[Closed] Xin Nhập Tịch  

  RSS

vietditru
(@vietditru)
Estimable Member Admin
Joined:5 years  ago
Posts: 116
06/10/2017 12:49 pm  

Thường trú nhân hợp pháp (người có “thẻ xanh”) trong thời gian 5 năm có thể xin nhập quốc tịch Mỹ. Nếu đã kết hôn với một công dân Mỹ, đương đơn có thể xin nhập quốc tịch sau 3 năm có thẻ xanh. Có những trường hợp ngoại lệ, nếu người xin nhập quốc tịch đã phục vụ quân đội Mỹ trong thời kỳ chiến tranh, đương đơn đó có thể được nhập quốc tịch mà không cần phải là một thường trú nhân. Để trở thành một công dân Mỹ, đương đơn phải nộp đơn xin nhập quốc tịch Mỹ kèm theo các hình ảnh và giấy tờ liên quan.

Văn phòng của chúng tôi sẽ giúp quí vị hoàn tất việc xin nhập quốc tịch và các giấy tờ liên quan. Chúng tôi sẽ theo dõi hồ sơ nhập quốc tịch của quí vị để bảo đảm rằng các giấy tờ được chấp thuận đúng với thời gian xét duyệt của Sở Di Trú. Nếu Sở Di Trú cần thêm những bằng chứng hoặc giấy tờ gì, chúng tôi cũng có thể giúp quí vị chuẩn bị một bộ hồ sơ đầy đủ để bổ sung. Chúng tôi sẽ giúp quí vị chuẩn bị việc phỏng vấn nhập quốc tịch với Sở Di Trú.

THỜI GIAN YÊU CẦU:
Thời gian chờ đợi để hồ sơ xin nhập quốc tịch được Sở Di Trú chấp thuận tùy thuộc vào từng thời điểm khác nhau. Thường thì khoảng từ 5 – 7 tháng.

HỒ SƠ YÊU CẦU

  • Bản sao thẻ xanh
  • Bản sao bằng chứng sống chung (nếu đơn xin dựa trên hôn nhân với công dân Hoa Kỳ)
  • Hai tấm hình kích thước 2 inch x 2 inch

Phí nộp cho Sở Di Trú: 725$ (Có thể xin miễn lệ phí này nếu thu nhập thấp)


Share: