You must be logged in to post Login
Search Forums:


 


Minimum search word length is 4 characters – Maximum search word length is 84 characters
Wildcard Usage:
*  matches any number of characters    %  matches exactly one character

HƯỚNG DẪN CẦN THIẾT

Những hướng dẩn thông tin cần thiết cho hồ sơ Phụ Mục: GỬI EMAIL CHO NVC, DS 3032, DS 230, BẢO TRỢ TÀI CHÍNH I-864, CHÍCH NGỪA & KHÁM SỨC KHỎE, KHIẾU NẠI CSPA, LÝ LỊCH TƯ PHÁP, CHUẨN BỊ SANG HOA KỲ

Topics Started Last Post Posts Views

December 22, 2017
9:49 pm by
khahan

December 22, 2017
9:49 pm by
khahan

1 3837

December 13, 2017
5:26 pm by
khahan

December 13, 2017
5:26 pm by
khahan

1 14971

November 17, 2017
8:07 pm by
khahan

November 17, 2017
8:07 pm by
khahan

1 4007

November 5, 2017
9:43 pm by
khahan

November 5, 2017
9:43 pm by
khahan

1 3201

October 25, 2017
4:09 pm by
khahan

October 25, 2017
4:09 pm by
khahan

1 14724

October 20, 2017
9:29 am by
khahan

October 20, 2017
9:29 am by
khahan

1 2331

September 8, 2017
11:08 am by
khahan

September 8, 2017
11:08 am by
khahan

1 1950

August 29, 2017
11:17 am by
khahan

August 29, 2017
11:17 am by
khahan

1 6203

August 25, 2017
12:09 pm by
khahan

August 25, 2017
12:09 pm by
khahan

1 4457

August 20, 2017
7:09 pm by
khahan

August 20, 2017
7:09 pm by
khahan

1 4977

August 19, 2017
5:34 pm by
khahan

August 19, 2017
5:34 pm by
khahan

1 5773

August 18, 2017
5:52 pm by
khahan

August 18, 2017
5:52 pm by
khahan

1 1871

About the Việt Di Trú Forum

Forum Timezone: UTC 8

Most Users Ever Online: 403

Currently Online:
53 Guests

Currently Browsing this Forum:
16 Guests

Membership:

There are 7668 Members
There have been 276 Guests

There are 2 Admins
There are 1749 Moderators

Top Posters:

nhqvietnam – 102
porton – 101
kimha2311 – 81
Quynhdoan1180 – 77
pquynh92 – 73
pramy – 69

Recent New Members: hanglai, nhathuynh, Nhungp, quyeng01, trinhnth, do van, Tuyet Le, Doancongtri, helen, minhphuong95, horizon, tienngoc, boy15, trananhsang, JamesGix, Hanhtrung, hungngoc, duhocquocanhiec, toto, harry, Anh_Nguyen, thkhanhly, Giang Nguyen1975, huynh binh, davidtran, Buihai, ENTIPI, cohuong4ever, Devonnekimpham, dennistran, tranbaphuc, Ha Le, cuibap194, anhnghia2003, hghgtrinh, phucthuy2509, minhcom, cuongnm, yenngoc, songhinh, Quynhkim, MINH NGUYEN, bibibin, dieuhien, daklan, ryannghiem, Trieutran89, dk.tuyen00, quynhmytran0604, huuthaoag1985, khoata79, huynhkuka, Huy Anh 6789vn, tranghoang09@gmail.com, PhamAnNhien, Huyen Trang, antran5, tuandinh1217, ChauNguyen47, huuhieu