You must be logged in to post Login
Search Forums:


 


Minimum search word length is 4 characters – Maximum search word length is 84 characters
Wildcard Usage:
*  matches any number of characters    %  matches exactly one character

Mẫu thư báo Thành viên gia đình sẽ xin visa đi sau
Read original blog post

Topic Locked
UserPost

11:07 am
June 26, 2016


khahan

khahan
Admin

posts 11748

Mẫu thư báo Thành viên gia đình sẽ xin visa đi sau.

Trường hợp thành viên trong gia đình chưa đi cùng với người được bảo lãnh chính thì có thể dùng mẫu thư này báo cho NVC thành viên đó sẽ xin visa đi sau.

- Mẫu thư dưới là dùng cho con trai. Bạn phải thay đổỉ nếu thành viên ở lại là vợ/chồng hoặc con gái.

- Trường hợp này bạn phải ghi tên người sẽ ở lại (xin visa đi sau) vào phần của người được bảo lãnh chính.

Thư này bạn có thể Email cho NVC, không cần gởi bưu điện.

. Địa chỉ email của National Visa Center: asknvc@state.gov

. Điền thông tin thích hợp vào những chỗ màu xanh.

Subject: Applying visa in later day.

Ref: HCMxxxxxxxxxx. (Hoặc số UCSIS).
Preference Category: (Diện bảo lãnh F1, K1 v.v…).

Petitioner's name: (Họ tên người bảo lãnh).
Date of Birth: (Ngày sinh của người bảo lãnh, thí dụ 01 JAN 1960).

Principal applicant: (Họ tên đương đơn chính).
Date of Birth: (Ngày sinh của đương đơn chính, thí dụ 30 DEC 1963).

Dear Sir/Madam,

I am the principal applicant of the petition of the following information.

I would like to inform you that my son, (Họ tên con trai), Date of Birth: (Ngày sinh con trai, thí dụ 30 DEC 1963), who would not accompany me to the United State. Instead, he will submit applications for their own visas later at the US Embassy in Hochiminh City.

Thank you for your assistance.

Sincerely yours,

(Họ tên đương đơn chính).
Email: (Ghi địa chỉ email).
Phone Number: (Ghi số điện thoại).

Nguồn: Hungviet


Read original blog post


About the Việt Di Trú Forum

Forum Timezone: UTC 8

Most Users Ever Online: 403

Currently Online:
24 Guests

Currently Browsing this Topic:
1 Guest

Membership:

There are 7666 Members
There have been 276 Guests

There are 2 Admins
There are 6244 Moderators

Top Posters:

nhqvietnam – 102
porton – 101
kimha2311 – 81
Quynhdoan1180 – 77
pquynh92 – 73
pramy – 69

Recent New Members: Michaelbiact, trantran1504, Gillterendax, tracyvy, pepham93, karinavalereva, Jamesimink, thaiiduong, PhongPham, VolodimiirPr, bich.architect, ArtuaKlerkJak, huynhha2608, Haritone_R, Georgecrova, Bertanox, NatalySmwat, kimlee, lightroommic, menpham, codename209, Shanasap, LaurenOwert, VladimirLet, Karenbig, Bich Le, AnthonyDaype, RobertSnogE, JeffreyNer, Frankcow, JamesWen, WilliamTix, Phuongdinh, KevinJoupt, Williamemive, phuong vy vu, EdwardJosup, DavidHOK, Dao Dao, Hong Duc, mit, Gradypum, GeraldSaL, Jamestiz, tiendoa1963, Khanh Ng, Williammon, CharlesImary, Le Anh Kiet, Kamagrduems, Travisjicle, Slotoman, tungphan13, Georgegreby, RobertOliynuk, TNekitbka, Donnagor, SANGDO, lichdo, HershelDuh