Chồng già vợ trẻ là tiên

Hugh Hefner 86 tuổi lấy gái 26 ,
Celine Dion 44 tuổi chung sống với chồng 70 …
là những cuộc hôn nhân lệch tuổi lớn của làng giải trí thế giới .
binhthanh

binhthanh

Posted by binhthanh

: