SACRAMENTO, California (AP) – Hạ Viện tiểu bang California vừa thông qua một dự luật hôm Thứ Năm, theo đó đưa nơi này thành tiểu bang đầu tiên ở Mỹ cho phép người chưa có quốc tịch cũng được vào bồi thẩm đoàn.

Toà Thượng Thẩm California ở Westminster. California đưa ra dự luật cho phép cư dân không phải công dân Mỹ vẫn được làm bồi thẩm viên. (Hình: Đỗ Dzũng/Người Việt)

Dân biểu Bob Wieckowski nói rằng dự luật do ông đưa ra sẽ giúp tiểu bang California mở rộng thành phần đươc gọi vào bồi thẩm đoàn trong các phiên xử và giúp người di dân hội nhập dễ dàng hơn vào cộng đồng.

Dự luật này không thay đổi các điều kiện khác để phục vụ trong bồi thẩm đoàn, như phải ít nhất 18 tuổi, sống ở nơi gủi giấy triệu tập, và thông thạo tiếng Anh.

Dự luật được Hạ Viện California thông qua với tỉ số 45 thuận và 25 chống, và sẽ được chuyển lên Thượng Viện. Các dân biểu Dân Chủ, chiếm đa số ở Hạ Viện California nói rằng không có liên hệ gì giữa việc là một công dân và phục vụ trong bồi thẩm đoàn. Và họ cũng nói rằng không có luật nào đòi hỏi phải là công dân Mỹ mới được làm thẩm phán xử án hay là luật sư.

Theo nguoi-viet.com

vietditru

vietditru

Posted by vietditru

: