You must be logged in to post Login
Search Forums:


 


Minimum search word length is 4 characters – Maximum search word length is 84 characters
Wildcard Usage:
*  matches any number of characters    %  matches exactly one character

Làm gì khi điền các mẫu đơn bị sai hoặc thiếu
Read original blog post

Topic Locked
UserPost

5:34 am
January 2, 2016


khahan

khahan
Admin

posts 11748

Làm gì khi điền các mẫu đơn bị sai hoặc thiếu.

Các biểu mẫu Form DS-260 hay Form I-864 bị sai hoặc thiếu chi tiết nhưng đã gửi cho NVC, có thể in mang theo bản chính mới khi đi phỏng vấn để đổi bản cũ?

Hoàn toàn được. 

Mẫu đơn Form DS-260 hoặc Form I-864 ghi sai, thiếu chi tiết hoặc cần cập nhật thông tin cá nhân có thể làm lại bản mới. Khi đi phỏng vấn, đương đơn cần thông báo ngay cho Viên chức LSQ Hoa Kỳ tại TP.HCM, ở khâu sơ vấn biết để xin nộp bản mới.

Lưu ý: Mẫu đơn I-864 khi làm mới lại cần có chữ ký của người khai mẫu đơn này.

 


Read original blog post


About the Việt Di Trú Forum

Forum Timezone: UTC 8

Most Users Ever Online: 403

Currently Online:
24 Guests

Currently Browsing this Topic:
1 Guest

Membership:

There are 7666 Members
There have been 276 Guests

There are 2 Admins
There are 6199 Moderators

Top Posters:

nhqvietnam – 102
porton – 101
kimha2311 – 81
Quynhdoan1180 – 77
pquynh92 – 73
pramy – 69

Recent New Members: mit, Gradypum, GeraldSaL, Jamestiz, tiendoa1963, Khanh Ng, Williammon, CharlesImary, Le Anh Kiet, Kamagrduems, Travisjicle, Slotoman, tungphan13, Georgegreby, RobertOliynuk, TNekitbka, Donnagor, SANGDO, lichdo, HershelDuh, daobatam.vt, Lankdek, AngeloVal, Bryantmopay, cliggeltPoice, Walterplerm, Charlottezep, Semmionshof, smmus.es, Robertgeofe, thuy mimosa, bef, Pharmaciesmeany, Enlignevept, hieubao1998, WilliamGreda, tuansigma, ScottEncox, Veragrice, Kix, sergeyagrisy, haotran0201, alibaba80, AsaresSeer, SDaresSeer, KennethHoaby, AngelBom, Paydaycreap, RobertInofs, DennisGon, khanhlinhhh, PassBarneexia, MariaSheEf, Zacharyrog, Nicexedari, Hahatone_Rus, Rebeccacum, Instafollowfast.com, Thomashauby, Hoang Chinh