You must be logged in to post Login
Search Forums:


 


Minimum search word length is 4 characters – Maximum search word length is 84 characters
Wildcard Usage:
*  matches any number of characters    %  matches exactly one character

Các mẫu đơn cơ bản bảo lãnh thân nhân Form I-129F, I-130, I-797
Read original blog post

Topic Locked
UserPost

12:17 pm
December 29, 2015


khahan

khahan
Admin

posts 11748

Các mẫu đơn cơ bản bảo lãnh thân nhân Form I-129F,  I-130, I-797.

Đây là 3 mẫu đơn căn bản nhất liên quan đến việc bảo lãnh thân nhân định cư tại Hoa Kỳ.

I-129F: Bảo lãnh hôn phu hôn thê.

Công dân Hoa Kỳ dùng mẫu đơn I-129F để bảo lãnh cho hôn phu/hôn thê của mình.

Diện này cho phép con của hôn phu/hôn thê được đi kèm nếu dưới 21 tuổi.

Vì mẫu đơn, và thông tin có thể thay đổi bất cứ lúc nào nên cách tốt nhất là bạn vào USCIS I-129F để tải mẫu đơn, và xem hướng dẫn cụ thể về lệ phí, địa chỉ, và các giấy tờ nộp kèm.

I-130: Bảo lãnh thân nhân.

Mẫu đơn bảo lãnh của công dân, hay Thường trú nhân Hoa Kỳ làm để bảo lãnh cho thân nhân muốn định cư ở Hoa Kỳ.

Vì mẫu đơn và thông tin có thể thay đổi bất cứ lúc nào nên cách tốt nhất là bạn vào USCIS I-130 để tải mẫu đơn, và xem hướng dẫn cụ thể về lệ phí, địa chỉ, và các giấy tờ nộp kèm.

I-797 Notice of action (không phải điền).

Là thư thông báo của Sở Di trú cho đương đơn. Một vài mẫu thư thông báo liên quan đến hồ sơ bảo lãnh như:

* USCIS đã nhận hồ sơ bảo lãnh.

* Người bảo lãnh cần bổ túc thêm một số giấy tờ cho USCIS, khi hồ sơ đang được xem xét.

* Thông báo hồ sơ đã được chấp thuận và chuyển qua NVC.

* Thông báo từ chối hồ sơ bảo lãnh kèm theo lý do.

* Thông báo việc nhận thẻ xanh với người vừa đến Mỹ định cư.

Xem chi tiết

Địa chỉ

Nộp I-130


Read original blog post


About the Việt Di Trú Forum

Forum Timezone: UTC 8

Most Users Ever Online: 403

Currently Online:
34 Guests

Currently Browsing this Topic:
1 Guest

Membership:

There are 7666 Members
There have been 276 Guests

There are 2 Admins
There are 6191 Moderators

Top Posters:

nhqvietnam – 102
porton – 101
kimha2311 – 81
Quynhdoan1180 – 77
pquynh92 – 73
pramy – 69

Recent New Members: mit, Gradypum, GeraldSaL, Jamestiz, tiendoa1963, Khanh Ng, Williammon, CharlesImary, Le Anh Kiet, Kamagrduems, Travisjicle, Slotoman, tungphan13, Georgegreby, RobertOliynuk, TNekitbka, Donnagor, SANGDO, lichdo, HershelDuh, daobatam.vt, Lankdek, AngeloVal, Bryantmopay, cliggeltPoice, Walterplerm, Charlottezep, Semmionshof, smmus.es, Robertgeofe, thuy mimosa, bef, Pharmaciesmeany, Enlignevept, hieubao1998, WilliamGreda, tuansigma, ScottEncox, Veragrice, Kix, sergeyagrisy, haotran0201, alibaba80, AsaresSeer, SDaresSeer, KennethHoaby, AngelBom, Paydaycreap, RobertInofs, DennisGon, khanhlinhhh, PassBarneexia, MariaSheEf, Zacharyrog, Nicexedari, Hahatone_Rus, Rebeccacum, Instafollowfast.com, Thomashauby, Hoang Chinh