Hai anh em diễn viên xiếc Giang Quốc Cơ và Giang Quốc Nghiệp lập kỷ lục Guiness về giữ thăng bằng trên đầu đi cầu thang ở Tây Ban Nha.

binhthanh

binhthanh

Posted by binhthanh

: