Đăng ký địa chỉ giao nhận visa.

http://www.ustraveldocs.com/vn_vn/

Các bước thực hiện như hình minh họa dưới đây:

Hình 1

Hình 2

Hình 3

Hình 4

Hình 5

Hình 6

Hình 7

07.DiaChiDangKyVisaDinhCu

 

Hình 8

Hình 9

Hình 10

Hình 11

Hình 12

Hình 13

13.PhuongThucGiaoNhanHoSo

 

Hình 14

Hình 15

 

Chúc các ACE thành công!

khahan

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!

khahan

Posted by khahan

:

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!