You must be logged in to post Login
Search Forums:


 


Minimum search word length is 4 characters – Maximum search word length is 84 characters
Wildcard Usage:
*  matches any number of characters    %  matches exactly one character

Mẫu thư bổ túc giấy khai sinh của con
Read original blog post

Topic Locked
UserPost

1:40 pm
June 26, 2016


khahan

khahan
Admin

posts 11748

Mẫu thư bổ túc giấy khai sinh của con.

Sau khi đơn bảo lãnh của bạn được Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ (USCIS) chấp thuận Approval Date, và được chuyển qua National Visa Center (NVC) để lưu trữ trong thời gian chờ đến lượt được giải quyết, nếu bạn có con, bạn nên gửi giấy khai sanh của con bạn cho National Visa Center (NVC) để họ cập nhật hồ sơ của bạn.

Sau đây là mẫu thư để gửi kèm giấy khai sanh cho National Visa Center:

. Địa chỉ email của National Visa Center: asknvc@state.gov

. Điền thông tin thích hợp vào những chỗ màu xanh.

Subject (hay đầu đề):

HCMxxxxxxxxxx. (Hoặc số UCSIS) - Request for updating additional family member (s).

Body (hay Nội dung thư):

Dear Sir/Madam,

Ref: HCMxxxxxxxxxx. (Hoặc số UCSIS).

Preference Category: (Ghi diện bảo lãnh F1, K1 v.v…).

Petioner's name: (Ghi họ tên người bảo lãnh).
Date of Birth: (Ngày sinh của người bảo lãnh, thí dụ 01 JAN 1960).

Principal applicant: (Ghi họ tên đương đơn chính).
Date of Birth: (Ngày sinh của đương đơn chính, thí dụ 30 DEC 1963).

I am the principal beneficiary of this petition.

Please kindly update my case by adding the following family member (s):

1. My son's name: (Họ tên con trai).
Date of birth: (Ngày sinh, thí dụ 01 FEB 1990).
*Birth Certificate enclosed.

2. My daughter's name: (Họ tên con gái).
Date of birth: (Ngày sinh, thí dụ 01 MAR 1998).
*Birth Certificate enclosed.

Your prompt response would be much appreciated.

Regards,
(Họ tên đương đơn chính).
Email: (Ghi địa chỉ email).
Phone Number: (Ghi số điện thoại).

Bạn chuẩn bị bản chính, hoặc bản trích lục/bản sao:
+ Giấy khai sinh của con bạn.
Viết số Case Number bằng viết chì lên góc phải, sau đó scan màu, và email kèm theo thư này gửi  đến National Visa Center.

Nguồn: Hungviet


Read original blog post


About the Việt Di Trú Forum

Forum Timezone: UTC 8

Most Users Ever Online: 403

Currently Online: Shanasap
14 Guests

Currently Browsing this Topic:
1 Guest

Membership:

There are 7663 Members
There have been 276 Guests

There are 2 Admins
There are 8338 Moderators

Top Posters:

nhqvietnam – 102
porton – 101
kimha2311 – 81
Quynhdoan1180 – 77
pquynh92 – 73
pramy – 69

Recent New Members: Alinochkabyday, Milenakep, Titanadolo, RogerZonia, RufusMub, Illona, phadonhadanang, VictorMax, CoinBitthome, InvillMog, JamesKes, ZooVes, Davidbut, RichardSer, Hanhphuc568, Adelinaton, Stevewooth, CharlesNaise, DavidVIone, Gordonzew, AntoineElumn, Trevorsen, FrankSob, BrantwrEmn, duh, Jamesson, Jaznet, quaan_t, OliviaKah, pharmacious, Deniskax, Mixakep, Ralphquop, Waynebow, tap, Michaelflene, ScottEmaism, FrancisFralt, Kirilereni, JasonLal, Dennisvenly, KevinMaido, Davidpiode, Ernestnib, Geraldnaild, Davidlal, Eltonwoomia, Markflady, SidneyPen, NewaleGorgo, Josephskeds, HermanLig, Jessefam, JamesWogma, Isaacoptig, JeffreyBef, Caseynen, Tommykar, JosephKaxia, TrevorHab