Điều kiện để hồ sơ được xếp phỏng vấn.

+ Diện vợ/chồng, cha/mẹ, con độc thân dưới 21 tuổi của công dân Mỹ không bị giới hạn visa do đó cần các điều kiện sau:
1. Hồ sơ đã hoàn tất complete tại NVC.
2. Tùy thuộc vào lượng hồ sơ đã hoàn tất trước đó.
3. Tùy vào khả năng sức làm việc của LSQ. Mỗi tháng LSQ chỉ có thể phỏng vấn một số lượng hồ sơ nhất định.

+ Các diện F (F1, F2A, F2B, F3, F4) bị giới hạn số lượng visa hàng năm do đó cần các điều kiện sau:
1. Lịch visa vượt qua ngày đáo hạn ưu tiên.
2. Hồ sơ đã hoàn tất complete tại NVC.
3. Tùy thuộc vào lượng hồ sơ đã hoàn tất trước hồ sơ của bạn và các hồ sơ này cũng thỏa (1) và (2).
4. Tùy vào khả nặng sức làm việc của LSQ. Mỗi tháng LSQ chỉ có thể phỏng vấn một số lượng hồ sơ nhất định.

1, 2 bạn có thể biết, nhưng 3, 4 thì không thể biết. Chỉ có cách sau khi thỏa 1, 2 và chờ qua 2 tháng không thấy thư phỏng vấn thì email hỏi NVC.


khahan

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!

khahan

Posted by khahan

:

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!