You must be logged in to post Login
Search Forums:


 


Minimum search word length is 4 characters – Maximum search word length is 84 characters
Wildcard Usage:
*  matches any number of characters    %  matches exactly one character

Hướng dẫn dùng Người đồng bảo trợ
Read original blog post

Topic Locked
UserPost

11:34 am
May 4, 2017


khahan

khahan
Admin

posts 11748

Hướng dẫn dùng Người đồng bảo trợ.

Khi nào thì cần dùng người đồng bảo trợ tài chánh?

Đối với những trường hợp khi mở hồ sơ bảo lãnh mà mức thu nhập, hoặc tài chánh không đủ để làm bảo trợ tài chánh cho thân nhân của mình, thì họ có thể dùng người đồng bảo trợ tài chánh.

Người đồng bảo trợ tài chánh là người phải có đủ thu nhập, hoặc tài sản để đứng ra làm bảo trợ tài chánh. Mức thu nhập của người đồng bảo trợ tài chánh cũng phải đáp ứng theo bảng hướng dẫn tài chánh di dân.

Người đồng bảo trợ tài chánh cũng cần phải điền mẫu đơn Form I-864 đồng thời người đồng bảo trợ tài chánh phải kèm theo các giấy tờ sau:

- 1 bản sao thuế thu nhập gần nhất.

- 1 bản sao 3 cùi lương gần nhất hoặc giấy phép kinh doanh (nếu làm chủ).

- 1 bản copy của Thẻ xanh (hoặc hộ chiếu, hoặc bằng quốc tịch).

Nếu người đồng bảo trợ tài chánh ở chung địa chỉ với người bảo lãnh, mà là cha, mẹ, con cái, anh chị em của người bảo lãnh thì người đồng bảo trợ tài chánh này có thể cộng dồn thu nhập của mình với người bảo lãnh, và điền mẫu đơn Form I-864A.

Đối với mỗi hồ sơ bảo lãnh, thì người đồng bảo trợ tài chánh cho hồ sơ đó chỉ được giới hạn là 2 người làm đồng bảo trợ tài chánh mà thôi.

Đường link hướng dẫn nội dung


Read original blog post


About the Việt Di Trú Forum

Forum Timezone: UTC 8

Most Users Ever Online: 403

Currently Online:
24 Guests

Currently Browsing this Topic:
1 Guest

Membership:

There are 7666 Members
There have been 276 Guests

There are 2 Admins
There are 6395 Moderators

Top Posters:

nhqvietnam – 102
porton – 101
kimha2311 – 81
Quynhdoan1180 – 77
pquynh92 – 73
pramy – 69

Recent New Members: MartinInady, tongnguyenhuong, bn123, vinh kh, AllenBeips, Davidkat, Lonnybrado, trinhlam, Ashleynef, Timothyhek, Tatkaasmall, Cyrilcouck, nowornever, ailynguyen, tienho, Robertkax, Georgelcoics, Anhnguyen, zuikng, Aaronhew, lokasyday, waspsyday, Nekosyday, musqsyday, Mrecksyday, Milkasyday, Robertsyday, tuongnhung2608, Josexedari, KurazhrIx, erapy, JosephBup, Arlenetow, Teonguyen2013, ClaytonMiz, NicolasHit, Michaelbiact, trantran1504, Gillterendax, tracyvy, pepham93, karinavalereva, Jamesimink, thaiiduong, PhongPham, VolodimiirPr, bich.architect, ArtuaKlerkJak, huynhha2608, Haritone_R, Georgecrova, Bertanox, NatalySmwat, kimlee, lightroommic, menpham, codename209, Shanasap, LaurenOwert, VladimirLet