You must be logged in to post Login
Search Forums:


 


Minimum search word length is 4 characters – Maximum search word length is 84 characters
Wildcard Usage:
*  matches any number of characters    %  matches exactly one character

Hướng dẫn cách trả lời về tiêm phòng chích ngừa trong đơn Form DS-160 của diện K1
Read original blog post

Topic Locked
UserPost

11:43 am
July 8, 2017


khahan

khahan
Admin

posts 11748

Hướng dẫn cách trả lời về tiêm phòng chích ngừa trong đơn Form DS-160 của diện K1.

Trong đơn Form DS-160 của diện bảo lãnh hôn phu/hôn thê K1, có câu hỏi.

Hỏi:
"Do you have documentation to esytablish that you have received vaccinations in accordance with U.S law?"

"Bạn có tài liệu để chứng minh rằng bạn đã tiêm phòng theo luật của Hoa Kỳ không?"

Đáp:
Bạn sẽ chọn No = không. Và phải Explain = giải thích, như sau:

If you don't have the records, you can answer "no" and when it asks you to explain, say you will be getting your medical done before you have your visa interview.

Nếu bạn không có hồ sơ, bạn có thể trả lời "không" và khi họ yêu cầu bạn giải thích, nói rằng bạn sẽ được làm y tế của bạn, trước khi bạn có cuộc phỏng vấn xin thị thực.


Read original blog post


About the Việt Di Trú Forum

Forum Timezone: UTC 8

Most Users Ever Online: 403

Currently Online: Shanasap
15 Guests

Currently Browsing this Topic:
1 Guest

Membership:

There are 7663 Members
There have been 276 Guests

There are 2 Admins
There are 8344 Moderators

Top Posters:

nhqvietnam – 102
porton – 101
kimha2311 – 81
Quynhdoan1180 – 77
pquynh92 – 73
pramy – 69

Recent New Members: Charlesbuh, mgiant, TonyKic, KeeleyAnash, TaniaDic, Alinochkabyday, Milenakep, Titanadolo, RogerZonia, RufusMub, Illona, phadonhadanang, VictorMax, CoinBitthome, InvillMog, JamesKes, ZooVes, Davidbut, RichardSer, Hanhphuc568, Adelinaton, Stevewooth, CharlesNaise, DavidVIone, Gordonzew, AntoineElumn, Trevorsen, FrankSob, BrantwrEmn, duh, Jamesson, Jaznet, quaan_t, OliviaKah, pharmacious, Deniskax, Mixakep, Ralphquop, Waynebow, tap, Michaelflene, ScottEmaism, FrancisFralt, Kirilereni, JasonLal, Dennisvenly, KevinMaido, Davidpiode, Ernestnib, Geraldnaild, Davidlal, Eltonwoomia, Markflady, SidneyPen, NewaleGorgo, Josephskeds, HermanLig, Jessefam, JamesWogma, Isaacoptig