You must be logged in to post Login
Search Forums:


 


Minimum search word length is 4 characters – Maximum search word length is 84 characters
Wildcard Usage:
*  matches any number of characters    %  matches exactly one character

Hồ sơ-Dịch ra tiếng Anh hay không
Read original blog post

Topic Locked
UserPost

11:03 pm
July 8, 2015


khahan

khahan
Admin

posts 11748

Hồ sơ-Dịch ra tiếng Anh hay không.

Vấn đề giấy tờ nộp tại NVC và LSQ Hoa Kỳ tại VN có nên dịch ra Anh ngữ hay không cần phải bàn thảo để có sự hiểu biết đồng nhất. Theo USCIS ở đây Đường link hướng dẫn nội dung các bạn hiểu sao?

Qui định của NVC wrote: All documents not in English, or in the official language of the country in which application for a visa is being made, must be accompanied by certified translations. The translation must include a statement signed by the translator that states that the:
* Translation is accurate, and
* Translator is competent to translate.

Tất cả các tài liệu không phải bằng tiếng Anh, hoặc trong ngôn ngữ chính thức của Quốc gia mà đơn xin thị thực đang được thực hiện, phải kèm theo bản dịch chứng nhận. Việc phiên dịch phải bao gồm một tuyên bố có chữ ký của người dịch mà nói rằng:
* Dịch thuật là chính xác, và
* Người dịch là có thẩm quyền để dịch.


Read original blog post


About the Việt Di Trú Forum

Forum Timezone: UTC 8

Most Users Ever Online: 403

Currently Online:
24 Guests

Currently Browsing this Topic:
1 Guest

Membership:

There are 7666 Members
There have been 276 Guests

There are 2 Admins
There are 6284 Moderators

Top Posters:

nhqvietnam – 102
porton – 101
kimha2311 – 81
Quynhdoan1180 – 77
pquynh92 – 73
pramy – 69

Recent New Members: vinh kh, AllenBeips, Davidkat, Lonnybrado, trinhlam, Ashleynef, Timothyhek, Tatkaasmall, Cyrilcouck, nowornever, ailynguyen, tienho, Robertkax, Georgelcoics, Anhnguyen, zuikng, Aaronhew, lokasyday, waspsyday, Nekosyday, musqsyday, Mrecksyday, Milkasyday, Robertsyday, tuongnhung2608, Josexedari, KurazhrIx, erapy, JosephBup, Arlenetow, Teonguyen2013, ClaytonMiz, NicolasHit, Michaelbiact, trantran1504, Gillterendax, tracyvy, pepham93, karinavalereva, Jamesimink, thaiiduong, PhongPham, VolodimiirPr, bich.architect, ArtuaKlerkJak, huynhha2608, Haritone_R, Georgecrova, Bertanox, NatalySmwat, kimlee, lightroommic, menpham, codename209, Shanasap, LaurenOwert, VladimirLet, Karenbig, Bich Le, AnthonyDaype