You must be logged in to post Login
Search Forums:


 


Minimum search word length is 4 characters – Maximum search word length is 84 characters
Wildcard Usage:
*  matches any number of characters    %  matches exactly one character

Mẫu thư xin chuyển đổi tình trạng bên Mỹ (nộp cho LSQ)
Read original blog post

Topic Locked
UserPost

11:45 am
June 26, 2016


khahan

khahan
Admin

posts 11748

Mẫu thư xin chuyển đổi tình trạng bên Mỹ (nộp cho LSQ).

Đây là mẫu thư báo đương đơn phụ sẽ điều chỉnh tình trạng di trú tại Mỹ.

. Địa chỉ email của National Visa Center: asknvc@state.gov
. Điền thông tin thích hợp vào những chỗ màu xanh.

Subject: HCMxxxxxxxxxx. (Hoặc số UCSIS).

Dear Sir/Madam,

I am the principal beneficiary of the petition of the following information.

Petitioner's name: (Tên họ của người bảo lãnh).
Date of Birth: (Ngày sinh của người bảo lãnh, thí dụ 01 Jan 1960).

Principal beneficiary: (Tên họ của người được bảo lãnh chính).
Date of Birth: (Ngày sinh của người được bảo lãnh chính, thí dụ 30 Dec 1963).

Ref: Case Number: HCMxxxxxxxxxx.
Preference Category: (Ghi diện bảo lãnh F3, F4, v.v…).

I would like to inform you that my son, (Tên họ của người con) born on (mm/dd/yyyy), an F-1 visa student in the United States, will adjust his status in the United States instead of applying for an immigrant visa at the U.S. Consulate General in Ho Chi Minh City.

Thank you for your assistance.

Sincerely yours,

(Tên họ của người được bảo lãnh chính).
Email: (Ghi địa chỉ email).
Phone Number: (Ghi số điện thoại).

__________________________

Đây là mẫu thư báo đương đơn phụ sẽ điều chỉnh tình trạng di trú tại Mỹ.

Bạn phải điền thông tin vào những chỗ màu xanh, đánh máy, và in ra ký tên.

+ Cầm theo nộp lúc phỏng vấn tại Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ tại TP.HCM.

Tên họ của người được bảo lãnh chính
Số nhà, tên đường
Phường, quận,
Thành phố/Tỉnh – Vietnam

mm/dd/yyyy

Consulate General of the United States
Immigrant Visa Section
4 Le Duan, District 1
Ho Chi Minh City, Vietnam

Ref: Case Number: HCMxxxxxxxxxx.
Preference Category: (Ghi diện bảo lãnh F3, F4, v.v…).

Dear Sir/Madam,

I am the principal beneficiary of the petition of the following information.

Petitioner's name: (Tên họ của người bảo lãnh).
Date of Birth: (Ngày sinh của người bảo lãnh, thí dụ 01 Jan 1960).

Principal beneficiary: (Tên họ của người được bảo lãnh chính).
Date of Birth: (Ngày sinh của người được bảo lãnh chính, thí dụ 30 Dec 1963).

I would like to inform you that my son, (Tên họ của người con) born on (mm/dd/yyyy), an F-1 visa student in the United States, will adjust his status in the United States instead of applying for an immigrant visa at the U.S. Consulate General in Ho Chi Minh City.

Thank you for your assistance.

Sincerely yours,

(Tên họ của người được bảo lãnh chính).

Nguồn: Hungviet


Read original blog post


About the Việt Di Trú Forum

Forum Timezone: UTC 8

Most Users Ever Online: 403

Currently Online: AnthonyCax
19 Guests

Currently Browsing this Topic:
1 Guest

Membership:

There are 7666 Members
There have been 276 Guests

There are 2 Admins
There are 6327 Moderators

Top Posters:

nhqvietnam – 102
porton – 101
kimha2311 – 81
Quynhdoan1180 – 77
pquynh92 – 73
pramy – 69

Recent New Members: AnthonyCax, Tam.Le, cleah, ditrusa2k17, nmthinh, MartinInady, tongnguyenhuong, bn123, vinh kh, AllenBeips, Davidkat, Lonnybrado, trinhlam, Ashleynef, Timothyhek, Tatkaasmall, Cyrilcouck, nowornever, ailynguyen, tienho, Robertkax, Georgelcoics, Anhnguyen, zuikng, Aaronhew, lokasyday, waspsyday, Nekosyday, musqsyday, Mrecksyday, Milkasyday, Robertsyday, tuongnhung2608, Josexedari, KurazhrIx, erapy, JosephBup, Arlenetow, Teonguyen2013, ClaytonMiz, NicolasHit, Michaelbiact, trantran1504, Gillterendax, tracyvy, pepham93, karinavalereva, Jamesimink, thaiiduong, PhongPham, VolodimiirPr, bich.architect, ArtuaKlerkJak, huynhha2608, Haritone_R, Georgecrova, Bertanox, NatalySmwat, kimlee, lightroommic