[Closed] Xin miễn thi vì lý do y tế  

  RSS

vietditru
(@vietditru)
Estimable Member Admin
Joined:5 years  ago
Posts: 116
06/10/2017 12:48 pm  

Điều kiện miễn thi nhập tịch đối với những người có vấn đề về cơ thể hoặc tâm lý được chẩn đoán bởi bác sĩ chuyên ngành, mà đơn đương đó không thể học anh văn, lịch sử hay chính trị Mỹ. Tiêu chuẩn để miễn thi nhập tịch đòi hỏi khá cao và yêu cầu phải chuẩn bị hồ sơ đầy đủ nộp cùng với đơn xin miễn thi. Đơn xin miễn thi (mẫu N-648) phải được điền và nộp cùng với Đơn xin nhập tịch (mẫu N-400). Khi USCIS nhận được cả hai đơn này, đơn xin miễn thi sẽ được tiến hành xét duyệt một cách kỹ lưỡng và người xin nhập tịch có thể được yêu cầu phải cung cấp thêm hồ sơ bổ sung, nếu như những thông tin cung cấp chưa đầy đủ. 


Share: