, JulioTig, Billyhig, AculoP, DressForgo, etrip4u, JamesAmoke, Jessedut, VishivkaInego, Bruincriz, NorvezhskiyDomOwene, HYDRAlem, KiteAlgarve, AndrewmaH, Terryboins, WilliamFuh, Dennisgek, Bep365, GeraldRoozy, CathyKeeDs, Richardwaivy, philip, linhuynh121317, MonrealElund, Domenicgom, Ha Lam, suong, CharleElund, ngoquocthai, tnguyen411