You must be logged in to post Login
Search Forums:


 


Minimum search word length is 4 characters – Maximum search word length is 84 characters
Wildcard Usage:
*  matches any number of characters    %  matches exactly one character

Lần đầu tiên, người có thẻ xanh được mướn làm việc phòng phiếu

No Tags
UserPost

6:42 am
March 5, 2016


vietditru

vietditru
Moderator

posts 126

'Người Mỹ mới' trong vai trò nhân viên phòng phiếu
Năm nay cũng là năm đầu tiên mà người dân thường trú hợp pháp có thể làm việc như nhân viên phòng phiếu trong ngày bầu cử. Thường trú nhân hợp pháp thường được gọi là "người có thẻ xanh" và là những người nhập cư có quyền sống ở Hoa Kỳ vĩnh viễn và có thể xin nhập quốc tịch sau một số năm nhất định. Trước năm nay, chỉ có cử tri đã ghi danh (và một số học sinh trung học) có thể làm việc như  nhân viên phòng phiếu.
Nhân viên phòng phiếu là các cá nhân trợ giúp cử tri trong ngày bầu cử. Họ ở tại phòng phiếu nguyên ngày, và là những cá nhân thành lập các địa điểm phòng phiếu,, kiểm tra các cử tri, giải thích cách sử dụng máy bỏ phiếu, và chắc chắn rằng các lá phiếu được bỏ vào thùng phiếu. Họ là những người cung cấp cho cử tri tấm giấy dán "Tôi đã bỏ phiếu" sau khi bầu xong.
Nhân viên phòng phiếu được đào tạo bởi Phòng Ghi Danh Bầu Cử của Quận Hạt và được trả tiền làm việc trong ngày bầu cử. Nhân viên phòng phiếu phải nói được tiếng Anh, và khả năng song ngữ Anh  Việt là một nhu cầu tại nhiều quận hạt. Cả hai Quận Hạt Orange và Los Angeles theo luật phải cung cấp nhân viên phòng phiếu song ngữ tại các phòng phiếu, nơi có đông cử tri nói tiếng Việt. Đó là lý do  quan trọng tại sao phải có một một số đông nhân viên song ngữ tại các phòng phiếu.
Trong khi cư dân thường trú hợp pháp nay có thể được làm nhân viên phòng phiếu, họ không có quyền đi bầu cho đến khi họ trở thành công dân Mỹ. Nhưng là một nhân viên phòng phiếu Nhưng một nhân viên phòng phiếu có thể biết thoáng qua quá trình dân chủ của chúng ta. Và cái nhìn thoáng qua ấy có thể tạo cảm hứng cho các cá nhân đi bầu một khi họ trở thành công dân Mỹ.
Những ai quan tâm đến việc trở thành một nhân viên phòng phiếu (hoặc thư ký địa điểm bỏ phiếu), tại Orange County  có thể vào http://www.ocvote.com/voluntee…..scriptions  để biết thêm chi tiết. Tại LA County, xin vào http://www.lavote.net/home/vot…..ollworkers. Những ai sinh sống tại các quận hạt khác có thể tìm thấy thông tin bằng cách vào trang web của quận hạt mình cư ngụ.

No Tags

About the Việt Di Trú Forum

Forum Timezone: UTC 8

Most Users Ever Online: 403

Currently Online:
22 Guests

Currently Browsing this Topic:
1 Guest

Membership:

There are 7666 Members
There have been 276 Guests

There are 2 Admins
There are 5867 Moderators

Top Posters:

nhqvietnam – 102
porton – 101
kimha2311 – 81
Quynhdoan1180 – 77
pquynh92 – 73
pramy – 69

Recent New Members: RobertOliynuk, TNekitbka, Donnagor, SANGDO, lichdo, HershelDuh, daobatam.vt, Lankdek, AngeloVal, Bryantmopay, cliggeltPoice, Walterplerm, Charlottezep, Semmionshof, smmus.es, Robertgeofe, thuy mimosa, bef, Pharmaciesmeany, Enlignevept, hieubao1998, WilliamGreda, tuansigma, ScottEncox, Veragrice, Kix, sergeyagrisy, haotran0201, alibaba80, AsaresSeer, SDaresSeer, KennethHoaby, AngelBom, Paydaycreap, RobertInofs, DennisGon, khanhlinhhh, PassBarneexia, MariaSheEf, Zacharyrog, Nicexedari, Hahatone_Rus, Rebeccacum, Instafollowfast.com, Thomashauby, Hoang Chinh, RandalDob, Michaelgrild, Autopositiv-roott, Arthursag, RamonFoole, LatiaDub, Henrytix, doannn27, stylemotorbikes, Lauranus, lethihongngoc762@gmail.com, ScottHak, RubenKnisy, OlegFut