Toyota giải thích hành động mới nhất này là ‘do cải tổ lại cơ cấu nội bộ và cho phép Toyota cơ hội tiếp cận với thị trường Hoa Kỳ hơn và theo dõi phản ứng của khách hành và việc chế tạo xe dược thuận tiện hơn’.

 Tiểu bang Texas đã ghi nhận một chiến thắng kinh tế sau khi mời được công ty Toyota đồng ý chuyển giao trụ sở chỉ huy và 3,000 việc làm từ Torrance của California sang Texas.
Thuế má cao và chi phí đắt đỏ khiến nhiều công ty vẫy tay chào vĩnh biệt California.
Photo courtesy: OC Register
Toyota giải thích hành động mới nhất này là ‘do cải tổ lại cơ cấu nội bộ và cho phép Toyota cơ hội tiếp cận với thị trường Hoa Kỳ hơn và theo dõi phản ứng của khách hành và việc chế tạo xe dược thuận tiện hơn’.
Nhưng nhiều nhà quan sát cho là thực ra lý do của sự chuyển đổi vị trí là do hệ thống tính thuế của Texas đã thấp hơn Calfornia, đó là chưa kể số tiền 40 triệu đô la ‘khuyến mãi về thuế’ mà thành phố Plano của Texas dành cho Toyota khi về đây làm ăn.
Đây cũng là một thiệt hại lớn cho miền nam California, vì Toyota dã ‘đóng đô’ ở vùng này từ năm 1957. Thị Trưởng Torrance là Frank Scotto than thở: “Chúng tôi rất buồn phiền trước tin này, chúng tôi dã cố gắng hết sức để giữ Toyota ở lại nhưng hoài công”.
Di chuyển như thế sẽ ảnh hưởng đến việc làm của 2,000 nhân viên trong lĩnh vực buôn bán và khuyến mãi, cũng như 1,000 nhân viên trong khu vực tài chính của Toyota cũng bị vạ lây.
Đó là chưa kể gần 2 triệu square feet của trụ sở Toyota ở Torrance, nằm gần các xa lộ 405 và 110 sẽ trống vắng và không biết tương lai sẽ ra sao.
VuNguyen

Vu Nguyen

VuNguyen

Posted by VuNguyen

: