Dưới đây là mẫu điền đơn DS-3032

Chú ý: 

Nếu chọn người trung gian là người đại diện hoặc luật sư thì các bạn đánh vào ô [ ] có chấm màu xanh, các ô khác để trống. 

Nếu không chọn ai cả, người được bảo lãnh ở Việt Nam muốn nhận thông tin, email từ NVC thì các bạn đánh dấu vào ô [ ] chổ có chấm màu đỏ và điền thông tin như trong hình, các chổ khác để trống. 

Các bạn có thể điền xong ký tên, sau đó dùng máy scan lại như tấm hình bên dưới tôi sử dụng scan mẫu này lại với khổ A4, xuất ra file ( .JPEG ) file này các bạn có thể acttach vào email để gửi cho National Visa Center (NVC).

 

admin

admin

Posted by admin

: